Põhisisu juurde
ELi solidaarsus Ukrainaga

Ukrainast põgenemine: töötamisvõimalused

Juurdepääs tööturule

Euroopa Komisjon teeb koostööd eri osalejatega, sealhulgas Ukraina ametiasutuste ja diasporaaga, et tagada ajutise kaitse saajate kiire ja tõhus integreerimine tööturule. Nagu on märgitud suunistes, mille eesmärk on aidata Venemaa Ukraina-vastase agressiooni eest põgenevatel inimestel pääseda juurde töökohtadele, koolitusele ja täiskasvanuharidusele, on selle toetamiseks olemas mitu ELi tasandi vahendit.

Inimesed saavad nüüd leida oma oskustele vastavaid vabu töökohti ELi talendireservi katseprojekti abil, mille komisjon käivitas koos Euroopa Tööjõuametiga. Lisaks saavad nad omandada uusi keeli ja elementaarseid digioskusi oskuste pakti võrgustike kaudu.

Ukraina keel on lisatud ELi vahendisse kolmandate riikide kodanike kutsekirjelduse koostamiseks, et aidata Ukraina tööotsijaid ja neid, kes soovivad oma õpinguid jätkata. 

Pärast seda, kui komisjon avaldas soovituse hõlbustada Ukrainas omandatud akadeemiliste ja kutsekvalifikatsioonide tunnustamist, on tööandjatel ja koolitusasutustel nüüd lihtsam saada ülevaadet ELi saabuvate ukrainlaste oskustest. 

Komisjon on loonud teabekeskuse, et aidata nii oma kvalifikatsiooni tunnustamisel abi otsivaid ukrainlasi kui ka neid, kellel on vaja abi Ukraina kvalifikatsioonide tõlgendamisel. Samuti on ta koos Euroopa Koolitusfondi ja ELi liikmesriikidega võrrelnud Ukraina ja Euroopa kutsekvalifikatsioonide raamistikke.

Komisjon toetab jätkuvalt liikmesriikideriiklikke tööturuasutusi, millel on oluline roll aktiivse tööturupoliitika kujundamisel, et uute saabujate oskusi parimal viisil ära kasutada.

Samuti toetatakse ELi eri fondide kaudu selliseid meetmeid nagu tööpraktika, keelekursused, nõustamine, kutseharidus ja -koolitus. 

ELi talendireserv

Komisjon on loonud veebipõhise ELi talendireservi, et aidata Venemaa sissetungi eest Ukrainast põgenevatel inimestel leida ELis töö.

ELi talendireservi katseprojekti, mis on kättesaadav inglise, ukraina ja vene keeles, rakendatakse EURESe portaali kaudu. See ühendab riiklikke tööturuasutusi, erasektori tööhõivebüroosid ja tööandjaid kogu ELis. EURESes on üleval rohkem kui kolm miljonit vaba töökohta ja sellega on liitunud 4000 tööandjat ning uued tööandjad on teretulnud sellega liituma.

ELi talendireservi katseprojekt on avatud kõigile tööotsijatele, kes saavad ELi ajutise kaitse direktiivi alusel ajutise kaitse või siseriikliku õiguse kohase piisava kaitse, mis annab neile õiguse töötada.

Pärast registreerimist juhatab töövahend tööotsijaid samm-sammult, aidates kindlaks teha oskused ja laadida üles CV. ELi talendireservi katseprojektis avaldatud elulookirjeldused on nähtavad kõigi osalevate riikide riiklikele tööturuasutustele ja kõigi riikide registreeritud tööandjatele, kes kuuluvad Euroopa tööturuasutuste koostöövõrgustikku (EURES). Tööotsijad saavad vaadata läbi ka kõik EURESe portaalis avaldatud vabad töökohad.

ELi talendireserv