Skip to main content
Solidarność UE z Ukrainą

Dane kontaktowe i informacje o podróżowaniu w poszczególnych krajach UE

Te informacje są również dostępne w języku: ukraińskim | українська | rosyjskim | русский

Kontakt z UE

Kontakt z UE jest możliwy za pośrednictwem serwisu Europe Direct – telefonicznie lub pisemnie.

Kontakt z UE w jęz. ukraińskim

Kontakt z UE w jęz. rosyjskim

Kontakty w krajach UE

Na liście pod mapą zamieszczamy dane kontaktowe organów krajowych oraz organizacji pomagających osobom uciekającym z Ukrainy.  

Informacje na tematów organów krajowych i możliwości bezpłatnego podróżowania

Kliknij dany kraj na mapie, żeby znaleźć przydatne informacje o organach krajowych udzielających informacji na temat tymczasowej ochrony, a także informacje na temat podróżowania, opieki zdrowotnej i pomocy w znalezieniu pracy.

Na mapie można również znaleźć miejsca, w których mieszczą się ośrodki recepcyjne, transferowe i udzielające informacji na temat podróżowania i pobytu w UE.

Na liście krajów UE pod mapą można również znaleźć dane kontaktowe organizacji pomagających osobom uciekającym z Ukrainy.

Jeśli uciekasz przed wojną w Ukrainie i przybywasz do Unii Europejskiej, tutaj znajdziesz najważniejsze dane kontaktowe organów krajowych oraz informacje o możliwościach bezpłatnego podróżowania w poszczególnych krajach UE. 

Lista krajów

Austria

Krajowe dane kontaktowe

Austriackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (DE)
Federalna Agencja Przyjmowania i Wsparcia Uchodźców (DE/ EN)
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dla osób uciekających z Ukrainy (UK)
Publiczne służby zatrudnienia: jak uzyskać zezwolenie na pracę (DE / UK / EN)
 

Najważniejsze organizacje pomagające w terenie

Lista organizacji (DE)
Strona na Facebooku poświęcona pomocy dla osób uciekających przed wojną (DE)
Caritas Austria (DE)
Telefon zaufania – wsparcie psychologiczne (UK)
Z Austrii: 0134301014
Z zagranicy: +43 6699665109
Austriacki Fundusz Integracji: informacje o ofertach integracyjnych –przede wszystkim kursy języka niemieckiego (DE / UK) infolinia (pon.–pt. 8:00–18:00) +43 1 7151051120

Bezpłatne środki transportu

Wszystkie środki transportu publicznego

Belgia

Krajowe dane kontaktowe

Strona informacyjna rządu federalnego (FR / NL / DE / EN/ UK) +32 24888888
Informacje biura imigracyjnego na temat tymczasowej ochrony dla Ukraińców w Belgii (FR / NL / EN)
Federalny Rzecznik Praw Obywatelskich (FR / NL / EN / UK)
Infolinie ambasady ukraińskiej w Belgii
Linia rezerwowa +32 23792115
Pytania ogólne +32 23792160
Pytania dotyczące zakwaterowania +32 23792112
 

Najważniejsze organizacje pomagające w terenie

Czerwony Krzyż – Wspólnota Flamandzka (NL / FR / EN) +32 15443407
Czerwony Krzyż – Wspólnota Francuska (FR) +32 81771648
Agencja Federalna Przyjmowania Uchodźców (Agence Fédérale pour l’Accueil des Demandeurs d’Asile) +32 22134411 (FR / NL / EN)
Serve the City Brussels (FR / NL / EN) +32 27343502
Lista inicjatyw w Belgii – Belgians for Ukraine (EN)
Strona na Facebooku – Solidarity with Ukraine (EN)
PAG-ASA – opieka nad ofiarami wyzysku (EN / FR / NL) +32 25116464
 

Bezpłatne środki transportu

Pociągi SNCB/NMBS i Thalys

Bułgaria

Krajowe dane kontaktowe

Rządowy portal z informacjami na temat reakcji na kryzys w Ukrainie (BG / UK / EN)
Informacje Krajowej Agencji ds. Uchodźców (ENUK)
Punkty rejestracji – Mapa z informacjami (BG / UK / EN)
Infolinia +38 029055555, +38 0322465075
Infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych +35 929482404, e-mail: crisis@mfa.bg
 

