Przejdź do treści głównej
Solidarność UE z Ukrainą
Solidarność UE z Ukrainą

UE jest zjednoczona z Ukrainą

Te informacje są również dostępne w języku: ukraińskim | українська | rosyjskim | русский

UE i jej międzynarodowi partnerzy wspólnie potępiają agresję Putina na Ukrainę. Zapewnimy wsparcie osobom poszukującym schronienia i udzielimy pomocy tym, którzy starają się powrócić bezpiecznie do ojczyzny. UE będzie nadal oferować Ukrainie pomoc polityczną, finansową i humanitarną oraz nakładać surowe sankcje na Rosję i strony popierające tę wojnę.

Solidarni z Ukrainą, na każdym kroku

W centrum uwagi

Działania UE

alt=""

Informacje o sankcjach UE wymierzonych w różne sektory, podmioty i współodpowiedzialne strony

Kalendarium

 1. 24 lutego 2024 r.

  Przewodnicząca Ursula von der Leyen przekazuje w Kijowie ukraińskim siłom bezpieczeństwa samochody, co ma przyczynić się do stabilizacji i usprawnienia dochodzeń w sprawie zbrodni wojennych na terytoriach uwolnionych spod okupacji

 2. 20 lutego 2024 r.

  Komisja zapowiada wstępną kwotę pomocy humanitarnej w wysokości 83 mln euro na wsparcie ludności, którą w 2024 r. dotknęła rosyjska wojna napastnicza przeciwko Ukrainie

 3. 23 lutego 2024 r.

  UE przyjmuje 13. pakiet sankcji gospodarczych i indywidualnych wobec Rosji. 

 4. 1 lutego 2024 r.

  Szefowie państw UE osiągają porozumienie w kwestii zapewnienia Ukrainie regularnego i przewidywalnego wsparcia za pośrednictwem nowego, osobnego instrumentu finansowego. Środki z Instrumentu na rzecz Ukrainy, w wysokości do 50 mld euro, będą udostępniane do roku 2027 w formie dotacji i pożyczek.

 5. 31 stycznia 2024 r.

  Komisja proponuje przedłużenie o kolejny rok zawieszenia ceł i kontyngentów na import z Ukrainy do UE.

 6. 20 grudnia 2023 r.

  Komisja otwiera nowe biuro programu „Horyzont Europa” w Kijowie.

 7. 18 grudnia 2023 r.

  UE przyjmuje 12. pakiet sankcji gospodarczych i indywidualnych wobec Rosji.

 8. 14 grudnia 2023 r.

  Szefowie państw UE podejmują decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą

 9. 14 grudnia 2023 r.

  Szefowie państw UE podejmują decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą

 10. 24 listopada 2023 r.

  Komisja wypłaca Ukrainie kolejne 1,5 mld euro. Tym samym w ramach instrumentu pomocy makrofinansowej plus Ukraina otrzymała do tej pory 16,5 mld euro z planowanej na 2023 r. kwoty w wysokości 18 mld euro.

 11. 8 listopada 2023 r.

  Komisja zaleca Radzie rozpoczęcie, w ramach pakietu rozszerzeniowego na 2023 r., negocjacji w sprawie przystąpienia Ukrainy do UE.

 12. 22 września 2023 r.

  Komisja wypłaca Ukrainie kolejne 1,5 mld euro. Tym samym w ramach instrumentu pomocy makrofinansowej plus Ukraina otrzymała do tej pory 13,5 mld euro.

 13. 19 września 2023 r.

  Komisja proponuje przedłużenie do marca 2025 r. tymczasowej ochrony, jaką są objęte osoby uciekające przed rosyjską agresją na Ukrainę

 14. 15 września 2023 r.

  W związku z wygaśnięciem środków ograniczających import ukraińskiego zboża i innych produktów żywnościowych do UE Ukraina zobowiązuje się wprowadzić środki służące uniknięciu ponownego gwałtownego wzrostu importu do UE.

 15. 3 sierpnia 2023 r.

  UE nakłada kolejne ukierunkowane sankcje na Białoruś.

 16. 20 czerwca 2023 r.
 17. 23 czerwca 2023 r.

  UE przyjmuje 11. pakiet sankcji gospodarczych i indywidualnych wobec Rosji

 18. 22 czerwca 2023 r.

  Komisja wypłaca 1,5 mld euro w ramach pakietu pomocy makrofinansowej dla Ukrainy. Razem z tą transzą wypłacono już 9 mld euro z planowanej na 2023 r. kwoty w wysokości 18 mld euro.

 19. 14 czerwca 2023 r.

  W odpowiedzi na przerwanie zapory w Nowej Kachowce Unia mobilizuje rezerwy nadzwyczajne i środki finansowe w celu wsparcia reagowania kryzysowego

 20. 6 czerwca 2023 r.

