Skip to main content
EU's solidaritet med Ukraine

Information til personer, der flygter fra krigen i Ukraine

Disse informationer findes også på: ukrainsk | українська | russisk | русский

Hvis du flygter fra krigen i Ukraine og ind i EU, kan du på denne side læse de vigtigste informationer om, hvilke rettigheder du har, når du krydser grænsen til et EU-land, hvilken ret du har til midlertidig beskyttelse, hvordan du ansøger om asyl, og hvilken ret du har til at rejse inden for EU.

Pas og andre dokumenter

Hvis det er muligt, skal du medbringe dit pas og andre rejsedokumenter, når du tager af sted. Men hvis du ikke har fået dit pas, en attest for covid-19-vaccination eller et bevis for covid-19-test med dig, vil du stadig kunne rejse ind i EU.

Alle EU-lande, der grænser op til Ukraine, tillader indrejse af humanitære grunde for alle, der flygter fra krigen i Ukraine, uanset om de medbragt et biometrisk pas eller ej. Dette gælder også for børn. Hvis du har ukrainsk statsborgerskab og medbringer et biometrisk pas, kan du rejse ind i EU ved at fremvise dit pas ved grænsen. I alle andre tilfælde vil EU-landene tillade dig at rejse ind af humanitære grunde.

Dine rettigheder i EU

Når du har krydset grænsen til EU, afhænger dine muligheder af din personlige situation. Myndighederne vil informere dig, om hvilke rettigheder du har.

1. Du kan få midlertidig beskyttelse

Hvis du har fast bopæl i Ukraine og har forladt landet for at undslippe krigen fra og med den 24. februar 2022, kan du have ret til midlertidig beskyttelse i et hvilket som helst EU-land. Den midlertidige beskyttelse vil vare mindst et år og kan forlænges afhængigt af situationen i Ukraine. I henhold til direktivet om midlertidig beskyttelse har du ret til opholdstilladelse arbejde, indkvartering og lægehjælp, og børn har ret til skolegang. Personer, der opholder sig lovligt i EU har desuden ret til at åbne en basisbankkonto Du har også ret til at åbne en almindelig bankkonto.

2. Du kan ansøge om asyl i EU

Personer med midlertidig beskyttelse har til enhver tid ret til at indgive en ansøgning om international beskyttelse (asyl).

Hvis du vælger at gøre det, kan din midlertidige beskyttelse suspenderes, mens du har status og rettigheder som asylansøger. Hvis din asylansøgning afvises ved afslutningen af behandlingen, og den nuværende midlertidige beskyttelse stadig er gældende i EU, vil din midlertidige beskyttelsesstatus blive genoprettet.

Du bør finde oplysninger om, hvilken praksis EU-landet anvender for at afgøre, om du vil ansøge om international beskyttelse ud over en opholdstilladelse, der viser din midlertidige beskyttelsesstatus.

3. Du kan ansøge om bistand til at vende tilbage til dit hjemland.

Hvis du bor i Ukraine og er flygtet fra krigen, skal du uanset din nationalitet og din ret til international beskyttelse kunne krydse grænsen til EU. Hvis det er sikkert for dig at vende tilbage til dit hjemland, skal du kontakte de myndigheder eller organisationer, som kan hjælpe dig med at vende tilbage dertil.

For at få hjælp til at vende tilbage skal du kontakte dit hjemlands ambassade eller konsulat i det EU-land, hvor du nu opholder dig. De nationale myndigheder her kan også hjælpe dig med at kontakte din ambassade eller dit konsulat, hvis du støder på problemer, og de kan eventuelt hjælpe dig med din hjemvenden.

Hvis du planlægger at tage til Ukraine eller flytte tilbage dertil

Rejser i EU

Hvis du er flygtet fra krigen i Ukraine, vil du i de fleste tilfælde kunne rejse til andre EU-lande. For ukrainere med et biometrisk pas gælder denne ret som følge af den visumfrihed, der er aftalt mellem EU og Ukraine. Hvis du kommer fra et tredjeland, skal du tjekke, om dit oprindelsesland står på listen over tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for visumpligt.

