Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
Dlúthpháirtíocht an Aontais Eorpaigh leis an Úcráin

Teagmhálacha agus eolais taistil de réir tír den Aontas

Tá an t-eolas seo ar fáil sna teangacha seo a leanas chomh maith: Úcráinis | українська | Rúisis | русский

Déan teagmháil leis an Aontas Eorpach

Chun teagmháil a dhéanamh leis an Aontas Eorpach is féidir leat glaoch ar Europe Direct nó scríobh chuige.

Déan teagmháil leis an Aontas in Úcráinis

Déan teagmháil leis an Aontas i Rúisis

Teagmhálacha i dtíortha an Aontais

Tá sonraí teagmhála na n-údarás náisiúnta, agus na n-eagraíochtaí a chuidíonn go gníomhach leo siúd atá ag teitheadh ón Úcráin, le fáil sa liosta faoin léarscáil.  

Eolas faoi údaráis náisiúnta agus roghanna taistil saor in aisce

Trí chliceáil ar an tír ar an léarscáil seo, gheobhaidh tú eolas úsáideach faoi na húdaráis náisiúnta i dtíortha an Aontais ar féidir leat teagmháil a dhéanamh leo faoi chosaint shealadach, chomh maith le heolas faoi thacaíocht taistil, cúraim sláinte nó fostaíochta.

Chomh maith leis sin, léirítear ar an léarscáil na háiteanna a bhfuil saoráidí glactha agus moil aistrithe nó ar féidir tuilleadh eolais a fháil faoi do thaisteal agus do thréimhse san Aontas.

Sa liosta de thíortha an Aontais atá faoin léarscáil, gheobhaidh tú teagmhálacha na n-eagraíochtaí a chuidíonn go gníomhach leo siúd atá ag teitheadh ón Úcráin.

Má tá tú ag teitheadh ón gcogadh san Úcráin agus ag teacht chuig an Aontas Eorpach, gheobhaidh tú príomhshonraí teagmhála na n-údarás náisiúnta chomh maith le roghanna taistil saor in aisce de réir tír den Aontas. 

Liosta tíortha

An Ostair

Sonraí teagmhála náisiúnta

Aireacht Gnóthaí Baile na hOstaire (DE)
An Ghníomhaireacht Fheidearálach um Sheirbhísí Glactha agus Tacaíochta (DE / EN)
Ceisteanna Coitianta na hAireachta Gnóthaí Baile do dhaoine atá ag teitheadh ón Úcráin (UK)
Seirbhís Phoiblí Fostaíochta: conas cead oibre a fháil (DE / UK / EN)
 

Na príomheagraíochtaí atá ag cuidiú ar an talamh

Liosta na n-eagraíochtaí (DE)
Leathanach Facebook chun cabhrú le daoine atá ag teitheadh ón gcogadh (DE)
Caritas na hOstaire (DE)
Beolíne na tacaíochta síceolaíche (UK)
San Ostair 0134301014
I dtír éigin eile +43 6699665109
Ciste Lánpháirtíochta na hOstaire: eolas faoi thairiscintí lánpháirtíochta –ranganna teanga i nGearmáinis go háirithe (DE / UK) Beolíne (Luan–Aoine 8h00–18h00) +43 1 7151051120

Roghanna taistil saor in aisce

An córas iompair phoiblí ar fad

An Bheilg

Sonraí teagmhála náisiúnta

Suíomh gréasáin eolais an Rialtais Cónaidhme (FR / NL / DE / EN / UK) +32 24888888
Eolas ón Oifig Inimirce faoi iarratas a dhéanamh ar chosaint shealadach do mhuintir na hÚcráine sa Bheilg (FR / NL / EN)
Ombudsman Feidearálach (FR / NL / EN / UK)
Beolínte Ambasáid na hÚcráine sa Bheilg
An líne áirithintí +32 23792115
Ceisteanna ginearálta +32 23792160
Ceisteanna tithíochta +32 23792112
 

Na príomheagraíochtaí atá ag cuidiú ar an talamh

Cros Dhearg – An pobal Pléimeannach (NL / FR / EN) +32 15443407
Cros Dhearg – An pobal Francach (FR) +32 81771648
Agence Fédérale pour l’Accueil des Demandeurs d’Asile +32 22134411 (FR / NL / EN)
Serve the City Brussels (FR / NL / EN) +32 27343502
Liosta na dtionscnamh sa Bheilg – Na Beilgigh ar son na hÚcráine (EN)
Leathanach Facebook – Dlúthpháirtíocht leis an Úcráin (EN)
PAG-ASA le haghaidh íospartaigh an dúshaothraithe (EN / FR / NL) +32 25116464
 