  Komisja pogłębia integrację Ukrainy z jednolitym rynkiem UE za pośrednictwem instrumentu „Łącząc Europę” w celu finansowania infrastruktury

 21. 23 maja 2023 r.

  Komisja wypłaca Ukrainie kolejne 1,5 mld euro w ramach pomocy makrofinansowej. Razem z tą transzą Komisja wypłaciła dotychczas 7,5 mld euro z pakietu pomocy na 2023 r. wynoszącego 18 mld euro.

 22. 9 maja 2023 r.

  Podczas wizyty w Kijowie przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen zapowiada 11. pakiet sankcji wobec Rosji.

 23. 5 maja 2023 r.

  Rada UE uzgadnia 1 mld euro wsparcia w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju

 24. 25 kwietnia 2023 r.

  Komisja wypłaca Ukrainie kolejne 1,5 mld euro w ramach nadzwyczajnej pomocy makrofinansowej.

 25. 20 kwietnia 2023 r.

  Ukraina przystępuje do Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności – europejskich ram solidarności, które pomagają krajom dotkniętym klęską

 26. 13 kwietnia 2023 r.

  Rada wprowadza program pomocy o wartości 1 mld euro w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w celu wsparcia ukraińskich sił zbrojnych. Z uwzględnieniem tego programu łączne wsparcie UE dla Ukrainy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju wynosi 4,6 mld euro.

 27. 21 marca 2023 r.

  Komisja wypłaca Ukrainie kolejne 1,5 mld euro w ramach nadzwyczajnej pomocy makrofinansowej.

 28. 20 marca 2023 r.

  Kraje UE osiągają porozumienie w sprawie przyśpieszenia dostaw i wspólnych zamówień na amunicję dla Ukrainy

 29. 16 marca 2023 r.

  Nowy europejski Bauhaus: rusza program rozwijania zdolności na rzecz odbudowy Ukrainy

 30. 8 marca 2023 r.

  Mija rok od wprowadzenia tymczasowej ochrony dla osób uciekających przed rosyjską agresją na Ukrainę

 31. 4 marca 2023 r.

  Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen z zadowoleniem przyjmuje utworzenie międzynarodowego centrum ścigania zbrodni agresji w Ukrainie.

 32. 3 marca 2023 r.

  W ramach projektu realizowanego wspólnie z Komisją Europejską przedsiębiorstwo energetyczne Enel zobowiązuje się przekazać Ukrainie 5 700 paneli fotowoltaicznych. Ta inicjatywa stanowi część szerzej zakrojonych działań UE w celu zapewnienia pozasieciowych rozwiązań służących zaopatrzeniu w energię elektryczną kluczowych publicznych obiektów cywilnych w Ukrainie.

 33. 25 lutego 2023 r.

  UE uzgadnia dziesiąty pakiet sankcji wobec Rosji

 34. 24 lutego 2023 r.

  Rok ukraińskiego oporu: Przewodnicząca Ursula von der Leyen podkreśla niezachwiane zaangażowanie i solidarność UE z Ukrainą i narodem ukraińskim.

 35. 23 lutego 2023 r.

  Komisja proponuje przedłużenie o kolejny rok zawieszenia ceł przywozowych, kontyngentów i środków ochrony handlu w odniesieniu do ukraińskiego eksportu do UE.

 36. 3 lutego 2023 r.

  Szczyt UE–Ukraina w Kijowie

 37. 2 lutego 2023 r.

  Kolegium komisarzy udaje się do Kijowa, aby zwiększyć wsparcie UE i zacieśnić współpracę sektorową z Ukrainą.

 38. 26 stycznia 2023 r.

  UE organizuje platformę darczyńców, aby ułatwić odbudowę Ukrainy.

 39. 17 stycznia 2023 r.

  Komisja wypłaciła Ukrainie pierwszą transzę (3 mld euro) z pakietu pomocy makrofinansowej „plus” o wartości do 18 mld euro.

 40. 13 grudnia 2022 r.

  Na konferencji „Standing with the Ukrainian people”, która odbyła się w Paryżu, przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen zapowiedziała kolejną dostawę generatorów prądu z UE, utworzenie w Polsce centrum rescEU ds. zdrowia i energii oraz dostawę żarówek energooszczędnych.

 41. 7 grudnia 2022 r.

  Komisja zapowiada dziewiąty pakiet sankcji wobec Rosji.

   

 42. 30 listopada 2022 r.

  Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen proponuje powołanie specjalnego trybunału w celu zbadania i ścigania zbrodni rosyjskich w Ukrainie. Zapowiada również prace nad międzynarodowym porozumieniem z partnerami UE mającym na celu zagwarantowanie, że Rosja w pełni zrekompensuje szkody wyrządzone w Ukrainie.

 43. 26 listopada 2022 r.

