Direct la conținutul principal
Solidaritatea UE cu Ucraina

Asistența UE pentru Ucraina

Aceste informații sunt disponibile și în: ucraineană | українська | rusă | русский

UE este unită în sprijinul său de neclintit pentru Ucraina în fața războiului de agresiune al Rusiei și a încercărilor ilegale de anexare a teritoriului ucrainean. Ne angajăm să oferim în continuare sprijin politic, financiar, economic, umanitar, militar și diplomatic Ucrainei și poporului său atâta timp cât va fi nevoie.

Răspunsul ferm și cuprinzător al UE

În total, sprijinul acordat de UE Ucrainei de la începutul războiului de agresiune al Rusiei se ridică la aproape 108 miliarde EUR. El include: 

 • aproape 52 de miliarde EUR puse la dispoziție de Echipa Europa pentru a sprijini reziliența economică, socială și financiară globală a Ucrainei 

 • 39 de miliarde EUR sub formă de măsuri de asistență militară

 • până la 17 miliarde EUR pentru a ajuta statele membre să răspundă nevoilor ucrainenilor care se refugiază în UE 

UE, statele sale membre și instituțiile sale financiare au decis să adopte o abordare de tip „Echipa Europa” ca răspuns la războiul de agresiune al Rusiei. Aceasta înseamnă că ne punem în comun resursele și expertiza și colaborăm pentru a obține un impact mai mare pentru Ucraina. 

De la începutul agresiunii, Echipa Europa a pus la dispoziție aproape 52 de miliarde EUR în sprijinul Ucrainei, sub formă de:

 • asistență macrofinanciară 
 • sprijin bugetar 
 • asistență de urgență 
 • fonduri pentru răspunsul la criză 
 • ajutor umanitar 

Asistență macrofinanciară și sprijin bugetar

În 2023, pentru a continua să sprijine Ucraina, bugetul UE a permis acordarea de asistență pe termen lung în valoare de 19,5 miliarde EUR, inclusiv un pachet de sprijin fără precedent în valoare de 18 miliarde EUR sub formă de împrumuturi preferențiale. Aceasta s-a adăugat celor 11,6 miliarde EUR acordate sub formă de împrumuturi și granturi în 2022. Datorită acestui ajutor, Ucraina a putut

 • continua să plătească salariile și pensiile
 • să refacă infrastructura critică deteriorată de război
 • să mențină serviciile publice esențiale, cum ar fi spitalele, școlile și locuințele pentru persoanele relocate
 • să asigure stabilitatea macroeconomică.

Mecanismul pentru Ucraina: sprijinirea redresării și reconstrucției Ucrainei, precum și a avansării sale către aderarea la UE

Pentru a sprijini Ucraina în eforturile sale pe termen lung de redresare în urma războiului și de avansare către aderarea la UE, UE a lansat un instrument financiar specific pentru perioada 2024-2027. Mecanismul pentru Ucraina îi va permite UE să furnizeze Ucrainei până la 50 de miliarde EUR sub formă de sprijin financiar previzibil și flexibil în această perioadă. Până în prezent, Ucraina a primit deja 7,9 miliarde EUR din acest sprijin esențial sub formă de finanțare-punte și prefinanțare.

Mecanismul subliniază angajamentul UE de a sprijini Ucraina atât în fața războiului de agresiune dus în prezent de Rusia, cât și pe calea sa către aderarea la UE.

Aflați mai multe despre Mecanismul pentru Ucraina

Măsuri de sprijinire a economiei ucrainene

În februarie 2023, Comisia Europeană și Ucraina au semnat un acord de asociere a Ucrainei la Programul privind piața unică. Acest acord va sprijini întreprinderile ucrainene prin facilitarea 

 • accesului la piețe  
 • unui mediu de afaceri favorabil 
 • creșterii durabile  
 • internaționalizării 

În plus, UE și-a reînnoit suspendarea taxelor la import și a contingentelor pentru exporturile ucrainene până la 5 iunie 2025. Aceste măsuri comerciale sunt în vigoare din iunie 2022 și au asigurat un sprijin vital pentru economia țării. 

UE oferă sprijin și prin intermediul garanțiilor, emise de instituții financiare, cum ar fi BEI și BERD. Acest lucru îi va permite guvernului ucrainean să acorde credite, iar întreprinderilor, să ofere servicii vitale. 

Ajutor umanitar și protecție civilă

32 de țări
și-au oferit ajutorul
peste 148 000 de tone
de ajutoare în natură au fost trimise în Ucraina

În plus, peste 148 000 de tone de asistență în natură, cu o valoare estimată de peste 839 de milioane EUR, au fost furnizate Ucrainei de către statele membre și partenerii UE prin intermediul mecanismului de protecție civilă al UE. Peste 110 de milioane EUR au fost, de asemenea, furnizate de UE și de statele membre pentru deminarea umanitară, inclusiv 21,5 de milioane EUR din bugetul UE.

În 2022, UE a mobilizat 330 de milioane EUR pentru un program de sprijin de urgență care a contribuit la asigurarea accesului la bunuri și servicii de bază precum educația, asistența medicală și alimentele. Programul de sprijin a contribuit, de asemenea, la protejarea populației (atât a persoanelor strămutate în interiorul țării, cât și a comunităților care le găzduiesc) și la sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii și a agriculturii.  

Printre alte obiective importante se numără reconstruirea infrastructurilor civile de mică amploare, asigurarea securității energetice și consolidarea securității cibernetice, a libertății mass-mediei și a acțiunilor împotriva dezinformării. Proiectele în curs, în valoare de 286 de milioane EUR, au fost ajustate pentru a răspunde nevoilor urgente de pe teren. 

Centre logistice de urgență și ajutor rescEU

Având în vedere nevoile în creștere rapidă în Ucraina, am mobilizat materiale medicale, unități de adăpostire temporară și generatoare de energie electrică, dar și echipamente specializate pentru protejarea împotriva riscurilor de sănătate publică precum amenințările chimice, biologice, radiologice și nucleare, provenind din stocurile rescEU.  

În total, am furnizat Ucrainei sprijin rescEU în valoare de 157 de milioane EUR de la începutul războiului.

UE coordonează evacuările medicale ale pacienților ucraineni care au nevoie urgentă de tratament. Până în prezent au fost transferați peste 3 400 de pacienți în spitale din întreaga Europă, pentru a primi asistență specializată.  

În septembrie 2022, UE a deschis la Rzeszów, în Polonia, un centru Medevac. Acesta oferă un spațiu sigur pentru pacienții care sosesc din Ucraina și urmează să fie transferați în alte țări europene, pentru tratament spitalicesc. 

În plus, Comisia a înființat centre logistice de protecție civilă în Polonia, România și Slovacia, pentru a distribui ajutor Ucrainei cât mai rapid posibil. Centrele vor facilita distribuirea asistenței furnizate prin intermediul mecanismului de protecție civilă al UE. 

La 21 aprilie 2023, Ucraina a devenit stat participant la mecanismul de protecție civilă al UE, cadrul european de solidaritate care ajută țările copleșite de un dezastru. 

Protecția temporară

În urma izbucnirii invaziei, UE a declanșat imediat Directiva privind protecția temporară. Aceasta le oferă persoanelor strămutate care fug din calea războiului din Ucraina anumite drepturi în UE, inclusiv:

 • permise de ședere

 • mijloace de acces la o locuință adecvată

 • asistență medicală

 • educație pentru copii

De atunci, țările UE au primit peste patru milioane de persoane din Ucraina în cadrul acestui sistem de protecție temporară, care a fost prelungit până în martie 2026.

Comisia a introdus o flexibilitate maximă, permițând statelor membre să folosească și fondurile de coeziune necheltuite pentru a-i sprijini pe refugiații din Ucraina. Astfel, s-au pus la dispoziție până la 17 miliarde EUR. 

Informații pentru persoanele care fug din calea războiului

Culoare de solidaritate

Ca parte a răspunsului Uniunii Europene la agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, Comisia Europeană și statele membre ale UE din vecinătate au instituit, la 12 mai 2022, culoarele de solidaritate UE-Ucraina. Culoarele de solidaritate sunt coridoare esențiale pentru exporturile agricole ale Ucrainei, precum și pentru exportul de bunuri de care are nevoie, de la ajutor umanitar, la hrană pentru animale și îngrășăminte. 