Najważniejsze organizacje pomagające w terenie

Grupa na Facebooku – Stowarzyszenie Ukraińskich Organizacji „Mati Ukraina” (BG / UK)
 

Bezpłatne środki transportu

Pociągi BDZ

Chorwacja

Krajowe dane kontaktowe

Strona główna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (HR / EN) e-mail: privremena.zastita@mup.hr
Strona internetowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – informacje dla uchodźców z Ukrainy (HR / UK)
Informacje na temat uruchomienia dyrektywy w sprawie tymczasowej ochrony (HR)
 

Najważniejsze organizacje pomagające w terenie

Chorwacki Czerwony Krzyż (HR / EN)
Infolinie i przydatne numery kontaktowe (UK / HR)
UNHCR: e-mail hrvza@unhcr.org
Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji: e-mail iomzagreb@iom.int
 

Bezpłatne środki transportu

Osoby uciekające z Ukrainy mogą bezpłatnie korzystać z pociągów HŽ Putnički prijevoz z „biletem solidarnościowym” oraz biletem „Help Ukraine Ticket”.

Cypr

Krajowe dane kontaktowe

Strona główna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (GR)
Informacje na temat uruchomienia dyrektywy w sprawie tymczasowej ochrony (EN / GR)
Strona Urzędu ds. Azylu (EN / GR)
Departament Stanu Cywilnego i Migracji (EN / GR)
Ministerstwo Badań, Innowacji i Polityki Cyfrowej, infolinia (poniedziałek-piątek 8.00–20.00) 1477, +35 722285777
 

Najważniejsze organizacje pomagające w terenie

Grupa na Facebooku dla Ukraińców szukających porady – Rada Uchodźców na Cyprze (EN)
UNHCR Cypr (EN)

Czechy

Krajowe dane kontaktowe

Informacje dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną (UK / CS / EN)
Urząd ds. Uchodźców w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (CS / EN / UK)
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – infolinia +42 0974801802
Nasi Ukraińcy – oficjalna strona internetowa poświęcona pomocy (CS / EN / UK / RU)
Ambasada Ukrainy w Pradze – strona na Facebooku (UK)
 

Najważniejsze organizacje pomagające w terenie

Kierowcy dla uchodźców – transport z granicy (CS / EN / UK)
Grupa wsparcia na Facebooku (CS / UK)
Refugees Welcome (CS)
Stowarzyszenie na rzecz Integracji i Migracji (EN)
Organizacja Wsparcia Uchodźców (EN)
ADRA (Organizacja Pomocy Humanitarnej i Rozwojowej) (CS / EN)
CARE ČR (CS)
Czeski Czerwony Krzyż (CS)
Člověk v tísni (Człowiek w potrzebie) (CS)
Diakonie Ewangelickiego Kościoła Czeskobraterskiego (CS)
Caritas Czechy (CS)
Lékaři bez hranic (Lekarze bez Granic) (CS)
 

Środki transportu

RegioJet, Leo Express, pociągi České dráhy (https://www.cd.cz/info/aktuality/-36295/), środki transportu Arriva, transport publiczny w Pradze i transport publiczny w kraju środkowoczeskim.

Dania

Krajowe dane kontaktowe

Duński Urząd Imigracyjny – (EN / UK)
Strona internetowa Duńskiego Urzędu Imigracyjnego na temat procedury występowania o dokument pobytowy (EN) oraz informacje o wsparciu dla Ukrainy (EN)
Duńskie centrum kryzysu ukraińskiego (UK / EN)
 

Bezpłatne środki transportu

Podróżni mający miejsce stałego pobytu w Ukrainie mogą bezpłatnie podróżować do Danii pociągami międzynarodowymi DSB, które przekraczają granicę duńsko-niemiecką.
Wszystkie samochody osobowe z ukraińskimi tablicami rejestracyjnymi mogą bezpłatnie przejechać przez most Øresund Bridge (do Szwecji), jeśli podróż ma cel humanitarny. W przypadku innych przewozów transportowych z pomocą doraźną lub uchodźcami konieczne jest uzyskanie uprzedniej zgody, o którą należy wystąpić, wysyłając wiadomość e-mail na adres działu obsługi klienta mostu Øresund (kontakt@oresundsbron.com).