Roghanna taistil saor in aisce

Traenacha SNCB/NMBS agus Thalys

An Bhulgáir

Sonraí teagmhála náisiúnta

Tairseach eolais aontaithe an Rialtais maidir le bearta agus gníomhaíochtaí a bhaineann leis an ngéarchéim san Úcráin (BG / UK / EN)
Eolas ón nGníomhaireacht Stáit do Dhídeanaithe (EN / UK)
Pointí clárúcháin – Léarscáil eolais (BG / UK / EN)
Uimhreacha na mbeolínte +38 029055555+38 0322465075
Beolíne ghéarchéime na hAireachta Gnóthaí Eachtracha +35 929482404, ríomhphost crisisatmfa [dot] bg (crisis[at]mfa[dot]bg)
 

Na príomheagraíochtaí atá ag cuidiú ar an talamh

Grúpa Facebook ‘Mati Ukraina’, Comhlachas Eagraíochtaí Úcránacha (BG / UK)
 

Roghanna taistil saor in aisce

Traenacha BDZ

an Chróit

Sonraí teagmhála náisiúnta

Leathanach Baile na hAireachta Gnóthaí Baile (HR / EN) ríomhphost: privremena [dot] zastitaatmup [dot] hr (privremena[dot]zastita[at]mup[dot]hr)
Leathanach gréasáin na hAireachta Gnóthaí Baile do dhídeanaithe ón Úcráin (HR / UK)
Eolas faoin treoir um chosaint shealadach a ghníomhachtú (HR)
 

Na príomheagraíochtaí atá ag cuidiú ar an talamh

Cros Dhearg na Cróite (HR / EN)
Beolínte agus uimhreacha teagmhála úsáideacha (UK / HR)
Seoladh ríomhphoist UNHCR hrvzaatunhcr [dot] org (hrvza[at]unhcr[dot]org)
Seoladh ríomhphoist IOM iomzagrebatiom [dot] int (iomzagreb[at]iom[dot]int)
 

Roghanna taistil saor in aisce

Is féidir le daoine atá ag teitheadh ón Úcráin úsáid a bhaint as traenacha HŽ Putnički prijevoz saor in aisce le ‘ticéid dlúthpháirtíochta’ agus le ‘Ticéad um Chuidiú leis an Úcráin’.

an Chipir

Sonraí teagmhála náisiúnta

Leathanach Baile na hAireachta Gnóthaí Baile (GR)
Eolas faoin treoir um chosaint shealadach a ghníomhachtú (EN / GR)
Suíomh gréasáin na Seirbhíse Tearmainn (EN / GR)
An Roinn um an gClárlann Shibhialta agus Imirce (EN / GR)
Beolíne na hAireachta um Thaighde, Nuálaíocht agus Beartas Digiteach (Luan-Aoine 8h00-20h00) 1477, +35 722285777
 

Na príomheagraíochtaí atá ag cuidiú ar an talamh

Grúpa Facebook do mhuintir na hÚcráin ag a bhfuil comhairle á lorg - Comhairle Dídeanaithe na Cipire (EN)
UNHCR na Cipire (EN)

An tSeicia

Sonraí teagmhála náisiúnta

Eolas do shaoránaigh na hÚcráine atá ag teitheadh ón gcogadh (UK / CS / EN)
An Riarachán um Shaoráidí do Dhídeanaithe, an Aireacht Gnóthaí Baile (CS / EN / UK)
Líne chabhrach na hAireachta Gnóthaí Baile +42 0974801802
Muintir na hÚcráine seo againn - Suíomh gréasáin oifigiúil tacaíochta (CS / EN / UK / RU)
Ambasáid na hÚcráine i bPrág – leathanach Facebook (UK)
 

Na príomheagraíochtaí atá ag cuidiú ar an talamh

Tiomáinimis ar son a ndídeanaithe – Iompar a fháil ón teorainn (CS / EN / UK)
Grúpa Tacaíochta Facebook (CS / UK)
Fáilte roimh Dhídeanaithe (CS)
Comhlachas um Lánpháirtiú agus Imirce (EN)
Eagraíocht Tacaíochta do Dhídeanaithe (EN)
ADRA (Eagraíocht um Chabhair Dhaonnúil agus Forbairt) (CS / EN)
CARE ČR (CS)
Cros Dhearg na Seicia (CS)
Člověk v tísni (Daoine i nGátar) (CS)
Diakonie ČCE (CS)
Caritas na Seicia (CS)
Lékaři bez hranic (Médecins Sans Frontières) (CS)
 

Roghanna taistil

RegioJet, Leo Express, traenacha České dráhy (https://www.cd.cz/info/aktuality/-36295/), seirbhísí iompair Arriva, agus córais iompair phoiblí Phrág agus Réigiún na Boihéime Láir.