Oplysninger om nationale myndigheder og muligheder for gratis transport

På dette kort kan du klikke på de enkelte lande og finde nyttig information om: de nationale myndigheder, du kan kontakte for at få midlertidig beskyttelse, organisationer, der hjælper mennesker, som flygter fra Ukraine, og kontaktoplysninger for dem, muligheder for gratis transport, sundhedspleje, og gyldighed af kørekort.

Kortet viser også steder i EU-landene, hvor der er modtagelsesfaciliteter og overførselscentre, eller som kan fortælle, hvordan du kan rejse og opholde dig i EU.

Østrig

Nationale kontaktoplysninger

Det østrigske indenrigsministerium (på tysk)
Forbundsagenturet for modtagelses- og støttetjenester (på tysk og engelsk)
Indenrigsministeriets spørgsmål og svar for personer, der flygter fra Ukraine (på ukrainsk)
Den offentlige arbejdsformidling: sådan får du en arbejdstilladelse (på tysk, ukrainsk og engelsk)
 

Vigtige organisationer, der hjælper på stedet

Liste over organisationer (på tysk)
Facebookside, der hjælper mennesker på flugt fra krigen (på tysk)
Caritas Østrig (på tysk)
Hotline for psykologisk støtte (på ukrainsk)
Fra Østrig 0134301014
Fra udlandet +43 6699665109
 

Muligheder for gratis transport

Alle offentlige transportmidler

Belgien

Nationale kontaktoplysninger

Den føderale regerings website med information (på fransk, hollandsk, tysk, engelsk og ukrainsk) +32 24888888
Udlændingekontorets oplysninger til ukrainere i Belgien om ansøgning om midlertidig beskyttelse (på fransk, hollandsk og engelsk)
Den føderale ombudsmand (på fransk, hollandsk, engelsk og ukrainsk)
Hotlines på Ukraines ambassade i Belgien
Reservelinjen +32 23792115
Generelle spørgsmål +32 23792160
Spørgsmål om indkvartering +32 23792112
 

Vigtige organisationer, der hjælper på stedet

Røde Kors – det flamsktalende område (på hollandsk, fransk og engelsk) +32 15443407
Røde Kors – det fransktalende område (på fransk) +32 81771648
Agence Fédérale pour l’Accueil des Demandeurs d’Asile (den føderale myndighed for modtagelse af asylansøgere) +32 22134411 (på fransk, hollandsk og engelsk)
Serve the City Brussels (på fransk, hollandsk og engelsk) +32 27343502
Liste over initiativer i Belgien – belgiere for Ukraine (på engelsk)
Facebookside – Solidarity with Ukraine (på engelsk)
PAG-ASA for ofre for udnyttelse (på engelsk, fransk og hollandsk) + 32 25116464
 

Muligheder for gratis transport

SNCB/NMBS-tog og Thalys

Bulgarien

Nationale kontaktoplysninger

Regeringens fælles informationsportal om foranstaltninger og tiltag i relation til krisen i Ukraine (på bulgarsk, ukrainsk og engelsk)
Oplysninger fra det statslige kontor for flygtninge (på engelsk og ukrainsk)
Registreringssteder – Kort med oplysninger (på bulgarsk, ukrainsk, engelsk og russisk)
Hotlinenumre +38 029055555+38 0322465075
Udenrigsministeriets kriselinje +35 929482404, e-mail: crisis@mfa.bg
 

Vigtige organisationer, der hjælper på stedet

Facebookgruppen for sammenslutningen af ukrainske organisationer "Mati Ukraina" (på bulgarsk og ukrainsk)
 

Muligheder for gratis transport

BDZ' tog

Kroatien

Nationale kontaktoplysninger

Indenrigsministeriets hjemmeside (på kroatisk og engelsk) e-mail: privremena.zastita@mup.hr
Indenrigsministeriets website for ukrainske flygtninge (på kroatisk og ukrainsk)
Indenrigsministeriets folder med særlige oplysninger (på kroatisk)
Oplysninger om aktiveringen af direktivet om midlertidig beskyttelse (på kroatisk)
 

Vigtige organisationer, der hjælper på stedet

Kroatisk Røde Kors (på kroatisk og engelsk)
Hotlines og nyttige kontaktnumre (på ukrainsk og kroatisk)
UNHCR e-mail: hrvza@unhcr.org
IOM e-mail: iomzagreb@iom.int
 

Muligheder for gratis transport

Mennesker, der er flygtet fra Ukraine kan gratis benytte HŽ Putnički prijevoz' tog med "solidaritetsbilletter" og med en "Help Ukraine Ticket".

