Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ουκρανία

Πληροφορίες για τα άτομα που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία

Οι πληροφορίες διατίθενται επίσης στις εξής γλώσσες: Ουκρανικά | українська | Ρωσικά | русский

Αν εγκαταλείπετε την Ουκρανία για να ξεφύγετε από τον πόλεμο και έρχεστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα βρείτε εδώ σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας όσον αφορά τη διέλευση των συνόρων και την είσοδο σε χώρα της ΕΕ, την επιλεξιμότητα για προσωρινή προστασία και την υποβολή αίτησης διεθνούς προστασίας, καθώς και τα δικαιώματα μετακίνησης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πριν από την αναχώρηση

Αν είναι δυνατόν, φροντίστε να έχετε μαζί σας έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα κατά την αναχώρησή σας. Ωστόσο, η έλλειψη ταξιδιωτικών ή ιατρικών εγγράφων (πιστοποιητικό εμβολιασμού, διαγνωστικός έλεγχος COVID-19) δεν αποτελεί εμπόδιο για την είσοδο στην ΕΕ.

Όλες χώρες της ΕΕ που συνορεύουν με την Ουκρανία επιτρέπουν, για ανθρωπιστικούς λόγους, την είσοδο σε όλα τα άτομα που εγκαταλείπουν την Ουκρανία για να ξεφύγουν από τον πόλεμο, ανεξάρτητα από το αν έχουν βιομετρικό διαβατήριο. Αυτό ισχύει και για τα παιδιά. Αν έχετε ουκρανική ιθαγένεια και βιομετρικό διαβατήριο, μπορείτε να εισέλθετε στην ΕΕ παρουσιάζοντας το διαβατήριό σας στα σύνορα. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, οι χώρες της ΕΕ θα σας δεχθούν για ανθρωπιστικούς λόγους.

Τα δικαιώματά σας στην ΕΕ

Μόλις εισέλθετε στην ΕΕ έχετε ορισμένες επιλογές ανάλογα με την προσωπική σας κατάσταση. Οι αρχές θα σας ενημερώσουν αναλόγως σχετικά με τα δικαιώματά σας.

1. Μπορεί να σας χορηγηθεί προσωρινή προστασία

Αν διαμένατε μόνιμα στην Ουκρανία και εγκαταλείψατε τη χώρα για να ξεφύγετε από τον πόλεμο από τις 24 Φεβρουαρίου 2022 και μετά, μπορεί να δικαιούστε προσωρινή προστασία σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ. Η προσωρινή προστασία θα διαρκέσει τουλάχιστον ένα έτος και μπορεί να παραταθεί ανάλογα με την κατάσταση στην Ουκρανία. Τα δικαιώματα που προβλέπονται βάσει της οδηγίας για την προσωρινή προστασία περιλαμβάνουν την άδεια διαμονής, την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και τη στέγαση, την ιατρική βοήθεια και την πρόσβαση των παιδιών στην εκπαίδευση. Όλοι όσοι διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ έχουν επίσης το δικαίωμα να ανοίξουν βασικό τραπεζικό λογαριασμό. Θα έχετε επίσης το δικαίωμα να ανοίξετε βασικό τραπεζικό λογαριασμό.

2. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση διεθνούς προστασίας στην EE.

Οι δικαιούχοι προσωρινής προστασίας έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση διεθνούς προστασίας (άσυλο) ανά πάσα στιγμή.

Εάν επιλέξετε να το πράξετε, η προσωρινή σας προστασία μπορεί να ανασταλεί ενόσω έχετε το καθεστώς και τα δικαιώματα του αιτούντος άσυλο. Εάν μετά την εξέταση η αίτηση ασύλου σας απορριφθεί και η τρέχουσα προσωρινή προστασία εξακολουθεί να ισχύει στην ΕΕ, το καθεστώς προσωρινής προστασίας σας θα αναβιώσει.

Θα πρέπει να ενημερωθείτε σχετικά με τις πρακτικές που εφαρμόζει το κράτος μέλος προκειμένου να αποφασίσετε αν θα ζητήσετε διεθνή προστασία επιπλέον της άδειας διαμονής που θα αποδεικνύει το καθεστώς προσωρινής προστασίας σας.

3. Μπορείτε να ζητήσετε συνδρομή για επαναπατρισμό

Ανεξάρτητα από την ιθαγένειά σας και το δικαίωμα στη διεθνή προστασία, αν ζούσατε στην Ουκρανία και φύγατε για να ξεφύγετε από τον πόλεμο, θα πρέπει να σας επιτραπεί η είσοδος στα σύνορα της ΕΕ. Αν είναι ασφαλές να επαναπατριστείτε στη χώρα καταγωγής σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες αρχές ή οργανισμούς για να σας βοηθήσουν να επιστρέψετε.

Για να λάβετε συνδρομή επαναπατρισμού, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την πρεσβεία / το προξενείο της χώρας καταγωγής σας στη χώρα της ΕΕ στην οποία βρίσκεστε τώρα. Οι εθνικές αρχές της χώρας αυτής μπορούν επίσης να σας βοηθήσουν να επικοινωνήσετε με την πρεσβεία / το προξενείο αν αντιμετωπίσετε προβλήματα και να σας προσφέρουν βοήθεια για τον επαναπατρισμό σας.

