Skip to main content
Logotip Europske komisije
Solidarnost EU-a s Ukrajinom

Informacije za osobe koje bježe od rata u Ukrajini

Ove su informacije dostupne i na sljedećim jezicima: ukrajinskom | українська | ruskom | русский

Ako u bijegu od rata u Ukrajini dolazite u Europsku uniju, ovdje ćete pronaći najvažnije informacije o pravima koja imate pri ulasku u zemlju EU-a i putovanju unutar EU-a, uvjetima za privremenu zaštitu i podnošenju zahtjeva za međunarodnu zaštitu.

Priprema za odlazak

Ako je moguće, ponesite sa sobom valjane putne isprave. No ako nemate putne isprave ni liječničku dokumentaciju (potvrdu o cijepljenju, test na COVID-19), to ne bi trebala biti prepreka vašem ulasku u EU.

Sve zemlje EU-a koje graniče s Ukrajinom iz humanitarnih razloga dopuštaju ulazak svim osobama koje bježe od rata u Ukrajini bez obzira na to imaju li biometrijsku putovnicu. To se odnosi i na djecu. Ako imate ukrajinsko državljanstvo i biometrijsku putovnicu, možete ući u EU predočenjem putovnice na granici. U svim drugim slučajevima zemlje EU-a prihvatit će vas iz humanitarnih razloga.

Vaša prava u EU-u

Nakon što uđete u EU, imate niz mogućnosti ovisno o vašoj osobnoj situaciji. Nadležna tijela obavijestit će vas o vašim pravima.

1. Može vam se odobriti privremena zaštita

Ako ste imali stalno boravište u Ukrajini te nakon 24. veljače 2022. napustili zemlju u bijegu od rata, možete imati pravo na privremenu zaštitu u bilo kojoj zemlji EU-a. Privremena zaštita trajat će najmanje godinu dana, a može se produljiti ovisno o stanju u Ukrajini. U skladu s Direktivom o privremenoj zaštiti ta prava uključuju boravišnu dozvolu i pristup tržištu rada i stanovanju, medicinsku pomoć i pristup obrazovanju za djecu. Svatko tko zakonito boravi u EU-u ima pravo i otvoriti osnovni bankovni račun. I vi imate pravo na osnovni bankovni račun.

2. Međunarodnu zaštitu možete zatražiti u EU-u

Korisnici privremene zaštite imaju pravo u bilo kojem trenutku podnijeti zahtjev za međunarodnu zaštitu (azil).

Ako se na to odlučite, vaša privremena zaštita može se obustaviti dok imate status i prava podnositelja zahtjeva za azil. Ako na kraju razmatranja vaš zahtjev za azil bude odbijen, a trenutačna privremena zaštita još je uvijek na snazi u EU-u, obnovit će vam se status privremene zaštite.

Trebali biste se informirati o praksi relevantne države članice kako biste odlučili hoćete li zatražiti međunarodnu zaštitu uz boravišnu dozvolu kojom se dokazuje vaš status privremene zaštite.

3. Možete zatražiti pomoć pri repatrijaciji

Ako ste živjeli u Ukrajini i zatim pobjegli od rata, treba vam biti omogućen ulazak u EU neovisno o vašem državljanstvu i pravu na međunarodnu zaštitu. Ako se možete sigurno vratiti u svoju zemlju, trebali biste se obratiti nadležnim tijelima ili organizacijama koje će vam pomoći da se onamo vratite.

Kako biste dobili pomoć pri repatrijaciji, obratite se veleposlanstvu/konzulatu vaše zemlje podrijetla u zemlji EU-a u kojoj trenutačno boravite. Nacionalna tijela u toj zemlji mogu vam pomoći i da stupite u kontakt sa svojim veleposlanstvom/konzulatom u slučaju da naiđete na probleme te vam mogu ponuditi pomoć pri repatrijaciji.

Priprema za odlazak ili povratak u Ukrajinu

Daljnje putovanje u EU-u

Ako ste pobjegli od rata u Ukrajini, u većini slučajeva moći ćete putovati u druge zemlje EU-a. Ukrajinski državljani koji imaju biometrijsku putovnicu to pravo imaju na temelju bezviznog režima između EU-a i Ukrajine. Ako ste državljanin treće zemlje, trebali biste provjeriti nalazi li se vaša zemlja podrijetla na popisu trećih zemalja čiji su državljani izuzeti od obveze posjedovanja vize.

