Gå direkt till innehållet
EU:s solidaritet med Ukraina
EU:s solidaritet med Ukraina

EU står vid Ukrainas sida

Läs informationen på ukrainska eller ryska: ukrainska | українська | ryska | русский

EU och våra internationella partner står eniga i fördömandet av Putins invasion av Ukraina. Vi ska hjälpa dem som söker skydd hos oss och vi ska stödja dem som vill hitta en säker väg hem. EU kommer att fortsätta att erbjuda kraftfullt politiskt, ekonomiskt och humanitärt stöd till Ukraina och införa kännbara sanktioner mot Ryssland och dem som bidrar till kriget.

Tillsammans med Ukraina – hela vägen

I fokus

EU:s insatser

Tidslinje

 1. 24 april 2024

  Kommissionen betalar ut ytterligare 1,5 miljarder euro från Ukrainafaciliteten.

 2. 20 mars 2024

  Kommissionen gör den första utbetalningen på 4,5 miljarder euro från Ukrainafaciliteten.

 3. 24 februari 2024

  I Kiev överlämnar kommissionens ordförande Ursula von der Leyen bilar till Ukrainas säkerhetsstyrkor för att stärka utredningarna av krigsbrott på de befriade territorierna.

 4.  20 februari 2024

  Kommissionen aviserar ett initialt humanitärt bistånd på 83 miljoner euro för att stödja människor som påverkats av Rysslands krig mot Ukraina under 2024.

 5. 23 februari 2024

  EU antar ett trettonde paket med ekonomiska och andra sanktioner mot Ryssland. 

 6. 1 februari 2024

  EU-ledarna enas om att förse Ukraina med regelbundet och förutsägbart stöd via ett särskilt finansiellt instrument. Genom Ukrainafaciliteten kommer upp till 50 miljarder euro i form av bidrag och lån att göras tillgängliga fram till 2027.

 7. 31 januari 2024

  Kommissionen föreslår att importtullar och kvoter för ukrainsk export till EU slopas i ett år till.

 8. 20 december 2023

  Kommissionen öppnar ett nytt kontor för Horisont Europa i Kiev.

 9. 18 december 2023

  EU antar ett tolfte paket med ekonomiska och andra sanktioner mot Ryssland.

 10. 14 december 2023

  EU:s ledare beslutar att anslutningsförhandlingar ska inledas med Ukraina.

 11. 14 december 2023
 12. 24 november 2023

  Kommissionen betalar ut ytterligare 1,5 miljarder euro till Ukraina. Med den här utbetalningen har Ukraina hittills fått 16,5 miljarder euro utav det makroekonomiska stödpaketet på upp till 18 miljarder euro för 2023.

 13. 8 november 2023

  Kommissionen rekommenderar att rådet inleder förhandlingar om EU-medlemskap med Ukraina som en del av 2023 års utvidgningspaket.

 14. 22 september 2023

  Kommissionen betalar ut ytterligare 1,5 miljarder euro till Ukraina. Med den här utbetalningen har Ukraina hittills i år fått 13,5 miljarder euro från det makroekonomiska stödpaketet.

 15. 19 september 2023

  Kommissionen föreslår att det tillfälliga skyddet för människor som flyr från Rysslands anfallskrig mot Ukraina förlängs till mars 2025.

 16. 15 september 2023

  De restriktiva åtgärderna mot exporten av spannmål och andra livsmedel från Ukraina till EU löper ut och Ukraina samtycker till att införa åtgärder för att undvika en ny kraftig ökning av EU:s import.

 17. 3 augusti 2023

  EU inför ytterligare riktade restriktiva åtgärder mot Belarus.

 18. 23 juni 2023

  EU antar det elfte paketet med ekonomiska och andra sanktioner mot Ryssland.

 19. 22 juni 2023

  Kommissionen betalar ut 1,5 miljarder euro från det makroekonomiska stödpaketet plus till Ukraina. Därmed har kommissionen hittills i år betalat ut 9 miljarder euro utav stödpaketet på upp till 18 miljarder euro för 2023.

 20. 14 juni 2023

  EU mobiliserar beredskapslager och finansiering till krisinsatserna vid den ödelagda dammen i Nova Kachovka.