Προετοιμασία για ταξίδι ή επιστροφή στην Ουκρανία

Συνέχιση της μετακίνησης στην ΕΕ

Στις περισσότερες περιπτώσεις, αν εγκαταλείψατε από την Ουκρανία για να ξεφύγετε από τον πόλεμο, θα μπορείτε να ταξιδέψετε σε άλλες χώρες της ΕΕ. Για Ουκρανούς με βιομετρικό διαβατήριο το δικαίωμα αυτό απορρέει από το καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης που ισχύει μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας. Αν προέρχεστε από τρίτη χώρα, πρέπει να ελέγξετε αν η χώρα καταγωγής σας βρίσκετε στον κατάλογο των τρίτων χωρών των οποίων οι υπήκοοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης.

Πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές αρχές και τις επιλογές δωρεάν μετακίνησης

Στον χάρτη αυτόν, αν κάνετε κλικ στη χώρα, θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με: τις εθνικές αρχές στις οποίες πρέπει να απευθυνθείτε για προσωρινή προστασία, τις οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή βοήθειας σε όσους εγκαταλείπουν την Ουκρανία, καθώς και σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με αυτές, επιλογές δωρεάν μετακίνησης, υγειονομική περίθαλψη και πληροφορίες σχετικά με την ισχύ των αδειών οδήγησης.

Ο χάρτης περιλαμβάνει επίσης τοποθεσίες σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ που παρουσιάζουν εγκαταστάσεις υποδοχής, κόμβους μεταφοράς ή παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ταξίδι και τη διαμονή σας στην ΕΕ.

Αυστρία

Εθνικά στοιχεία επικοινωνίας

Αυστριακό Υπουργείο Εσωτερικών (DE)
Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Υπηρεσιών Υποδοχής και Υποστήριξης (DE / EN)
Υπουργείο Εσωτερικών Συχνές ερωτήσεις για άτομα που εγκαταλείπουν την Ουκρανία (UK)
Δημόσια υπηρεσία απασχόλησης: πώς να αποκτήσετε άδεια εργασίας (DE / UK / EN)
 

Βασικές οργανώσεις που βοηθούν επιτόπου

Κατάλογος οργανώσεων (DE)
Σελίδα στο Facebook για να βοηθηθούν τα άτομα που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο (DE)
Caritas Austria (DE)
Ανοικτή τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης (UK)
Από την Αυστρία 0134301014
Από το εξωτερικό + 43 6699665109
 

Επιλογές δωρεάν μετακίνησης

Όλες οι δημόσιες συγκοινωνίες

Βέλγιο

Εθνικά στοιχεία επικοινωνίας

Δικτυακός τόπος πληροφοριών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης (FR / NL / DE / EN / UK) +32 24888888
Ενημέρωση από την Υπηρεσία Μετανάστευσης σχετικά με την αίτηση προσωρινής προστασίας για τους Ουκρανούς στο Βέλγιο (FR / NL / EN)
Ομοσπονδιακός Διαμεσολαβητής (FR / NL / EN / UK)
Ανοικτές γραμμές επικοινωνίας της πρεσβείας της Ουκρανίας στο Βέλγιο
Γραμμή επικοινωνίας + 32 23792115
Γενικές ερωτήσεις +32 23792160
Ερωτήσεις για τη στέγαση + 32 23792112
 

Βασικές οργανώσεις που βοηθούν επιτόπου

Ερυθρός Σταυρός – Φλαμανδική κοινότητα (NL / FR / EN) +32 15443407
Ερυθρός Σταυρός – Γαλλική κοινότητα (FR) +32 81771648
Agence Fédérale pour l’Accueil des Demandeurs d’Asile +32 22134411 (FR / NL / EN)
Serve the City Brussels (FR / ;NL / EN) +32 27343502
Κατάλογος πρωτοβουλιών στο Βέλγιο — Βέλγοι για την Ουκρανία (EN)
Σελίδα Facebook — Solidarity with Ukraine (Αλληλεγγύη με την Ουκρανία) (EN)
Pag-ASA για θύματα εκμετάλλευσης (EN / FR / NL) +32 25116464
 

Επιλογές δωρεάν μετακίνησης

Σιδηροδρομικές γραμμές SNCB/NMBS και Thalys

Βουλγαρία

Εθνικά στοιχεία επικοινωνίας

Ενιαία πύλη πληροφοριών της κυβέρνησης για τα μέτρα και τις δράσεις που σχετίζονται με την κρίση στην Ουκρανία (BG / UK / EN)
Ενημέρωση από την Κρατική Υπηρεσία για τους Πρόσφυγες (BG / UK)
Σημεία καταγραφής — Χάρτης με πληροφορίες (BG / UK / EN / RU)
Ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας +38 029055555, +38 0322465075
Ανοικτή τηλεφωνική γραμμή του Υπουργείου Εξωτερικών για την αντιμετώπιση κρίσεων + 35 929482404, ηλεκτρονική διεύθυνση crisis@mfa.bg
 

Βασικές οργανώσεις που βοηθούν επιτόπου

Ένωση Ουκρανικών Οργανώσεων ομάδα Facebook «Mati Ukraina» (BG / UK)
 