Estonia

Krajowe dane kontaktowe

Oficjalna strona rządowa dla osób uciekających przed wojną (EE / EN / UK / RU)
Strona główna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (EN)
Ministerstwo Spraw Gospodarczych i Komunikacji (EN)
Strona główna Policji i Straży Granicznej (EE / EN / UK / RU)
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, infolinia 1247
Strona rządowa z informacjami dla obywateli Ukrainy (EE / EN / RU)
Portal młodzieżowy (EE / RU)
 

Najważniejsze organizacje pomagające w terenie

Lista organizacji pozarządowych (EE / EN / RU)
Estońska Rada ds. Uchodźców (EE / EN / UK / RU) infolinia (codziennie 9h00-19h00)  +37 256782288 
Estoński Czerwony Krzyż (EE)
Ukraińskie Centrum Kultury (EE / EN / UK)
Mondo MTÜ (EE / EN)
 

Bezpłatne środki transportu

Pociągi Elron i pociągi transportu publicznego

Finlandia

Krajowe dane kontaktowe

Fiński Urząd Imigracyjny – (EN / UK)
 

Najważniejsze organizacje pomagające w terenie

Fiński Czerwony Krzyż (FI / SV / EN)
Finn Church Aid (FI / SV / EN)
 

Bezpłatne środki transportu

W Finlandii wszyscy obywatele Ukrainy mogą bezpłatnie podróżować pociągami fińskich kolei VR na podstawie ukraińskiego paszportu.
Do 28 lutego 2023 r. Finnair oferuje 95 proc. zniżki na loty do Helsinek z niektórych lotnisk.

Francja

Krajowe dane kontaktowe

Oficjalna rządowa strona informacyjna (FR / UK)
Ambasada Ukrainy we Francji (FR/ UK) +33 187666612 (obsługa w języku ukraińskim po naciśnięciu „2”)
Informacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dla obywateli ukraińskich (FR / UK)
Władze miejskie Paryża (EN)
 

Najważniejsze organizacje pomagające w terenie

Secours populaire (FR) +33 144782100
Secours catholique (FR) +33 145497300
Czerwony Krzyż (FR) +33 144431100
 

Bezpłatne środki transportu

Pociągi SNCF i Thalys

Niemcy

Krajowe dane kontaktowe

Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych: Germany4Ukraine (DE / UK / EN / RU
Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych: Strona rządowa z najczęściej zadawanymi pytaniami na temat wjazdu i pobytu (DE / UK / EN / RU)
Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców (DE / UK / EN / RU)
 

Najważniejsze organizacje pomagające w terenie

Sojusz niemieckich organizacji pomocowych zbierających darowizny na rzecz Ukrainy (DE / EN)
UNHCR (DE)
Niemiecki Czerwony Krzyż (DE)
Organizacja pomocowa – pomoc lekarska (DE)
Caritas Niemcy (DE)
Diakonie Katastrophenhilfe (DE)
Pro Asyl (DE / EN)
Konsultanci prawni (DE)
 

Bezpłatne środki transportu

Pociągi DB, pociągi Thalys oraz wszystkie regionalne i lokalne środki transportu publicznego

Grecja

Krajowe dane kontaktowe

Strona rządowa z informacjami dla przesiedleńców (GR / UK / EN)
Ambasada Ukrainy w Grecji (EN), infolinia: +30 693276606
 

Najważniejsze organizacje pomagające w terenie

UNHCR (GR / EN / FR)
Lista organizacji (EN)