  Przewodnicząca Ursula von der Leyen bierze udział w szczycie „Zboże z Ukrainy” i zapowiada wsparcie Komisji dla transportu 40 tys. ton zbóż do krajów najbardziej dotkniętych światowym kryzysem żywnościowym.

   

 44. 22 listopada 2022 r.

  Komisja wypłaca kolejne 2,5 mld euro w ramach nadzwyczajnej pomocy makrofinansowej.

 45. 20 listopada 2022 r.

  Komisja rozpoczyna unijną kampanię solidarnościową „Autobusy szkolne dla Ukrainy”.

 46. 11 listopada 2022 r.

  Komisja Europejska i partnerzy przeznaczają 1 mld euro na korytarze solidarnościowe, aby zwiększyć globalne bezpieczeństwo żywnościowe i zapewnić pomoc dla ukraińskiej gospodarki.

 47. 9 listopada 2022 r.

  Komisja proponuje stabilny i przewidywalny pakiet wsparcia dla Ukrainy na 2023 r. o wartości do 18 mld euro.

 48. 25 października 2022 r.

  Komisja Europejska i Niemcy, jako kraj, który przewodniczy grupie G-7, współorganizowały w Berlinie międzynarodową konferencję ekspertów na temat odbudowy i modernizacji Ukrainy.

 49. 18 października 2022 r.

  Komisja wypłaca Ukrainie kolejne 2 mld euro w ramach nadzwyczajnej pomocy makrofinansowej.

 50. 17 października 2022 r.

  Rada przyjęła dodatkowe środki pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju (EPF), aby nadal wspierać zdolności i odporność ukraińskich sił zbrojnych. Całkowita pomoc UE dla Ukrainy w ramach EPF wynosi 3,1 mld euro.

 51. 17 października 2022 r.

  Rada zgodziła się ustanowić misję pomocy wojskowej dla Ukrainy (EUMAM Ukraine). Misja ma pomóc zwiększyć potencjał wojskowy ukraińskich sił zbrojnych, tak by mogły skutecznie prowadzić operacje wojskowe, a także pozwolić Ukrainie bronić swojej integralności terytorialnej w granicach uznanych na szczeblu międzynarodowym i skutecznie korzystać z suwerenności oraz chronić ludność cywilną.

 52. 6 października 2022 r.

  UE uzgadnia ósmy pakiet sankcji wobec Rosji.

 53. 7 września 2022 r.

  Komisja zaproponowała przekazanie 5 mld euro na pożyczki w ramach dalszej pomocy makrofinansowej dla Ukrainy. Środki te stanowią drugą część nadzwyczajnego pakietu pomocy makrofinansowej w wysokości do 9 mld euro zapowiedzianego w maju 2022 r.

 54. 6 września 2022 r.

  Komisja zaproponowała całkowite zawieszenie umowy o ułatwieniach wizowych między UE a Rosją. Jest to odpowiedź na zwiększone ryzyko i zagrożenia dla bezpieczeństwa UE i bezpieczeństwa narodowego państw członkowskich w wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

 55. 1 września 2022 r.

  UE otwiera w Polsce hub ewakuacji medycznej, aby ułatwić transfery ukraińskich pacjentów potrzebujących ewakuacji medycznej. Hub zapewni bezpieczne miejsce dla pacjentów przybywających z Ukrainy, zanim zostaną oni przetransportowani samolotem do szpitala w innym kraju w Europie.

 56. 22 lipca 2022 r.

  Rada przyjęła dziś dwa środki pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju (EPF). Dzięki nim UE będzie mogła intensywniej wspierać zdolności i odporność sił zbrojnych Ukrainy, tak by mogły one bronić integralności terytorialnej i suwerenności swojego państwa oraz chronić ludność cywilną przed trwającą rosyjską agresją wojskową. Pomoc UE dla Ukrainy w ramach EPF wynosi obecnie łącznie 2,5 mld euro.

  Rada nałożyła sankcje na kolejne 54 osoby i 10 podmiotów w związku z trwającą, niczym nieuzasadnioną i niesprowokowaną napaścią zbrojną Rosji na Ukrainę.

 57. 15 lipca 2022 r.

  Komisja i rząd Ukrainy podpisały umowę o stowarzyszeniu Ukrainy z Programem UE dla zdrowia. Umowa ta umożliwi Ukrainie dostęp do finansowania UE w dziedzinie zdrowia i poprawi zdolność ukraińskiego systemu opieki zdrowotnej do reagowania na najpilniejsze potrzeby, a w dłuższej perspektywie przyczyni się do jego odbudowy.

  Komisja przyjęła wniosek legislacyjny dotyczący nowego pakietu środków, aby utrzymać i zwiększyć skuteczność sześciu szeroko zakrojonych, bezprecedensowych pakietów sankcji UE wobec Rosji. Nowy pakiet wprowadza kolejny zakaz importu rosyjskiego złota, a przy tym wzmacnia kontrolę eksportu produktów podwójnego zastosowania i zaawansowanych technologii. Rada zatwierdziła te środki 21 lipca. 

