Pereiti prie pagrindinio turinio
ES solidarumas su Ukraina
ES solidarumas su Ukraina

ES yra išvien su Ukraina

ES ir jos tarptautiniai partneriai vieningai smerkia Putino agresiją prieš Ukrainą. Suteiksime paramą prieglobsčio ieškantiems asmenims ir padėsime asmenims, norintiems saugiai grįžti namo. ES toliau teiks didelę politinę, finansinę ir humanitarinę pagalbą Ukrainai ir taikys griežtas sankcijas Rusijai ir tiems, kurie prisidėjo prie karo.

Išvien su Ukraina kiekviename žingsnyje

Iš arti

ES veiksmai

Chronologija

 1. 2024 m. gegužės 13 d.

  ES dar vieniems metams pratęsė prekybos paramą Ukrainai.

 2. 2024 m. balandžio 24 d.

  Komisija pagal Ukrainos priemonę šiai šaliai suteikė papildomą 1,5 mlrd. EUR vertės pagalbą.

 3. 2024 m. kovo 20 d.

  Komisija pagal Ukrainos priemonę šiai šaliai teikia pirmąją pagalbos dalį – 4,5 mlrd. EUR.

 4. 2024 m. vasario 24 d.

  Kijyve Pirmininkė Ursula von der Leyen perdavė automobilius Ukrainos saugumo pajėgoms, kad būtų didinamas stabilumas ir stiprinami karo nusikaltimų tyrimai deokupuotose teritorijose.

 5. 2024 m. vasario 20 d.

  Komisija pranešė apie pradinę 83 mln. EUR vertės humanitarinę pagalbą, skirtą nuo Rusijos karo Ukrainoje nukentėjusiems žmonėms remti 2024 m.

 6. 2024 m. vasario 23 d.

  ES priėmė 13-ąjį ekonominių ir individualių sankcijų Rusijai rinkinį. 

 7. 2024 m. vasario 1 d.

  ES lyderiai susitarė pagal naują specialią finansinę priemonę Ukrainai teikti reguliarią ir nuspėjamą pagalbą. Iki 2027 m. pagal Ukrainos priemonę bus skirta iki 50 mlrd. EUR dotacijų ir paskolų.

 8. 2024 m. sausio 31 d.

  Komisija siūlo dar vieniems metams pratęsti importo muitų ir kvotų taikymo Ukrainos eksportui į ES sustabdymą

 9. 2023 m. gruodžio 20 d.

  Komisija Kyjive atidarė naują programos „Europos horizontas“ biurą.

 10. 2023 m. gruodžio 18 d.

  ES priėmė 12-ąjį ekonominių ir individualių sankcijų Rusijai rinkinį.

 11. 2023 m. gruodžio 14 d.

  ES vadovai nusprendė pradėti stojimo derybas su Ukraina.

 12. 2023 m. gruodžio 14 d.
 13. 2023 m. lapkričio 24 d.

  Komisija Ukrainai išmokėjo dar 1,5 mlrd. EUR. Kartu su šiuo mokėjimu Ukraina pagal priemonę „Makrofinansinė pagalba +“ jau yra gavusi 16,5 mlrd. EUR iš 2023 m. numatytų 18 mlrd. EUR.

 14. 2023 m. lapkričio 8 d.

  Komisija rekomenduoja Europos Vadovų Tarybai pradėti stojimo į ES derybas su Ukraina, kaip numatyta Komisijos 2023 m. plėtros dokumentų rinkinyje.

 15. 2023 m. rugsėjo 22 d.

  Komisija Ukrainai išmokėjo dar 1,5 mlrd. EUR. Kartu su šiuo mokėjimu Ukraina pagal priemonę „Makrofinansinė pagalba +“ šiemet jau yra gavusi 13,5 mlrd. EUR.

 16. 2023 m. rugsėjo 19 d.

  Komisija siūlo iki 2025 m. kovo mėn. pratęsti laikinąją apsaugą asmenims, bėgantiems nuo Rusijos agresijos prieš Ukrainą.

 17. 2023 m. rugsėjo 15 d.

  Nustojus galioti ribojamosioms priemonėms, taikomoms Ukrainos grūdų ir kitų maisto produktų eksportui į ES, Ukraina sutinka imtis priemonių, padėsiančių išvengti naujos importo į ES bangos.

 18. 2023 m. rugpjūčio 3 d.

  ES Baltarusijai nustato papildomas tikslines ribojamąsias priemones.

 19. 2023 m. birželio 20 d.
 20. 2023 m. birželio 23 d.

  ES priėmė 11-ąjį ekonominių ir individualių sankcijų Rusijai rinkinį

 21. 2023 m. birželio 22 d.

  Komisija pagal priemonę „Makrofinansinė pagalba +“ (MFP+) Ukrainai sumoka 1,5 mlrd. EUR. Kartu su šia išmoka jau išmokėta 9 mlrd. EUR iš 2023 m. planuotų 18 mlrd. EUR.

 22. 2023 m. birželio 14 d.