An Danmhairg

Sonraí teagmhála náisiúnta

Seirbhís Inimirce na Danmhairge – (EN / UK)
Leathanach gréasáin tiomnaithe sheirbhís inimirce na Danmhairge maidir le conas iarratas a dhéanamh ar chead cónaithe (EN), tacaíocht don Úcráin (EN)
Lárionad na Danmhairge do ghéarchéim na hÚcráine (UK / EN)
 

Roghanna taistil saor in aisce

Is féidir le taistealaithe a bhfuil buanchónaí orthu san Úcráin taisteal go dtí an Danmhairg saor in aisce le traenacha idirnáisiúnta an DSB a thrasnaíonn teorainn na Danmhairge/na Gearmáine.
Is féidir le gach gluaisteán paisinéirí le plátaí ceadúnais de chuid na hÚcráine an Droichead Øresund (go dtí an tSualainn) a thrasnú saor in aisce, má tá cuspóir daonnúil leis an turas. I gcás iompair eile, is é sin cabhair éigeandála nó dídeanaithe a iompar, is gá réamhcheadú a fháil trí ríomhphost a sheoladh chuig seirbhís custaiméara Dhroichead Øresund (kontaktatoresundsbron [dot] com (kontakt[at]oresundsbron[dot]com)).

An Eastóin

Sonraí teagmhála náisiúnta

Suíomh gréasáin oifigiúil an Rialtais do dhaoine atá ag teitheadh ón gcogadh (EE / EN / UK / RU)
Leathanach Baile na hAireachta Gnóthaí Baile (EN)
Aireacht Gnóthaí Eacnamaíocha agus Cumarsáide (EN)
Leathanach baile an Bhoird Póilíneachta agus Teorann (EE / EN / UK / RU)
Beolíne an Chiste Árachais Shóisialaigh 1247
Leathanach gréasáin an rialtais ar a bhfuil eolas do shaoránaigh na hÚcráine (EE / EN / RU)
Tairseach na hÓige (EE / RU)
 

Na príomheagraíochtaí atá ag cuidiú ar an talamh

Liosta eagraíochtaí neamhrialtasacha (EE / EN / RU)
Comhairle Dídeanaithe na hEastóine (EE / EN / UK / RU) Beolíne (gach lá 9h00-19h00) +37 256782288 
Cros Dhearg na hEastóine (EE)
Ionad Cultúrtha na hÚcráine (EE / EN / UK)
Mondo MTÜ (EE / EN)
 

Roghanna taistil saor in aisce

Traenacha Elron agus traenacha an chórais iompair phoiblí

An Fhionlainn

Sonraí teagmhála náisiúnta

Seirbhís Inimirce na Fionlainne (EN / UK)
 

Na príomheagraíochtaí atá ag cuidiú ar an talamh

Cros Dhearg na Fionlainne (FI / SV / EN)
Finn Church Aid (FI / SV / EN)
 

Roghanna taistil saor in aisce

Is féidir le gach Úcránach taisteal saor in aisce ach pas Úcránach a thaispeáint ar bord traenacha VR san Fhionlainn.
Tá lascaine 95% á tairiscint ag Finnair go dtí 28.2.2023 ar eitiltí chuig Heilsincí ó aerfoirt áirithe

An Fhrainc

Sonraí teagmhála náisiúnta

An suíomh gréasáin oifigiúil d’fhaisnéis ón Rialtas (FR / UK)
Ambasáid na hÚcráine sa Fhrainc (FRUK) +33 187666612 (brúigh ar 2 chun seirbhís a fháil san Úcráinis)
Eolas ón Aireacht Gnóthaí Baile do shaoránaigh na hÚcráine (FR / UK)
Bardas Pháras (EN)
 

Na príomheagraíochtaí atá ag cuidiú ar an talamh

Secours populaire (FR) +33 144782100
Secours catholique (FR) +33 145497300
Croix rouge (FR) +33 144431100
 