 58. 1 lipca 2022 r.

  Komisja zaproponowała nową operację pomocy makrofinansowej dla Ukrainy o wartości 1 mld euro, jako pierwszą część nadzwyczajnego pakietu pomocy makrofinansowej w wysokości do 9 mld euro, zapowiedzianego w komunikacie Komisji z 18 maja 2022 r. i zatwierdzonego przez Radę Europejską w dniach 23–24 czerwca 2022 r. Środki zostały wypłacone Ukrainie na początku sierpnia.

  Komisja przyjęła decyzję umożliwiającą państwom członkowskim tymczasowe zniesienie ceł i podatku VAT w przypadku importu z państw trzecich żywności, koców, namiotów, generatorów prądu i innego sprzętu ratunkowego przeznaczonego dla Ukraińców dotkniętych wojną. Środek ten, o który wnioskowały państwa członkowskie, będzie stosowany z mocą wsteczną od dnia 24 lutego 2022 r. i będzie obowiązywał do dnia 31 grudnia 2022 r.

 59. 28 czerwca 2022 r.

  Europejska sieć operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej zapowiedziała, że 30 czerwca rozpocznie się handel energią elektryczną między Ukrainą a UE. Nastąpi to w wyniku udanej, dokonanej w marcu w trybie kryzysowym synchronizacji ukraińskich i mołdawskich sieci energetycznych z europejską siecią kontynentalną. Jest to kolejny krok w kierunku integracji systemów energetycznych tych dwóch krajów z Europą.

 60. 27 czerwca 2022 r.

  W odpowiedzi na wniosek Ukrainy dotyczący sprzętu medycznego, sprzętu ochronnego i specjalistycznego sprzętu służącego do zwalczania zagrożeń dla zdrowia publicznego, takich jak zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne i jądrowe, Komisja uruchomiła nowe rezerwy rescEU na wypadek sytuacji nadzwyczajnej.

 61. 23 czerwca 2022 r.

  UE przyznała status kraju kandydującego Ukrainie i Mołdawii.

 62. 17 czerwca 2022 r.

  Komisja przedstawiła swoją opinię w sprawie wniosku Ukrainy o członkostwo w UE i zaleciła Radzie przyznanie temu państwu statusu kraju kandydującego przy założeniu, że w szeregu dziedzin podjęte zostaną działania.

 63. 14 czerwca 2022 r.

  Komisja przedstawiła wytyczne dla krajów UE dotyczące integracji osób przyjeżdżających z Ukrainy na rynku pracy oraz ułatwienia im dostępu do szkoleń i doskonalenia zawodowego dla dorosłych. W wytycznych zawarto również kilka konkretnych przykładów finansowanych przez UE projektów w dziedzinie wsparcia integracji na rynku pracy.

 64. 11 czerwca 2022 r.

  Przewodnicząca Ursula von der Leyen spotyka się w Kijowie z prezydentem Zełenskim i prowadzi rozmowy w ramach przygotowań do wydania przez Komisję opinii w sprawie wniosku Ukrainy o członkostwo w UE. 

 65. 9 czerwca 2022 r.

  UE zapowiedziała przekazanie dodatkowych 205 mln euro na pomoc humanitarną dla Ukrainy. Po tej decyzji łączna wartość unijnej pomocy humanitarnej i pomocy rzeczowej będących odpowiedzią na nielegalną inwazję Rosji na Ukrainę wynosi ponad 700 mln euro, z czego 13 mln euro przeznaczono na projekty w sąsiedniej Mołdawii.

 66. 9 czerwca 2022 r.

  UE przekaże 20 mln euro dla ukraińskich start-upów za pośrednictwem Europejskiej Rady ds. Innowacji.

 67. 31 maja 2022 r.

  Komisja uruchomiła unijną platformę wymiany informacji na temat osób korzystających z tymczasowej ochrony i odpowiedniej ochrony. Platforma umożliwi państwom UE wymianę informacji na temat zarejestrowanych osób w czasie rzeczywistym, tak aby osoby uciekające z Ukrainy mogły skutecznie korzystać ze swoich praw we wszystkich państwach członkowskich, a jednocześnie aby można było wykryć przypadki podwójnej lub kilkukrotnej rejestracji i ograniczyć ewentualne nadużycia.  

 68. 30 maja 2022 r.

  Na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Europejskiej przywódcy krajów UE uzgodnili szósty pakiet sankcji wobec Rosji. 

 69. 25 maja 2022 r.