Cypern

Nationale kontaktoplysninger

Indenrigsministeriets hjemmeside (på græsk)
Oplysninger om aktiveringen af direktivet om midlertidig beskyttelse (på engelsk og græsk)
Asyltjenestens website (på engelsk og græsk)
Folkeregistret – udlændingestyrelsen (på engelsk og græsk)
Hotline i Ministeriet for Forskning, Innovation og Den Digitale Politik (mandag-fredag fra kl. 8.00 til 20.00) 1477 +35 722285777
 

Vigtige organisationer, der hjælper på stedet

Facebookgruppen for ukrainere, der søger råd – Cyperns flygtningeråd (på engelsk)
UNHCR Cypern (på engelsk)

Tjekkiet

Nationale kontaktoplysninger

Oplysninger til ukrainske statsborgere, der er på flugt fra konflikten (på ukrainsk og tjekkisk)
Indenrigsministeriets forvaltning af flygtningecentre (på tjekkisk, engelsk og ukrainsk)
Indenrigsministeriets hjælpetjeneste +42 0974801802
Vores ukrainere – website for offentlig støtte (på tjekkisk, engelsk, ukrainsk og russisk)
Ukraines ambassade i Prag – Facebookside (på ukrainsk)

 

Vigtige organisationer, der hjælper på stedet

We Stand Behind Ukraine (på tjekkisk, engelsk, ukrainsk og russisk)
Kør for flygtninge – transport fra grænsen (på tjekkisk, engelsk og ukrainsk)
Facebookstøttegruppe (på tjekkisk og ukrainsk)
Refugees Welcome (på tjekkisk og engelsk)
Foreningen for integration og migration (på engelsk)
Organisationen for støtte til flygtninge (på engelsk)
ADRA (organisationen for humanitær bistand og udvikling) (på tjekkisk og engelsk)
CARE ČR (på tjekkisk)
Tjekkisk Røde Kors (på tjekkisk)
Člověk v tísni (Mennesker i nød) (på tjekkisk)
Diakonie ČCE (på tjekkisk)
Caritas Tjekkiet (på tjekkisk)
Lékaři bez hranic (Læger uden grænser) (på tjekkisk)
 

Muligheder for gratis transport

RegioJet, Leo Express, České dráhy-tog (https://www.cd.cz/info/aktuality/-36295/), Arriva transport, den offentlige transport i Prag og regionen Centralbøhmen.

Danmark

Nationale kontaktoplysninger

Udlændingestyrelsen – (på engelsk og ukrainsk)
Udlændingestyrelsens særlige webside om, hvordan man ansøger om opholdstilladelse (på engelsk), støtte til Ukraine (på engelsk)
Det danske center for krisen i Ukraine (på ukrainsk og engelsk)

 

Muligheder for gratis transport

Mennesker, der er flygtet fra Ukraine kan gratis benytte DSB's tog.
Ukrainske biler kan gratis køre over Öresundsbron (broen mellem Danmark og Sverige).

Estland

Nationale kontaktoplysninger

Regeringens officielle website for personer på flugt fra krigen (på estisk, engelsk, ukrainsk og russisk)
Indenrigsministeriets hjemmeside (på engelsk)
Ministeriet for økonomi og kommunikation (på engelsk)
Politi- og grænsepolitistyrelsens hjemmeside (på estisk, engelsk, ukrainsk og russisk)
Socialsikringsfondens hjemmeside (på estisk, engelsk og russisk) Hotline 1247
Regeringens webside med oplysninger til ukrainske statsborgere (på estisk, engelsk og russisk)
Ungdomsportalen (på estisk og russisk)
 

Vigtige organisationer, der hjælper på stedet

Liste over NGO'er (på estisk, engelsk og russisk)
Det estiske flygtningeråd (på estisk, engelsk, ukrainsk og russisk) Hotline (alle dage fra 9.00 til 19.00) +37 256782288 
Estisk Røde Kors (på estisk)
Det ukrainske kulturcenter (på estisk, engelsk og ukrainsk)
Mondo MTÜ (på estisk og engelsk)
 