Επιλογές δωρεάν μετακίνησης

τρένα BDZ

Κροατία

Εθνικά στοιχεία επικοινωνίας

Αρχική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (HR / EN) ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: privremena.zastita@mup.hr
Ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών για τους Ουκρανούς πρόσφυγες (HR / UK)
Φυλλάδιο του Υπουργείου Εσωτερικών με ειδικές πληροφορίες (HR)
Πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση της οδηγίας για την προσωρινή προστασία (HR)
 

Βασικές οργανώσεις που βοηθούν επιτόπου

Κροατικός Ερυθρός Σταυρός (HR / EN)
Ανοικτές γραμμές επικοινωνίας και χρήσιμοι αριθμοί επικοινωνίας (UK / HR)
Ηλεκτρονική διεύθυνση της UNHCR hrvza@unhcr.org
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του IOM iomzagreb@iom.int
 

Επιλογές δωρεάν μετακίνησης

Τα άτομα που εγκαταλείπουν την Ουκρανία μπορούν να χρησιμοποιούν δωρεάν τα τρένα HŽ Putnički prijevoz με «εισιτήρια αλληλεγγύης» και με εισιτήρια «Help Ukraine».

Κύπρος

Εθνικά στοιχεία επικοινωνίας

Αρχική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (GR)
Πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση της οδηγίας για την προσωρινή προστασία (EN / GR)
Ιστότοπος της Υπηρεσίας Ασύλου (EN / GR)
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (EN / GR)
Υπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (Δευτέρα — Παρασκευή 8.00 – 20.00) 1477, +35 722285777
 

Βασικές οργανώσεις που βοηθούν επιτόπου

Ομάδα Facebook για Ουκρανούς που αναζητούν συμβουλές — Cyprus Refugee Council (Κυπριακό Συμβούλιο Προσφύγων) (EN)
UNHCR Κύπρος (EN)

Τσεχία

Εθνικά στοιχεία επικοινωνίας

Πληροφορίες για τους Ουκρανούς πολίτες που εγκατέλειψαν τη σύγκρουση (UK / CS)
Υπηρεσία Διοίκησης των Εγκαταστάσεων για τους Πρόσφυγες του Υπουργείου Εσωτερικών (CS / EN / UK)
Γραμμή βοήθειας του Υπουργείου Εσωτερικών + 42 0974801802
Οι Ουκρανοί μας — επίσημος ιστότοπος για την υποστήριξη (CS / EN / UK / RU)
Πρεσβεία της Ουκρανίας στην Πράγα — σελίδα Facebook (UK)

 

Βασικές οργανώσεις που βοηθούν επιτόπου

Στηρίζουμε την Ουκρανία (CS / EN / UK / RU)
Drive for refugees – Μετακίνηση από τα σύνορα (CS / EN / UK)
Facebook Ομάδα υποστήριξης (CS / UK)
Υποδοχή προσφύγων (CS / EN)
Ένωση για την Ένταξη και τη Μετανάστευση (EN)
Οργάνωση Υποστήριξης Προσφύγων (EN)
Adra (Ανθρωπιστική και Αναπτυξιακή Οργάνωση) (CS / EN)
CARE ČR (CS)
Τσεχικός Ερυθρός Σταυρός (CS)
Člověk v tísni (Άνθρωποι που έχουν ανάγκη) (CS)
Diakonie ČCE (CS)
Caritas Czechia (CS)
Lékaři bez hranic (Γιατροί χωρίς σύνορα) (CS)
 

Επιλογές δωρεάν μετακίνησης

RegioJet, Leo Express, τρένα České dráhy (https://www.cd.cz/info/aktuality/-36295/), Arriva transport, δημόσιες συγκοινωνίες Πράγας και δημόσιες συγκοινωνίες στην περιφέρεια της Κεντρικής Βοημίας.

Δανία

Εθνικά στοιχεία επικοινωνίας

Δανική Υπηρεσία Μετανάστευσης — (EN / UK)
Ειδική ιστοσελίδα της υπηρεσίας μετανάστευσης της Δανίας σχετικά με τον τρόπο υποβολής αίτησης για άδεια διαμονής (EN), στήριξη στην Ουκρανία (EN)
Δανικό Κέντρο για την ουκρανική κρίση (UK / EN)

 

Επιλογές δωρεάν μετακίνησης

Τα άτομα που εγκαταλείπουν την Ουκρανία μπορούν να χρησιμοποιούν δωρεάν τα τρένα DSB.
Τα ουκρανικά αυτοκίνητα μπορούν να διασχίζουν δωρεάν τη γέφυρα Öresundsbron (που συνδέει τη Δανία και τη Σουηδία).