  Aby wesprzeć wdrażanie unijnych sankcji, Komisja zaproponowała dodanie naruszenia unijnych środków ograniczających do unijnego wykazu przestępstw oraz zaostrzenie przepisów dotyczących odzyskiwania i konfiskaty mienia. Niezwykle istotne jest, aby unijne środki ograniczające były w pełni wdrażane. Ich naruszanie nie może się nikomu opłacać. Celem przedstawionych wniosków jest zapewnienie w przyszłości skutecznej konfiskaty aktywów osób fizycznych i podmiotów, które obchodzą środki ograniczające.

 70. 20 maja 2022 r.

  Komisja wypłaciła 600 mln euro w ramach nadzwyczajnej pomocy makrofinansowej w celu zaspokojenia pilnych potrzeb Ukrainy w zakresie finansowania, zapewniając w ten sposób możliwość dalszego świadczenia podstawowych usług i zaspokajania podstawowych codziennych potrzeb. Wypłata ta jest ostatnią transzą pakietu pomocy finansowej w wysokości 1,2 mld euro, który Komisja zapowiedziała pod koniec stycznia 2022 r. 

 71. 18 maja 2022 r.

  Komisja przedstawiła plany natychmiastowej reakcji UE w celu wyeliminowania luki w finansowaniu w Ukrainie i zapowiedziała dalszą pomoc makrofinansową w wysokości do 9 mld euro na 2022 r., a także długoterminowe ramy odbudowy

 72. 16 maja 2022 r.

  Komisja uruchomiła specjalną infolinię telefoniczną w językach ukraińskim i rosyjskim, aby udzielać informacji i pomocy osobom uciekającym przed rosyjską inwazją na Ukrainę.

 73. 12 maja 2022 r.

  Komisja przedstawiła plan działania mający na celu ustanowienie korytarzy solidarnościowych, aby zapewnić Ukrainie możliwość eksportu zboża, ale również importu potrzebnych jej towarów, począwszy od pomocy humanitarnej po pasze dla zwierząt i nawozy.

 74. 5 maja 2022 r.

  Komisja zapowiedziała nowy pakiet pomocy o wartości 200 milionów euro, aby pomóc osobom przesiedlonym w Ukrainie. Odbywa się to w kontekście międzynarodowej konferencji darczyńców zwołanej wspólnie przez Polskę i Szwecję.

 75. 29 kwietnia 2022 r.

  Komisja wypłaciła państwom członkowskim ponad 3,5 mld euro w formie zaliczek, które mają im pomóc w zarządzaniu napływem uchodźców wojennych z Ukrainy na ich terytorium. Płatności z programu REACT-EU zostały udostępnione z tytułu unijnego działania w ramach polityki spójności na rzecz uchodźców w Europie.

 76. 27 kwietnia 2022 r.

  Komisja zaproponowała zawieszenie na jeden rok ceł importowych na cały ukraiński eksport do UE. Wniosek przewiduje również zawieszenie na jeden rok wszystkich unijnych środków antydumpingowych i ochronnych obowiązujących w odniesieniu do ukraińskiego eksportu stali. Ten dalekosiężny krok ma na celu zwiększenie ukraińskiego eksportu do UE oraz złagodzenie trudnej sytuacji ukraińskich producentów i eksporterów.

 77. 17 kwietnia 2022 r.

  UE przeznaczyła kolejne 50 mln euro na finansowanie pomocy humanitarnej dla ofiar rosyjskiej inwazji na Ukrainę – 45 mln euro na projekty humanitarne w Ukrainie i 5 mln euro na projekty humanitarne w Mołdawii. Łącznie unijna pomoc humanitarna udzielona w związku z wojną w Ukrainie wynosi teraz 143 mln euro. Środki te są częścią pakietu wsparcia o wartości 1 mld euro, które Komisja Europejska zadeklarowała podczas wydarzenia „Stand Up for Ukraine – Razem dla Ukrainy”.

 78. 9 kwietnia 2022 r.

  Podczas światowej konferencji darczyńców i kampanii „Stand Up for Ukraine – Razem dla Ukrainy” zgromadzono 9,1 mld euro na rzecz osób uciekających przed rosyjską inwazją, czy to wewnątrz Ukrainy, czy za granicę. W ramach tej kwoty 1 mld euro pochodzi od Komisji Europejskiej. Ponadto Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zapowiedział dodatkowe środki w wysokości 1 mld euro na pożyczki przeznaczone na potrzeby osób przesiedlonych w wyniku inwazji.

 79. 8 kwietnia 2022 r.

  W odpowiedzi na brutalną agresję przeciwko Ukrainie i jej obywatelom UE osiągnęła porozumienie w sprawie piątego pakietu sankcji wobec Rosji. Wraz z poprzednimi czterema pakietami sankcje te pomogą jeszcze bardziej zwiększyć presję gospodarczą na Kreml i osłabią jego zdolność do finansowania inwazji na Ukrainę. Środki te mają szerszy i ostrzejszy charakter, dzięki czemu jeszcze bardziej wpłyną na stan rosyjskiej gospodarki. Zostały one skoordynowane z partnerami międzynarodowymi.