Muligheder for gratis transport

Elron-tog og offentlige tog

Finland

Nationale kontaktoplysninger

Den finske indvandringsmyndighed: Instrukser til flygtninge, der ankommer til Finland (på finsk, svensk, engelsk og ukrainsk)
Den finske indvandringsmyndighed: Spørgsmål og svar (på finsk, svensk, engelsk og ukrainsk)
Indenrigsministeriet: Midlertidig beskyttelse (på finsk, svensk og engelsk)
 

Vigtige organisationer, der hjælper på stedet

Finsk Røde Kors (på finsk, svensk og engelsk)
Finn Church Aid (på finsk, svensk og engelsk)  
 

Muligheder for gratis transport

Mennesker, der er flygtet fra Ukraine kan gratis benytte Omnibus' transportmidler og VR's tog.
Derudover kan de få 95 % rabat på nettopriserne for enkeltbilletter med Finnair fra Warszawa, Krakow, Gdansk, Budapest og Prag til Helsinki.

Frankrig

Nationale kontaktoplysninger

Regeringens officielle informationsside (på fransk og ukrainsk)
Ukraines ambassade i Frankrig (på fransk og ukrainsk) +33 187666612 (tryk 2 for ukrainsk)
Indenrigsministeriets information til ukrainske statsborgere (på fransk og ukrainsk)
Paris kommune (på engelsk)
 

Vigtige organisationer, der hjælper på stedet

Secours populaire (på fransk) +33 144782100
Secours catholique (på fransk) +33 145497300
Fransk Røde Kors (på fransk) +33 144431100
 

Muligheder for gratis transport

SNCF- og Thalys-tog

Tyskland

Nationale kontaktoplysninger

Forbundsministeriet for Indenrigsanliggender og Lokalsamfund: Germany4Ukraine (på tysk, ukrainsk, engelsk og russisk)  
Forbundsministeriet for Indenrigsanliggender og Lokalsamfund: regeringens spørgsmål og svar om indrejse og ophold (på tysk, ukrainsk og engelsk)
 

Vigtige organisationer, der hjælper på stedet

Alliancen af tyske hjælpeorganisationer, der indsamler donationer til Ukraine (på tysk og engelsk)
UNHCR (på tysk)
Tysk Røde Kors (på tysk)
Hjælpeorganisation med fokus på lægebehandling (på tysk)
Caritas Tyskland (på tysk)
Diakonie Katastrophenhilfe (på tysk)
Pro Asyl (på tysk og engelsk)
Juridiske konsulenter (på tysk)
 

Muligheder for gratis transport

DB-tog, Thalys-tog og al regional og lokal offentlig transport

Grækenland

Nationale kontaktoplysninger

Regeringens webside med oplysninger til fordrevne personer (på græsk, ukrainsk og engelsk)
Ukraines ambassade i Grækenland (på engelsk) Hotline +30 693276606
 

Vigtige organisationer, der hjælper på stedet

UNHCR (på græsk, engelsk og fransk)
Liste over organisationer (på engelsk)

Ungarn

Nationale kontaktoplysninger

Det ungarske generaldirektorat for fremmedpolitiet – oplysninger til mennesker på flugt fra Ukraine (på engelsk og ukrainsk)
Regeringens hotlines
Fra Ungarn 06 80310310
Fra Ukraine 0800 504546
Fra andre lande +36 15501828, e-mail: menekultinfo@me.gov.hu
Det nationale humanitære koordineringsråd – for ukrainere nær den ungarske grænse: 1357 (et opkald koster 500 forint/1,37 euro)
Ukraines ambassades Facebookside (på ukrainsk)

Vigtige organisationer, der hjælper på stedet

Facebookgruppe om indkvartering (på ungarsk)
Ungarsk Røde Kors (på ungarsk)
Malteserordenens ungarske velgørenhedstjeneste (på ungarsk)
Caritas Ungarn (på ungarsk)
Migration Aids Facebookside (på ungarsk)
Den ungarske Helsinkikomités informationsside (på engelsk)
Den ungarske indvandrer- og flygtningeorganisation (på engelsk, ukrainsk og russisk)
 

Muligheder for gratis transport

Alle MAV-tog med gratis "solidaritetsbillet" og gratis offentlig transport med BKK i Budapest
Wizz Air hjælper ukrainske flygtninge ved at tilbyde dem i alt 100 000 gratis rejser på alle afgange fra Ukraines grænselande til destinationer på det kontinentale Europa.

