Prejsť na hlavný obsah
Solidarita EÚ s Ukrajinou

Pomoc pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny: prístup k ubytovaniu a bývaniu

Tieto informácie sú k dispozícii aj v týchto jazykoch: ukrajinčina | українська | ruština | русский

Informácie o ubytovaní a bývaní

Ukrainian refugees waving from a window of the Polish house where they were welcomed

Okamžité potreby v oblasti ubytovania uspokojujú orgány alebo charitatívne organizácie. Smernica o dočasnej ochrane zaručuje právo na vhodné ubytovanie a bývanie, a preto je potrebné nájsť v strednodobom horizonte udržateľné riešenia, v rámci ktorých by sa kombinoval verejný systém prijímania so súkromnými ponukami ubytovania.

Komisia:

  • bude naďalej podporovať členské štáty pri zvyšovaní ich prijímacej kapacity
  • spustí novú iniciatívu „Bezpečné domovy“ s cieľom podporiť aktivity vyvíjané na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni a zapojiť súkromný sektor.

Európsky fond regionálneho rozvoja pomáha zabezpečovať sociálne bývanie pre rodiny a jednotlivcov v komunitách a financuje náklady na nákup a renováciu vhodného ubytovania. 

Európskeho sociálneho fondu sa môžu podporovať aj investície do komunitného ubytovania, najmä pre osoby s osobitnými potrebami, osoby so zdravotným postihnutím, deti a starších ľudí.