  ES sutelkė ekstremaliųjų situacijų atsargas ir skubų finansavimą, kad prisidėtų prie reagavimo į krizę veiksmų po Naujosios Kachovkos užtvankos griūties.

 23. 2023 m. birželio 6 d.

  Siekdama toliau integruoti Ukrainą į ES bendrąją rinką, Komisija taiko Europos infrastruktūros tinklų priemonę infrastruktūrai finansuoti

 24. 2023 m. gegužės 23 d.

  Komisija Ukrainai išmokėjo dar 1,5 mlrd. EUR makrofinansinės pagalbos. Taigi Komisija jau išmokėjo 7,5 mlrd. EUR iš 18 mlrd. EUR 2023 m. paramos priemonių rinkinio.

 25. 2023 m. gegužės 9 d.

  Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen lankėsi Kijeve ir paskelbė 11-ąjį ES sankcijų Rusijai rinkinį.

 26. 2023 m. gegužės 5 d.

  ES Taryba susitarė dėl 1 mlrd. EUR paramos pagal Europos taikos priemonę.

 27. 2023 m. balandžio 25 d.

  Komisija Ukrainai skyrė dar 1,5 mlrd. EUR makrofinansinės pagalbos

 28. 2023 m. balandžio 20 d.

  Ukraina prisijungė prie ES civilinės saugos mechanizmo – Europos solidarumo sistemos, padedančios nuo nelaimės nukentėjusioms šalims

 29. 2023 m. balandžio 13 d.

  Taryba patvirtino 1 mlrd. EUR vertės paramos priemonę pagal Europos taikos priemonę (ETP) Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms remti. Pagal šią priemonę bendras ES įnašas Ukrainai pagal ETP siekia 4,6 mlrd. EUR.

 30. 2023 m. kovo 21 d.

  Komisija Ukrainai išmokėjo 1,5 mlrd. EUR makrofinansinės pagalbos

 31. 2023 m. kovo 20 d.

  ES valstybės narės susitarė paspartinti šaudmenų pristatymą ir bendrus viešuosius pirkimus Ukrainai

 32. 2023 m. kovo 16 d.

  Naujasis europinis bauhauzas. Pradedama pajėgumų stiprinimo programa, skirta Ukrainos atstatymui pradėti

 33. 2023 m. kovo 4 d.

  Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen palankiai įvertino pastangas įsteigti Tarptautinį baudžiamojo persekiojimo už agresijos nusikaltimą prieš Ukrainą centrą.

 34. 2023 m. kovo 3 d.

  Vykdydama bendrą projektą su Europos Komisija, energetikos bendrovė „Enel“ įsipareigoja Ukrainai padovanoti 5 700 saulės fotovoltinių plokščių. Ši iniciatyva yra dalis platesnių ES pastangų užtikrinti nuo elektros tinklų nepriklausomus sprendimus, kuriais būtų tiekiama elektros energija pagrindiniams viešiesiems civilinės paskirties pastatams Ukrainoje.

 35. 2023 m. vasario 25 d.
 36. 2023 m. vasario 24 d.

  Ukraina priešinasi jau metus: Pirmininkė U. von der Leyen pabrėžia tvirtą ES įsipareigojimą ir solidarumą su Ukraina ir jos žmonėmis

 37. 2023 m. vasario 23 d.
 38. 2023 m. vasario 3 d.

  Kijeve įvyko ES ir Ukrainos aukščiausiojo lygio susitikimas

 39. 2023 m. vasario 2 d.

  Komisijos narių kolegija atvyko į Kijevą stiprinti ES paramą ir sektorinį bendradarbiavimą su Ukraina.

 40. 2023 m. sausio 26 d.

  ES sukūrė paramos teikėjų platformą Ukrainos atkūrimui palengvinti

 41. 2022 m. gruodžio 13 d.

  Paryžiuje vykusioje konferencijoje „Išvien su Ukrainos žmonėmis“ Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen paskelbė apie naują elektros generatorių partiją iš ES, apie „rescEU“ sveikatos ir energetikos centro Lenkijoje steigimą ir dovanojamas energiją taupančias lemputes.

 42. 2022 m. gruodžio 7 d.
 43. 2022 m. lapkričio 30 d.

  Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen pasiūlė įsteigti specializuotą teismą, kuris tirtų Rusijos agresijos nusikaltimus ir trauktų už juos baudžiamojon atsakomybėn. Ji taip pat paskelbė apie tarptautinį susitarimą su ES partneriais siekiant užtikrinti, kad Rusija visiškai kompensuotų Ukrainai padarytą žalą.

 44. 2022 m. lapkričio 26 d.

  Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen dalyvavo aukščiausiojo lygio Ukrainos grūdų programos („Grain from Ukraine“) susitikime ir pranešė apie Komisijos paramą, skirtą 40 000 tonų grūdų į šalis, labiausiai nukentėjusias nuo pasaulinės maisto krizės, transportuoti.

   

 45. 2022 m. lapkričio 22 d.