Irland

Nationale kontaktoplysninger

Det irske justitsministeriums oplysninger om visumkrav (på engelsk)
Spørgsmål og svar om indrejse i Irland (på engelsk)
Regeringens særlige webside med oplysninger om direktivet om midlertidig beskyttelse (på engelsk)
Oplysninger til borgerne med henblik på international beskyttelse (på engelsk)
 

Vigtige organisationer, der hjælper på stedet:

Det irske flygtningeråd (på engelsk)

 

Muligheder for gratis transport

Irish rails tog samt Bus Éireanns og Expressways transportmidler

Italien

Nationale kontaktoplysninger

Udenrigsministeriet (på italiensk)
Indenrigsministeriet (på italiensk) – Vejledning for asylansøgere (på engelsk)
Det nationale civilbeskyttelsesdepartement (på italiensk og engelsk) – Kort med vigtig information (på italiensk, engelsk, ukrainsk og russisk)
 

Vigtige organisationer, der hjælper på stedet

UNHCR (på italiensk)
Det italienske flygtningeråd (på italiensk)
Comunità di Sant'Egidio (på engelsk, italiensk og russisk)
Italiensk Røde Kors (på italiensk)
Caritas Ambrosiana (på italiensk)
NGO AVSI (på italiensk)
NGO AIBI (på italiensk)
NGO'en Intersos' Facebookside (på italiensk)
 

Muligheder for gratis transport

Mennesker, der er flygtet fra Ukraine, kan gratis benytte Flixbus' og Marino Bus' transportmidler samt Trenord-tog. Derudover kan de gratis rejse med Trenitalia-koncernens transportmidler i en periode på højst 5 dage efter ankomsten til Italien.

Letland

Nationale kontaktoplysninger

Oplysninger til ukrainere, der rejser til Letland (på lettisk, ukrainsk, engelsk og russisk) – ikke et officielt website, men et, man omdirigeres til fra regeringens website
Byrådet i Rigas hotline (24/7) +371 80000800
Oplysninger om gratis, statsligt finansierede sundhedsydelser (fra kl. 8.30 til 17.00) +371 80001234
 

Vigtige organisationer, der hjælper på stedet
Fælles oplysningshjælpetjeneste for ukrainere i Letland (24/7) +371 27380380
Telegram: t.me/ukrainelatvia
Hotline i Riga (24/7) +371 80000800
 

Muligheder for gratis transport

Latvijas dzelzceļš' tog

Litauen

Nationale kontaktoplysninger

Indenrigsministeriets oplysninger til personer, der kommer til Litauen fra Ukraine (på engelsk og litauisk)
Migrationskontoret (på ukrainsk)
Eurodesk Lithuania (på litauisk, ukrainsk og engelsk)
Hotline for migrationsspørgsmål (alle dage kl. 7.30 til 21.00) +370 52717112
Hotline for indkvartering (24/7) 1827 fra Litauen, +370 67722222 fra udlandet
Humanitær bistand (24/7) +370 68498688
 

Vigtige organisationer, der hjælper på stedet

Det sociale initiativ Stiprus Kartu (på ukrainsk, engelsk og litauisk)
Litauisk Røde Kors (på litauisk)
Caritas Litauen (på engelsk og litauisk)
Det nationale center for koordinering af støtte fra frivillige (på litauisk, engelsk og ukrainsk)
Maltieciai (på engelsk og litauisk)
Arbejde i Litauen (på engelsk)
 

Muligheder for gratis transport

LTG-tog og busser i Vilnius

Luxembourg

Nationale kontaktoplysninger

Information fra regeringen om modtagelse af ukrainske flygtninge (på fransk og engelsk, med formularer på fransk, engelsk, ukrainsk og russisk)
Udenrigsministeriet (på fransk og engelsk)
Information fra det midlertidige indkvarteringscenter med ansvar for den første modtagelse (på ukrainsk, fransk og engelsk)
Konsulære spørgsmål fra personer, der har forladt eller er i transit fra Ukraine: +35 224782386
 