Węgry

Krajowe dane kontaktowe

Węgierska Dyrekcja Generalna ds. Cudzoziemców – Informacje dla osób uciekających z Ukrainy (EN / UK)
Infolinie rządowe
Z Węgier 06 80310310
Z Ukrainy 0800 504546
Z innych krajów: +36 15501828, e-mail menekultinfo@me.gov.hu
Krajowa Rada Koordynacji Pomocy Humanitarnej – dla Ukraińców w pobliżu granicy węgierskiej: 1357 (jedna rozmowa kosztuje 500 forintów/1,37 euro)
Ambasada Ukrainy – strona na Facebooku (UK)
 

Najważniejsze organizacje pomagające w terenie

Grupa na Facebooku – zakwaterowanie (HU)
Węgierski Czerwony Krzyż (HU / EN)
Węgierska Służba Charytatywna Zakonu Maltańskiego (HU)
Caritas Węgry (HU)
Migration Aid – strona na Facebooku (HU)
Strona informacyjna Węgierskiego Komitetu Helsińskiego (EN)
Węgierskie Stowarzyszenie na rzecz Migrantów (EN / HU)
 

Bezpłatne środki transportu

Wszystkie pociągi MAV z bezpłatnym „biletem solidarnościowym” oraz bezpłatnie wszystkie środki transportu publicznego BKK w Budapeszcie.
Wizz Air wspiera ukraińskich uchodźców, oferując im 100 tys. bezpłatnych biletów na wszystkich lotach w kontynentalnej Europie rozpoczynających się w krajach graniczących z Ukrainą.

Irlandia

Krajowe dane kontaktowe

Irlandzki Departament Sprawiedliwości – Informacje o wymogach wizowych (EN)
Najczęściej zadawane pytania na temat przyjazdu do Irlandii (EN / UK / RU)
Rządowa strona internetowa z informacjami na temat dyrektywy w sprawie tymczasowej ochrony (EN / UK / RU)
Informacje dotyczące ochrony międzynarodowej (EN)
 

Najważniejsze organizacje pomagające w terenie:

Irlandzka Rada ds. Uchodźców (EN)
 

Bezpłatne środki transportu

Irlandzkie linie kolejowe, autobusy Éireann oraz usługi transportowe firmy Expressway.

Włochy

Krajowe dane kontaktowe

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (IT / EN)
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (IT) – wytyczne dla osób ubiegających się o azyl (EN)
Krajowy Departament Ochrony Ludności (IT / EN) – najważniejsze informacje (IT / EN / UK / RU)
 

Najważniejsze organizacje pomagające w terenie

UNHCR (EN)
Włoska Rada ds. Uchodźców (IT)
Comunità di Sant’Egidio (EN / IT / RU)
Włoski Czerwony Krzyż (IT)
Caritas Ambrosiana (IT)
Organizacja pozarządowa AVSI (IT)
Organizacja pozarządowa AIBI (IT)
Organizacja pozarządowa Intersos – strona na Facebooku (IT)
 

Bezpłatne środki transportu

Osoby uciekające z Ukrainy mogą bezpłatnie korzystać ze środków transportu Flixbus, Marino Bus oraz pociągów Trenord. Mogą również bezpłatnie podróżować środkami transportu Trenitalia w ciągu pięciu dni od przybycia na terytorium Włoch.

Łotwa

Krajowe dane kontaktowe

Informacje dla Ukraińców przybywających na Łotwę (LV / UK / EN / RU) – nie jest to oficjalna strona, ale przekierowuje ze stron rządowych
Rada Miasta Rygi – infolinia (24/7) +371 80000800
Informacje na temat bezpłatnych usług opieki zdrowotnej (8.30–17.00) +371 80001234
 

Najważniejsze organizacje pomagające w terenie
Ogólna infolinia dla Ukraińców na Łotwie (24/7) +371 27380380
Telegram: t.me/ukrainelatvia
Hotline in Riga (24/7) +371 80000800
 

Bezpłatne środki transportu

Pociągi Latvijas dzelzceļš

Litwa

Krajowe dane kontaktowe

Informacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dla osób przybywających z Ukrainy (EN / LT)
Departament Migracji (UK / LT / EN / RU)
Eurodesk Litwa (LT / UK / EN)
Migracja – Infolinia (codziennie od 7.30 do 21.00) +370 52717112
Zakwaterowanie – Infolinia (24/7) 1827 z Litwy, +370 67722222 z zagranicy
Pomoc humanitarna (24/7) +370 68498688

