Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea
Solidarjetà tal-UE mal-Ukrajna

Ħrib mill-Ukrajna: aċċess għax-xogħol

Din l-informazzjoni hi disponibbli wkoll: bl-Ukren | українська | bir-Russu | русский

Aċċess għas-suq tax-xogħol

Il-persuni bi protezzjoni temporanja għandhom ikunu jistgħu jinvolvu ruħhom f’attivitajiet ta’ xogħol jew ta’ xogħol indipendenti, kif ukoll f’taħriġ vokazzjonali u għandhom igawdu wkoll minn trattament ugwali bħall-ħaddiema fl-Istati Membri, f’termini ta’ paga u kundizzjonijiet oħrajn. 

Il-Kummissjoni qiegħda: 

  • tgħin lil persuni li jaslu mill-Ukrajna biex jiksbu l-ħiliet meħtieġa biex jidħlu fis-suq tax-xogħol tal-UE. L-appoġġ jista’ jiġi ffinanzjat permezz tal-finanzjament tal-Politika ta’ Koeżjoni u l-Azzjoni l-ġdida ta’ Koeżjoni għar-Refuġjati fl-Ewropa (CARE), kif ukoll il-Fond għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni. Dan jista’ jinkludi għajnuna bħal korsijiet tal-lingwa, pariri, jew taħriġ bażiku. 
  • Il-ħiliet lingwistiċi u diġitali bażiċi jistgħu jinbnew ukoll bl-użu tan-networks fil-Patt għall-Ħiliet biex jiġu konnessi l-awtoritajiet reġjonali, l-organizzazzjonijiet edukattivi, u l-NGOs involuti fl-appoġġ ta’ persuni li ħarbu mill-Ukrajna. 
  • Il-Kummissjoni żiedet il-lingwa Ukrena mal-Għodda tal-UE għall-Profil tal-Ħiliet għaċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi, biex tgħin lill-Ukreni li qed ifittxu impjieg u lil dawk li jixtiequ jkomplu l-istudji tagħhom. 
  • Il-Kummissjoni ppubblikat rakkomandazzjoni biex tiffaċilita r-rikonoxximent tal-kwalifiki akkademiċi u professjonali miksubin fl-Ukrajna. Dan se jagħmilha aktar faċli għal min iħaddem u għall-istituzzjonijiet tat-taħriġ biex jifhmu l-ħiliet tal-Ukreni li jaslu fl-UE. 
  • Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ qed tappoġġja lill-awtoritajiet tal-UE, nazzjonali u Ukreni fit-tqabbil tal-Oqfsa ta’ Kwalifiki Ukreni u Ewropej. Hi waqqfet hub ta’ riżorsi biex jgħin kemm lill-Ukreni li qed ifittxu l-għajnuna biex il-kwalifiki tagħhom jiġu rikonoxxuti, kif ukoll lil oħrajn li għandhom bżonn l-għajnuna fl-interpretazzjoni tagħhom. 
  • Is-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi se jkollhom rwol ewlieni fil-politiki attivi tas-suq tax-xogħol biex jagħmlu użu mill-ħiliet tal-persuni li jkunu għadhom kif waslu, u jaġixxu bħala parteċipanti fis-suq tax-xogħol. 
  • Il-Kummissjoni se tniedi wkoll Riżerva ta’ Talenti tal-UE bbażata fuq l-internet għal persuni spostati mill-Ukrajna biex tqabbel il-ħiliet mal-postijiet tax-xogħol vakanti.

Riżerva ta’ Talent tal-UE

Il-Kummissjoni nediet Riżerva ta’ Talent tal-UE bbażata fuq l-internet biex tgħin lin-nies li qed jaħarbu mill-invażjoni tal-Ukrajna mir-Russja jsibu impjieg fl-UE.

Il-proġett pilota tar-Riżerva ta’ Talent tal-UE, disponibbli bl-Ingliż, bl-Ukren u bir-Russu, huwa implimentat permezz tal-portal tal-EURES. Dan jiġbor flimkien is-servizzi nazzjonali tal-impjiegi, l-aġenziji privati tal-impjiegi u l-impjegaturi madwar l-UE. L-EURES fih aktar minn 3 miljun post tax-xogħol vakanti u 4,000 impjegatur, u impjegaturi ġodda huma mistiedna jissieħbu fih.

Il-proġett pilota tar-Riżerva ta’ Talent tal-UE huwa miftuħ għal dawk kollha li qed ifittxu impjieg li jibbenefikaw minn protezzjoni temporanja skont id-Direttiva tal-UE dwar il-Protezzjoni Temporanja, jew protezzjoni adegwata skont il-liġi nazzjonali li tipprovdilhom id-dritt għax-xogħol.

Wara r-reġistrazzjoni, l-għodda tiggwida lil dawk li qed ifittxu impjieg permezz ta’ proċess fejn jistgħu jidentifikaw il-ħiliet li għandhom u jtellgħu s-CV tagħhom. Is-CVs ippubblikati fil-proġett pilota tar-Riżerva ta’ Talent tal-UE se jkunu viżibbli għas-servizzi pubbliċi tal-impjiegi fil-pajjiżi parteċipanti kollha kif ukoll tal-impjegaturi rreġistrati fil-pajjiżi kollha li huma parti min-network Ewropew ta’ kooperazzjoni tas-servizzi tal-impjiegi (EURES). Dawk li qed ifittxu impjieg jistgħu wkoll jibbrawżjaw il-postijiet tal-impjieg vakanti kollha ppubblikati fuq il-portal tal-EURES.

Riżerva ta’ Talent tal-UE

Informazzjoni mill-ministeri nazzjonali u l-aġenziji tal-impjiegi

Ir-Repubblika Ċeka