 21. 6 juni 2023

  Ukraina integreras ytterligare i EU:s inre marknad genom Fonden för ett sammanlänkat Europa.

 22. 23 maj 2023

  Kommissionen betalar ut ytterligare 1,5 miljarder euro i makroekonomiskt stöd till Ukraina. Därmed har kommissionen hittills i år betalat ut 7,5 miljarder euro utav stödpaketet på upp till 18 miljarder euro för 2023.

 23. 9 maj 2023

  Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen besöker Kiev och aviserar det elfte sanktionspaketet mot Ryssland.

 24. 5 maj 2023

  Ministerrådet enas om en miljard euro i stöd från den europeiska fredsfaciliteten.

 25. 25 april 2023

  Kommissionen betalar ut ytterligare 1,5 miljarder euro i makroekonomiskt stöd till Ukraina.

 26. 20 april 2023

  Ukraina går med i EU:s civilskyddsmekanism – den europeiska solidaritetsramen som hjälper länder som drabbas av större katastrofer.

 27. 13 april 2023

  Rådet antar en stödåtgärd till ett värde av 1 miljard euro inom den europeiska fredsfaciliteten för att stödja den ukrainska försvarsmakten. Därmed uppgår EU:s totala bidrag till Ukraina inom fredsfaciliteten till 4,6 miljarder euro.

 28. 21 mars 2023

  Kommissionen betalar ut ytterligare 1,5 miljarder euro i makroekonomiskt stöd till Ukraina.

 29. 20 mars 2023

  EU-länderna enas om att snabba på leveranser och en gemensam upphandling av ammunition till Ukraina.

 30. 16 mars 2023

  Nya europeiska Bauhaus: ett nytt kapacitetsuppbyggnadsprogram ska bidra till återuppbyggnaden av Ukraina.

 31. 8 mars 2023

  Kommissionen uppmärksammar ett år med tillfälligt skydd för ukrainska flyktingar.

 32. 4 mars 2023

  Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen välkomnar överenskommelsen om ett internationellt centrum för lagföring av aggressionsbrottet mot Ukraina.

 33. 3 mars 2023

  Som ett led i ett gemensamt projekt med kommissionen lovar energiföretaget Enel att donera 5 700 solcellspaneler till Ukraina. Det här initiativet ingår i en större EU-satsning för att hitta lösningar utan anslutning till elnätet som kan försörja viktiga offentliga civila byggnader i Ukraina.

 34. 25 februari 2023

  EU enas om ett tionde sanktionspaket mot Ryssland.

 35. 24 februari 2023

  Ett år av ukrainskt motstånd: Ursula von der Leyen lyfter fram EU:s orubbliga engagemang för och solidaritet med Ukraina och dess befolkning.

 36. 23 februari 2023

  Kommissionen föreslår att importtullar, kvoter och handelspolitiska skyddsåtgärder för ukrainsk export till EU slopas i ett år till.

 37. 3 februari 2023

  EU och Ukraina håller ett toppmöte i Kiev.

 38. 2 februari 2023

  Kommissionärskollegiet besöker Kiev för att främja EU-stödet och det sektoriella samarbetet med Ukraina.

 39. 26 januari 2023

  EU lanserar en givarplattform för att bidra till Ukrainas återhämtning.

 40. 17 januari 2023

  Kommissionen betalar ut den första delen på 3 miljarder euro av det stora makroekonomiska stödpaketet på 18 miljarder euro till Ukraina.

 41. 13 december 2022

  På konferensen ”Standing with the Ukrainian people” i Paris meddelar kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att EU ska leverera elgeneratorer och inrätta ett hälso- och energicentrum i Polen i en rescEU-insats. Dessutom ska Ukraina få energieffektiva glödlampor.

 42. 7 december 2022

  Kommissionen föreslår ett nionde sanktionspaket mot Ryssland.

   

 43. 30 november 2022

  Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen föreslår att en särskild domstol ska inrättas med stöd från FN för att utreda och lagföra ryska aggressionsbrott. Hon säger också att EU har kommit överens med sina internationella partner om att Ryssland fullt ut ska kompensera för de skador landet har orsakat i Ukraina.