 80. 8 kwietnia 2022 r.

  Operatorzy telekomunikacyjni z siedzibą w UE i w Ukrainie podpisali wspólne oświadczenie w sprawie wspólnych działań na rzecz zabezpieczenia i stabilizacji przystępnego cenowo lub bezpłatnego roamingu i połączeń międzynarodowych między UE a Ukrainą. Wspólne oświadczenie ma na celu ustanowienie bardziej stabilnych ram, aby pomóc ukraińskim uchodźcom rozproszonym po całej Europie w utrzymaniu kontaktów z rodziną i przyjaciółmi, którzy pozostali w kraju.

 81. 6 kwietnia 2022 r.

  Komisja opublikowała zalecenie w sprawie uznawania kwalifikacji akademickich i zawodowych osób uciekających z Ukrainy przed rosyjską inwazją. Oferuje ono państwom członkowskim wytyczne i praktyczne porady dotyczące zapewnienia szybkiego, sprawiedliwego i elastycznego procesu uznawania kwalifikacji.

 82. 5 kwietnia 2022 r.

  Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen ogłosiła piąty pakiet sankcji UE wymierzonych w Rosję. Nowe, szerzej zakrojone i surowsze środki ograniczające będą ukierunkowane na sześć filarów, mocniej uderzą w rosyjską gospodarkę i podtrzymają presję wywieraną na rząd Rosji.

 83. 4 kwietnia 2022 r.

  UE powołała wraz z Ukrainą wspólny zespół dochodzeniowo-śledczy, którego zadaniem jest gromadzenie dowodów i prowadzenie dochodzeń w sprawie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. UE jest gotowa zintensyfikować te działania i wysyłać na miejsce zespoły dochodzeniowo-śledcze w celu wsparcia ukraińskiej prokuratury. 

 84. 1 kwietnia 2022 r.

  Komisja przyjęła wniosek w sprawie wymiany banknotów hrywny na walutę przyjmujących państw członkowskich przez osoby uciekające przed wojną w Ukrainie. Celem jest promowanie skoordynowanego podejścia, które zapewni osobom uciekającym z Ukrainy takie same warunki wymiany banknotów hrywny na walutę lokalną niezależnie od tego, w którym państwie członkowskim przebywają.

 85. 28 marca 2022 r.

  Na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych wiceprzewodniczący do spraw promowania europejskiego stylu życia Margaritis Schinas i komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson, we współpracy z francuską prezydencją Rady reprezentowaną przez ministra Géralda Darmanina, przedstawili 10-punktowy plan wzmocnienia europejskiej koordynacji przyjmowania osób uciekających przed wojną w Ukrainie.

 86. 25 marca 2022 r.

  Komisja Europejska i rząd Kanady ogłosiły dziś rozpoczęcie globalnej kampanii, aby pozyskać środki finansowe na wsparcie osób uciekających przed inwazją na Ukrainę, we współpracy z międzynarodową organizacją Global Citizen.

 87. 23 marca 2022 r.

  Komisja przedstawiła działania służące wsparciu państw członkowskich i mające zaspokoić potrzeby osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Oprócz doraźnego wsparcia (pomoc na przejściach granicznych, przyjmowanie uchodźców i ochrona ludności) UE podjęła również dalsze kroki, aby pomóc państwom członkowskim w zapewnianiu uchodźcom dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej, zakwaterowania i zatrudnienia.  

 88. 22 marca 2022 r.

  Komisja uruchomiła dziś portal ERA4Ukraine, w którym można znaleźć wszelkie informacje i pomoc dla naukowców z Ukrainy, którzy musieli opuścić kraj.

 89. 17 marca 2022 r.

  Powołana przez Komisję grupa zadaniowa „Freeze and Seize”, która ma koordynować wdrażanie na szczeblu UE sankcji wobec rosyjskich i białoruskich oligarchów, rozwija swoją współpracę międzynarodową.  Będzie ona współpracować z nowo utworzoną grupą zadaniową REPO (ang. Russian Elites, Proxies, and Oligarchs), która koordynuje współpracę UE z krajami G-7 i Australią.

 90. 15 marca 2022 r.

  W wyniku nieformalnego posiedzenia szefów państw i rządów UE, które odbyło się w dniach 10–11 marca, Rada zatwierdziła czwarty pakiet sankcji gospodarczych i indywidualnych w związku z agresją wojskową Rosji wobec Ukrainy. Sankcje przyczynią się do nasilenia presji gospodarczej na Kreml i dalszego osłabienia jego zdolności do finansowania inwazji na Ukrainę.

 91. 11 marca 2022 r.

