Направо към основното съдържание
Солидарност на ЕС с Украйна

Бягство от Украйна: достъп до жилищно настаняване

Тази информация е достъпна и на: украински | українська | руски | русский

Информация за жилищното настаняване

Ukrainian refugees waving from a window of the Polish house where they were welcomed

Незабавното настаняване се осигурява от властите или от благотворителни организации. Директивата за временната закрила предoставя правото на подходящо жилищно настаняване и поради това в средносрочен план трябва да се намерят устойчиви решения, които да съчетават обществената система за прием с предложения за настаняване от страна на частни лица.

Комисията ще:

  • продължи да подкрепя усилията на държавите членки за увеличаване на капацитета им за прием
  • даде начало на нова инициатива „Safe Homes“ за приемане и подкрепа на инициативи, предприети на местно, регионално и национално равнище и в сътрудничество с частния сектор.

Европейският фонд за регионално развитие подпомага осигуряването на социални жилища за семейства и отделни лица в общността и покрива закупуването и обновяването на подходящи жилища. 

Европейският социален фонд също може да подкрепя инвестиции в настаняване в местна общност, по-специално за лица със специални нужди, увреждания, деца и възрастни хора.