  Komisija išmokėjo dar 2,5 mlrd. EUR išskirtinės makrofinansinės pagalbos

 46. 2022 m. lapkričio 20 d.

  Komisija pradėjo ES solidarumo kampaniją „Mokykliniai autobusai Ukrainai“

 47. 2022 m. lapkričio 11 d.

  Europos Komisija ir partneriai sutelkė 1 mlrd. EUR solidarumo koridoriui, kad padidintų pasaulinio aprūpinimo maistu saugumą ir suteiktų Ukrainos ekonomikai gyvybiškai būtiną paramą.

 48. 2022 m. lapkričio 9 d.

  Komisija pasiūlė stabilios ir nuspėjamos paramos Ukrainai 2023 m. priemonių rinkinį, kurio vertė – 18 mlrd. EUR.

 49. 2022 m. spalio 25 d.

  Europos Komisija ir G 7 pirmininkaujanti Vokietija Berlyne kartu surengė tarptautinę ekspertų konferenciją Ukrainos atkūrimo, atstatymo ir modernizavimo klausimais

 50. 2022 m. spalio 18 d.

  Komisija skyrė dar 2 mlrd. EUR išskirtinės makrofinansinės pagalbos Ukrainai

 51. 2022 m. spalio 17 d.

  Taryba priėmė papildomas paramos priemones pagal Europos taikos priemonę (ETP), kad būtų toliau remiami Ukrainos ginkluotųjų pajėgų pajėgumai ir atsparumas. Bendras ES įnašas pagal ETP Ukrainai dabar iš viso siekia 3,1 mlrd. EUR.

 52. 2022 m. spalio 17 d.

  Taryba susitarė įsteigti karinę pagalbos misiją Ukrainai remti (EUMAM Ukraine). Misijos tikslas – padėti stiprinti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų karinius pajėgumus veiksmingai vykdyti karines operacijas, kad Ukraina galėtų ginti savo teritorinį vientisumą nepažeidžiant tarptautiniu mastu pripažintų jos sienų, veiksmingai naudotis savo suverenitetu ir apsaugoti civilius gyventojus.

 53. 2022 m. spalio 6 d.

  ES susitarė dėl aštuntojo sankcijų Rusijai rinkinio

 54. 2022 m. rugsėjo 7 d.

  Komisija pasiūlė Ukrainai skirti dar 5 mlrd. EUR makrofinansinės pagalbos (MFP) paskolų – antrąją išskirtinio iki 9 mlrd. EUR MFP rinkinio, apie kurį buvo paskelbta 2022 m. gegužės mėn., dalį.

 55. 2022 m. rugsėjo 6 d.

  Komisija pasiūlė visiškai sustabdyti ES ir Rusijos susitarimo dėl vizų režimo supaprastinimo taikymą. Taip reaguojama į padidėjusią riziką ir grėsmes ES saugumo interesams ir jos valstybių narių nacionaliniam saugumui dėl Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą.

 56. 2022 m. rugsėjo 1 d.

  ES atidarė medicininės evakuacijos centrą Lenkijoje, kad būtų lengviau perkelti Ukrainos pacientus. Centras suteiks saugią erdvę iš Ukrainos atvykstantiems pacientams prieš juos išskraidinant gydytis kitos Europos šalies ligoninėje.

 57. 2022 m. liepos 22 d.

  Taryba patvirtino dvi paramos priemones pagal Europos taikos priemonę (ETP), kuriomis siekiama sustiprinti ES paramą Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms – stiprinti jų pajėgumus ir didinti jų atsparumą ginant šalies teritorinį vientisumą bei suverenitetą ir apsaugoti civilius gyventojus nuo Rusijos karinės agresijos. ES įnašas pagal ETP Ukrainai dabar iš viso siekia 2,5 mlrd. EUR.

  Reaguodama į nepateisinamą ir neišprovokuotą Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą, Taryba nusprendė nustatyti ribojamąsias priemones dar 54 asmenims ir 10 subjektų.

 58. 2022 m. liepos 15 d.

  Komisija ir Ukrainos Vyriausybė pasirašė susitarimą, pagal kurį Ukraina prisijungia prie programos „ES – sveikatos labui“. Šiuo susitarimu Ukrainai bus suteikta galimybė gauti ES finansavimą sveikatos srityje, o Ukrainos sveikatos sistema bus geriau pritaikyta tenkinti neatidėliotinus poreikius ir prisidės prie ilgalaikio atsigavimo.

  Komisija priėmė pasiūlymą dėl naujo priemonių rinkinio, kuriuo siekiama išlaikyti ir stiprinti šešių plataus masto beprecedenčių ES sankcijų Rusijai rinkinių veiksmingumą. Naujuoju rinkiniu bus nustatytas Rusijos aukso importo draudimas, o taip pat sustiprinta dvejopo naudojimo ir pažangiųjų technologijų eksporto kontrolė. Liepos 21 d. Taryba šias priemones patvirtino. 

 59. 2022 m. liepos 1 d.