  Komisja przekazała Ukrainie 300 mln euro nadzwyczajnej pomocy makrofinansowej. Jest to pierwsza wypłata w ramach pierwszej transzy o wartości 600 mln euro. Łączny budżet nowego programu nadzwyczajnej pomocy dla Ukrainy wynosi 1,2 mld euro. Program ten jest konkretną formą stałego wsparcia UE dla Ukrainy.

 92. 9 marca 2022 r.

  Rada postanowiła wprowadzić dalsze ukierunkowane sankcje w związku z sytuacją w Ukrainie i w odpowiedzi na zaangażowanie Białorusi w agresję. Są to między innymi środki ograniczające względem kolejnych 160 osób. Nowe wykazy – wraz z przyjętymi również przez Radę środkami sektorowymi skierowanymi przeciwko Białorusi i Rosji – mają wypełnić luki i skonsolidować obowiązujące już środki uzgodnione przez UE w odpowiedzi na atak wojskowy Rosji na Ukrainę.

 93. 8 marca 2022 r.

  Komisja zapowiedziała silne wsparcie unijne dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie oraz dla krajów UE, które te osoby przyjmują. Europejska solidarność wyraża się między innymi poprzez bezpośrednią pomoc humanitarna, nadzwyczajną pomoc w zakresie ochrony ludności, wsparcie na granicy, a także jasny status prawny umożliwiający osobom uciekającym przed wojną uzyskanie natychmiastowej ochrony w UE.

 94. 8 marca 2022 r.

  Komisja przyjęła wniosek w sprawie Działania w ramach polityki spójności na rzecz uchodźców w Europie, który ma umożliwić państwom członkowskim i regionom udzielanie wsparcia w sytuacji nadzwyczajnej osobom uciekającym przed rosyjską inwazją w Ukrainie.

 95. 4 marca 2022 r.

  Komisja zawiesiła współpracę z rosyjskimi instytucjami zajmującymi się badaniami, nauką i innowacjami. Komisja nie będzie zawierać żadnych nowych umów ani porozumień z organizacjami rosyjskimi w ramach programu „Horyzont Europa”. Komisja zawiesiła również współpracę z Rosją i z jej sojusznikiem – Białorusią w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa oraz w ramach programu Interreg „Region Morza Bałtyckiego”.

 96. 2 marca 2022 r.

  Zgodnie z zapowiedzią przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen Rada UE podjęła decyzję o zawieszeniu w Unii odbioru rosyjskich państwowych mediów szerzących dezinformację – Russia Today i Sputnik. Sankcje te obejmują wszystkie środki transmisji i dystrybucji, w tym za pośrednictwem telewizji kablowej, satelitarnej i IPTV, platform, stron internetowych i aplikacji. Zawieszone zostają wszystkie odnośne licencje, zezwolenia i porozumienia dotyczące dystrybucji. Środki te obejmują wszystkie państwa członkowskie UE i są bezpośrednio stosowane ze skutkiem natychmiastowym.

 97. 2 marca 2022 r.

  Komisja zaproponowała uruchomienie mechanizmu przewidzianego w dyrektywie w sprawie tymczasowej ochrony, aby zapewnić szybką i skuteczną pomoc ludności uciekającej przed wojną w Ukrainie. Dzięki temu osoby uciekające przed wojną zostaną objęte w UE tymczasową ochroną, co oznacza, że otrzymają zezwolenia na pobyt oraz uzyskają dostęp do edukacji i rynku pracy.

 98. 2 marca 2022 r.

  UE zgodziła się wykluczyć główne banki rosyjskie z systemu SWIFT – dominującego na świecie systemu rozliczeń międzybankowych. Posunięcie to uniemożliwi tym bankom szybkie i skuteczne przeprowadzanie transakcji finansowych na całym świecie. Decyzja ta została podjęta w ścisłej koordynacji z partnerami UE na arenie międzynarodowej, takimi jak Stany Zjednoczone i Wielka Brytania.

 99. 28 lutego 2022 r.

  Komisja zapowiedziała przeznaczenie dodatkowych 90 mln euro na programy pomocy nadzwyczajnej, aby pomóc ludności cywilnej dotkniętej wojną w Ukrainie, w ramach odpowiedzi na apel ONZ o pilną pomoc. Środki te pomogą ludności w Ukrainie i Mołdawii.

  Komisja koordynuje również dostawy do Ukrainy pomocy materialnej udostępnionej za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Jak dotąd taką pomoc zaoferowało 20 państw członkowskich i obejmuje ona 8 mln podstawowych artykułów opieki medycznej i wsparcie w zakresie ochrony ludności.

  Mołdawia uruchomiła mechanizm wsparcia dla Ukraińców przybywających do tego kraju. Austria, Francja i Holandia zaoferowały już Mołdawii pomoc nadzwyczajną, w formie sprzętu noclegowego i pomocy medycznej.

 100. 27 lutego 2022 r.