Informacije o nacionalnim tijelima i mogućnostima za besplatno putovanje

Kliknite na zemlju na ovoj karti i pronađite korisne informacije o: nacionalnim tijelima kojima se možete obratiti radi privremene zaštite, organizacijama koje pomažu osobama koje bježe iz Ukrajine, mogućnostima za besplatno putovanje, zdravstvenoj zaštiti i valjanosti vozačkih dozvola.

Karta sadržava i lokacije prihvatnih objekata i centara za transfer te dodatne informacije o putovanju i boravku u EU-u.

Austrija

Nacionalni podaci za kontakt

Austrijsko ministarstvo unutarnjih poslova (DE)
Savezna agencija za prihvat i potporu (DE / EN)
Ministarstvo unutarnjih poslova – česta pitanja za osobe koje bježe od rata u Ukrajini (UK)
Državni zavod za zapošljavanje: kako dobiti radnu dozvolu (DE / UK / EN)
 

Glavne organizacije koje pomažu na terenu

Popis organizacija (DE)
Stranica na Facebooku za pomoć osobama koje bježe od rata (DE)
Austrijski Caritas (DE)
Dežurna telefonska linija za psihološku potporu (UK)
Iz Austrije 0134301014
Iz inozemstva +43 6699665109
 

Mogućnosti za besplatno putovanje

Sav javni prijevoz

Belgija

Nacionalni podaci za kontakt

Informativne internetske stranice belgijske savezne vlade (FR / NL / DE / EN / UK) +32 24888888
Informacije Ureda za imigraciju o podnošenju zahtjeva za privremenu zaštitu za Ukrajince u Belgiji (FR / NL / EN)
Savezni ombudsman (FR / NL / EN / UK)
Dežurne telefonske linije ukrajinskog veleposlanstva u Belgiji
Rezervna linija +32 23792115
Opća pitanja +32 23792160
Pitanja o smještaju +32 23792112
 

Glavne organizacije koje pomažu na terenu

Crveni križ – Flamanska zajednica (NL / FR / EN) +32 15443407
Crveni križ – Frankofona zajednica (FR) +32 81771648
Agence Fédérale pour l’Accueil des Demandeurs d’Asile +32 22134411 (FR / NL / EN)
Serve the City Brussels (FR / NL / EN) +32 27343502
Popis inicijativa u Belgiji – Belgijci za Ukrajinu (EN)
Stranica na Facebooku – Solidarnost s Ukrajinom (EN)
Organizacija PAG-ASA za žrtve iskorištavanja (EN / FR / NL) +32 25116464
 

Mogućnosti za besplatno putovanje

Vlakovi SNCB/NMBS-a i Thalys

Bugarska

Nacionalni podaci za kontakt

Jedinstveni informativni portal vlade o mjerama povezanima s krizom u Ukrajini (BGUK / EN)
Informacije državne agencije za izbjeglice (EN / UK)
Mjesta za registraciju – karta s informacijama (BG / UK / EN / RU)
Dežurne telefonske linije +38 029055555+38 0322465075
Dežurna telefonska linija Ministarstva vanjskih poslova +35 929482404, e-adresa: crisis@mfa.bg
 

Glavne organizacije koje pomažu na terenu

Grupa na Facebooku udruge ukrajinskih organizacija „Mati Ukraina” (BG / UK)
 

Mogućnosti za besplatno putovanje

Vlakovi BDZ-a

Hrvatska

Nacionalni podaci za kontakt

Početna stranica Ministarstva unutarnjih poslova (HR / EN), e-adresa: privremena.zastita@mup.hr
Internetska stranica Ministarstva unutarnjih poslova za raseljene osobe iz Ukrajine (HR / UK)
Posebni informativni letak Ministarstva unutarnjih poslova (HR)
Informacije o aktivaciji Direktive o privremenoj zaštiti (HR)
 

Glavne organizacije koje pomažu na terenu

Hrvatski Crveni križ (HR / EN)
Dežurne telefonske linije i korisni brojevi za kontakt (UK / HR)
E-adresa UNHCR-a: hrvza@unhcr.org
E-adresa IOM-a: iomzagreb@iom.int
 

Mogućnosti za besplatno putovanje

Osobe koje bježe od rata u Ukrajini mogu besplatno koristiti putničke vlakove HŽ Putničkog prijevoza.

