Prejsť na hlavný obsah
Solidarita EÚ s Ukrajinou

Návrat na Ukrajinu: otázky a odpovede

Prehľad

Ak začínate plánovať návrat domov na Ukrajinu, či už dočasne alebo natrvalo, budete musieť zvážiť niekoľko vecí. Jednou z nich je, ako váš návrat ovplyvní vaše práva tu v EÚ. Môžu vás zaujímať aj praktickejšie aspekty, napríklad aký to bude mať vplyv na bankový účet, ktorý ste si v hostiteľskej krajine otvorili. Na tejto stránke nájdete informácie, ktoré vám tieto otázky objasnia.

Návrat na Ukrajinu na krátke obdobie

Som zaregistrovaná(-ý) na účely dočasnej ochrany, ale čoskoro sa chcem vrátiť na Ukrajinu. Stratím svoje práva v EÚ?

Smernica o dočasnej ochrane ponúka možnosť vrátiť sa na dobrovoľnom základe a stanovuje opatrenia uplatniteľné po skončení dočasnej ochrany. Ak sa potrebujete vrátiť na Ukrajinu na krátky čas, napríklad na účely návštevy rodiny, prevzatia dokladov alebo záchrany rodinných príslušníkov, svoj status dočasnej ochrany nestrácate. Krajiny EÚ by nemali považovať žiadnu krátku návštevu Ukrajiny za rozhodnutie o dobrovoľnom návrate pred skončením dočasnej ochrany. To znamená, že krátka cesta späť na Ukrajinu by nemala viesť k zrušeniu povolenia na pobyt a k strate práv spojených s týmto postavením. 

Presťahovanie sa späť na Ukrajinu

V súčasnosti požívam dočasnú ochranu v EÚ a chcem sa vrátiť späť na Ukrajinu. Budem sa môcť vrátiť do EÚ a využívať dočasnú ochranu?

Ak plánujete ísť domov na Ukrajinu, mali by ste o svojich plánoch informovať orgány krajiny, v ktorej žijete. Ak sa následne rozhodnete vrátiť do Európskej únie pred skončením núdzovej situácie, budete mať opäť nárok na dočasnú ochranu. Odporúčame vám, aby ste sa obrátili na orgány vášho hostiteľského členského štátu a požiadali o ďalšie informácie o tom, ako oznámiť váš odchod, o systéme oznamovania a dôsledkoch neoznámenia, ako aj o uplatniteľných zárukách pre osoby, ktoré požívajú dočasnú ochranu.

Bankové účty

Bude môj bankový účet stále aktívny, ak sa rozhodnem vrátiť na Ukrajinu a ak bude môj status registrácie dočasnej ochrany „neaktívny“?

Vaše bankové účty by mali takisto zostať otvorené, pokiaľ je vaše povolenie na pobyt stále platné, aj keď je neaktívne z dôvodu vášho rozhodnutia vrátiť sa na Ukrajinu na dlhšie obdobie.