Εσθονία

Εθνικά στοιχεία επικοινωνίας

Επίσημος δικτυακός τόπος της κυβέρνησης για άτομα που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο (EE / EN / UK / RU)
Αρχική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (EN)
Υπουργείο Οικονομίας και Επικοινωνιών (EN)
Αρχική σελίδα της Αστυνομίας και Συνοριοφυλακής (EE / EN / UK / RU)
Αρχική σελίδα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (EE / EN / RU)  ανοιχτή γραμμή 1247
Ιστοσελίδα της κυβέρνησης με πληροφορίες για τους Ουκρανούς πολίτες (EE / EN / RU)
Διαδικτυακή πύλη για τη νεολαία (EE / RU)
 

Βασικές οργανώσεις που βοηθούν επιτόπου

Κατάλογος ΜΚΟ (EE / EN / RU)
Εσθονικό Συμβούλιο Προσφύγων (EE / EN / UK / RU) ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας (καθημερινά από 9.00 έως 19.00)  +37 256782288 
Εσθονικός Ερυθρός Σταυρός (CS)
Ουκρανικό Πολιτιστικό Κέντρο (EE / EN / UK)
Mondo MTÜ (EE / EN)
 

Επιλογές δωρεάν μετακίνησης

Τρένα Elron και Public Transport

Φινλανδία

Εθνικά στοιχεία επικοινωνίας

Φινλανδική Υπηρεσία Μετανάστευσης: Οδηγίες για τους πρόσφυγες που φθάνουν στη Φινλανδία (FI / SV / EN / UK)
Φινλανδική Υπηρεσία Μετανάστευσης: Συχνές ερωτήσεις (FI / SV / EN / UK)
Υπουργείο Εσωτερικών: Προσωρινή προστασία (FI / SV / EN)
 

Βασικές οργανώσεις που βοηθούν επιτόπου

Φινλανδικός Ερυθρός Σταυρός (FI / SV / EN)
Finn Church Aid (FI / SV / EN)  
 

Επιλογές δωρεάν μετακίνησης

Τα άτομα που εγκαταλείπουν την Ουκρανία μπορούν να χρησιμοποιούν δωρεάν τα μεταφορικά μέσα τα λεωφορεία της εταιρείας Onnibus και τα τρένα της εταιρείας VR.
Μπορούν επίσης να επωφεληθούν από έκπτωση 95 % επί της καθαρής τιμής ναύλου εισιτηρίων της αεροπορικής εταιρείας Finnair για ταξίδι μίας διαδρομής από τη Βαρσοβία, την Κρακοβία, το Γκντάνσκ, τη Βουδαπέστη και την Πράγα προς το Ελσίνκι.

Γαλλία

Εθνικά στοιχεία επικοινωνίας

Επίσημος δικτυακός τόπος πληροφοριών της κυβέρνησης (FR / UK)
Πρεσβεία της Ουκρανίας στη Γαλλία (FR/ UK) +33 187666612 (πατήστε το 2 για ουκρανικά)
Πληροφορίες του Υπουργείου Εσωτερικών για τους Ουκρανούς πρόσφυγες (FR / UK)
Δήμος του Παρισιού (EN)
 

Βασικές οργανώσεις που βοηθούν επιτόπου

Secours populaire (FR) +33 144782100
Secours catholique (FR) +33 145497300
Ερυθρός Σταυρός (FR) +33 144431100
 

Επιλογές δωρεάν μετακίνησης

Τρένα SNCF και Thalys

Γερμανία

Εθνικά στοιχεία επικοινωνίας

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών και Κοινότητας: Germany4Ukraine (DE / UK / EN / RU)  
Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών και Κοινότητας: Συχνές ερωτήσεις της κυβέρνησης σχετικά με την είσοδο και τη διαμονή (DE / UK / EN)
 

Βασικές οργανώσεις που βοηθούν επιτόπου

Συμμαχία γερμανικών οργανώσεων παροχής βοήθειας για τη συγκέντρωση δωρεών για την Ουκρανία (DE / EN)
UNHCR (DE)
Γερμανικός Ερυθρός Σταυρός (DE)
Οργάνωση βοήθειας με επίκεντρο την ιατρική περίθαλψη (DE)
Caritas Germany (DE)
Diakonie Katastrophenhilfe (DE)
Pro Asyl (DE / EN)
Νομικοί σύμβουλοι (DE)
 

Επιλογές δωρεάν μετακίνησης

Τρένα DB, τρένα Thalys και όλες οι περιφερειακές και τοπικές δημόσιες συγκοινωνίες

Ελλάδα

Εθνικά στοιχεία επικοινωνίας

Ιστοσελίδα της κυβέρνησης με πληροφορίες για εκτοπισθέντα άτομα από την Ουκρανία (EE / EN / RU)
Πρεσβεία της Ουκρανίας στην Ελλάδα (EN) ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας +30 693276606
 

Βασικές οργανώσεις που βοηθούν επιτόπου

UNHCR (GR / EN / FR)
Κατάλογος οργανώσεων (EN)

Ουγγαρία

Εθνικά στοιχεία επικοινωνίας

Πληροφορίες της ουγγρικής Γενικής Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αλλοδαπών για άτομα που εγκαταλείπουν την Ουκρανία (EN / UK)
Ανοικτές γραμμές επικοινωνίας της κυβέρνησης
Από την Ουγγαρία 06 80310310
Από την Ουκρανία 0800 504546
Από άλλες χώρες + 36 15501828, email menekultinfo@me.gov.hu
Εθνικό Συμβούλιο Ανθρωπιστικού Συντονισμού — για Ουκρανούς κοντά στα σύνορα της Ουγγαρίας: 1357 (500 φιορίνια/1,37 ευρώ ανά κλήση)
Πρεσβεία της Ουκρανίας — σελίδα Facebook (UK)