Roghanna taistil saor in aisce

Traenacha SNCF agus Thalys

An Ghearmáin

Sonraí teagmhála náisiúnta

Aireacht Chónaidhme Gnóthaí Baile agus Comhphobail: Germany4Ukraine (DE / UK / EN / RU
Aireacht Chónaidhme Gnóthaí Baile agus Comhphobail: Ceisteanna Coitianta an Rialtais maidir le teacht isteach sa tír agus cónaí inti (DE / UK / EN / RU)
Oifig na Cónaidhme um Imirce agus um Dhídeanaithe (DE / UK / EN / RU)
 

Na príomheagraíochtaí atá ag cuidiú ar an talamh

Comhghuaillíocht eagraíochtaí cabhrach Gearmánacha a bhfuil tabhartais á mbailiú acu don Úcráin (DE / EN)
UNHCR (DE)
Cros Dhearg na Gearmáine (DE)
Eagras cabhrach a dhíríonn ar chúram leighis (DE)
Caritas na Gearmáine (DE)
Diakonie Katastrophenhilfe (DE)
Pro Asyl (DE / EN)
Comhairleoirí dlí (DE)
 

Roghanna taistil saor in aisce

Traenacha DB, traenacha Thalys agus an córas iompair phoiblí réigiúnach agus áitiúil ar fad

An Ghréig

Sonraí teagmhála náisiúnta

Leathanach gréasáin an rialtais ar a bhfuil eolas do Dhaoine Easáitithe (GR / UK / EN)
Ambasáid na hÚcráine sa Ghréig (EN) Beolíne +30 693276606
 

Na príomheagraíochtaí atá ag cuidiú ar an talamh

UNHCR (GR / EN / FR)
Liosta na n-eagraíochtaí (EN)

An Ungáir

Sonraí teagmhála náisiúnta

Ard-Stiúrthóireacht na hUngáire um Fhaisnéis faoi Phóilíneacht Eachtrannach do dhaoine atá ag teitheadh ón Úcráin (EN / UK)
Beolínte an rialtais
San Ungáir 06 80310310
San Úcráin 0800 504546
I dtíortha eile +36 15501828, ríomhphost menekultinfoatme [dot] gov [dot] hu (menekultinfo[at]me[dot]gov[dot]hu)
An Chomhairle Náisiúnta um Chomhordú Daonnúil – do mhuintir na hÚcráine atá gar do theorainn na hUngáire: 1357 (500 forints/€1.37 an costas atá ar aon ghlao amháin)
Leathanach Facebook Ambasáid na hÚcráine (UK)
 

Na príomheagraíochtaí atá ag cuidiú ar an talamh

Grúpa Facebook le haghaidh lóistín (HU)
Cros Dhearg na hUngáire (HU / EN)
Seirbhís Carthanachta na hUngáire d’Ord Mhálta (HU)
Caritas na hUngáire (HU)
Leathanach Facebook um Chabhair Imirce (HU)
Leathanach Eolais Choiste Heilsincí na hUngáire (EN)
Cumann na hUngáire d’Imircigh (EN / HU)
 

Roghanna taistil saor in aisce

Gach traein MAV le ‘ticéad dlúthpháirtíochta’ saor in aisce agus córas iompair phoiblí uile BKK saor in aisce i mBúdaipeist.
Tacaíonn Wizz Air le dídeanaithe ón Úcráin trí 100,000 suíochán saor in aisce a chur ar fáil dóibh ar gach eitilt i mór-roinn na hEorpa a imíonn ó thíortha atá ag críochantacht leis an Úcráin.

Éire

Sonraí teagmhála náisiúnta

Roinn Dlí agus Cirt na hÉireann, Eolas faoi cheanglais víosa (EN)
Ceisteanna coitianta maidir le taisteal go hÉirinn (EN / UK / RU)
Leathanach gréasáin tiomnaithe an rialtais ar a bhfuil eolas faoin Treoir um Chosaint Shealadach (EN / UK / RU)
Eolas do Shaoránaigh faoi Chosaint Idirnáisiúnta (EN)
 

Na príomheagraíochtaí atá ag cuidiú ar an talamh:

Comhairle Dídeanaithe na hÉireann (EN)
 

Roghanna taistil saor in aisce

Traenacha Iarnród Éireann, córas iompair Bus Éireann agus seirbhísí iompair Expressway

An Iodáil

Sonraí teagmhála náisiúnta

An Aireacht Gnóthaí Eachtracha (IT / EN)
An Aireacht Gnóthaí Baile (IT) Treoir d’Iarrthóirí Tearmainn (EN)
An Roinn um Chosaint Shibhialta (IT / EN) - Cártaí ar a bhfuil an t-eolas tábhachtach (IT / EN / UK / RU)
 