 44. 26 november 2022

  Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen deltar i toppmötet om spannmål från Ukraina och meddelar att kommissionen ska stödja transporten av 40 000 ton spannmål till de länder som är hårdast drabbade av den globala livsmedelskrisen.

   

 45. 22 november 2022

  Kommissionen betalar ut ytterligare 2,5 miljarder euro i exceptionellt makroekonomiskt stöd till Ukraina.

 46. 20 november 2022

  Kommissionen lanserar EU:s solidaritetskampanj Skolbussar för Ukraina.

 47. 11 november 2022

  Kommissionen och dess samarbetspartner satsar en miljard euro på solidaritetskorridorer för att förbättra livsmedelsförsörjningen i världen och ge den ukrainska ekonomin en livlina.

 48. 9 november 2022

  Kommissionen föreslår ett stabilt och förutsägbart stödpaket på upp till 18 miljarder euro till Ukraina under 2023.

 49. 25 oktober 2022

  Kommissionen och Tyskland som G7:s ordförandeland står tillsammans värdar för en internationell expertkonferens om Ukrainas återhämtning, återuppbyggnad och modernisering.

 50. 18 oktober 2022

  Kommissionen betalar ut ytterligare 2 miljarder euro i exceptionellt makroekonomiskt stöd till Ukraina.

 51. 17 oktober 2022

  Rådet antar ytterligare stödåtgärder inom den europeiska fredsfaciliteten för att stärka den ukrainska försvarsmaktens förmåga och motståndskraft. Därmed uppgår EU:s totala bidrag till Ukraina inom den europeiska fredsfaciliteten till 3,1 miljarder euro.

 52. 17 oktober 2022

  Rådet enas om att EU ska genomföra ett uppdrag för militärt bistånd till Ukraina (Eumam Ukraina). Målet för uppdraget är att bidra till att stärka den ukrainska försvarsmaktens militära kapacitet att kunna genomföra militära insatser så att landet kan försvara sin territoriella integritet inom sina internationellt erkända gränser, effektivt utöva sin suveränitet och skydda civila.

 53. 6 oktober 2022

  EU enas om ett åttonde sanktionspaket mot Ryssland.

 54. 7 september 2022

  Kommissionen föreslår att Ukraina ska få ytterligare 5 miljarder euro i makroekonomiskt stöd i form av lån som en andra del av det exceptionella makroekonomiska stödpaket på upp till 9 miljarder euro som aviserades i maj 2022.

 55. 6 september 2022

  Kommissionen föreslår att EU:s avtal med Ryssland om förenklade visumförfaranden ska hävas i sin helhet. Det är ett svar på de ökande riskerna för och hoten mot EU:s säkerhetsintressen och EU-ländernas nationella säkerhet som är följden av Rysslands militära angrepp på Ukraina.

 56. 1 september 2022

  EU öppnar ett medicinskt evakueringscentrum i Polen för att underlätta överföringen av ukrainska patienter. Centrumet ska vara en säker plats för patienter som anländer från Ukraina innan de kan flygas vidare för att få vård på sjukhus i andra europeiska länder.

 57. 22 juli 2022

  Rådet antar två stödåtgärder inom den europeiska fredsfaciliteten. Åtgärderna ska bidra till att öka den ukrainska försvarsmaktens förmåga och motståndskraft när det gäller att försvara landets territoriella integritet och suveränitet och skydda civilbefolkningen mot den pågående ryska militära aggressionen. EU:s bidrag till Ukraina inom den europeiska fredsfaciliteten uppgår nu till 2,5 miljarder euro.

  Rådet beslutar att införa restriktiva åtgärder mot ytterligare 54 personer och 10 enheter som svar på det pågående oberättigade och oprovocerade ryska militära angreppet mot Ukraina.

 58. 15 juli 2022

  Kommissionen och den ukrainska regeringen undertecknar ett avtal om Ukrainas anslutning till programmet EU för hälsa. Avtalet kommer att ge Ukraina tillgång till EU-finansiering på hälsoområdet och göra det möjligt för det ukrainska hälso- och sjukvårdssystemet att tillgodose akuta behov och bidra till långsiktig återhämtning.

