Glavni sadržaj
Solidarnost EU-a s Ukrajinom

Izbjeglice iz Ukrajine: Vaša prava u EU-u

Nakon što uđete u EU, imate niz mogućnosti ovisno o vašoj osobnoj situaciji. Nadležna tijela obavijestit će vas o vašim pravima.

Ove su informacije dostupne i na sljedećim jezicima: ukrajinski | українська | ruski | русский

Može vam se odobriti privremena zaštita

Ako ste imali stalno boravište u Ukrajini te nakon 24. veljače 2022. napustili zemlju u bijegu od rata, možete imati pravo na privremenu zaštitu u bilo kojoj zemlji EU-a. Privremena zaštita trajat će najmanje godinu dana, a može se produljiti ovisno o stanju u Ukrajini. U skladu s Direktivom o privremenoj zaštiti ta prava uključuju boravišnu dozvolu i pristup tržištu rada i stanovanju, medicinsku pomoć i pristup obrazovanju za djecu. Svatko tko zakonito boravi u EU-u ima pravo i otvoriti osnovni bankovni račun. I vi imate pravo na osnovni bankovni račun.

Međunarodnu zaštitu možete zatražiti u EU-u

Korisnici privremene zaštite imaju pravo u bilo kojem trenutku podnijeti zahtjev za međunarodnu zaštitu (azil).

Ako se na to odlučite, vaša privremena zaštita može se obustaviti dok imate status i prava podnositelja zahtjeva za azil. Ako na kraju razmatranja vaš zahtjev za azil bude odbijen, a trenutačna privremena zaštita još je uvijek na snazi u EU-u, obnovit će vam se status privremene zaštite.

Trebali biste se informirati o praksi relevantne države članice kako biste odlučili hoćete li zatražiti međunarodnu zaštitu uz boravišnu dozvolu kojom se dokazuje vaš status privremene zaštite.

Možete zatražiti pomoć pri repatrijaciji

Ako ste živjeli u Ukrajini i zatim pobjegli od rata, treba vam biti omogućen ulazak u EU neovisno o vašem državljanstvu i pravu na međunarodnu zaštitu. Ako se možete sigurno vratiti u svoju zemlju, trebali biste se obratiti nadležnim tijelima ili organizacijama koje će vam pomoći da se onamo vratite.

Kako biste dobili pomoć pri repatrijaciji, obratite se veleposlanstvu/konzulatu vaše zemlje podrijetla u zemlji EU-a u kojoj trenutačno boravite. Nacionalna tijela u toj zemlji mogu vam pomoći i da stupite u kontakt sa svojim veleposlanstvom/konzulatom u slučaju da naiđete na probleme te vam mogu ponuditi pomoć pri repatrijaciji.

Imate potrošačka prava

Dok ste u EU-u, zaštićeni ste zakonodavstvom EU-a o zaštiti potrošača. Tim se nizom propisa onemogućava ulazak opasnih proizvoda na tržište i jamči da se prema vama postupa pravedno bilo da otvarate bankovni račun, putujete, potpisujete ugovor o mobilnom telefonu ili kupujete na internetu.

Saznajte koja su vaša potrošačka prava