Na príomheagraíochtaí atá ag cuidiú ar an talamh

UNHCR (EN)
Comhairle Dídeanaithe na hIodáile (IT)
Comunità di Sant’Egidio (EN / IT / RU)
Cros Dhearg na hIodáile (IT)
Caritas Ambrosiana (IT)
NGO AVSI (IT)
NGO AIBI (IT)
Leathanach Facebook na heagraíochta neamhrialtasaí Intersos (IT)
 

Roghanna taistil saor in aisce

Is féidir le daoine atá ag teitheadh ón Úcráin seirbhísí iompair Flixbus, seirbhísí iompair Marino Bus agus traenacha Trenord a úsáid saor in aisce. Is féidir leo taisteal saor in aisce chomh maith ar sheirbhísí iompair an ghrúpa Trenitalia laistigh de 5 lá ar a mhéad ar theacht isteach san Iodáil dóibh.

An Laitvia

Sonraí teagmhála náisiúnta

Eolas do mhuintir na hÚcráine atá ag teacht chun na Laitvia (LV / UK / EN / RU) – ní suíomh oifigiúil é, ach atreoraítear ansin thú ó shuíomh gréasáin an Rialtais
Beolíne Chomhairle Cathrach Ríge (24/7) +371 80000800
Eolas faoi sheirbhísí cúraim sláinte saor in aisce atá maoinithe ag an stát (8h30-17h00) +371 80001234
 

Na príomheagraíochtaí atá ag cuidiú ar an talamh
Líne chabhrach aontaithe d’Úcránaigh sa Laitvia (24/7) +371 27380380
Telegram: t.me/ukrainelatvia
Beolíne i Ríge (24/7) +371 80000800
 

Roghanna taistil saor in aisce

Traenacha Latvijas dzelzceļš

An Liotuáin

Sonraí teagmhála náisiúnta

Eolas ón Aireacht Gnóthaí Baile do dhaoine ag teacht ón Úcráin (EN / LT)
An Roinn Imirce (UK / LT / EN / RU)
Eurodesk na Liotuáine (LT / UK / EN)
Beolíne le haghaidh saincheisteanna imirce (gach lá 7h30-21h00) +370 52717112
Beolíne lóistín (24/7) 1827 sa Liotuáin, +370 67722222 i dtír éigin eile
Cúnamh daonnúil (24/7) +370 68498688

Na príomheagraíochtaí atá ag cuidiú ar an talamh

An tionscnamh sóisialta Stiprus Kartu (UK / EN / LT)
Cros Dhearg na Liotuáine (LT)
Caritas na Liotuáine (EN / LT / UK)
An tIonad Náisiúnta Tacaíochta um Oibrithe Deonacha a Chomhordú (LT / EN / UK)
Maltieciai (EN / LT)
Obair a dhéanamh sa Liotuáin (EN)

Roghanna taistil saor in aisce

Traenacha LTG agus busanna Vilnias

Lucsamburg

Sonraí teagmhála náisiúnta

Eolas ón rialtas maidir le fáilte a chur roimh dhídeanaithe ón Úcráin (FR / EN le foirmeacha in FR / EN / UK / RU)
Eolas faoi dhídean sealadach cosanta don ghlacadh tosaigh (UK / FR / EN)
Má tá tú ag fágáil na hÚcráine nó má tá tú ar idirthuras ón Úcráin agus má tá ceisteanna consalachta agat, glaoigh ar +35 224782386
 

Na príomheagraíochtaí atá ag cuidiú ar an talamh

LUkraine, Pobal na hÚcráine i Lucsamburg (UK / EN)
Cros Dhearg – Ceisteanna Coitianta do dhídeanaithe ón Úcráin (ENFRDE), ríomhphost wellkommatcroix-rouge [dot] lu (wellkomm[at]croix-rouge[dot]lu) (in FR / EN / DE / UK / RU)
Médecins du monde: cúnamh leighis (FR+35 28892371
Caritas Lucsamburg (FR / EN)

Roghanna taistil saor in aisce

An córas iompair phoiblí ar fad

Málta

Sonraí teagmhála náisiúnta:

An Aireacht Gnóthaí Baile, Eolas do dhídeanaithe ón Úcráin (EN)

An Ísiltír

Sonraí teagmhála náisiúnta

Eolas ar leathanach gréasáin de chuid na hAireachta Cirt agus Slándála (NL / EN)
An tSeirbhís Inimirce (NL / EN)
Ionaid ghlactha éigeandála:
Utrecht, Jaarbeurshal 7 (EN), Amsterdam, Centraal Station (EN / UK / RU), Maastricht, Sporthal Glanerbrook (EN) agus Eindhoven, Microlab Strijp-S (EN).

