Gå direkt till innehållet
EU:s solidaritet med Ukraina

På flykt från Ukraina: Tillgång till boende

Läs informationen på ukrainska eller ryska: ukrainska| українська | ryska | русский

Information om boende

Ukrainian refugees waving from a window of the Polish house where they were welcomed

De akuta behoven av boende tillgodoses av myndigheter eller välgörenhetsorganisationer. Enligt direktivet om tillfälligt skydd har den som flyr rätt till ett lämpligt boende och på lite längre sikt måste man därför hitta hållbara lösningar där det offentliga mottagningssystemet kombineras med privata erbjudanden om boenden.

Kommissionen kommer därför att

  • fortsätta att hjälpa EU-länderna att öka sin mottagningskapacitet
  • lansera initiativet ”Trygga hem” för att stödja initiativ som drivs på lokal, regional och nationell nivå och i samarbete med den privata sektorn.

Europeiska regionala utvecklingsfonden bidrar till subventionerade bostäder för familjer och enskilda personer och kan täcka inköp och renovering av lämpliga bostäder. 

Europeiska socialfonden kan också stödja lokala bostadsinitiativ, särskilt för personer med särskilda behov eller funktionsnedsättningar och för barn och äldre.