  Kommissionen föreslår ett nytt paket med åtgärder för att upprätthålla och effektivisera EU:s sex långtgående och unika sanktionspaket mot Ryssland. Man vill bland annat införa ett nytt förbud mot import av ryskt guld och stärka kontrollen över exporten av teknik med dubbla användningsområden och avancerad teknik. Rådet godkände åtgärderna den 21 juli. 

 59. 1 juli 2022

  Kommissionen föreslår ett nytt makroekonomiskt stöd på en miljard euro till Ukraina. Det är den första delen av det exceptionella makroekonomiska stödpaket på upp till nio miljarder euro som aviserades i kommissionens meddelande den 18 maj 2022 och godkändes av Europeiska rådet den 23–24 juni 2022. Pengarna betalas ut till Ukraina i början av augusti.

  Kommissionen antar ett beslut som innebär att EU-länderna tillfälligt kan slopa tullar och moms på import från länder utanför EU av filtar, tält, elgeneratorer och annan livräddande utrustning som är avsedd för ukrainare som drabbats av kriget. Beslutet, som har vidtagits på EU-ländernas begäran, tillämpas retroaktivt från den 24 februari 2022 och gäller till den 31 december 2022.

 60. 28 juni 2022

  Det europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystemen för el meddelar att elhandeln mellan Ukraina och EU kommer i gång den 30 juni. Redan i mars nödsynkroniserades de ukrainska och moldaviska elnäten med det europeiska kontinentala nätet. Detta är nästa steg i att integrera de båda ländernas energisystem med EU:s system.

 61. 27 juni 2022

  Efter Ukrainas begäran om medicinsk utrustning, skyddsutrustning och specialiserad utrustning för att motverka folkhälsorisker i form av t.ex. kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot har kommissionen mobiliserat sitt rescEU-lager.

 62. 23 juni 2022

  EU ger Ukraina och Moldavien status som kandidatländer.

 63. 17 juni 2022

  Kommissionen lägger fram sitt yttrande om Ukrainas ansökan om EU-medlemskap och rekommenderar rådet att landet ska beviljas status som kandidatland under förutsättning att åtgärder vidtas på ett antal områden.

 64. 14 juni 2022

  Kommissionen ger EU-länderna vägledning om hur de kan hjälpa flyktingar från Ukraina att komma in på arbetsmarknaden och få tillgång till yrkes- och vuxenutbildning. Vägledningen innehåller också flera konkreta exempel på EU-finansierade projekt för integration på arbetsmarknaden.

 65. 11 juni 2022

  Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen träffar Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Kiev. De diskuterar kommissionens yttrande om Ukrainas EU-medlemskapsansökan. 

 66. 9 juni 2022

  EU aviserar ytterligare 205 miljoner euro i humanitärt bistånd till Ukraina. Därmed uppgår EU:s totala humanitära bistånd och värdet på bistånd in natura till över 700 miljoner euro som svar på Rysslands olagliga invasion av Ukraina. Av totalbeloppet har 13 miljoner euro anslagits till projekt i grannlandet Moldavien.

 67. 9 juni 2022

  EU avsätter 20 miljoner euro i stöd till uppstartsföretag i Ukraina genom Europeiska innovationsrådet.

 68. 31 maj 2022

  Kommissionen öppnar en EU-plattform för utbyte av uppgifter om de personer som omfattas av tillfälligt skydd och tillräckligt skydd. Tack vare plattformen kan EU-länderna utbyta uppgifter om registrerade personer i realtid så att de som flyr från Ukraina kan utnyttja sina rättigheter i alla EU-länder, samtidigt som fall med flera registreringar kan hanteras och eventuellt missbruk av systemet begränsas.  

 69. 30 maj 2022

  På Europeiska rådets särskilda möte enas EU-ledarna om ett sjätte sanktionspaket mot Ryssland. 