  Komisija pasiūlė naują 1 mlrd. EUR vertės makrofinansinės pagalbos (MFP) Ukrainai operaciją – pirmąją išskirtinės iki 9 mlrd. EUR MFP priemonių rinkinio, apie kurį buvo paskelbta 2022 m. gegužės 18 d. Komisijos komunikate ir kurį 2022 m. birželio 23–24 d. d. patvirtino Europos Vadovų Taryba, dalį. Lėšos Ukrainai buvo išmokėtos rugpjūčio pradžioje.

  Komisija priėmė sprendimą, kuriuo valstybėms narėms leidžiama laikinai netaikyti muitų ir PVM iš trečiųjų šalių importuojamiems maisto produktams, antklodėms, palapinėms, elektros generatoriams ir kitai gyvybes gelbstinčiai įrangai, skirtiems nuo karo nukentėjusiems ukrainiečiams. Šios priemonės paprašė valstybės narės ir ji bus taikoma atgaline data nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d.

 60. 2022 m. birželio 28 d.

  Europos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklas paskelbė, kad birželio 30 d. Ukraina ir ES pradės tarpusavio prekybą elektros energija. Prieš tai, kovo mėn., Ukrainos ir Moldovos tinklai buvo sėkmingai skubiai sinchronizuoti su kontinentinės Europos tinklu. Tai dar vienas žingsnis integruojant šių dviejų šalių energetikos sistemas į Europą.

 61. 2022 m. birželio 27 d.

  Gavusi Ukrainos prašymą dėl medicininės įrangos, apsaugos priemonių ir specializuotos įrangos, susijusios su pavojumi visuomenės sveikatai, pvz., cheminėmis, biologinėmis, radiologinėmis ir branduolinėmis grėsmėmis, Komisija sutelkė „rescEU“ ekstremaliųjų situacijų rezervus.

 62. 2022 m. birželio 23 d.

  ES suteikė Ukrainai ir Moldovai šalies kandidatės statusą.

 63. 2022 m. birželio 17 d.

  Komisija pateikė nuomonę dėl Ukrainos paraiškos dėl narystės ES ir rekomendavo Tarybai suteikti šaliai kandidatės statusą su sąlyga, kad keliose srityse bus imtasi veiksmų.

 64. 2022 m. birželio 14 d.

  Komisija ES šalims pateikė gaires, kaip integruoti iš Ukrainos atvykstančius asmenis į darbo rinką ir remti jų galimybes dalyvauti mokyme ir suaugusiųjų švietime. Gairėse taip pat pateikta keletas konkrečių ES finansuojamų projektų, kuriais remiama integracija į darbo rinką, pavyzdžių.

 65. 2022 m. birželio 11 d.

  Rengiant Komisijos nuomonę dėl Ukrainos paraiškos dėl narystės ES Pirmininkė U. von der Leyen Kijeve susitinka su Prezidentu V. Zelenskiu. 

 66. 2022 m. birželio 9 d.

  ES paskelbė apie papildomus 205 mln. EUR humanitarinei pagalbai Ukrainai. Atitinkamai reaguojant į Rusijos neteisėtą invaziją į Ukrainą suteiktas bendras ES humanitarinės pagalbos finansavimas ir pagalbos natūra vertė siekia daugiau kaip 700 mln. EUR, įskaitant 13 mln. EUR projektams kaimyninėje Moldovoje.

 67. 2022 m. birželio 9 d.

  ES per Europos inovacijų tarybą skiria 20 mln. EUR paramą Ukrainos startuoliams.

 68. 2022 m. gegužės 31 d.

  Komisija pranešė, kad pradeda veikti ES platforma, skirta informacijai apie asmenis, kuriems suteikta laikinoji apsauga ir derama apsauga, keistis. Ši platforma leis ES šalims tikruoju laiku keistis informacija apie registruotus asmenis, kad pabėgėliai iš Ukrainos galėtų veiksmingai naudotis savo teisėmis visose valstybėse narėse, kartu sprendžiant dvigubos ar daugialypės registracijos atvejus ir ribojant galimą piktnaudžiavimą.  

 69. 2022 m. gegužės 30 d.

  Specialiajame Europos Vadovų Tarybos susitikime ES vadovai susitarė dėl šeštojo sankcijų Rusijai rinkinio

 70. 2022 m. gegužės 25 d.

  Siekdama padėti įgyvendinti ES ribojamąsias priemones, Komisija pasiūlė šių priemonių pažeidimą įtraukti į ES nusikaltimų sąrašą ir sustiprinti nusikalstamo turto susigrąžinimo ir konfiskavimo taisykles. Ypač svarbu, kad ES ribojamosios priemonės būtų visapusiškai įgyvendinamos, ir negalima sudaryti tokių sąlygų, kad jas būtų verta pažeisti. Šiais pasiūlymais siekiama užtikrinti, kad būtų galima veiksmingai konfiskuoti ribojamąsias priemones pažeidžiančių asmenų ir subjektų turtą.

 71. 2022 m. gegužės 20 d.