Najważniejsze organizacje pomagające w terenie

Inicjatywa społeczna Stiprus Kartu (UK / EN / LT)
Litewski Czerwony Krzyż (LT)
Caritas Litwa (EN / LT / UK)
Krajowe Centrum Koordynacji Wolontariatu (LT / EN / UK)
Maltieciai (EN / LT)
Praca na Litwie (EN)

Bezpłatne środki transportu

Pociągi LTG i autobusy w Wilnie

Luksemburg

Krajowe dane kontaktowe

Informacje rządu na temat przyjmowania ukraińskich uchodźców (FR / EN z formularzami w języku FR / EN / UK / RU)
Informacje na temat tymczasowego schronienia po przyjeździe do kraju (UK / FR / EN)
Infolinia w sprawach konsularnych dla osób wyjeżdżających z Ukrainy lub będących w trakcie podróży +35 224782386
 

Najważniejsze organizacje pomagające w terenie

LUkraine – ukraińska społeczność w Luksemburgu (UK / EN)
Czerwony Krzyż – Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dla ukraińskich uchodźców (EN/ FR/ DE), e-mail wellkomm@croix-rouge.lu (języki: FR / EN / DE / UK / RU)
Médecins du monde: pomoc medyczna (FR+35 28892371
Caritas Luxemburg (FR / EN)

Bezpłatne środki transportu

Wszystkie środki transportu publicznego

Malta

Krajowe dane kontaktowe:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – informacje dla ukraińskich uchodźców (EN)

Holandia

Krajowe dane kontaktowe

Informacje na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa (NL / EN)
Urząd Imigracyjny (NL / EN)
Ośrodki recepcyjne dla uchodźców:
Utrecht, Jaarbeurshal 7 (EN), Amsterdam, dworzec główny (EN / UK / RU), Maastricht, Sporthal Glanerbrook (EN) i Eindhoven, Microlab Strijp-S (EN).

Najważniejsze organizacje pomagające w terenie

Lista organizacji pomocowych (NL)
Vluchtelingenwerk (Rada ds. Uchodźców) (NL / UK)
Refugee Help (EN / NL / UK / RU)

Bezpłatne środki transportu

Pociągi NS, pociągi Thalys i wszystkie środki transportu publicznego

Polska

Krajowe dane kontaktowe

Rządowa strona informacyjna dla Ukraińców (PL / UK)
Najczęściej zadawane pytania (PL / EN / RU)
Rządowa platforma wsparcia (PL / UK / EN)
Infolinia Urzędu do Spraw Cudzoziemców +48 477217575
Infolinia dla osób zagrożonych handlem ludźmi +48 226280120
Infolinia dla Ukraińców potrzebujących pomocy medycznej (24/7) +48 807190590
Straż Graniczna – zasady przekraczania granicy (PL) +48 825685119
Infolinia dla obywateli polskich i posiadaczy Karty Polaka +48 225238880

Najważniejsze organizacje pomagające w terenie

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (EN / PL)
Polska Akcja Humanitarna (EN)
Caritas Polska (PL)
Polski Czerwony Krzyż (PL)
Fundacja Ocalenie (EN / PL)
Polska Misja Medyczna (EN)
Przydatne informacje na temat pomocy w Krakowie (EN)
Druha we mnie masz (EN / UK / PL)
SOS dla Ukrainy (PL)
Refugees Welcome Polska (PL / EN / RU)
Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej (EN / PL / UK / RU)

Bezpłatne środki transportu

Osoby uciekające z Ukrainy mogą bezpłatnie korzystać z:

Mogą również korzystać z rabatów w liniach lotniczych LOT.
 

Wizz Air oferuje ukraińskim uchodźcom 100 tys. bezpłatnych biletów na wszystkich lotach w kontynentalnej Europie rozpoczynających się w krajach graniczących z Ukrainą.
 

Uber oferuje również bezpłatne połączenia między granicą ukraińską a polskimi miastami.