Βασικές οργανώσεις που βοηθούν επιτόπου

Facebook ομάδα για τη διαμονή (HU)
Ουγγρικός Ερυθρός Σταυρός (HU)
Η ουγγρική φιλανθρωπική υπηρεσία του Τάγματος της Μάλτας (HU)
Caritas Hungary (HU)
Facebook σελίδα για τη μεταναστευτική βοήθεια (HU)
Σελίδα πληροφοριών της Ουγγρικής Επιτροπής του Ελσίνκι (EN)
Ουγγρική Ένωση Μεταναστών (EN / UK / RU)
 

Επιλογές δωρεάν μετακίνησης

Όλα τα τρένα MAV με δωρεάν «εισιτήριο αλληλεγγύης» και όλα τα δημόσια μέσα μεταφοράς BKK δωρεάν στη Βουδαπέστη.
Η εταιρεία Wizz Air στηρίζει τους πρόσφυγες από την Ουκρανία προσφέροντας τους 100 000 δωρεάν θέσεις σε όλες τις πτήσεις εντός της Ευρώπης από όμορες χώρες της Ουκρανίας.

Ιρλανδία

Εθνικά στοιχεία επικοινωνίας

Ιρλανδικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, Πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις θεώρησης (EN)
Συχνές ερωτήσεις για ταξίδια στην Ιρλανδία (EN)
Ειδική κυβερνητική ιστοσελίδα με πληροφορίες σχετικά με την οδηγία για την προσωρινή προστασία (EN)
Πληροφορίες για τους πολίτες σχετικά με τη διεθνή προστασία (EN)
 

Βασικές οργανώσεις που βοηθούν επιτόπου:

Ιρλανδικό Συμβούλιο Προσφύγων (EN)

 

Επιλογές δωρεάν μετακίνησης

Τρένα των ιρλανδικών σιδηροδρόμων, μεταφορικά μέσα Bus Éireann και Expressway.

Ιταλία

Εθνικά στοιχεία επικοινωνίας

Υπουργείο Εξωτερικών (IT)
Οδηγός του Υπουργείου Εσωτερικών (IT) για αιτούντες άσυλο (EN)
Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας (IT / EN) - Βασικές πληροφορίες - Κάρτες (IT / EN / UK / RU)
 

Βασικές οργανώσεις που βοηθούν επιτόπου

UNHCR (IT)
Ιταλικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (IT)
Comunità di Sant’Egidio (EN / IT / RU)
Ιταλικός Ερυθρός Σταυρός (IT)
Caritas Ambrosiana (IT)
ΜΚΟ AVSI (IT)
ΜΚΟ AIBI (IT)
Facebook σελίδα της ΜΚΟ Intersos (IT)
 

Επιλογές δωρεάν μετακίνησης

Τα άτομα που εγκαταλείπουν την Ουκρανία μπορούν να χρησιμοποιούν δωρεάν τα μέσα μεταφοράς Flixbus, τα λεωφορεία Marino Bus και τα τρένα Trenord. Μπορούν επίσης να μετακινούνται δωρεάν με τον όμιλο μεταφορών Trenitalia για διάστημα έως και 5 ημερών από την είσοδό τους στην Ιταλία.

Λετονία

Εθνικά στοιχεία επικοινωνίας

Πληροφορίες για τους Ουκρανούς που έρχονται στη Λετονία (LV / UK / EN / RU) — δεν είναι επίσημος ιστότοπος, αλλά ανακατεύθυνση από τον δικτυακό τόπο της κυβέρνησης
Δημοτικό συμβούλιο της Ρίγας ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας (24/7) + 371 80000800
Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες υγείας που χρηματοδοτούνται δωρεάν από το κράτος (από 8.30 έως 17.00) + 371 80001234
 

Βασικές οργανώσεις που βοηθούν επιτόπου
Τηλεφωνική γραμμή βοήθειας για Ουκρανούς στη Λετονία (24/7) + 371 27380380
Τηλεγράφημα: t.me/ukrainelatvia
Ανοικτή τηλεφωνική γραμμή στη Ρίγα (24/7) + 371 80000800
 

Επιλογές δωρεάν μετακίνησης

Τρένα Latvijas dzelzce-š

Λιθουανία

Εθνικά στοιχεία επικοινωνίας

Πληροφορίες του Υπουργείου Εσωτερικών για τα άτομα που έρχονται από την Ουκρανία (EN / LT)
Τμήμα Μετανάστευσης (UK)
Eurodesk Lithuania (LT / UK / EN)
Ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για θέματα μετανάστευσης (κάθε μέρα από 7.30 έως 21.00) + 370 52717112
Ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για τη διαμονή (24/7) 1827 από τη Λιθουανία, + 370 67722222 από το εξωτερικό
Ανθρωπιστική βοήθεια (24/7) + 370 68498688
 

Βασικές οργανώσεις που βοηθούν επιτόπου

Κοινωνική πρωτοβουλία Stiprus Kartu (UK / EN / LT)
Λιθουανικός Ερυθρός Σταυρός (LT)
Λιθουανική Caritas (EN / LT)
Εθνικό Κέντρο Συντονισμού Στήριξης Εθελοντών (LT / EN / UK)
Maltieciai (EN / LT)
Εργασία στη Λιθουανία (EN)
 

