Glavni sadržaj
Solidarnost EU-a s Ukrajinom

Izbjeglice iz Ukrajine: pristup smještaju i stanovanju

Ove su informacije dostupne i na sljedećim jezicima: ukrajinskom | українська | ruskom | русский

Informacije o smještaju i stanovanju

Ukrainian refugees waving from a window of the Polish house where they were welcomed

Početni smještaj osiguravaju nadležna tijela ili dobrotvorne organizacije. Prema Direktivi o privremenoj zaštiti zajamčeno je pravo na primjereni smještaj i stanovanje. Stoga je u srednjoročnom razdoblju potrebno pronaći održiva rješenja u kojima bi se javni sustav za prihvat kombinirao s ponudama za privatni smještaj.

Komisija namjerava:

  • nastaviti podupirati države članice u povećanju njihovih kapaciteta za prihvat
  • pokrenuti novu inicijativu „Sigurne kuće” kojom bi se obuhvatile i poduprle inicijative poduzete na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini te u suradnji s privatnim sektorom.

Europski fond za regionalni razvoj pomaže u osiguravanju socijalnog stanovanja za obitelji i pojedince u zajednici, a moguće je i pokrivanje troškova kupnje i obnove odgovarajućeg smještaja. 

Iz Europskog socijalnog fonda mogu se podupirati i ulaganja u smještaj u zajednici, posebno za osobe s posebnim potrebama, osobe s invaliditetom, djecu i starije osobe.