Vigtige organisationer, der hjælper på stedet

LUkraine, det ukrainske samfund i Luxembourg (på ukrainsk og engelsk)
Røde Kors – spørgsmål og svar for ukrainske flygtninge (på engelsk, fransk og tysk), e-mail: wellkomm@croix-rouge.lu (på fransk, engelsk, tysk, ukrainsk og russisk)
Médecins du monde: for lægehjælp (på fransk) +35 28892371
Caritas Luxembourg (på fransk og engelsk)
 

Muligheder for gratis transport

Alle offentlige transportmidler

Μalta

Nationale kontaktoplysninger:

Indenrigsministeriet – Oplysninger til ukrainske flygtninge (på engelsk)

Holland

Nationale kontaktoplysninger

Oplysninger på Justits- og sikkerhedsministeriets webside (på hollandsk og engelsk)
Immigrationstjenesten (på hollandsk og engelsk)
Nødmodtagelsescentre:
Utrecht, Jaarbeurshal 7 (på engelsk), Amsterdam, centralbanegården (på engelsk), Maastricht, Sporthal Glanerbrook (på engelsk) og Eindhoven, Microlab Strijp-S (på engelsk).
 

Vigtige organisationer, der hjælper på stedet

Oversigt over centrale organisationer, der hjælper på stedet (på hollandsk)
Vluchtelingenwerk (flygtningerådet) (på hollandsk og ukrainsk)
Flygtningehjælpen (på engelsk, hollandsk, ukrainsk og russisk)
 

Muligheder for gratis transport

NS-tog, Thalys-tog og al offentlig transport

Polen

Nationale kontaktoplysninger

Information fra regeringen til ukrainske statsborgere (på polsk, ukrainsk, engelsk og russisk)
Spørgsmål og svar (på polsk, engelsk og russisk)
Regeringens støtteplatform (på polsk, ukrainsk og engelsk)
Udlændingekontorets hjælpetjeneste +48 477217575
Hjælpetjeneste for personer, der i fare for at blive ofre for menneskehandel +48 226280120
Hjælpetjeneste for ukrainere, der søger lægehjælp (24/7) +48 807190590
Grænsevagten – for regler for grænsepassage (på polsk) +48 825685119
Hjælpetjeneste for polske statsborgere og indehavere af et polsk "nationalkort" +48 225238880
Informationscentre og hjælpetjenester (på engelsk og ukrainsk)
 

Vigtige organisationer, der hjælper på stedet

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (det polske center for international bistand) (på engelsk og polsk)
Polska Akcja Humanitarna (den polske humanitære indsats) (på engelsk)
Caritas Polen (på polsk)
Polsk Røde Kors (på polsk)
Fundacja Ocalenie (på engelsk og polsk)
Polska Misja Medyczna (den polske lægemission) (på engelsk)
UA SOS (på engelsk, ukrainsk, polsk og russisk)
Nyttige oplysninger om hjælp i Krakow (på engelsk)
You have a friend in me (på engelsk, ukrainsk og polsk)
SOS Ukraine (på polsk og ukrainsk)
Refugees Welcome Polen (på polsk, engelsk og russisk)
Narodowy Instytut Muzyki i Tańca (det nationale institut for musik og dans) (på polsk)
Instituttet for polsk-ukrainsk samarbejde (på engelsk, polsk, ukrainsk og russisk)
 

Muligheder for gratis transport

Mennesker, der er flygtet fra Ukraine kan gratis benytte

Derudover kan de få rabat på flyrejser med LOT Airlines.
 

Wizz Air tilbyder ukrainske flygtninge i alt 100 000 gratis rejser på alle afgange fra Ukraines grænselande til destinationer på det kontinentale Europa.
 

Uber tilbyder desuden et ubegrænset antal gratis rejser mellem den ukrainske grænse og de polske storbyer.

