Pāriet uz galveno saturu
ES solidaritāte ar Ukrainu

Ukrainas bēgļi: atbalsts izglītībai

   

Šī informācija ir pieejama arī šādās valodās: ukraiņu | українська |  Krievu | русский

Atbalsts izglītībai

 • Children in a school class

  Daudzi Ukrainas bēgļi ir skolas vecuma bērni. Iešana skolā viņiem palīdz mazināt psiholoģisko stresu, sniedz stabilitātes un normalitātes sajūtu un nākotnes perspektīvu.  

Komisija:

 • finansē atbalstu skolām, profesionālajai izglītībai un apmācībai, kā arī agrīnajai pirmsskolas izglītībai un aprūpei, izmantojot ES Kohēzijas fonda līdzekļus, kā arī programmas “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”;
 • koordinē ES grupu solidaritātei ar Ukrainu izglītības jomā, lai apzinātu Ukrainas bērnu vajadzības un atbalstītu šos bērnus uzņemošās dalībvalstis, tostarp izmantojot mācīšanos no līdzbiedriem un izstrādājot politikas vadlīnijas;
 • nodrošina piekļuvi pedagoģiskajiem materiāliem ukraiņu valodā un piedāvā tiešsaistes resursus un kursus skolotājiem portālā School Education Gateway;
 • sniedz skolotājiem bēgļu vidū piekļuvi ES programmām un apmaiņas pasākumiem eTwinning kopienas ietvaros.

Eiropas Izglītības fonds ir izveidojis resursu centru, kurā ietverta informācija par to, kā cilvēki, kas aizbēguši no Ukrainas, var turpināt mācīties vai piekļūt izglītībai un apmācībai ES dalībvalstīs, panākt savas kvalifikācijas atzīšanu darba vai mācību vajadzībām un atrast darbu.

Latviešu–ukraiņu piktogrammas bērniem un skolotājiem

 • alt=""

  Šī praktiskā brošūra var palīdzēt ukraiņu un latviešu valodā runājošajiem pārvarēt sākotnējos šķēršļus saziņā.

  Lejupielādēt

Eiropas Pētniecības telpa Ukrainai

Portāls “Eiropas pētniecības telpa Ukrainai” ir vienots kontaktpunkts, kas piedāvā informācijas un atbalsta pakalpojumus Ukrainā bāzētiem pētniekiem un pētniekiem, kas no Ukrainas spiesti bēgt. Te atrodamas ES līmeņa iniciatīvas, kas apkopotas pa valstīm, kā arī nevalstisko grupu iniciatīvas. Tā mērķis ir palīdzēt kara skartajiem pētniekiem atrast mājvietu un darba iespējas, atvieglināt viņu diplomu atzīšanu un piedāvāt citus pakalpojumus.

Šis portāls balstās uz līdzšinējo tīklu EURAXESS, kurš sniedz atbalstu pētniekiem, savienojot vairāk nekā 600 centrus un 43 nacionālus portālus visās ES dalībvalstīs un programmas “Apvārsnis Eiropa” asociētajās valstīs. 

Citas ES iniciatīvas ir arī piekļuve līdzšinējai EURAXESS iniciatīvai Science4Refugees, kura bēgļiem piedāvā stažieru vietas, pusslodzes un pilnas slodzes darbu, kā arī paver piekļuvi Eiropas pētniecības kopienai un un Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktajām darbībām (MSCA) apdraudētajiem zinātniekiem.

Dokumenti

2023. GADA 4. JANVĀRIS
Factsheet - Refugees from Ukraine: Support to school children and teachers English