Na príomheagraíochtaí atá ag cuidiú ar an talamh

Forbhreathnú ar na príomheagraíochtaí atá ag cuidiú le daoine ar an talamh (NL)
Vluchtelingenwerk (An Chomhairle Dídeanaithe) (NL / UK)
Cabhair do Dhídeanaithe (EN / NL / UK / RU)

Roghanna taistil saor in aisce

Traenacha NS, traenacha Thalys agus an córas iompair phoiblí ar fad

An Pholainn

Sonraí teagmhála náisiúnta

Eolas ón rialtas do shaoránaigh na hÚcráine (PL / UK)
Ceisteanna Coitianta (PL / EN / RU)
Ardán an rialtais le haghaidh tacaíochta (PL / UK / EN)
Líne chabhrach na hOifige d’Eachtrannaigh +48 477217575
Líne chabhrach do dhaoine a bhfuil an baol ann go ndéanfar gáinneáil orthu +48 226280120
Líne chabhrach do mhuintir na hÚcráine a bhfuil cabhair leighis á lorg acu (24/7) +48 807190590
An Garda Teorann – eolas faoi na rialacha maidir leis an teorainn a thrasnú (PL) +48 825685119
Líne chabhrach do shaoránaigh Pholannacha agus dóibh siúd a bhfuil cárta na Polainne acu +48 225238880

Na príomheagraíochtaí atá ag cuidiú ar an talamh

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (Lárionad na Polainne um Chabhair Idirnáisiúnta) (EN / PL)
Polska Akcja Humanitarna (Gníomhaíocht Dhaonnúil na Polainne) (EN)
Caritas na Polainne (PL)
Cros Dhearg na Polainne (PL)
Fundacja Ocalenie (EN / PL)
Polska Misja Medyczna (Misean Leighis na Polainne) (EN)
Eolas úsáideach faoin tacaíocht in Kraków (EN)
Is cara de do chuid mé (EN / UK / PL)
SOS na hÚcráine (PL)
Refugees Welcome Polska (PL / EN / RU)
An Fhondúireacht um Chomhar idir an Pholainn agus agus an Úcráin (EN / PL / UK / RU)

Roghanna taistil saor in aisce

Is féidir le daoine atá ag teitheadh ón Úcráin leas a bhaint as na modhanna iompair seo a leanas saor in aisce:

Is féidir leo tairbhiú freisin de tharaifí laghdaithe Aerlínte LOT.
 

Tá 100,000 suíochán á gcur ar fáil saor in aisce ag Wizz Air do dhídeanaithe ón Úcráin ar gach eitilt i mór-roinn na hEorpa atá ag imeacht ó thíortha atá ag críochantacht leis an Úcráin.
 

Uber ag cur líon neamhtheoranta de thurais ar fáil saor in aisce freisin idir teorainn na hÚcráine agus cathracha na Polainne.

An Phortaingéil

Sonraí teagmhála náisiúnta:

Suíomh gréasáin tiomnaithe an rialtais (PT / EN)
Eolas do dhaoine atá ag teacht isteach sa Phortaingéil ón Úcráin (PT / EN)
Eolas faoi Chosaint Idirnáisiúnta (EN)
Eolas faoi Chosaint Idirnáisiúnta do mhionaoisigh neamhthionlactha (EN)
Ardán ar Líne chun clárúchán a iarraidh faoi Chosaint Shealadach (EN)
Liosta de sheirbhísí poiblí de réir réigiúin (EN)
Bunachar Sonraí Eolais maidir leis an Tearmann (EN)
An Líne Náisiúnta i gcoinne Gáinneáil ar Dhaoine (PT) +35 1964244281
ríomhphost dcinv [dot] unidadeantitraficoatsef [dot] pt (dcinv[dot]unidadeantitrafico[at]sef[dot]pt)

Na príomheagraíochtaí atá ag cuidiú ar an talamh

Ordem de Malta Portugal (PT)
Amnistia Internacional Portugal (PT)
Consultores inmobiliarios pela Ucrania - Grúpa Facebook (PT)
Cros Dhearg na Portaingéile (PT)
 

