Skip to main content
Euroopan komission logo
EU:n solidaarinen tuki Ukrainalle

Tietoa Ukrainasta paenneille: työpaikan saaminen

Nämä tiedot ovat saatavilla myös seuraavilla kielillä: ukraina | українська | venäjä | русский

Pääsy työmarkkinoille

Tilapäistä suojelua saavien henkilöiden olisi voitava toimia palkattuina työntekijöinä tai itsenäisinä ammatinharjoittajina sekä saada ammatillista koulutusta. Heitä olisi myös kohdeltava yhdenvertaisesti muiden EU-maissa työskentelevien kanssa palkkauksen ja muiden työehtojen suhteen. 

Euroopan komissio tukee Ukrainasta paenneita mm. seuraavin toimin: 

  • Ukrainasta saapuvia ihmisiä autetaan hankkimaan EU:n työmarkkinoille pääsyyn tarvittavia taitoja. Tukea voidaan rahoittaa koheesiopolitiikan varoilla, uusien CARE-tukitoimien (koheesiopolitiikan toimet pakolaisten hyväksi Euroopassa) määrärahoilla sekä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta. Tukeen voi sisältyä esimerkiksi kielikursseja, neuvontaa tai peruskoulutusta. 
  • Kielitaitoa ja digitaalisia perustaitoja voidaan myös kehittää Euroopan osaamissopimuksen verkostojen avulla, jotta voidaan luoda yhteyksiä alueviranomaisten, koulutusorganisaatioiden ja kansalaisjärjestöjen välille. 
  • Komissio on lisännyt ukrainan kielen EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisille tarkoitettuun EU:n taitoprofiilityökaluun ukrainalaisia työnhakijoita ja opintojaan jatkavia varten. 
  • Komissio on julkaissut suosituksen, jonka tarkoituksena on helpottaa Ukrainassa hankitun ammattipätevyyden tunnustamista EU:ssa. Sen ansiosta työnantajat ja oppilaitokset voivat saada selkeämmän kuvan EU:hun saapuvien ukrainalaisten taidoista. 
  • Euroopan koulutussäätiö tukee EU:n, sen jäsenmaiden ja Ukrainan viranomaisia Ukrainan ja eurooppalaisten tutkintojen viitekehysten vertailussa. Se on myös perustanut resurssisivuston, josta on hyötyä sekä ukrainalaisille, jotka tarvitsevat neuvoja ammattipätevyytensä tunnustamiseen, että niille, jotka tarvitsevat apua näiden tulijoiden pätevyyden tason selvittämiseen. 
  • Julkisilla työvoimapalveluilla on keskeinen rooli työmarkkinoilla ja aktiivisessa työvoimapolitiikassa, jotta Ukrainasta tulevien taitoja voidaan hyödyntää. 
  • Komissio aikoo myös käynnistää verkkopohjaisen osaajareservin Ukrainasta paenneille, jotta osaavat tekijät ja avoimet työpaikat kohtaisivat toisensa.

EU:n osaajareservi

Komissio on perustanut verkkopohjaisen osaajareservin Venäjän hyökkäyssotaa paenneille ukrainalaisille helpottamaan heidän työnhakuaan.

Osaajareservin pilottihanke toteutetaan EURES-portaalin kautta. Pilottihankkeen sivut ovat käytettävissä englannin, ukrainan ja venäjän kielillä. EURES-portaali on Euroopan ammatillisen liikkuvuuden portaali, jossa kansalliset ja yksityiset työvoimapalvelut sekä työnantajat kaikkialla EU:ssa voivat ilmoittaa vapaista työpaikoista. EURESissa on yli kolme miljoonaa avointa työpaikkaa ja 4 000 työnantajaa. Uudet työnantajat ovat tervetulleita portaaliin.

EU:n osaajareservi -pilottihanke on avoin kaikille työnhakijoille, jotka ovat oikeutettuja tilapäiseen suojeluun EU:n tilapäistä suojelua koskevan direktiivin nojalla tai saavat sellaista kansallisen lainsäädännön mukaista suojelua, johon kuuluu myös oikeus tehdä työtä.

Rekisteröitymisen jälkeen palvelu ohjaa työnhakijan vaihe vaiheelta luomaan taitoprofiilin ja lataamaan ansioluettelon. EU:n osaajareservissä julkaistut ansioluettelot näkyvät julkisille työvoimapalveluille pilottihankkeeseen osallistuvissa maissa sekä rekisteröityneille työnantajille niissä maissa, jotka kuuluvat Euroopan työnvälitysverkostoon (EURES). Työnhakijat voivat myös selata kaikkia EURES-portaalissa julkaistuja avoimia työpaikkoja.

EU:n osaajareservi