Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ουκρανία

Για τα άτομα που εγκαταλείπουν την Ουκρανία: πρόσβαση στην αγορά εργασίας

Οι πληροφορίες αυτές είναι επίσης διαθέσιμες στα: Ουκρανικά | українська | Ρωσικά | русский

Πρόσβαση στην αγορά εργασίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με διάφορους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των ουκρανικών αρχών και της διασποράς, για να εξασφαλίσει την ταχεία και αποτελεσματική ένταξη των δικαιούχων προσωρινής προστασίας στην αγορά εργασίας. Όπως υπενθυμίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, την επαγγελματική κατάρτιση και την εκπαίδευση ενηλίκων των ατόμων που διαφεύγουν τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, υπάρχουν διάφορα διαθέσιμα εργαλεία σε επίπεδο ΕΕ που μπορούν να στηρίξουν τον σκοπό αυτόν.

Μπορούν πλέον να αντιστοιχίσουν τις δεξιότητές τους με κενές θέσεις εργασίας χάρη στην πιλοτική διαδικτυακή δεξαμενή ταλέντων της ΕΕ, την οποία δρομολόγησε η Επιτροπή σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας. Επιπλέον, μπορούν να αποκτήσουν νέες γλώσσες και βασικές ψηφιακές δεξιότητες μέσω των δικτύων του συμφώνου για τις δεξιότητες.

Η ουκρανική γλώσσα προστέθηκε στην εργαλειοθήκη δεξιοτήτων της ΕΕ για υπηκόους τρίτων χωρών, για να διευκολυνθούν οι ουκρανοί που ζητούν εργασία ή που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους. 

Αφού η Επιτροπή δημοσίευσε σύσταση για τη διευκόλυνση της αναγνώρισης των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στην Ουκρανία, είναι πλέον ευκολότερο για τους εργοδότες και τα ιδρύματα κατάρτισης να κατανοήσουν τις δεξιότητες των Ουκρανών που φθάνουν στην ΕΕ. 

Η Επιτροπή δημιούργησε έναν κόμβο πόρων για να βοηθήσει τόσο τους Ουκρανούς που ζητούν βοήθεια για την αναγνώριση των προσόντων τους όσο και άλλους που χρειάζονται βοήθεια για την ερμηνεία τους. Επίσης, η Επιτροπή, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και με τα κράτη μέλη της ΕΕ, προέβη σε σύγκριση μεταξύ του ουκρανικού και του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων.

Η Επιτροπή εξακολουθεί να στηρίζει τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης στα κράτη μέλη, οι οποίες διαδραματίζουν καίριο ρόλο στον καθορισμό ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας, ώστε να αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν καλύτερα οι δεξιότητες των νεοαφιχθέντων.

Επίσης, μέσω διαφόρων ταμείων της ΕΕ, παρέχει στήριξη για μέτρα όπως η πρακτική άσκηση, τα μαθήματα γλωσσών, η παροχή συμβουλών, και η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

Δεξαμενή ταλέντων της ΕΕ

Η Επιτροπή εγκαινίασε τη διαδικτυακή δεξαμενή ταλέντων της ΕΕ για να βοηθήσει τα άτομα που διαφεύγουν την εισβολή στην Ουκρανία να βρουν εργασία στην ΕΕ.

Η δοκιμαστική έκδοση της διαδικτυακής δεξαμενής ταλέντων της ΕΕ, η οποία είναι διαθέσιμη στα αγγλικά, τα ουκρανικά και τα ρωσικά, είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης EURES. Συμμετέχουν σ’ αυτήν εθνικές υπηρεσίες απασχόλησης, ιδιωτικά γραφεία απασχόλησης και εργοδότες από όλη την ΕΕ. Η πύλη EURES περιλαμβάνει περισσότερες από 3 εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας και 4.000 εργοδότες, αλλά είναι ευπρόσδεκτοι να εγγραφούν σ’ αυτήν και νέοι εργοδότες.

Η δοκιμαστική έκδοση της δεξαμενής ταλέντων της ΕΕ είναι ανοικτή σε όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, στα οποία έχει χορηγηθεί προσωρινή προστασία βάσει της οδηγίας της ΕΕ για την προσωρινή προστασία ή επαρκής προστασία βάσει εθνικής νομοθεσίας που τους παρέχει το δικαίωμα εργασίας.

Μετά την εγγραφή, το εργαλείο καθοδηγεί τα άτομα που αναζητούν εργασία μέσω μιας διαδικασίας στην οποία μπορούν να προσδιορίσουν τις δεξιότητες που διαθέτουν και να τηλεφορτώσουν το βιογραφικό τους σημείωμα. Τα βιογραφικά σημειώματα που δημοσιεύονται στη δοκιμαστική έκδοση της διαδικτυακής δεξαμενής ταλέντων της ΕΕ θα είναι ορατά στις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες, καθώς και στους εγγεγραμμένους εργοδότες σε όλες τις χώρες του ευρωπαϊκού δικτύου συνεργασίας των υπηρεσιών απασχόλησης (EURES). Τα άτομα που αναζητούν εργασία μπορούν επίσης να περιηγηθούν σε όλες τις κενές θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται στην πύλη EURES.

Δεξαμενή ταλέντων της ΕΕ

Πληροφορίες από υπουργεία και εθνικές υπηρεσίες απασχόλησης

Τσεχική Δημοκρατία