 70. 25 maj 2022

  Kommissionen föreslår att överträdelse av EU:s restriktiva åtgärder ska läggas till i listan över EU-brott och att reglerna om återvinning och förverkande av tillgångar ska skärpas. Det är av yttersta vikt att EU:s restriktiva åtgärder verkligen tillämpas och att det inte lönar sig att bryta mot dem. Förslagen ska se till att tillgångar som tillhör personer eller enheter som bryter mot de restriktiva åtgärderna kan konfiskeras.

 71. 20 maj 2022

  Kommissionen har betalat ut 600 miljoner euro i akut makroekonomiskt stöd för att tillgodose Ukrainas mest brådskande finansieringsbehov. Pengarna hjälper landet att hålla igång viktig service och tillgodose dagliga basbehov. Utbetalningen är den sista delen i ett paket med ekonomiskt stöd på 1,2 miljarder euro som aviserades i januari 2022. 

 72. 18 maj 2022

  Kommissionen lägger fram en plan för EU:s omedelbara reaktion på Ukrainas finansieringsbehov och aviserar upp till 9 miljarder euro i nytt makroekonomiskt stöd under 2022. Dessutom innehåller planen en långsiktig strategi för landets återuppbyggnad

 73. 16 maj 2022

  Kommissionen lanserar ett särskilt telefonnummer dit man kan ringa och få information på ukrainska och ryska och som riktar sig till dem som flyr från den ryska invasionen.

 74. 12 maj 2022

  Kommissionen lägger fram en handlingsplan för att skapa så kallade solidaritetskorridorer för att se till att Ukraina kan exportera spannmål och importera de varor som landet behöver, från humanitärt bistånd till djurfoder och gödselmedel.

 75. 5 maj 2022

  Kommissionen aviserar ett nytt stödpaket på 200 miljoner euro till stöd för flyktingar i Ukraina i samband med den internationella givarkonferens som Polen och Sverige sammankallat.

 76. 29 april 2022

  Kommissionen har betalat ut mer än 3,5 miljarder euro i förskott till EU-länder för att hjälpa dem att ta hand om dem som flyr från Ukraina till deras land. Betalningarna till React-EU har gjorts enligt EU:s sammanhållningsinsatser för flyktingar i Europa.

 77. 27 april 2022

  Kommissionen föreslår att det inte ska tas ut några importtullar på Ukrainas export till EU under ett år. Enligt förslaget ska EU:s gällande antidumpnings- och skyddsåtgärder för ukrainsk stålexport också tillfälligt hävas. De här långtgående åtgärderna ska ge en skjuts åt Ukrainas export till EU och bidra till att avhjälpa den svåra sitsen för ukrainska tillverkare och exportörer.

 78. 17 april 2022

  EU anslår ytterligare 50 miljoner euro i humanitär finansiering för att hjälpa människor som drabbats av Rysslands krig i Ukraina. Det omfattar 45 miljoner euro till humanitära projekt i Ukraina och 5 miljoner euro till Moldavien. Därmed uppgår EU:s totala humanitära bistånd till följd av kriget till 143 miljoner euro. Anslagen ingår i det stödpaket på en miljard euro som EU-kommissionen utlovade i samband med evenemanget ”Stand Up For Ukraine”.

 79. 9 april 2022

  Genom den globala kampanjen och givarevenemanget Stand Up for Ukraine samlar man in 9,1 miljarder euro till människor som flyr från den ryska invasionen och antingen stannar i landet eller beger sig utomlands. EU-kommissionen bidrar med 1 miljard euro. Dessutom meddelar Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling att den lånar ut ytterligare 1 miljard euro för att täcka flyktingarnas behov.

 80. 8 april 2022

  EU antar ett femte paket med restriktiva åtgärder mot Ryssland som svar på landets brutala angrepp mot Ukraina och dess befolkning. Tillsammans med de föregående fyra paketen kommer dessa sanktioner att bidra till att ytterligare öka det ekonomiska trycket på Kreml och försvaga dess förmåga att finansiera invasionen av Ukraina. Åtgärderna är bredare och skarpare, och skär ännu djupare i den ryska ekonomin. De har samordnats med EU:s internationella partner.