Επιλογές δωρεάν μετακίνησης

Τρένα LTG και λεωφορεία του Βίλνιους

Λουξεμβούργο

Εθνικά στοιχεία επικοινωνίας

Πληροφορίες της κυβέρνησης για την υποδοχή των Ουκρανών προσφύγων (FR / EN με έντυπα στα FR / EN / UK / RU)
Υπουργείο Εξωτερικών (FR / EN)
Πληροφορίες σχετικά με το καταφύγιο προσωρινής προστασίας για την αρχική υποδοχή (UK / FR / EN)
Για προξενικές ερωτήσεις ατόμων που εγκαταλείπουν ή διέρχονται από την Ουκρανία + 35 224782386
 

Βασικές οργανώσεις που βοηθούν επιτόπου

LUkraine, ουκρανική κοινότητα στο Λουξεμβούργο (UK / EN)
Ερυθρός Σταυρός — Συχνές ερωτήσεις για τους Ουκρανούς πρόσφυγες (ENFRDE), ηλεκτρονικό ταχυδρομείο wellkomm@croix-rouge.lu (στα FR / EN / DE / UK / RU)
Γιατροί του Κόσμου: Για ιατρική βοήθεια (FR+35 28892371
Caritas Luxemburg (FR / EN)
 

Επιλογές δωρεάν μετακίνησης

Όλες οι δημόσιες συγκοινωνίες

Μάλτα

Εθνικά στοιχεία επικοινωνίας:

Υπουργείο Εσωτερικών Πληροφορίες για Ουκρανούς πρόσφυγες (EN)

Κάτω Χώρες

Εθνικά στοιχεία επικοινωνίας

Πληροφορίες σχετικά με την ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Ασφάλειας (NL / EN)
Υπηρεσία μετανάστευσης (NL / EN)
Κέντρα υποδοχής έκτακτης ανάγκης:
Utrecht, Jaarbeurshal 7 (EN), Amsterdam, Central Station (EN), Maastricht, Sporthal Glanerbrook (EN) and Eindhoven, Microlab Strijp-S (EN).
 

Βασικές οργανώσεις που βοηθούν επιτόπου

Βασικές οργανώσεις που βοηθούν επιτόπου (NL)
Vluchtelingenwerk (Συμβούλιο Προσφύγων) (NL / UK)
Βοήθεια για πρόσφυγες (EN / NL / UK / RU)
 

Επιλογές δωρεάν μετακίνησης

Τρένα NS και Thalys και όλες οι δημόσιες συγκοινωνίες

Πολωνία

Εθνικά στοιχεία επικοινωνίας

Πληροφορίες της κυβέρνησης για τους Ουκρανούς πολίτες (PL / UK / EN / RU)
Συχνές ερωτήσεις (PL / EN / RU)
Κυβερνητική πλατφόρμα υποστήριξης (PL / UK / EN)
Τηλεφωνική γραμμή βοήθειας του Γραφείου Αλλοδαπών + 48 477217575
Τηλεφωνική γραμμή βοήθειας για όσους κινδυνεύουν από εμπορία ανθρώπων + 48 226280120
Τηλεφωνική γραμμή βοήθειας για τους Ουκρανούς που αναζητούν ιατρική βοήθεια (24/7) + 48 807190590
Συνοριοφυλακή — κανόνες διέλευσης των συνόρων (PL) +48 825685119
Τηλεφωνική γραμμή βοήθειας για Πολωνούς πολίτες και κατόχους της κάρτας Πολωνού + 48 225238880
Κέντρα πληροφόρησης και γραμμές βοήθειας (EN / UK)
 

Βασικές οργανώσεις που βοηθούν επιτόπου

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (Πολωνικό Κέντρο Διεθνούς Βοήθειας) (EN / PL)
Polska Akcja Humanitarna (Πολωνική Ανθρωπιστική Δράση (EN)
Caritas Polska (PL)
Πολωνικός Ερυθρός Σταυρός (PL)
Fundacja Ocalenie (EN / PL)
Polska Misja Medyczna (Πολωνική Ιατρική Αποστολή)  (EN)
UA SOS (EN / UK / PL / RU)
Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη στην Κρακοβία (EN)
Βρήκατε έναν φίλο στο πρόσωπό μου (EN / UK / PL)
SOS Ukraine (PL / UK)
Υποδοχή προσφύγων στην Πολωνία (PL / EN / RU)
Narodowy Instytut Muzyki i Tańca (Εθνικό Ινστιτούτο Μουσικής και Χορού) (PL)
Ίδρυμα για τη συνεργασία Πολωνίας-Ουκρανίας (EN / PL / UK / RU)
 

Επιλογές δωρεάν μετακίνησης

Τα άτομα που εγκαταλείπουν την Ουκρανία μπορούν να χρησιμοποιούν δωρεάν:

Μπορούν επίσης να επωφελούνται από εκπτώσεις στα εισιτήρια του αερομεταφορέα LOT Airlines.
 

Η εταιρεία Wizz Air προσφέρει στους πρόσφυγες από την Ουκρανία 100 000 δωρεάν θέσεις σε όλες τις πτήσεις εντός της Ευρώπης από όμορες χώρες της Ουκρανίας.
 

Η εταιρεία Uber προσφέρει επίσης απεριόριστες δωρεάν μετακινήσεις μεταξύ των ουκρανικών συνόρων και πολωνικών πόλεων.