Portugalia

Krajowe dane kontaktowe:

Specjalna strona rządowa (PT / EN)
Informacje dla osób przybywających z Ukrainy do Portugalii (PT / EN)
Informacje na temat ochrony międzynarodowej (EN)
Informacje na temat ochrony międzynarodowej dla małoletnich bez opieki (EN)
Platforma online – wniosek o rejestrację na potrzeby ochrony tymczasowej (EN)
Wykaz urzędów publicznych w podziale na regiony (EN)
Baza informacji na temat azylu (EN)
Krajowa linia interwencyjna – handel ludźmi (PT) +35 1964244281
e-mail dcinv.unidadeantitrafico@sef.pt

Najważniejsze organizacje pomagające w terenie

Zakon Maltański Portugalia (PT)
Amnistia Internacional Portugal (PT)
Consultores inmobiliarios pela Ucrania – grupa na Facebooku (PT)
Portugalski Czerwony Krzyż (PT)
 

Bezpłatne środki transportu

Portugalskie pociągi CP

Rumunia

Krajowe dane kontaktowe:

Strona rządowa z informacjami dla Ukraińców (RO / UK / EN)
Strona rządowa poświęcona pomocy Ukraińcom (RO / UK)
Wsparcie przez internet i platforma informacyjna dla osób uciekających przed wojną (RO / UK / RU / EN)
Infolinia +40 219590
Główny Inspektorat ds. Imigracji (RO / EN)+40 214107513
Krajowa linia interwencyjna – walka z handlem ludźmi:
Z Rumunii: 0800 800 678
Z zagranicy: +40 213133100

Najważniejsze organizacje pomagające w terenie

UNHCR Rumunia (EN) Infolinia +40 723653 651
Rumuńska Krajowa Rada ds. Uchodźców (UK) Infolinia +40 730073170
Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (EN / UK)
Platforma Dopomoha (UK / RO / EN)
Infolinia interwencyjna – wsparcie psychologiczne +40 745139747
 

Bezpłatne środki transportu

Osoby uciekające z Ukrainy mogą bezpłatnie korzystać z autobusów Romfour kursujących między stacjami. Romfour oferuje transport autokarowy do Włoch i innych miast europejskich. 
Wizz Air oferuje ukraińskim uchodźcom 100 tys. bezpłatnych biletów na wszystkich lotach w kontynentalnej Europie rozpoczynających się w krajach graniczących z Ukrainą.
Uchodźcy mogą również bezpłatnie korzystać z autobusów Flixbus z rumuńskich miast przygranicznych do innych miast w Europie.

Słowacja

Krajowe dane kontaktowe

Informacje rządowe dla Ukraińców przyjeżdżających na Słowację (SK / UK / EN)
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – infolinie w języku ukraińskim +421 513816111 i +421 259765111
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – linia dyżurna +421 248593312
Ministerstwo Transportu i Budownictwa (UK)
Ministerstwo Edukacji, Nauki, Badań i Sportu (SK / UK)
Infolinie w regionie koszyckim +421 2800222550, e-mail pomocukrajine@vucke.sk

Najważniejsze organizacje pomagające w terenie

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (SK / UK / EN / RU)
Organizacja pozarządowa Človek v ohrození (Człowiek w potrzebie)  (SK / EN) Infolinia +421 917239708
Organizacja pozarządowa Sme spolu (organizacja słowacko-ukraińska)  (UK / SK / EN) Infolinia +421 911201889
Organizacja pozarządowa „Iniciativa Kto pomoze Ukrajine” (UK / EN)
Organizacja pozarządowa Magna (EN)
Słowacki Czerwony Krzyż (UK / SK)
Pomoc Ukraina-Słowacja (UK / SK / EN) Infolinia +421 911201889 (Telegram, WhatsApp, Viber), e-mail: ukrajina.sk.sos@gmail.com
Človek v ohrození – strona na Facebooku (SK)
Liga Praw Człowieka (SK / EN)
Mareena – grupa na Facebooku (SK)
Organizacja pozarządowa Nadácia Integra (SK)
Organizacja pozarządowa Úsmev ako dar (Uśmiech w prezencie) (SK / EN / UK)
Eparchia kościoła greckokatolickiego w Koszycach (SK / UK)
 

Bezpłatne środki transportu

Osoby uciekające z Ukrainy mogą bezpłatnie korzystać z pociągów ZSKK.
Wizz Air oferuje ukraińskim uchodźcom 100 tys. bezpłatnych biletów na wszystkich lotach w kontynentalnej Europie rozpoczynających się w krajach graniczących z Ukrainą.