  Komisja zaproponowała dodatkowe środki wsparcia dla Ukrainy i sankcje wobec Rosji, w tym:

  • sfinansowanie zakupu i dostaw broni i innego sprzętu do Ukrainy
  • zamknięcie przestrzeni powietrznej UE dla wszystkich samolotów należących do Rosji, zarejestrowanych w Rosji lub kontrolowanych przez Rosję [obowiązuje od 28 lutego]
  • zakaz działalności w UE względem rosyjskich państwowych mediów Russia Today i Sputnik i ich spółek zależnych [obowiązuje od 2 marca].

  Komisja zaproponowała również nowy pakiet sankcji przeciwko reżimowi Łukaszenki na Białorusi. Są to sankcje wymierzone w najważniejsze sektory tego kraju i Białorusinów wspierających rosyjskie działania wojenne, a także ograniczające eksport produktów podwójnego zastosowania.

 101. 26 lutego 2022 r.

  W koordynacji z Francją, Niemcami, Włochami, Kanadą, Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi Komisja zaproponowała nowy zestaw środków w odpowiedzi na napaść Rosji na Ukrainę. Ich celem jest:

  • wykluczenie głównych banków rosyjskich z systemu SWIFT
  • zakaz transakcji z rosyjskim bankiem centralnym i zamrożenie wszystkich jego aktywów [obowiązuje od 28 lutego]
  • pozbawienie rosyjskich oligarchów dostępu do aktywów [obowiązuje od 28 lutego]
 102. 25 lutego 2022 r.

  W następstwie konkluzji Rady Europejskiej z 24 lutego Rada przyjęła pakiet sankcji indywidualnych i gospodarczych opartych na pięciu filarach:

  • sankcje wobec sektora finansowego, które ograniczą dostęp Rosji do najważniejszych rynków kapitałowych, wymierzone w 70 proc. rosyjskiego rynku bankowego, ale także w najważniejsze przedsiębiorstwa państwowe, w tym w sektorze obronności
  • sankcje wobec sektora energetycznego – zakaz sprzedaży, dostaw, transferu i eksportu do Rosji określonych towarów i technologii do rafinacji ropy naftowej oraz restrykcje w świadczeniu powiązanych usług
  • sankcje wobec sektora transportu – zakaz sprzedaży rosyjskim liniom lotniczym wszelkich samolotów, części zamiennych i wyposażenia; spowoduje to degradację kluczowego sektora rosyjskiej gospodarki i sieci połączeń w tym kraju
  • sankcje wobec sektora technologii – dalsze ograniczenia wobec eksportu towarów i technologii podwójnego zastosowania, a także restrykcje wobec eksportu niektórych towarów i technologii, które mogłyby przyczynić się do rozwoju technologicznego Rosji w sektorze obrony i bezpieczeństwa
  • sankcje w ramach polityki wizowej, co oznacza, że dyplomaci i powiązane z nimi grupy oraz biznesmeni nie będą już mogli wjeżdżać do UE na uprzywilejowanych zasadach.
 103. 24 lutego 2022 r.

  Na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Europejskiej przywódcy UE z całą mocą potępili niczym niesprowokowaną i nieuzasadnioną napaść wojskową Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Uzgodnili, w ścisłej współpracy z partnerami i sojusznikami UE, dalsze restrykcje, które będą miały dla Rosji rozległe i poważne konsekwencje.

 104. 24 lutego 2022 r.

  Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen zdecydowanie potępiła napaść Rosji na Ukrainę. Wezwała Rosję do natychmiastowego zaprzestania przemocy i wycofania wojsk z terytorium Ukrainy. Potwierdziła przy tym pełne poparcie UE dla Ukrainy i jej ludności. Przedstawiła przywódcom krajów UE do zatwierdzenia pakiet ogromnych sankcji wymierzonych w strategiczne sektory rosyjskiej gospodarki poprzez zablokowanie im dostępu do technologii i rynków.

 105. 23 lutego 2022 r.

  W odpowiedzi na uznanie przez Rosję niepodległości niekontrolowanych przez rząd ukraiński obwodów donieckiego i ługańskiego oraz decyzję Rosji o wysłaniu wojsk do tego regionu, UE przyjęła pakiet sankcji. Przyjęto sankcje przeciwko:

  • osobom i podmiotom, które uczestniczyły w podważaniu integralności terytorialnej i niezależności Ukrainy lub im zagrażały
  • stosunkom gospodarczym między dwoma regionami niekontrolowanymi przez rząd ukraiński a Unią Europejską, aby zagwarantować, że osoby odpowiedzialne wyraźnie odczują konsekwencje gospodarcze swoich nielegalnych i agresywnych działań
  • zdolności państwa i rządu rosyjskiego do uzyskania dostępu do unijnych rynków i usług kapitałowych i finansowych w celu ograniczenia finansowania eskalacyjnej i agresywnej polityki.

Dokumenty