Направо към основното съдържание
Солидарност на ЕС с Украйна

Бягство от Украйна: достъп до работни места

Тази информация е достъпна и на: украински | українська | руски | русский

Достъп до пазара на труда

Европейската комисия работи с различни участници, включително украинските власти и украинската диаспора, за да се осигури бързата и ефективна интеграция на ползващите се с временна закрила на пазара на труда. Както се припомня в насоките за оказване на помощ на хората, бягащи от руската агресия в Украйна, да получат достъп до работни места, обучение и учене за възрастни, на равнище ЕС съществуват няколко инструмента в подкрепа на това.

Тези хора вече могат да търсят съответствие на уменията си със свободните работни места благодарение на пилотния проект Резерв на ЕС от таланти, на който Комисията даде старт едновременно с Европейския орган по труда. Освен това те могат да придобиват нови езикови и основни цифрови умения чрез мрежите в рамките на Пакта за умения.

Украинският език бе добавен към инструмента на ЕС за профилиране на уменията на гражданите на трети държави, за да се помогне на украинците, които търсят работа или желаят да продължат образованието си. 

След като Комисията публикува препоръка за улесняване на признаването на академичните и професионалните квалификации, придобити в Украйна, за работодателите и институциите за обучение вече е по-лесно да разберат уменията на пристигащите в ЕС украинци. 

Комисията създаде ресурсен център, за да помогне както на украинците, които търсят помощ за признаване на квалификациите си, така и на тези, които се нуждаят от помощ за поясняването на своите квалификации. Тя също така направи сравнение между украинската и европейската квалификационна рамка заедно с Европейската фондация за обучение и държавите от ЕС.

Комисията продължава да подкрепя публичните служби по заетостта в държавите от ЕС, които играят ключова роля в създаването на активни политики по заетостта, за да се използват максимално уменията на новодошлите.

Тя предоставя и подкрепа за мерки като работа с цел обучение, езикови курсове, консултации, професионално образование и обучение чрез различни фондове на ЕС. 

Резерв на ЕС от таланти

Комисията създаде онлайн резерв на ЕС от таланти, за да помогне на хората, бягащи от руското нашествие в Украйна, да намерят работа в ЕС.

Пилотният проект за резерв на ЕС от таланти, достъпен на английски, украински и руски език, се изпълнява чрез портала EURES. Той обединява национални служби по заетостта, частни агенции по заетостта и работодатели от целия ЕС. EURES съдържа над 3 милиона свободни работни места и 4000 работодатели, като нови работодатели са добре дошли да се присъединят към него.

Пилотният проект за резерв на ЕС от таланти е отворен за всички търсещи работа, които се ползват от временна закрила съгласно Директивата на ЕС за временната закрила или от адекватна закрила съгласно националното законодателство, която им предоставя право на работа.

След регистрацията инструментът насочва търсещите работа посредством процес, при който те могат да посочат уменията, които притежават, и да качат автобиографията си. Автобиографиите, публикувани в пилотния проект на резерва на ЕС от таланти, ще бъдат видими за публичните служби по заетостта във всички участващи държави, а също и за регистрираните работодатели във всички държави, които са част от Европейската мрежа за сътрудничество на службите по заетостта (EURES). Търсещите работа могат също така да проучат всички свободни работни места, публикувани на портала EURES.

Резерв на ЕС от таланти

Информация от националните министерства и агенции по заетостта

Чешка република