Słowenia

Krajowe dane kontaktowe:

Strona rządowa z informacjami o wjeździe do kraju i o ochronie międzynarodowej (SL / UK / EN)
Rządowa linia informacyjna (8.00–18.00)
Ze Słowenii: 0804142
Z zagranicy: +386 14787530, e-mail info.ukrajina@gov.si
 

Bezpłatne środki transportu

Pociągi Slovenske železnice 

Hiszpania

Krajowe dane kontaktowe

Strona internetowa Ministerstwa Włączenia Społecznego, Zabezpieczenia Społecznego i Migracji (ES) z informacjami o tymczasowej ochronie
Ministerstwo Włączenia Społecznego, Zabezpieczenia Społecznego i Migracji +34 910474444 (ES / UK)
Urząd ds. Azylu (ES)
Krajowa linia interwencyjna – walka z handlem ludźmi
Z Hiszpanii: +34 900105090, email trata@guardiacivil.es

Najważniejsze organizacje pomagające w terenie

Hiszpański Czerwony Krzyż (ES)
Cáritas (ES)
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (ES)
Medicos del mundo (ES)
Aldeas Infantiles (ES)
 

Bezpłatne środki transportu

Pociągi Renfe

Szwecja

Krajowe dane kontaktowe

Szwedzka Agencja Migracji (EN) – informacje o ochronie tymczasowej Wnioski składa się głównie online. Można je także złożyć osobiście w następujących miejscach:

  • Malmö (Jägersrovägen 160)
  • Göteborg (Streteredsvägen 90 i Kållered)
  • Solna (Pyramidvägen 2 A)
  • Sundvall (Sjögatan 17)
  • Boden (Hedenbrovägen 4)
     

Najważniejsze organizacje pomagające w terenie

Szwedzki Czerwony Krzyż (SV)
 

Bezpłatne środki transportu

Sztokholm – transport tubliczny, UL, Gotlands kollektivtrafik, Dalatrafik, X-trafik, Luleå stad – LLT oraz pociągi MTRX

Organizacje ogólnoeuropejskie

Agencje UE

Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu (EN / UK / RU)
Europol (EN)
 

Informacje na temat pomocy prawnej w całej UE

CCBE – ogólnounijna lista punktów kontaktowych oferujących pomoc prawną (UK / EN)
Europejska Rada ds. Uchodźców i Wypędzonych – Przegląd środków krajowych w reakcji na napływ uchodźców z Ukrainy (EN)
 

Organizacje o zasięgu ogólnounijnym pomagające w terenie w państwach członkowskich UE

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (EN)
UNHCR (EN)
UNICEF (EN)
Europejska platforma organizacji pozarządowych zajmujących się azylem i migracją (EN) – Lista członków (EN)
Europejska Rada ds. Uchodźców i Wypędzonych (EN)
Refugees Welcome International (EN)
Europejska sieć opieki – pomoc dla sierot i nieletnich bez opieki (EN)
Europejskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami (EN)
Międzynarodowa Komisja Katolicka ds. Migracji (EN)
Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (EN)
Save the Children (EN)
Terre des Hommes (EN)
Hospitality Helps (EN)
Science for Ukraine (EN)
Ukraine Shelter (EN / UK)
United for Ukraine (EN / UK)
Międzynarodowy Komitet Ratunkowy (EN)
 

Organizacje walczące z handlem ludźmi:

Missing Children Europe (UK / RU / EN)
Infolinia z UE 116000
Spoza UE +31 888009000
 

Bezpłatne transfery lotnicze z Mołdawii do krajów UE

UNHCR (EN
Rząd Mołdawii (EN / UK)

Aktualizacja tabeli: 19 grudnia 2022 r.