  Komisija paskirstė 600 mln. EUR skubios makrofinansinės pagalbos neatidėliotiniems Ukrainos finansavimo poreikiams patenkinti. Taip užtikrinama, kad Ukraina galėtų toliau teikti esmines paslaugas ir tenkinti bazinius poreikius. Šios lėšos – paskutinė 1,2 mlrd. EUR finansinės paramos priemonių rinkinio, apie kurį Komisija pranešė 2022 m. sausio mėn. pabaigoje, dalis. 

 72. 2022 m. gegužės 18 d.

  Komisija pateikė neatidėliotino ES atsako, skirto Ukrainos finansavimo trūkumo problemai spręsti, planus – paskelbė skirsianti iki 9 mlrd. EUR naujos makrofinansinės pagalbos 2022 m. Be to, pristatyti ilgalaikiai atstatymo planai

 73. 2022 m. gegužės 16 d.

  Komisija paskelbė apie pradėjusią veikti specialiąją pagalbos telefonu liniją (ukrainiečių ir rusų kalbomis), kuria nuo Rusijos invazijos į Ukrainą bėgantys žmonės gali gauti informaciją ir pagalbą.

 74. 2022 m. gegužės 12 d.

  Komisija pateikė solidarumo koridorių kūrimo veiksmų planą, kuriuo siekiama užtikrinti, kad Ukraina galėtų ne tik eksportuoti grūdus, bet ir įsivežti reikiamų prekių – nuo humanitarinės pagalbos iki gyvūnų pašarų ir trąšų.

 75. 2022 m. gegužės 5 d.

  Per Lenkijos ir Švedijos bendrai surengtą tarptautinę paramos teikėjų konferenciją Komisija paskelbė apie naują 200 mln. EUR pagalbos rinkinį perkeltiesiems asmenims Ukrainoje remti.

 76. 2022 m. balandžio 29 d.

  Komisija skyrė daugiau kaip 3,5 mlrd. EUR išankstinių mokėjimų valstybėms narėms, kad padėtų valdyti į jų teritoriją atvykstančių žmonių, bėgančių nuo karo Ukrainoje, srautus. REACT-EU mokėjimai atlikti pagal iniciatyvą dėl ES sanglaudos veiksmų dėl pabėgėlių Europoje.

 77. 2022 m. balandžio 27 d.

  Komisija pasiūlė vieniems metams sustabdyti importo muitų taikymą visam Ukrainos eksportui į ES. Pagal šį pasiūlymą vieniems metams taip pat būtų sustabdytos visos iš Ukrainos eksportuojamam plienui taikomos ES antidempingo ir apsaugos priemonės. Šiuo plataus užmojo veiksmu siekiama padėti padidinti Ukrainos eksportą į ES ir palengvinti sudėtingą Ukrainos gamintojų ir eksportuotojų padėtį.

 78. 2022 m. balandžio 17 d.

  ES skyrė dar 50 mln. EUR humanitarinei pagalbai nuo Rusijos karo Ukrainoje nukentėjusiems žmonėms remti: 45 mln. EUR humanitariniams projektams Ukrainoje ir 5 mln. EUR – Moldovai. Bendra ES reaguojant į karą humanitarinei pagalbai skirta suma dabar siekia 143 mln. EUR. Tai 1 mlrd. EUR paramos priemonių rinkinio, kurį Europos Komisija įsipareigojo skirti renginyje „Palaikykime Ukrainą“, dalis.

 79. 2022 m. balandžio 9 d.

  Per pasaulinį lėšų rinkimo renginį ir kampaniją „Palaikykime Ukrainą“, skirtą nuo Rusijos invazijos pačioje Ukrainoje bėgantiems ir į užsienį pabėgusiems žmonėms paremti, surinkta iš viso 9,1 mlrd. EUR, iš jų 1 mlrd. EUR skyrė Europos Komisija. Be to, Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas paskelbė apie papildomą 1 mlrd. EUR paskolą dėl invazijos perkeltų asmenų poreikiams tenkinti.

 80. 2022 m. balandžio 8 d.

  Reaguodama į žiaurią agresiją prieš Ukrainą ir jos žmones, ES susitarė dėl penktojo ribojamųjų priemonių Rusijai rinkinio. Kartu su keturiais ankstesniaisiais rinkiniais šiomis sankcijomis dar prisidedama prie ekonominio spaudimo Kremliui didinimo ir jo gebėjimo finansuoti invaziją į Ukrainą silpninimo. Šių priemonių poveikis bus platesnis ir skaudesnis, kad Rusijos ekonomika nukentėtų dar labiau. Priemonės buvo koordinuojamos su tarptautiniais partneriais.

 81. 2022 m. balandžio 8 d.

  ES ir Ukrainoje įsisteigę telekomunikacijų operatoriai pasirašė bendrą pareiškimą dėl suderintų veiksmų, kuriais siekiama užtikrinti ir stabilizuoti įperkamą arba nemokamą tarptinklinį ryšį ir tarptautinius skambučius tarp ES ir Ukrainos. Bendru pareiškimu siekiama sukurti stabilesnę sistemą, kuri padėtų perkeltiems ukrainiečiams visoje Europoje palaikyti ryšį su Ukrainoje likusiais šeimos nariais ir draugais.