Πορτογαλία

Εθνικά στοιχεία επικοινωνίας:

Ειδικός ιστότοπος της κυβέρνησης (PT / EN)
Πληροφορίες για τα άτομα που φθάνουν στην Πορτογαλία από την Ουκρανία (PT / EN)
Πληροφορίες για τη διεθνή προστασία (EN)
Πληροφορίες σχετικά με τη διεθνή προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων (EN)
Κατάλογος δημόσιων υπηρεσιών ανά περιφέρεια (EN)
Βάση δεδομένων για το άσυλο (EN)
Εθνική γραμμή κατά της εμπορίας ανθρώπων (PT) +35 1964244281
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο dcinv.unidadeantitrafico@sef.pt
 

Βασικές οργανώσεις που βοηθούν επιτόπου

Ordem de Malta Portugal (PT)
Amnistia Internacional Portugal (PT)
Consultores inmobiliarios pela Ucrania - Ομάδα στο Facebook (PT)
Πορτογαλικός Ερυθρός Σταυρός (PT)
 

Επιλογές δωρεάν μετακίνησης

Τρένα CP της Πορτογαλίας

Ρουμανία

Εθνικά στοιχεία επικοινωνίας:

Ιστοσελίδα της κυβέρνησης με πληροφορίες για παροχή βοήθειας σε Ουκρανούς (RO / UK / EN)
Κυβερνητική ιστοσελίδα με πληροφορίες για παροχή βοήθειας σε Ουκρανούς (RO / UK)
Διαδικτυακή πλατφόρμα υποστήριξης και ενημέρωσης για άτομα που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο (RO / UK / RU / EN)
Γραμμή πληροφόρησης + 40 219590
Γενική Επιθεώρηση Μετανάστευσης (RO / EN) +40 214107513
Εθνική γραμμή κατά της εμπορίας ανθρώπων
Από τη Ρουμανία 0800 800 678
Από το εξωτερικό + +40 213133100

Βασικές οργανώσεις που βοηθούν επιτόπου

Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες Ρουμανία (EN) ανοιχτή γραμμή +40 723653 651
Ρουμανικό Εθνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (UK) ανοιχτή γραμμή +40 730073170
IOM (EN / UK)
Πλατφόρμα Dopomoha (UK / RO / EN)
Ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για ψυχολογική υποστήριξη + 40 745139747
 

Επιλογές δωρεάν μετακίνησης

Τα άτομα που εγκαταλείπουν την Ουκρανία μπορούν να χρησιμοποιούν δωρεάν τα τρένα της CFR με ένα εισιτήριο «Help Ukraine» καθώς και με τα λεωφορεία της STB.
Μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν δωρεάν τα λεωφορεία Romfour για τη μεταφορά μεταξύ των σταθμών. Η εταιρεία Romfour οργανώνει μεταφορές με λεωφορείο προς την Ιταλία και προς άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.
Η εταιρεία Wizz Air προσφέρει στους πρόσφυγες από την Ουκρανία 100 000 δωρεάν θέσεις σε όλες τις πτήσεις εντός της Ευρώπης από όμορες χώρες της Ουκρανίας.
Μπορούν επίσης να επωφελούνται από δωρεάν μετακινήσεις με την εταιρεία Flixbus από παραμεθόριες πόλεις της Ρουμανίας σε άλλες περιοχές της Ευρώπης.

Σλοβακία

Εθνικά στοιχεία επικοινωνίας

Πληροφορίες της κυβέρνησης για τους Ουκρανούς που εισέρχονται στη Σλοβακική Δημοκρατία (SK / UK / EN)
Ανοικτές τηλεφωνικές γραμμές του Υπουργείου Εσωτερικών για Ουκρανόφωνους + 421 513816111 και + 421 259765111
Μόνιμη Υπηρεσία Υπουργείου Εσωτερικών + 421 248593312
Υπουργείο Μεταφορών και Κατασκευών (UK)
Υπουργείο Παιδείας, Επιστημών, Έρευνας και Αθλητισμού (SK / EN)
Ανοικτή τηλεφωνική γραμμή Košice + 421 2800222550, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο pomocukrajine@vucke.sk
 

Βασικές οργανώσεις που βοηθούν επιτόπου

IOM (SK / UK / EN / RU)
ΜΚΟ Človek v ohrození (Άνθρωποι που έχουν ανάγκη) (SK / EN) Γραμμή πληροφόρησης + 421 917239708
ΜΚΟ Sme spolu (Σλοβακική — ουκρανική ΜΚΟ) (UK / SK / EN) ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας + 421 911201889
ΜΚΟ Iniciativa Kto pomoze Ukrajine (Πρωτοβουλία ΜΚΟ για την παροχή βοήθειας στην Ουκρανία) (UK / EN)
ΜΚΟ Magna (EN)
Σλοβακικός Ερυθρός Σταυρός (UK / SK / EN)
Οδοντιατρική περίθαλψη (EN / SK / UK)
Ukraine-Slovakia Help (UK / SK / EN) ανοιχτή γραμμή +421 911201889 (Telegram, WhatsApp ή Viber), ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ukrajina.sk.sos@gmail.com
Σελίδα στο Facebook Človek v ohrození (Άνθρωποι που χρειάζονται βοήθεια) (SK)
Σύνδεσμος για τα ανθρώπινα δικαιώματα (SK / EN)
Facebook Ομάδα Mareena (SK)
ΜΚΟ Nadácia Integra (SK)
ΜΚΟ Úsmev ako dar (Χάρισε ένα χαμόγελο) (SK / EN / UK)
Ελληνική Καθολική Εκκλησία Kosice (SK / UK)
 

Επιλογές δωρεάν μετακίνησης

Τα άτομα που εγκαταλείπουν την Ουκρανία μπορούν να χρησιμοποιούν δωρεάν τα τρένα της εταιρείας ZSSK.
Η εταιρεία Wizz Air προσφέρει στους πρόσφυγες από την Ουκρανία 100 000 δωρεάν θέσεις σε όλες τις πτήσεις εντός της Ευρώπης από όμορες χώρες της Ουκρανίας.