 81. 8 april 2022

  Telekomoperatörer i EU och Ukraina undertecknar ett gemensamt uttalande om samordnade insatser för att säkra utlandssamtal mellan EU och Ukraina till överkomliga priser eller utan kostnad. Det gemensamma uttalandet ska skapa stabilare ramar för att hjälpa ukrainare som har flytt så att de kan hålla kontakten med familj och vänner därhemma.

 82. 6 april 2022

  Kommissionen publicerar en rekommendation om erkännandet av akademiska och yrkesmässiga kvalifikationer för människor som flyr undan Rysslands invasion av Ukraina. EU-länderna får där vägledning och praktiska råd så att de kan se till att processen blir snabb, rättvis och flexibel.

 83. 5 april 2022

  Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen aviserar en femte omgång med sanktioner mot Ryssland. De nya, bredare och skarpare åtgärderna är inriktade på sex områden. De skär djupt in i den ryska ekonomin och ska sätta ytterligare press på den ryska regeringen.

 84. 4 april 2022

  EU tillsätter ett gemensamt utredningsteam med Ukraina för att samla in bevis och utreda krigsbrott och brott mot mänskligheten. EU står redo att förstärka initiativet genom att skicka ut utredningsteam på fältet för att stödja Ukrainas åklagarmyndighet. 

 85. 1 april 2022

  Kommissionen antar ett förslag om att växla ukrainska hryvnia till värdlandets valuta för personer som har flytt från kriget i Ukraina. Förslaget ska bidra till en samordnad strategi för flyktingarna så att de kan växla in sina pengar till lokal valuta på samma villkor oavsett vilket EU-land de befinner sig i.

 86. 28 mars 2022

  På ett extrainsatt rådsmöte för rättsliga och inrikes frågor presenterar Margaritis Schinas, kommissionens vice ordförande för främjande av vår europeiska livsstil, och Ylva Johansson, kommissionär med ansvar för inrikes frågor, tillsammans med rådets franska ordförandeskap, en tiostegsplan för starkare samordning i EU när det gäller mottagandet av människor som flyr från kriget i Ukraina.

 87. 25 mars 2022

  Kommissionen och den kanadensiska regeringen tillkännager en global kampanj för att samla in pengar till människor som flyr undan invasionen av Ukraina. Kampanjen genomförs tillsammans med den internationella organisationen Global Citizen.

 88. 23 mars 2022

  Kommissionen beskriver vilka åtgärder som vidtagits för att stödja EU-länderna så att de kan tillgodose behoven hos de människor som flyr från kriget i Ukraina. Utöver omedelbart stöd i form av bistånd vid gränsen, mottagande och civilskydd har EU beslutat om ytterligare åtgärder för att hjälpa EU-länderna att se till att flyktingarna faktiskt kan utnyttja sin rätt till utbildning, hälso- och sjukvård, boende och jobb.  

 89. 22 mars 2022

  Kommissionen lanserar portalen det europeiska forskningsområdet för Ukraina (ERA4Ukraine), en gemensam kontaktpunkt för informations- och stödtjänster för forskare som är kvar i Ukraina och de som har flytt från landet.

 90. 17 mars 2022

  Kommissionen har inrättat en arbetsgrupp för frysning och beslag av tillgångar för att säkra samordningen på EU-nivå av åtgärderna mot de ryska och belarusiska oligarker som finns med på sanktionslistan. Arbetsgruppen ska nu växla upp sitt arbete på internationell nivå.  Den ska samarbeta med den nybildade arbetsgruppen för den ryska eliten, proxyaktörer och oligarker, där EU deltar tillsammans med G7-länderna och Australien.

 91. 15 mars 2022

  Som uppföljning av EU:s stats- och regeringschefers informella möte den 10–11 mars enas rådet om ett fjärde paket med ekonomiska sanktioner och sanktioner mot enskilda personer med anledning av Rysslands militära angrepp på Ukraina. Sanktionerna ska öka det ekonomiska trycket på Kreml och försvaga dess förmåga att finansiera invasionen av Ukraina.

 92. 11 mars 2022

  Kommissionen betalar ut 300 miljoner euro i akut makroekonomiskt stöd till Ukraina. Det är den första delen av en första utbetalning på 600 miljoner euro enligt det nya makroekonomiska stödprogrammet på 1,2 miljarder till Ukraina. Programmet är ett konkret bevis på EU:s orubbliga stöd för Ukraina.

