Przejdź do treści głównej
Solidarność UE z Ukrainą

Powrót do Ukrainy: pytania i odpowiedzi

Kontekst

Jeżeli zaczynasz planować powrót do Ukrainy, czasowo lub na stałe, musisz pamiętać o wielu sprawach. Między innymi o tym, w jaki sposób powrót do Ukrainy wpłynie na Twoje prawa w UE. Być może masz praktyczne obawy, np. co się stanie z rachunkiem bankowym otwartym w kraju przyjmującym. Na tej stronie znajdziesz informacje, które pomogą Ci znaleźć odpowiedź na praktyczne pytania.

Powrót do Ukrainy na krótki okres

Jestem osobą zarejestrowaną w ramach ochrony tymczasowej, ale chcę udać się na krótko do Ukrainy. Czy utracę moje prawa w UE?

Dyrektywa w sprawie tymczasowej ochrony umożliwia powrót na zasadzie dobrowolności i przewiduje środki mające zastosowanie po zakończeniu tymczasowej ochrony. Jeśli musisz wrócić do Ukrainy na krótko, np. żeby odwiedzić rodzinę, odebrać dokumenty lub ratować członków rodziny, nie utracisz statusu osoby objętej ochroną tymczasową. Krótka wizyta w Ukrainie nie powinna być uznawana przez państwa UE za decyzję o dobrowolnym powrocie przed wygaśnięciem ochrony tymczasowej. Oznacza to, że krótka wizyta w Ukrainie nie powinna prowadzić do cofnięcia dokumentu pobytowego ani utraty praw związanych z przyznanym statusem. 

Powrót do Ukrainy na stałe

Korzystam obecnie z ochrony tymczasowej w UE, ale chcę wrócić do Ukrainy. Czy będę mieć prawo powrócić do UE i nadal korzystać z ochrony tymczasowej?

Jeśli planujesz wrócić do Ukrainy, musisz powiadomić o swoich planach władze kraju, w którym mieszkasz. Jeżeli w późniejszym terminie zdecydujesz się jeszcze raz przyjechać do Unii Europejskiej przed końcem sytuacji nadzwyczajnej, będziesz mieć ponownie prawo do ochrony tymczasowej. Zalecamy kontakt z organami przyjmującego państwa członkowskiego, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat sposobu powiadamiania o wyjeździe i o obowiązującym systemie powiadamiania, o konsekwencjach braku powiadomienia o wyjeździe oraz o zabezpieczeniach mających zastosowanie do osób korzystających z ochrony tymczasowej.

Rachunki bankowe

Czy mój rachunek bankowy pozostanie otwarty, jeżeli zdecyduję się na powrót do Ukrainy i moja ochrona tymczasowa przestanie być „aktywna”?

Twoje rachunki bankowe powinny również pozostać otwarte tak długo, jak długo ważny będzie Twój dokument pobytowy, nawet jeżeli będzie on „nieaktywny” z powodu decyzji o powrocie do Ukrainy na dłuższy okres.