Σλοβενία

Εθνικά στοιχεία επικοινωνίας:

Δικτυακός τόπος της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την είσοδο στη χώρα και τη διεθνή προστασία (SL / UK / EN)
Ανοικτή γραμμή της κυβέρνησης (από 8.00 έως 18.00)
Από τη Σλοβενία 0804142
Από το εξωτερικό + 386 14787530, ηλεκτρονική διεύθυνση info.ukrajina@gov.si
 

Επιλογές δωρεάν μετακίνησης

Τρένα Slovenske železnice 

Ισπανία

Εθνικά στοιχεία επικοινωνίας

Ιστοσελίδα του ισπανικού Οργανισμού Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ES)
Υπουργείο Ένταξης, Κοινωνικής Ασφάλισης και Μετανάστευσης(ES)
Ανοιχτή γραμμή του Υπουργείου Ένταξης, Κοινωνικής Ασφάλισης και Μετανάστευσης +34 910474444
Υπουργείο Ένταξης, Κοινωνικής Ασφάλειας και Μετανάστευσης – ανοιχτές γραμμές στις περιφέρειες (ES / UK)
Υπηρεσία Ασύλου (ES)
Κρατικό Δίκτυο Υποδοχής για άτομα που εγκαταλείπουν τον τόπο τους για να ξεφύγουν από τον πόλεμο — Κατάλογος στοιχείων επικοινωνίας (ES / UK)
Εθνική γραμμή κατά της εμπορίας ανθρώπων
Από την Ισπανία +34 900105090, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο trata@guardiacivil.es

Βασικές οργανώσεις που βοηθούν επιτόπου

Ισπανικός Ερυθρός Σταυρός (ES)
Cáritas (ES)
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (ES)
Medicos del mundo (Γιατροί του κόσμο) (ES)
Aldeas Infantiles (ES)
 

Επιλογές δωρεάν μετακίνησης

Τρένα Renfe

Σουηδία

Εθνικά στοιχεία επικοινωνίας

Σουηδικός Οργανισμός Μετανάστευσης (EN), με πληροφορίες σχετικά με την προσωρινή προστασία
 

Βασικές οργανώσεις που βοηθούν επιτόπου

Σουηδικός Ερυθρός Σταυρός (SV)
 

Επιλογές δωρεάν μετακίνησης

Μεταφορές Stena Line και δημόσιες συγκοινωνίες στη Στοκχόλμη

Οργανώσεις ευρωπαϊκής εμβέλειας

Πληροφορίες σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τη νομική συνδρομή

Κατάλογος σημείων επαφής του συμβουλίου των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για νομική βοήθεια σε όλη την ΕΕ (UK / EN)
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και τους Εξόριστους — Επισκόπηση των εθνικών μέτρων για την αντιμετώπιση των αφίξεων από την Ουκρανία (EN)
 

Οργανώσεις ευρωπαϊκής εμβέλειας που βοηθούν επιτόπου στα κράτη μέλη της ΕΕ

IOM (EN)
UNHCR (EN)
UNICEF (EN)
Ευρωπαϊκή πλατφόρμα ΜΚΟ για το άσυλο και τη μετανάστευση (EN) — Κατάλογος μελών (EN)
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και τους Εξόριστους (EN)
Refugees Welcome International (Διεθνής Υποδοχή Προσφύγων) (EN)
Βοήθεια του Ευρωπαϊκού Δικτύου Φρουράς σε ορφανά και ασυνόδευτα παιδιά (EN)
Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (EN)
Διεθνής Καθολική Επιτροπή Μετανάστευσης (EN)
Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (EN)
Save the Children (EN)
Terre des Hommes (EN)
Hospitality Helps (UK / EN)
Science for Ukraine (EN)
Ukraine Shelter (EN / UK)
Ενωμένοι για την Ουκρανία (EN / UK)
Διεθνής Επιτροπή Διάσωσης (EN)
 

Οργανώσεις για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων:

Missing Children Europe (UK / RU / EN)
Ανοικτή τηλεφωνική γραμμή από την ΕΕ 116000
Από χώρες εκτός ΕΕ +31 888009000
 

Ελεύθερες αεροπορικές μεταφορές από τη Μολδαβία στις χώρες της ΕΕ

UNHCR (EN
Κυβέρνηση της Μολδαβίας (EN / UK)

Ο πίνακας ενημερώθηκε την 1η Ιουνίου 2022.

Έγγραφα

EU stands with Ukraine: Information for people fleeing Russia's invasion of Ukraine
English
(239.5 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση