Prejsť na hlavný obsah
Solidarita EÚ s Ukrajinou

Pomoc pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny: zdravotná starostlivosť

Tieto informácie sú k dispozícii aj v: ukrajinčine | українська | ruštine | русский

Prístup k zdravotnej starostlivosti v EÚ

Ak vám bola udelená dočasná ochrana, budete mať prístup k zdravotnej starostlivosti vo vašom hostiteľskom členskom štáte. Po vašej registrácii a získaní dočasného povolenia na pobyt vám hostiteľský členský štát vám ponúkne prístup do svojho systému zdravotnej starostlivosti.

Ak sa v rámci systému zdravotnej starostlivosti hostiteľského členského štátu považujete za plne poistenú osobu, budete mať nárok aj na európsky preukaz zdravotného poistenia, ktorý vám poskytuje právo na potrebnú zdravotnú starostlivosť počas dočasného pobytu v inom členskom štáte.

Špecializovaná nemocničná liečba

Aby sa mohla poskytovať špecializovaná nemocničná liečba a starostlivosť pre tých, ktorí to naliehavo potrebujú, Komisia:

  • zriadila mechanizmus solidarity pre presuny utečencov a vysídlených osôb z členských štátov hraničiacich s Ukrajinou v rámci EÚ a uvoľnila 10 000 lôžok,
  • podporuje prístup k bežným očkovacím látkam pre deti, ktoré by sa mali prioritne očkovať, ako aj cielené opatrenia týkajúce sa podpory duševného zdravia a posttraumatickej podpory pre tých, ktorí utekajú pred vojnou.

Osoby trpiace zriedkavými alebo komplexnými chorobami

Európske referenčné siete (ERN) pre zriedkavé a komplexné choroby, ktorých je celkom 24, jednotne podporujú všetkých ukrajinských pacientov. ERN sa špecializujú na diagnostiku a liečbu zriedkavých/veľmi zriedkavých chorôb takmer vo všetkých oblastiach medicíny vrátane zriedkavých druhov rakoviny.

V rámci ERN pôsobí 1 600 odborných centier, ktoré sa nachádzajú vo viac ako 300 nemocniciach EÚ vo väčšine členských štátov EÚ, ako aj na susediacej Ukrajine a v Nórsku. ERN sa zaviazali zriadiť centrum pre pacientov so zriedkavými chorobami na Ukrajine aj mimo nej.

Ďalšie informácie a usmernenia nájdete na webovom sídle európskych referenčných sietí.

Informácie poskytované príslušnými ministerstvami a zdravotnými agentúrami

Dokumenty

Informačný prehľad12. apríla 2022
Factsheet: Access to health care in EU countries for persons displaced from Ukraine