Portugal

Nationale kontaktoplysninger:

Regeringens særlige website (på portugisisk og engelsk)
Oplysninger til personer, der ankommer til Portugal fra Ukraine (på portugisisk og engelsk)
Oplysninger om international beskyttelse (på engelsk)
Oplysninger om international beskyttelse af uledsagede mindreårige (på engelsk)
Liste over offentlige tjenester efter region (på engelsk)
Database med oplysninger om asyl (på engelsk)
Den nationale hjælpetjeneste mod menneskehandel (på portugisisk) +35 1964244281
e-mail: dcinv.unidadeantitrafico@sef.pt
 

Vigtige organisationer, der hjælper på stedet

Ordem de Malta Portugal (på portugisisk)
Amnesty International Portugal på portugisisk
Consultores inmobiliarios pela Ucrania – Facebookgruppe (på portugisisk)
Portugisisk Røde Kors (på portugisisk)
 

Muligheder for gratis transport

Portugals CP-tog

Rumænien

Nationale kontaktoplysninger:

Regeringens website med oplysninger om hjælp til ukrainerne (på rumænsk, ukrainsk og engelsk)
Regeringens website om hjælp til ukrainerne (på rumænsk og ukrainsk)
Støtte- og informationswebplatform for mennesker på flugt fra krigen (på rumænsk, ukrainsk, russisk og engelsk)
Informationstjeneste +40 219590
Generalinspektoratet for indvandring (på rumænsk og engelsk) +40 214107513
Den nationale hjælpetjeneste mod menneskehandel
Fra Rumænien 0800 800 678
Fra udlandet +40 213133100

Vigtige organisationer, der hjælper på stedet

UNHCR Rumænien (på engelsk) Hotline +40 723653 651
Det rumænske nationale flygtningeråd (på ukrainsk) Hotline +40 730073170
IOM (på engelsk og ukrainsk)
Dopomoha-platformen (på ukrainsk, rumænsk og engelsk)
Hotline for psykologhjælp +40 745139747
 

Muligheder for gratis transport

Mennesker, der er flygtet fra Ukraine kan gratis benytte STB's shuttlebus, og de kan gratis tage CFR's tog med en "Help Ukraine Ticket".
De kan desuden gratis benytte Romfours shuttlebus fra station til station. Romfour arrangerer bustransport til Italien og forskellige europæiske storbyer.
Wizz Air tilbyder ukrainske flygtninge i alt 100 000 gratis rejser på alle afgange fra Ukraines grænselande til destinationer på det kontinentale Europa.
De kan også rejse gratis med Flixbus' transportmidler fra de rumænske grænsebyer til andre steder i Europa.

Slovakiet

Nationale kontaktoplysninger

Information fra regeringen til ukrainere, der rejser ind i Slovakiet (på slovakisk, ukrainsk og engelsk)
Indenrigsministeriets hotlines for ukrainsktalende: +421 513816111 og +421 259765111
Indenrigsministeriets faste tjeneste + 421 248593312
Ministeriet for transport og byggeri (på ukrainsk)
Ministeriet for uddannelse, videnskab, forskning og sport (på slovakisk og engelsk)
Košice-regionens hotline +421 2800222550, e-mail pomocukrajine@vucke.sk
 

Vigtige organisationer, der hjælper på stedet

IOM (på slovakisk, ukrainsk, engelsk og russisk)
NGO'en Človek v ohrození (Mennesker i nød) (på slovakisk og engelsk) Infoline +421 917239708
Den slovakisk-ukrainske NGO Sme spolu (på ukrainsk, slovakisk og engelsk) Hotline +421 911201889
NGO'en Iniciativa Kto pomoze Ukrajine (Initiativ til at hjælpe Ukraine) (på ukrainsk og engelsk)
NGO'en Magna (på engelsk)
Slovakisk Røde Kors (på ukrainsk, slovakisk og engelsk)
Tandpleje (på engelsk, slovakisk og ukrainsk)
Ukraine-Slovakia Help (på ukrainsk, slovakisk og engelsk) Hotline +421 911201889 (Telegram, WhatsApp eller Viber), email: ukrajina.sk.sos@gmail.com
Človek v ohrození (Mennesker i nød) Facebookside (på slovakisk)
Human Rights League (på slovakisk og engelsk)
Facebookgruppen Mareena (på slovakisk)
NGO'en Nadácia Integra (på slovakisk)
NGO'en Úsmev ako dar (Giv et smil i gave) (på slovakisk, engelsk og ukrainsk)
Det græsk-katolske stift i Košice (på slovakisk og ukrainsk)
 

Muligheder for gratis transport

Mennesker, der er flygtet fra Ukraine kan gratis benytte ZSSK's tog.
Wizz Air tilbyder ukrainske flygtninge i alt 100 000 gratis rejser på alle afgange fra Ukraines grænselande til destinationer på det kontinentale Europa.