 82. 2022 m. balandžio 6 d.

  Komisija paskelbė rekomendaciją dėl asmenų, bėgančių nuo Rusijos invazijos į Ukrainą, akademinių ir profesinių kvalifikacijų pripažinimo. Rekomendacijoje valstybėms narėms pateikiama gairių ir praktinių patarimų, kad pripažinimo procesas būtų greitas, teisingas ir lankstus.

 83. 2022 m. balandžio 5 d.

  Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen paskelbė penktąjį ES sankcijų Rusijai rinkinį. Naujos platesnės ir griežtesnės ribojamosios priemonės bus taikomos šešiems ramsčiams – bus suduotas skaudus smūgis Rusijos ekonomikai ir toliau daromas spaudimas Rusijos valdžiai.

 84. 2022 m. balandžio 4 d.

  ES su Ukraina įsteigė jungtinę tyrimo grupę, kurios užduotis – rinkti įrodymus ir tirti karo nusikaltimus bei nusikaltimus žmoniškumui. ES yra pasirengusi stiprinti šias pastangas siųsdama tyrimo grupes Ukrainos prokuratūroms remti vietoje. 

 85. 2022 m. balandžio 1 d.

  Komisija priėmė pasiūlymą dėl asmenų, bėgančių nuo karo Ukrainoje, grivinų banknotų konvertavimo į priimančiųjų valstybių narių valiutą. Pasiūlymu siekiama skatinti koordinuotą požiūrį, kad iš Ukrainos bėgantiems asmenims būtų sudarytos vienodos sąlygos konvertuoti grivinų banknotus į vietos valiutą, kad ir kuri valstybė narė būtų juos priėmusi.

 86. 2022 m. kovo 28 d.

  Neeiliniame Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdyje už europinės gyvensenos propagavimą atsakingas pirmininko pavaduotojas Margaritis Schinas ir už vidaus reikalus atsakinga Komisijos narė Ylva Johansson kartu su Tarybai pirmininkaujančia Prancūzija, kuriai atstovavo ministras Géraldas Darmaninas, pristatė 10 punktų planą dėl tvirtesnio Europos veiksmų priimant asmenis, bėgančius nuo karo prieš Ukrainą, koordinavimo.

 87. 2022 m. kovo 25 d.

  Europos Komisija ir Kanados vyriausybė, bendradarbiaudamos su tarptautine interesų gynimo organizacija „Global Citizen“, paskelbė pradėsiančios pasaulinę kampaniją, kurios tikslas – surinkti lėšų asmenims, bėgantiems nuo invazijos į Ukrainą, remti.

 88. 2022 m. kovo 23 d.

  Komisija pristatė veiksmus, kurių imamasi siekiant padėti valstybėms narėms tenkinti asmenų, bėgančių nuo karo prieš Ukrainą, poreikius. ES ne tik teikia neatidėliotiną paramą, įskaitant pagalbą prie sienų, priėmimą ir civilinę saugą, bet ir imasi tolesnių veiksmų, kad valstybės narės padėtų užtikrinti pagalbos gavėjų teisę į švietimą, sveikatos priežiūrą, būstą ir darbą.  

 89. 2022 m. kovo 22 d.

  Pradėjo veikti Komisijos portalas „Europos mokslinių tyrimų erdvė Ukrainai“ – vieno langelio principu grindžiamas informacijos ir paramos paslaugų Ukrainoje gyvenantiems ir iš jos bėgantiems tyrėjams centras.

 90. 2022 m. kovo 17 d.

  Komisijos turto įšaldymo ir areštavimo darbo grupė, įsteigta tam, kad užtikrintų sankcijų į sąrašus įtrauktiems Rusijos ir Baltarusijos oligarchams įgyvendinimo koordinavimą ES lygmeniu, suintensyvino savo tarptautinę veiklą.  Ji dirbs kartu su nauja ES, Didžiojo septyneto šalis ir Australiją jungiančia darbo grupe Rusijos elito, tarpininkų ir oligarchų klausimams (REPO).

 91. 2022 m. kovo 15 d.

  Atsižvelgdama į kovo 10 ir 11 d. įvykusio neoficialaus ES valstybių ir vyriausybių vadovų susitikimo rezultatus, Taryba nusprendė patvirtinti ketvirtąjį ekonominių ir individualių sankcijų rinkinį dėl Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą. Šiomis sankcijomis dar labiau didinamas ekonominis spaudimas Kremliui ir silpninamas jo gebėjimas finansuoti invaziją į Ukrainą.

 92. 2022 m. kovo 11 d.

  Komisija skyrė 300 mln. EUR skubios makrofinansinės pagalbos Ukrainai. Tai yra pirmoji suma iš 600 mln. EUR dalies, numatytos pagal naują 1,2 mlrd. EUR skubios makrofinansinės pagalbos Ukrainai programą. Ši programa – konkretus tvirtos ES paramos Ukrainai įrodymas.