Cipar

Nacionalni podaci za kontakt

Početna stranica Ministarstva unutarnjih poslova (GR)
Informacije o aktivaciji Direktive o privremenoj zaštiti (EN / GR)
Internetske stranice službe za azil (EN / GR)
Odjel za matične urede i migracije (EN / GR)
Ministarstvo za istraživanja, inovacije i digitalnu politiku (od ponedjeljka do petka od 8 do 20 sati) 1477, +35 722285777
 

Glavne organizacije koje pomažu na terenu

Grupa na Facebooku za Ukrajince koji traže savjet – Ciparsko vijeće za izbjeglice (EN)
UNHCR u Cipru (EN)

Češka

Nacionalni podaci za kontakt

Informacije za ukrajinske državljane koji bježe od rata (UK / CS)
Ministarstvo unutarnjih poslova – Uprava za objekte za smještaj izbjeglica (CS / EN / UK)
Dežurna telefonska linija ministarstva unutarnjih poslova +42 0974801802
Naši Ukrajinci – Službene internetske stranice za podršku (CS / EN / UK / RU)
Veleposlanstvo Ukrajine u Pragu – stranica na Facebooku (UK)

 

Glavne organizacije koje pomažu na terenu

Stojíme za Ukrajinou (CS / EN / UK / RU)
Inicijativa za prijevoz izbjeglica od granice (CS / EN / UK)
Grupa na Facebooku za potporu (CS / UK)
Inicijativa za prihvat izbjeglica (CS / EN)
Udruga za integraciju i migracije (EN)
Organizacija za potporu izbjeglicama (EN)
ADRA (organizacija za humanitarnu pomoć i razvoj) (CS / EN)
CARE ČR (CS)
Češki Crveni križ (CS)
Člověk v tísni (pomoć potrebitim osobama) (CS)
Diakonie ČCE (CS)
Češki Caritas (CS)
Lékaři bez hranic (Liječnici bez granica) (CS)
 

Mogućnosti za besplatno putovanje

Vlakovi RegioJet, Leo Express, České dráhy (https://www.cd.cz/info/aktuality/-36295/) te autobusi prijevoznika Arriva transport, javni prijevoz u Pragu i javni prijevoz u pokrajini Središnjoj Češkoj

Danska

Nacionalni podaci za kontakt

Danska služba za imigraciju – (EN / UK)
Posebna internetska stranica danske službe za imigraciju s informacijama o tome kako podnijeti zahtjev za izdavanje boravišne dozvole (EN), pomoć Ukrajini (EN)
Danski centar za krizu u Ukrajini (UK / EN)

 

Mogućnosti za besplatno putovanje

Osobe koje bježe od rata u Ukrajini mogu besplatno koristiti vlakove DSB-a.
Ukrajinske izbjeglice imaju pravo na besplatan prijelaz automobilima preko Oresundskog mosta (most između Danske i Švedske).

Estonija

Nacionalni podaci za kontakt

Službene stranice vlade za osobe koje bježe od rata (EE / EN / UK / RU)
Internetske stranice Ministarstva unutarnjih poslova (EN)
Ministarstvo gospodarstva i komunikacija (EN)
Početna stranica policije i granične straže (EE / EN / UK / RU)
Početna stranica fonda za socijalno osiguranje (EE / EN / RU), dežurna telefonska linija 1247
Internetske stranice vlade s informacijama za ukrajinske građane (EE / EN / RU)
Portal za mlade (EE / RU)
 

Glavne organizacije koje pomažu na terenu

Popis nevladinih organizacija (EE / EN / RU)
Estonsko vijeće za izbjeglice (EE / EN / UK / RU), dežurna telefonska linija (svakim danom od 9 do 19 sati) +37 256782288 
Estonski Crveni križ (EE)
Ukrajinski kulturni centar (EE / EN / UK)
Mondo MTÜ (EE / EN)
 

Mogućnosti za besplatno putovanje

Vlakovi Elrona i vlakovi javnog prijevoza

Finska

Nacionalni podaci za kontakt

Finska služba za imigraciju: Upute za izbjeglice koje stižu u Finsku (FI / SV / EN / UK)
Finska služba za imigraciju: Česta pitanja (FI / SV / EN / UK)
Ministarstvo unutarnjih poslova: privremena zaštita (FI / SV / EN)
 

Glavne organizacije koje pomažu na terenu

Finski Crveni križ (FI / SV / EN)
Pomoć crkve u Finskoj (FI / SV / EN)  
 

Mogućnosti za besplatno putovanje

Osobe koje bježe iz Ukrajine mogu besplatno koristiti usluge prijevoznika Onnibus i željezničkog prijevoznika VR.
Mogu ostvariti i popust od 95 % na neto cijene za jednosmjerne karte prijevoznika Finnair od Varšave, Krakova, Gdanjska, Budimpešte i Praga do Helsinkija.

