Siirry pääsisältöön
EU:n solidaarinen tuki Ukrainalle

Tietoa Ukrainasta paenneille: työpaikan saaminen

Nämä tiedot ovat saatavilla myös seuraavilla kielillä: ukraina | українська | venäjä | русский

Pääsy työmarkkinoille

Euroopan komissio tekee yhteistyötä eri toimijoiden, kuten Ukrainan viranomaisten ja maahanmuuttajayhteisöjen, kanssa varmistaakseen tilapäistä suojelua saavien henkilöiden nopean ja tehokkaan integroitumisen työmarkkinoille. Komissio muistuttaa julkaisemissaan suuntaviivoissa, että EU:n tasolla on käytettävissä useita välineitä, joilla Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainasta pakenevia ihmisiä voidaan auttaa pääsemään työmarkkinoille, ammatilliseen koulutukseen ja aikuiskoulutukseen.

Komission yhdessä Euroopan työviranomaisen kanssa käynnistämän EU:n osaajareservin pilottihankkeen ansiosta Ukrainasta paenneet työnhakijat voivat nyt löytää osaamistaan vastaavia avoimia työpaikkoja. Lisäksi he voivat hankkia uutta kielitaitoa ja uusia digitaalisia perustaitoja Euroopan osaamissopimukseen sisältyvien verkostojen kautta.

Ukrainan kieli on lisätty EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisille tarkoitettuun EU:n taitoprofiilityökaluun ukrainalaisia työnhakijoita ja opintojaan jatkavia varten. 

Komissio on julkaissut suosituksen Ukrainassa hankittujen akateemisten tutkintojen ja ammattipätevyyksien tunnustamisesta, joten työnantajien ja koulutuslaitosten on nyt helpompi arvioida EU:hun saapuvien ukrainalaisten osaamisalueita. 

Komissio on perustanut resurssikeskuksen, josta on hyötyä sekä ukrainalaisille, jotka tarvitsevat neuvoja ammattipätevyytensä tunnustamiseen, että niille, jotka tarvitsevat apua pätevyystasonsa selvittämisessä. Se on myös vertaillut Ukrainan ja eurooppalaisten tutkintojen viitekehyksiä yhdessä Euroopan koulutussäätiön ja EU-maiden kanssa.

Komissio tukee edelleen julkisia työvoimapalveluja EU-maissa, joilla on keskeinen rooli aktiivisen työmarkkinapolitiikan laatimisessa, jotta uusien tulijoiden taitoja voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla.

Se tukee myös erilaisia EU:n varoilla rahoitettuja toimia, esimerkiksi työharjoittelua, kielikursseja, neuvontaa ja ammatillista koulutuksta. 

EU:n osaajareservi

Komissio on perustanut verkkopohjaisen osaajareservin Venäjän hyökkäyssotaa paenneille ukrainalaisille helpottamaan heidän työnhakuaan.

Osaajareservin pilottihanke toteutetaan EURES-portaalin kautta. Pilottihankkeen sivut ovat käytettävissä englannin, ukrainan ja venäjän kielillä. EURES-portaali on Euroopan ammatillisen liikkuvuuden portaali, jossa kansalliset ja yksityiset työvoimapalvelut sekä työnantajat kaikkialla EU:ssa voivat ilmoittaa vapaista työpaikoista. EURESissa on yli kolme miljoonaa avointa työpaikkaa ja 4 000 työnantajaa. Uudet työnantajat ovat tervetulleita portaaliin.

EU:n osaajareservi -pilottihanke on avoin kaikille työnhakijoille, jotka ovat oikeutettuja tilapäiseen suojeluun EU:n tilapäistä suojelua koskevan direktiivin nojalla tai saavat sellaista kansallisen lainsäädännön mukaista suojelua, johon kuuluu myös oikeus tehdä työtä.

Rekisteröitymisen jälkeen palvelu ohjaa työnhakijan vaihe vaiheelta luomaan taitoprofiilin ja lataamaan ansioluettelon. EU:n osaajareservissä julkaistut ansioluettelot näkyvät julkisille työvoimapalveluille pilottihankkeeseen osallistuvissa maissa sekä rekisteröityneille työnantajille niissä maissa, jotka kuuluvat Euroopan työnvälitysverkostoon (EURES). Työnhakijat voivat myös selata kaikkia EURES-portaalissa julkaistuja avoimia työpaikkoja.

EU:n osaajareservi