 93. 2022 m. kovo 9 d.

  Atsižvelgdama į padėtį Ukrainoje ir reaguodama į Baltarusijos dalyvavimą agresijos veiksmuose, Taryba nusprendė patvirtinti papildomas tikslines sankcijas. Be kito ko, nustatomos ribojamosios priemonės dar 160 asmenų. Kartu su Tarybos priimtomis Baltarusijai ir Rusijai skirtomis sektorinėmis priemonėmis, šiais naujais sąrašais panaikinamos spragos ir konsoliduojamos esamos priemonės, dėl kurių ES susitarė reaguodama į Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą.

 94. 2022 m. kovo 8 d.

  Komisija pateikė informaciją apie didelę ES paramą nuo karo Ukrainoje bėgantiems žmonėms ir juos priimančioms ES šalims. Europa solidariai padeda žmonėms: teikiama tiesioginė humanitarinė pagalba, skubi civilinės saugos pagalba, parama pasienyje, taip pat nuo karo bėgantiems asmenims suteikiamas aiškus teisinis statusas, kad jiems ES iš karto būtų taikoma apsauga.

 95. 2022 m. kovo 8 d.

  Komisija priėmė pasiūlymą dėl sanglaudos veiksmų dėl pabėgėlių Europoje, pagal kurį valstybėms narėms ir regionams sudaromos sąlygos teikti skubią paramą žmonėms, bėgantiems nuo Rusijos invazijos į Ukrainą.

 96. 2022 m. kovo 4 d.

  Komisija sustabdė bendradarbiavimą su Rusijos subjektais mokslinių tyrimų, mokslo ir inovacijų srityse. Komisija nesudarys jokių naujų sutarčių ar naujų susitarimų su Rusijos organizacijomis pagal programą „Europos horizontas“. Be to, Komisija sustabdė bendradarbiavimą su Rusija ir jos sąjungininke Baltarusija pagal Europos kaimynystės priemonės tarpvalstybinio bendradarbiavimo programas ir pagal INTERREG Baltijos jūros regiono programą.

 97. 2022 m. kovo 2 d.

  Po Komisijos Pirmininkės Ursulos von der Leyen pranešimoES Taryba nusprendė sustabdyti Rusijos valstybei priklausančių dezinformacijos priemonių „Rusija Today“ ir „Sputnik“ transliacijas visoje ES. Sankcijos taikomos visoms perdavimo ir platinimo priemonėms, tokioms kaip kabelinės, palydovinės, IPTV, platformos, interneto svetainės ir programėlės. Sustabdomos visos susijusios licencijos, leidimai ir platinimo susitarimai. Šios priemonės tiesiogiai ir iškart taikomos visose ES valstybėse narėse.

 98. 2022 m. kovo 2 d.

  Komisija pasiūlė pradėti taikyti Laikinosios apsaugos direktyvą, kad nuo karo Ukrainoje bėgantiems žmonėms būtų suteikta greita ir veiksminga pagalba. Pagal šį pasiūlymą nuo karo bėgantiems žmonėms ES bus suteikta laikinoji apsauga, o tai reiškia, kad jiems bus suteikti leidimai gyventi ES, galimybė mokytis ir patekti į darbo rinką.

 99. 2022 m. kovo 2 d.

  ES susitarė pašalinti pagrindinius Rusijos bankus iš sistemos SWIFT – svarbiausios pasaulio finansinių pranešimų siuntimo sistemos. Ši priemonė sutrukdys šiems bankams greitai ir veiksmingai vykdyti savo finansinius sandorius visame pasaulyje. Šiandienos sprendimas glaudžiai suderintas su ES tarptautiniais partneriais – Jungtinėmis Valstijomis ir Jungtine Karalyste.

 100. 2022 m. vasario 28 d.

  Atsakydama į Jungtinių Tautų skubios pagalbos prašymą Komisija paskelbė apie papildomą 90 mln. EUR sumą neatidėliotinos pagalbos programoms, siekiant padėti nuo karo Ukrainoje nukentėjusiems civiliams gyventojams. Lėšos padės Ukrainoje likusiems ir Moldovoje esantiems žmonėms.

  Komisija taip pat koordinuoja pagal ES civilinės saugos mechanizmą Ukrainai teikiamą materialinę pagalbą. Šiuo metu pasiūlymų yra pateikusios 20 valstybių narių, įskaitant dėl 8 mln. būtiniausių medicininės priežiūros reikmenų, taip pat civilinės saugos paramą.

  Moldova aktyvavo šį mechanizmą į šią šalį atvykstantiems ukrainiečiams remti. Austrija, Prancūzija ir Nyderlandai jau pasiūlė skubią paramą, pvz., pastogei įrengti skirtus reikmenis ir medicininę pagalbą Moldovai.

 101. 2022 m. vasario 27 d.

