Põhisisu juurde
ELi solidaarsus Ukrainaga

Ukraina põgenikud: majutus ja eluase

Teave majutuse ja eluaseme kohta

Ukrainian refugees waving from a window of the Polish house where they were welcomed

Ametiasutused või heategevusorganisatsioonid võimaldavad kohest majutust. Ajutise kaitse direktiivi kohaselt tuleb pakkuda sobivat majutust ja eluaset ning leida kestlikke lahendusi keskpikas perspektiivis, kombineerides riikliku vastuvõtusüsteemi ja eramajutuse pakkumised.

Komisjon:

  • jätkab liikmesriikide toetamist nende vastuvõtusuutlikkuse suurendamiseks;
  • käivitab uue turvalise kodu algatuse (Safe Home), et koordineerida ja toetada kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul tasandil ja koostöös erasektoriga tehtavaid algatusi.

Euroopa Regionaalarengu Fond aitab pakkuda sotsiaaleluasemeid põgenike peredele ja üksikisikutele ning fondist kaetakse eluaseme ostmise ja renoveerimise kulud. 

Euroopa Sotsiaalfondi kaudu saab ka toetada investeeringuid kogukonnapõhisesse majutusse, eelkõige erivajadustega, puuetega inimeste, laste ja eakate puhul.