Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Solidarność UE z Ukrainą

Odbudowa Ukrainy

SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images
Odbudowa Ukrainy

Elementy składowe odbudowy

Bieżące wsparcie UE

Odbudowa Ukrainy po zakończeniu wojny będzie wymagać znacznych nakładów finansowych. UE już teraz w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia obecnej odporności tego kraju, ale w perspektywie średnio- i długoterminowej potrzebne będzie większe wsparcie: odbudowa fundamentów wolnego i dostatniego kraju, zakorzenionego w wartościach europejskich i dobrze zintegrowanego z gospodarką europejską i światową, oraz wspieranie go na europejskiej drodze.

Od początku rosyjskiej agresji Drużyna Europy, czyli UE i jej państwa członkowskie oraz europejskie instytucje finansowe znacznie zwiększyły wsparcie dla Ukrainy, zapewniając:

  • ponad 19 mld euro na rzecz ogólnej odporności gospodarczej, społecznej i finansowej
  • dodatkowe 3,1 mld euro na pomoc wojskową w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju.

Rosyjska wojna napastnicza trwa, nie są jeszcze znane wszystkie potrzeby związane z odbudową Ukrainy. Niemniej jednak ważne jest, aby już teraz oznaczyć najważniejsze elementy tych międzynarodowych starań. Szacowane przez Bank Światowy koszty odbudowy i odnowy w Ukrainie do 1 czerwca wynosiły 349 mld euro.

Przygotowanie się na przyszłe wyzwania

25 października Komisja Europejska i Niemcy, jako kraj, który przewodniczy grupie G-7, wspólnie zorganizowały w Berlinie międzynarodową konferencję ekspertów na temat odbudowy i modernizacji Ukrainy. Konferencja była kolejnym ważnym krokiem, który pokazał niezachwiane poparcie UE i społeczności międzynarodowej dla Ukrainy w obliczu niczym niesprowokowanej i nieuzasadnionej rosyjskiej wojny napastniczej. Konferencja pokazała również, że Komisja i społeczność międzynarodowa będą nadal wspierać Ukrainę, wychodząc poza jej najpilniejsze potrzeby, jak również na drodze do przystąpienia do UE.

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen podkreśliła trzy elementy, które mają kluczowe znaczenie dla udanej odbudowy Ukrainy.

Biorąc pod uwagę skalę tego wyzwania, wysiłki na rzecz odbudowy muszą być pluralistycznym procesem z udziałem wielu zainteresowanych stron, obejmującym zarówno sektor publiczny, jak i prywatny, a także organizacje międzynarodowe. Dlatego też w konferencji wzięli udział światowej klasy eksperci z różnych dziedzin i środowisk, a także przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego wraz z rządem Ukrainy. Zalecenia z konferencji przyczynią się do kształtowania globalnych wysiłków na rzecz ekologicznej, odpornej, dostatniej i demokratycznej przyszłości Ukrainy.

Więcej informacji

Wsparcie dla ukraińskich szkół

W swoim orędziu o stanie Unii przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła, że na odbudowę zniszczonych ukraińskich szkół zostanie przeznaczone 100 mln euro, ponieważ przyszłość Ukrainy zaczyna się w jej szkołach.

Jednocześnie Komisja będzie współpracować z Ukrainą, aby zapewnić temu krajowi bezproblemowy dostęp do jednolitego rynku, dzięki czemu Ukraina będzie mogła jak najlepiej wykorzystać swój potencjał, przyspieszyć wzrost gospodarczy i tworzyć nowe możliwości.