Roghanna taistil saor in aisce

Traenacha CP na Portaingéile

An Rómáin

Sonraí teagmhála náisiúnta:

Leathanach gréasáin an rialtais ar a bhfuil eolas cabhrach do mhuintir na hÚcráine (RO / UK / EN)
Leathanach gréasáin an rialtais atá dírithe ar chuidiú le muintir na hÚcráine (RO / UK)
Ardán tacaíochta agus eolais ar líne do dhaoine atá ag teitheadh ón gcogadh (RO / UK / RU / EN)
Líne faisnéise +40 219590
Cigireacht ghinearálta inimirce (RO / EN)+40 214107513
Líne Náisiúnta i gcoinne Gáinneáil ar Dhaoine
Sa Rómáin 0800 800 678
I dtír éigin eile +40 213133100

Na príomheagraíochtaí atá ag cuidiú ar an talamh

UNHCR na Rómáine (EN) Beolíne +40 723653 651
Comhairle Náisiúnta na Rómáine um Dhídeanaithe (UK) Beolíne +40 730073170
IOM (EN / UK)
Ardán Dopomoha (UK / RO / EN)
Beolíne le haghaidh tacaíocht shíceolaíoch +40 745139747
 

Roghanna taistil saor in aisce

Is féidir le daoine atá ag teitheadh ón Úcráin an bus tointeála Romfour a úsáid ó stáisiún go stáisiún saor in aisce. Eagraíonn Romfour seirbhísí iompair bus go dtí an Iodáil agus go cathracha eile san Eoraip. 
Tá 100,000 suíochán á gcur ar fáil saor in aisce ag Wizz Air do dhídeanaithe ón Úcráin ar gach eitilt i mór-roinn na hEorpa atá ag imeacht ó thíortha atá ag críochantacht leis an Úcráin.
Is féidir leo freisin tairbhe a bhaint as seirbhísí iompair Flixbus saor in aisce ó chathracha ar theorainn na Rómáine go dtí áiteanna eile san Eoraip.

An tSlóvaic

Sonraí teagmhála náisiúnta

Eolas ón rialtas do mhuintir na hÚcráine atá ag teacht isteach i bPoblacht na Slóvaice (SK / UK / EN)
Beolíne na hAireachta Gnóthaí Baile do chainteoirí Úcráinise +421 513816111 agus +421 259765111
Buanseirbhís na hAireachta Gnóthaí Baile +421 248593312
An Aireacht Iompair agus Foirgníochta (UK)
An Aireacht Oideachais, Eolaíochta, Taighde agus Spóirt (SK / UK)
Beolíne réigiún Košice +421 2800222550, ríomhphost pomocukrajineatvucke [dot] sk (pomocukrajine[at]vucke[dot]sk)

Na príomheagraíochtaí atá ag cuidiú ar an talamh

IOM (SK / UK / EN / RU)
NGO Človek v ohrození (Daoine i ngátar) (SK / EN) Líne faisnéise +421 917239708
NGO Sme spolu (Eagraíocht neamhrialtasach na Slóvaice – na hÚcráine) (UK / SK / EN) Beolíne +421 911201889
NGO Iniciativa Kto pomoze Ukrajine (Tionscnamh ENR chun cuidiú leis an Úcráin) (UK / EN)
An eagraíocht neamhrialtasach Magna (EN)
Cros Dhearg na Slóvaice (UK / SK)
Cúnamh na hÚcráine-na Slóvaice (UK / SK / EN) Beolíne +421 911201889 (Telegram, WhatsApp nó Viber), ríomhphost: ukrajina [dot] sk [dot] sosatgmail [dot] com (ukrajina[dot]sk[dot]sos[at]gmail[dot]com)
Leathanach Facebook Človek v ohrození (Daoine i ngátar) (SK)
An Léig um Chearta an Duine (SK / EN)
Grúpa Facebook Mareena (SK)
ENR Nadácia Integra (SK)
ENR Úsmev ako dar (Smile as a gift) (SK / EN / UK)
Deoise Košice, an Eaglais Chaitliceach Ghréagach (SK / UK)
 

Roghanna taistil saor in aisce

Is féidir le daoine atá ag teitheadh ón Úcráin traenacha ZSSK a úsáid saor in aisce.
Tá 100,000 suíochán á gcur ar fáil saor in aisce ag Wizz Air do dhídeanaithe ón Úcráin ar gach eitilt i mór-roinn na hEorpa atá ag imeacht ó thíortha atá ag críochantacht leis an Úcráin.