  Komisija pasiūlė papildomų paramos priemonių Ukrainai ir sankcijas Rusijai, įskaitant

  • ginklų ir kitos įrangos pirkimo ir pristatymo Ukrainai finansavimą;
  • ES oro erdvės uždarymą visiems Rusijai priklausantiems, Rusijos registruotiems arba Rusijos kontroliuojamiems orlaiviams [galioja nuo vasario 28 d.];
  • draudimą ES valstybinėms žiniasklaidos priemonėms „Rusija Today“ ir „Sputnik“, taip pat jų patronuojamosioms įmonėms veikti ES [galioja nuo kovo 2 d.].

  Komisija taip pat pasiūlė naują priemonių rinkinį, taikytiną A. Lukašenkos režimui Baltarusijoje: svarbiausiems šalies sektoriams, dvejopo naudojimo prekių eksportui ir prie Rusijos karo veiksmų prisidedantiems Baltarusijos piliečiams.

 102. 2022 m. vasario 26 d.

  Derindama veiksmus su Prancūzija, Vokietija, Italija, Kanada, Jungtine Karalyste ir JAV, Komisija dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasiūlė naują priemonių rinkinį. Šiomis priemonėmis siekiama:

  • pašalinti svarbius Rusijos bankus iš sistemos SWIFT;
  • uždrausti Rusijos centrinio banko sandorius ir įšaldyti visą jo turtą [galioja nuo vasario 28 d.]
  • imtis priemonių Rusijos oligarchų turto atžvilgiu [galioja nuo vasario 28 d.].
 103. 2022 m. vasario 25 d.

  Atsižvelgdama į vasario 24 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas, Taryba priėmė konkretiems asmenims skirtų ir ekonominių priemonių rinkinį, grindžiamą penkiais pagrindiniais elementais:

  • finansų sektoriui skirtomis sankcijomis, kuriomis nutraukiama Rusijos prieiga prie svarbiausių kapitalo rinkų, taikomomis 70 proc. Rusijos bankų rinkos, taip pat pagrindinėms valstybinėms įmonėms, įskaitant gynybos sritį;
  • energetikos sektoriui skirtomis sankcijomis, kuriomis bus draudžiama parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti į Rusiją konkrečias naftos perdirbimo sektoriaus prekes ir technologijas ir bus nustatyti susijusių paslaugų teikimo apribojimai;
  • transporto sektoriui skirtomis sankcijomis, kuriomis bus uždrausta parduoti bet kokius orlaivius, jų atsargines dalis ir įrangą Rusijos oro transporto bendrovėms. Tai pablogins vieno svarbiausių Rusijos ekonomikos sektorių padėtį ir sumažins šalies sujungiamumo galimybes;
  • technologijų sektoriui skirtomis sankcijomis, kuriomis nustatomi papildomi dvejopo naudojimo prekių ir technologijų eksporto apribojimai, taip pat tam tikrų prekių ir technologijų eksporto apribojimai, kurie galėtų padėti Rusijai stiprinti jos gynybos ir saugumo sektorių technologiniu požiūriu;
  • vizų politikos sankcijomis, taikomomis diplomatams ir susijusioms grupėms, taip pat verslininkams – jie nebeturės palankesnių sąlygų patekti į ES.
 104. 2022 m. vasario 24 d.

  Neeiliniame Europos Vadovų Tarybos susitikime ES vadovai kuo griežčiausiai pasmerkė Rusijos Federacijos neišprovokuotą ir nemotyvuotą karinę agresiją prieš Ukrainą. Glaudžiai bendradarbiaudami su ES partneriais ir sąjungininkais, jie susitarė dėl tolesnių ribojamųjų priemonių, kurios turės didžiulių ir sunkių pasekmių Rusijai.

 105. 2022 m. vasario 24 d.

  Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen griežtai pasmerkė Rusijos agresiją prieš Ukrainą. Ji paragino Rusiją nedelsiant nutraukti smurtą ir išvesti savo karines pajėgas iš Ukrainos teritorijos, dar kartą pakartodama, kad ES visapusiškai remia Ukrainą ir jos gyventojus. Komisijos Pirmininkė pateikė Europos vadovams patvirtinti plataus masto sankcijų rinkinį, skirtą strateginiams Rusijos ekonomikos sektoriams, užblokuojant jų prieigą prie technologijų ir rinkų.

 106. 2022 m. vasario 23 d.

  Reaguodama į tai, kad Rusija pripažino vyriausybės nekontroliuojamas Ukrainos Donecko ir Luhansko sritis, ir į vėliau priimtą sprendimą į šį regioną siųsti karines pajėgas, ES priėmė sankcijų rinkinį. Sankcijos skirtos:

  • asmenims ir subjektams, kurių veiksmais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi;
  • abiejų vyriausybės nekontroliuojamų regionų ir ES ekonominiams santykiams, siekiant užtikrinti, kad atsakingi asmenys realiai pajustų savo neteisėtų ir agresyvių veiksmų ekonomines pasekmes;
  • Rusijos valstybės ir vyriausybės prieigai prie ES kapitalo ir finansų rinkų bei paslaugų, kad būtų apribotas įtampą eskaluojančios ir agresyvios politikos finansavimas.

Dokumentai