Slovenien

Nationale kontaktoplysninger:

Regeringens website med oplysninger om indrejse i landet og international beskyttelse (på slovensk, ukrainsk og engelsk)
Regeringens hotline (fra kl. 8.00 til 18.00)
Fra Slovenien 0804142
Fra udlandet +386 14787530, e-mail info.ukrajina@gov.si
 

Muligheder for gratis transport

Slovenske železnice-tog 

Spanien

Nationale kontaktoplysninger

Websiden for det spanske agentur for internationalt samarbejde og udvikling (på spansk)
Ministeriet for inklusion, social sikkerhed og migrations webside (på spansk)
Ministeriet for inklusion, social sikkerhed og migrations hotline – +34 910474444
Ministeriet for inklusion, social sikkerhed og migrations hotlines i provinserne (på spansk og ukrainsk)
Asylkontoret (på spansk)
Det statslige modtagelsesnetværk for personer, der flygter fra krigen – Liste over kontaktoplysninger (på spansk og ukrainsk)
Den nationale hjælpetjeneste mod menneskehandel
Fra Spanien +34 900105090, e-mail trata@guardiacivil.es

Vigtige organisationer, der hjælper på stedet

Spansk Røde Kors (på spansk)
Cáritas (på spansk)
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (på spansk)
Medicos del mundo (på spansk)
Aldeas Infantiles (på spansk)
 

Muligheder for gratis transport

Renfe-tog

Sverige

Nationale kontaktoplysninger

Den svenske migrationsstyrelse (på engelsk), med oplysninger om midlertidig beskyttelse
 

Vigtige organisationer, der hjælper på stedet

Svensk Røde Kors (på svensk)
 

Muligheder for gratis transport

Stena Line-transport og Stockholms offentlige transport

Organisationer, der er aktive i hele EU

Oplysninger om juridisk bistand i hele EU

Liste over kontaktpunkter for juridisk bistand i hele EU (på ukrainsk og engelsk)
Det Europæiske Råd for Flygtninge og Personer i Eksil – Oversigt over nationale foranstaltninger som reaktion på ankomster fra Ukraine (på engelsk)
 

Organisationer, der er aktive i hele EU, om som hjælper på stedet i EU's medlemslande

IOM (på engelsk)
UNHCR (på engelsk)
UNICEF (på engelsk)
Den europæiske NGO-platform for asyl og migration (på engelsk) – Liste over medlemmer (på engelsk)
Det Europæiske Råd for Flygtninge og Personer i Eksil (på engelsk)
Refugees Welcome International (på engelsk)
European Guardianship Network – bistand til forældreløse og uledsagede børn (på engelsk)
Det Europæiske Handicapforum (på engelsk)
International Catholic Migration Commission (på engelsk)
Den Internationale Røde Kors Komité (på engelsk)
Red Barnet (på engelsk)
Terre des Hommes (på engelsk)
Hospitality Helps (på ukrainsk og engelsk)
Science for Ukraine (på engelsk)
Ukraine Shelter (på engelsk og ukrainsk)
United for Ukraine (på engelsk og ukrainsk)
Den Internationale Redningskomité (på engelsk)
 

Organisationer, der bekæmper menneskehandel:

Missing Children Europe (på ukrainsk, russisk og engelsk)
Hotline fra EU 116000
Fra lande uden for EU +31 888009000
 

Gratis flytransport fra Moldova til EU-lande

UNHCR (på engelsk
Moldovas regering (på engelsk og ukrainsk)

Tabel ajourført den 01. juni 2022

Dokumenter

EU stands with Ukraine: Information for people fleeing Russia's invasion of Ukraine
English
(239.5 KB - PDF)
Download