 93. 9 mars 2022

  Rådet beslutar att införa fler riktade sanktioner till följd av läget i Ukraina och som reaktion på Belarus inblandning i invasionen. Sanktionerna omfattar restriktiva åtgärder mot ytterligare 160 personer. Tillsammans med de åtgärder som rådet tidigare antagit mot olika sektorer i Belarus och Ryssland, täpper det nya paketet till kryphål och konsoliderar gällande åtgärder som EU enats om som reaktion på det ryska militära angreppet på Ukraina.

 94. 8 mars 2022

  Kommissionen sammanfattar i ett meddelande allt stöd som EU ger till människor som flyr från kriget i Ukraina och till de EU-länder som tar emot flyktingarna. Den europeiska solidariteten i sin konkreta form hjälper människor genom direkt humanitärt bistånd, akut civilskyddsbistånd, stöd vid gränsen och en tydlig rättslig status som gör att de som flyr kriget får omedelbart skydd i EU.

 95. 8 mars 2022

  Kommissionen antar ett förslag till sammanhållningsinsatser för flyktingar i Europa så att länderna och regionerna i EU kan ge katastrofhjälp till människor som flyr efter Rysslands invasion av Ukraina.

 96. 4 mars 2022

  Kommissionen har avbrutit samarbetet med ryska enheter inom forskning, vetenskap och innovation. Kommissionen kommer inte att sluta några nya avtal eller ingå några nya överenskommelser med ryska organisationer inom ramen för Horisont Europa-programmet. Kommissionen har också avbrutit samarbetet med Ryssland och dess allierade Belarus inom programmen för gränsöverskridande samarbete med stöd av det europeiska grannskapsinstrumentet samt inom Interregprogrammet för Östersjöområdet.

 97. 2 mars 2022

  Efter ett uttalande av kommissionens ordförande Ursula von der Leyen beslutar ministerrådet att avbryta informationsspridningen via de statsägda desinformationskanalerna Russia Today och Sputnik i hela EU. Sanktionerna omfattar alla former av överföring och distribution, t.ex. via kabel, satellit, IPTV, plattformar, webbplatser och appar. Alla relevanta licenser, tillstånd och distributionsavtal upphävs tillfälligt. Åtgärderna omfattar alla EU-länder och gäller direkt.

 98. 2 mars 2022

  Kommissionen föreslår att direktivet om tillfälligt skydd aktiveras för att erbjuda snabb och effektiv hjälp till människor som flyr från kriget i Ukraina. Förslaget innebär att flyktingarna beviljas tillfälligt skydd i EU, får uppehållstillstånd och tillgång till utbildning och till arbetsmarknaden.

 99. 2 mars 2022

  EU enas om att stänga ute viktiga ryska banker från Swift, världens ledande system för betalningsförmedling. Åtgärden hindrar de här bankerna från att utföra snabba och effektiva finansiella transaktioner i världen. Beslutet har samordnats med EU:s internationella partner, bl.a. USA och Storbritannien.

 100. 28 februari 2022

  Kommissionen meddelar att man anslår ytterligare 90 miljoner euro i katastrofbistånd för att hjälpa civila som drabbats av kriget i Ukraina. Beslutet är ett svar på FN:s uppmaning om snabb hjälp. Pengarna ska hjälpa människor i Ukraina och Moldavien.

  Kommissionen samordnar också leveranser av materiellt bistånd till Ukraina via EU:s civilskyddsmekanism och har fått erbjudanden från 20 EU-länder om 8 miljoner sjukvårdsartiklar och civilskyddsstöd.

  Moldavien har aktiverat mekanismen för att kunna hjälpa ukrainare som har kommit till landet. Frankrike, Nederländerna och Österrike har redan erbjudit katastrofhjälp i form av tält, filtar och medicinsk hjälp till Moldavien.