An tSlóivéin

Sonraí teagmhála náisiúnta:

Suíomh gréasáin an rialtais ar a bhfuil eolas faoi dhul isteach sa tír agus cosaint idirnáisiúnta (SL / UK / EN)
Beolíne an Rialtais (8h00-18h00)
Sa tSlóivéin 0804142
I dtír éigin eile +386 14787530, ríomhphost info [dot] ukrajinaatgov [dot] si (info[dot]ukrajina[at]gov[dot]si)
 

Roghanna taistil saor in aisce

Traenacha Slovenske železnice 

An Spáinn

Sonraí teagmhála náisiúnta

Leathanach gréasáin na hAireachta um Ionchuimsiú, Slándáil Shóisialta agus Imirce (ES), ar a bhfuil eolas faoi chosaint shealadach
Beolíne na hAireachta Cuimsithe, Slándála Sóisialta agus Imirce +34 910474444 (ES / UK)
Oifig Tearmainn (ES)
Líne Náisiúnta i gcoinne Gáinneáil ar Dhaoine
Sa Spáinn +34 900105090, ríomhphost trataatguardiacivil [dot] es (trata[at]guardiacivil[dot]es)

Na príomheagraíochtaí atá ag cuidiú ar an talamh

Cros Dhearg na Spáinne (ES)
Cáritas (ES)
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (ES)
Medicos del mundo (ES)
Aldeas Infantiles (ES)
 

Roghanna taistil saor in aisce

Traenacha Renfe

An tSualainn

Sonraí teagmhála náisiúnta

Gníomhaireacht na Sualainne um imirce (EN), eolas faoi chosaint shealadach. Nós imeachta iarratais digiteach atá ann go príomha. Is féidir iarratais fhisiciúla a chur isteach ag na háiteanna seo a leanas:

  • Malmö (Jägersrovägen 160)
  • Göteborg (Streteredsvägen 90 i Kållered)
  • Solna (Pyramidvägen 2 A)
  • Sundvall (Sjögatan 17)
  • Boden (Hedenbrovägen 4)
     

Na príomheagraíochtaí atá ag cuidiú ar an talamh

Cros Dhearg na Sualainne (SV)
 

Roghanna taistil saor in aisce

Iompar poiblí Stócólm, UL, Gotlands kollektivtrafik, Dalatrafik, X-trafik, Luleå stad – LLT agus traein MTRX

Eagraíocht uile-Aontais

Gníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Thearmann (EN / UK / RU)
Europol (EN)
 

Eolas uile-Aontais faoi chúnamh dlí

Liosta uile-Aontais de phointí teagmhála CCBE le haghaidh cúnamh dlí (UK / EN)
An Chomhairle Eorpach um Dhídeanaithe agus um Dheoraithe – Forléargas ar bhearta náisiúnta mar fhreagairt ar dhaoine as an Úcráin atá ag teacht isteach sa tír (EN)
 

Eagraíocht uile-Aontais atá ag cuidiú ar an talamh i mBallstáit an Aontais

IOM (EN)
UNHCR (EN)
UNICEF (EN)
Ardán Eorpach na nEagraíochtaí Neamhrialtasacha um Thearmann agus Imirce (EN) – Liosta na mball (EN)
An Chomhairle Eorpach um Dhídeanaithe agus um Dheoraithe (EN)
Refugees Welcome International (EN)
Cúnamh ón Líonra Eorpach Caomhnóireachta do dhílleachtaí agus do leanaí neamhthionlactha (EN)
An Fóram Eorpach maidir leis an Míchumas (EN)
An Coimisiún Idirnáisiúnta Caitliceach um an Imirce (EN)
Coiste Idirnáisiúnta na Croise Deirge (EN)
Save the Children (EN)
Terre des Hommes (EN)
Hospitality Helps (EN)
Science for Ukraine (EN)
Ukraine Shelter (EN / UK)
United for Ukraine (EN / UK)
International Rescue Committee (EN)
 

Eagraíocht a bhíonn ag obair chun Gáinneála ar Dhaoine a chomhrac:

Missing Children Europe (UK / RU / EN)
Beolíne laistigh den Aontas 116000
Lasmuigh den Aontas +31 888009000
 

Aistrithe aeir saor in aisce ón Moldóiv chuig tíortha an Aontais

UNHCR (EN
Rialtas na Moldóive (EN / UK)

Tugadh an tábla cothrom le dáta an 19 Nollaig 2022