Din mai 2022, culoarele de solidaritate: 

 • au contribuit la exportarea a aproximativ 136 de milioane de tone de mărfuri ucrainene, inclusiv circa 70 de milioane de tone de cereale, semințe oleaginoase și alte produse conexe
 • i-au permis Ucrainei să importe peste 52 de milioane de tone de mărfuri de care are nevoie: de la ajutor militar și umanitar la combustibil și alte produse
 • au oferit sprijin tehnic Ucrainei, Republicii Moldova și țărilor UE pentru a facilita și accelera procedurile și pentru a elimina blocajele la frontieră 
 • au condus la semnarea, la 29 iunie 2022, a unor acorduri de transport de mărfuri cu Ucraina și Republica Moldova pentru a facilita și mai mult tranzitul și transportul către și dinspre ambele țări 

De atunci, au fost mobilizate fonduri în valoare de peste 2 miliarde EUR pentru extinderea culoarelor de solidaritate, inclusiv contribuții din partea Comisiei, a Băncii Europene de Investiții, a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare și a Băncii Mondiale.

Alte informații despre culoarele de solidaritate UE-Ucraina

Sprijin pentru elevii ucraineni

Sprijin pentru sectorul energetic

În martie 2022, rețeaua electrică a Ucrainei a fost sincronizată cu cea a UE. UE va continua să sprijine Ucraina în acest sector, asigurând inversarea fluxurilor de gaz către această țară. Ucraina va putea, de asemenea, să beneficieze de sistemul UE de achiziții comune de gaz, gaz natural lichefiat (GNL) și hidrogen. 

În plus, UE a furnizat Ucrainei peste 10 000 de generatoare de energie electrică și 35 milioane de becuri cu LED. 

La cererea Comisiei Europene, au fost puse la dispoziție circa 500 de milioane EUR pentru a acoperi nevoile imediate din sectorul energetic ucrainean, în cadrul Fondului de sprijin energetic pentru Ucraina instituit de Comunitatea Energiei.  

Sprijin pentru îmbunătățirea conectivității și a tehnologiei

În iulie 2022, Comisia a făcut apel la operatorii europeni de telecomunicații să își prelungească acordul privind suspendarea sau reducerea semnificativă a tarifelor de roaming pentru ucraineni în UE

În iunie 2023, UE și Ucraina au semnat un acord de asociere a Ucrainei la programul Mecanismul pentru interconectarea Europei. Acest lucru le va permite promotorilor de proiecte ucraineni să solicite finanțare din partea UE în sectorul transporturilor, al energiei și în domeniul digital, ceea ce va îmbunătăți și mai mult conectivitatea Ucrainei cu vecinii săi din UE. 

În decembrie 2023, Comisia a deschis un nou birou al programului Orizont Europa la Kiev. Participarea Ucrainei la programul Orizont Europa și la Programul pentru cercetare și formare al Euratom va contribui conservarea și stimularea ecosistemului de cercetare și inovare al Ucrainei.  

De la începutul războiului, UE și-a intensificat sprijinul pentru consolidarea rezilienței cibernetice a Ucrainei, acordând 10 milioane EUR pentru echipamente, software și alte tipuri de sprijin. O sumă suplimentară de 19 de milioane EUR a fost furnizată pentru a sprijini transformarea digitală. 

Sprijin pentru viitoarea reconstrucție

Sprijin pentru tragerea la răspundere a Rusiei

UE sprijină lupta împotriva impunității în Ucraina cu un proiect în valoare de 7,25 milioane EUR menit să sprijine anchetele Curții Penale Internaționale cu privire la crimele de război comise de Rusia. În plus, Eurojust sprijină o echipă comună de anchetă a UE, înființată de Polonia, Letonia, Estonia, Slovacia, România, Lituania și Ucraina (la care participă și CPI și Europol), în eforturile sale de a investiga crimele internaționale comise în Ucraina.

Comisia Europeană a înființat, de asemenea, Centrul internațional pentru urmărirea în justiție a crimei de agresiune împotriva Ucrainei. Situat la Haga și integrat în echipa comună de anchetă existentă, Centrul sprijină coordonarea investigațiilor și colectarea de probe privind crimele de război comise în Ucraina. 

Sunt imobilizate în UE active ale Băncii Centrale a Rusiei în valoare de aproximativ 210 miliarde EUR. Până în prezent, au fost înghețate active private în valoare de peste 28 de miliarde EUR aparținând persoanelor și entităților incluse pe listă.

UE a luat decizia de a utiliza profiturile din activele rusești imobilizate pentru a sprijini Ucraina. În funcție de ratele dobânzilor, veniturile generate în beneficiul Ucrainei de aceste active imobilizate s-ar putea ridica la aproximativ 2,5-3 miliarde EUR pe an.

Mai multe despre tragerea la răspundere a Rusiei

Această pagină a fost actualizată cel mai recent la 27 iunie 2024.

Documente

24 MARTIE 2023
Updated Ukraine Recovery and Reconstruction Needs Assessment