 101. 27 februari 2022

  Kommissionen lägger fram förslag till ytterligare stödåtgärder för Ukraina och sanktioner mot Ryssland som gäller följande:

  • Inköp och leverans av vapen och annan utrustning till Ukraina.
  • Förbud för ryskägda, ryskregistrerade eller ryskkontrollerade flygplan att befinna sig i EU:s luftrum [gäller sedan den 28 februari].
  • Förbud för de statsägda mediebolagen Russia Today och Sputnik och deras dotterbolag att verka i EU [gäller sedan den 2 mars].

  Kommissionen lägger också fram ett nytt paket mot Lukasjenkaregimen i Belarus som är inriktat på landets viktigaste sektorer, begränsar exporten av varor med dubbla användningsområden och inför restriktioner mot de belarusier som bidrar till den ryska krigsinsatsen.

 102. 26 februari 2022

  I samordning med Frankrike, Italien, Kanada, Storbritannien, Tyskland och USA föreslår kommissionen nya åtgärder som svar på Rysslands invasion av Ukraina. Åtgärderna innebär att

  • viktiga ryska banker stängs ute från Swiftsystemet
  • den ryska centralbankens transaktioner förbjuds och alla bankens tillgångar fryses [gäller sedan den 28 februari]
  • man riktar in sig på ryska oligarkers tillgångar [gäller sedan den 28 februari].
 103. 25 februari 2022

  Som uppföljning till Europeiska rådets slutsatser från den 24 februari antar rådet ett paket som inriktar sig på enskilda personer och ekonomin och som vilar på följande fem pelare:

  • Sanktioner mot finanssektorn som utestänger Ryssland från de viktigaste kapitalmarknaderna. De gäller 70 % av den ryska bankmarknaden, men också viktiga statsägda företag, bland annat på försvarsområdet.
  • Sanktioner mot energisektorn som förbjuder försäljning, leverans, överföring eller export till Ryssland av vissa varor och viss teknik för oljeraffinering och restriktioner för relaterade tjänster.
  • Sanktioner mot transportsektorn som förbjuder all försäljning av flygplan, reservdelar och utrustning till ryska flygbolag. Detta kommer att försämra nyckelsektorn i Rysslands ekonomi och landets transportförbindelser.
  • Sanktioner mot tekniksektorn med ytterligare restriktioner för varor och teknik med dubbla användningsområden samt restriktioner för export av vissa varor och teknik som kan bidra till att Ryssland tekniskt stärker sin försvars- och säkerhetssektor.
  • Sanktioner som gäller visum till diplomater, statligt anställda och affärsmän som inte längre kommer att ha privilegierat tillträde till EU.
 104. 24 februari 2022

  Vid Europeiska rådets extrainsatta möte fördömer EU-ledarna i starkast möjliga ordalag Rysslands oprovocerade och orättfärdiga militära angrepp på Ukraina. De enas om fler restriktiva åtgärder som ska få massiva och allvarliga konsekvenser för Ryssland för dess agerande, i nära samordning med EU:s partner och allierade.

 105. 24 februari 2022

  Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen fördömer med kraft Rysslands invasion av Ukraina. Hon uppmanar Ryssland att omedelbart upphöra med våldet och dra tillbaka sina trupper från Ukrainas territorium och upprepar att Ukraina och dess folk har EU:s fulla stöd. Hon presenterar ett paket med omfattande och riktade sanktioner för EU-ledarnas godkännande. Paketet är inriktat på strategiska sektorer i den ryska ekonomin genom att blockera tillgången till teknik och marknader.

 106. 23 februari 2022

  Som svar på att Ryssland erkänt de ukrainska utbrytarregionerna Donetsk och Luhansk och beslutat att skicka trupper till området antar EU ett sanktionspaket. Sanktionerna är inriktade på

  • enskilda personer och enheter som har bidragit till att underminera eller hota Ukrainas territoriella integritet och självständighet
  • de ekonomiska förbindelserna mellan Ukrainas två utbrytarregioner och EU, för att se till att de ansvariga tydligt känner av de ekonomiska konsekvenserna av sina olagliga och aggressiva handlingar
  • den ryska statens och regeringens tillgång till EU:s kapital- och finansmarknader och finansiella tjänster för att begränsa finansieringen av en eskalerande och aggressiv politik.

Dokument