Francuska

Nacionalni podaci za kontakt

Službene informativne stranice vlade (FR / UK)
Ukrajinsko veleposlanstvo u Francuskoj (FRUK) +33 187666612 (pritisnite tipku 2 za ukrajinski)
Informacije Ministarstva unutarnjih poslova za građane Ukrajine (FR / UK)
Stranice grada Pariza (EN)
 

Glavne organizacije koje pomažu na terenu

Secours populaire (FR) +33 144782100
Secours catholique (FR) +33 145497300
Croix rouge (FR) +33 144431100
 

Mogućnosti za besplatno putovanje

Vlakovi SNCF-a i Thalys

Njemačka

Nacionalni podaci za kontakt

Savezno ministarstvo unutarnjih poslova i zajednice: Germany4Ukraine (DE / UK / EN / RU)  
Savezno ministarstvo unutarnjih poslova i zajednice: Vladina stranica s najčešćim pitanjima o ulasku u zemlju i boravku u njoj (DE / UK / EN)
 

Glavne organizacije koje pomažu na terenu

Savez njemačkih organizacija koje prikupljaju donacije za Ukrajinu (DE / EN)
UNHCR (DE)
Njemački Crveni križ (DE)
Organizacija Ärzte der Welt (DE)
Njemački Caritas (DE)
Diakonie Katastrophenhilfe (DE)
Pro Asyl (DE / EN)
Pravni savjeti (DE)
 

Mogućnosti za besplatno putovanje

Vlakovi prijevoznika DB i Thalys te sav regionalni i lokalni javni prijevoz

Grčka

Nacionalni podaci za kontakt

Vladine internetske stranice s informacijama za raseljene osobe (GR / UK / EN)
Ukrajinsko veleposlanstvo u Grčkoj (EN), dežurna telefonska linija +30 693276606
 

Glavne organizacije koje pomažu na terenu

UNHCR (GR / EN / FR)
Popis organizacija (DE)

Mađarska

Nacionalni podaci za kontakt

Mađarska glavna uprava nadležna za pitanja stranaca – informacije za osobe koje bježe od rata u Ukrajini (EN / UK)
Dežurne telefonske linije Vlade
Iz Mađarske 06 80310310
Iz Ukrajine 0800 504546
Iz drugih zemalja +36 15501828, e-adresa: menekultinfo@me.gov.hu
Nacionalno vijeće za koordinaciju humanitarne pomoći – za Ukrajince blizu granice s Mađarskom: 1357 (cijena poziva je 500 forinti / 1,37 EUR)
Veleposlanstvo Ukrajine – stranica na Facebooku (UK)

Glavne organizacije koje pomažu na terenu

Grupa na Facebooku za smještaj (HU)
Mađarski Crveni križ (HU)
Mađarska dobrotvorna organizacija Malteškog reda (HU)
Mađarski Caritas (HU)
Stranica na Facebooku za pomoć migrantima (HU)
Informativne stranice Mađarskog helsinškog odbora (EN)
Mađarska udruga za migrante (EN / UK / RU)
 

Mogućnosti za besplatno putovanje

Svi vlakovi prijevoznika MAV s besplatnom „kartom solidarnosti” i putovanje čitavom prometnom mrežom BKK-a u Budimpešti.
Wizz Air pomaže ukrajinskim izbjeglicama tako što im nudi 100 000 slobodnih mjesta na svim letovima iz zemalja koje graniče s Ukrajinom prema europskim gradovima.

Irska

Nacionalni podaci za kontakt

Informacije irskog ministarstva pravosuđa o zahtjevima u vezi s vizama (EN)
Najčešća pitanja o putovanju u Irsku (EN)
Posebne vladine internetske stranice s informacijama o Direktivi o privremenoj zaštiti (EN)
Informacije za građane o međunarodnoj zaštiti (EN)
 

Glavne organizacije koje pomažu na terenu

Irsko vijeće za izbjeglice (EN)

 

Mogućnosti za besplatno putovanje

Vlakovi Irskih željeznica te autobusi prijevoznika Bus Éireann i Expressway.

Italija

Nacionalni podaci za kontakt

Ministarstvo vanjskih poslova (IT)
Ministarstvo unutarnjih poslova (IT), Vodič za tražitelje azila (EN)
Nacionalna civilna zaštita (ITEN) – leci s najvažnijim informacijama (IT / EN / UK / RU)
 

Glavne organizacije koje pomažu na terenu

UNHCR (IT)
Talijansko vijeće za izbjeglice (IT)
Comunità di Sant’Egidio (EN / IT / RU)
Talijanski Crveni križ (IT)
Caritas Ambrosiana (IT)
Nevladina organizacija AVSI (IT)
Nevladina organizacija AIBI (IT)
Stranice na Facebooku nevladine organizacije Intersos (IT)
 

Mogućnosti za besplatno putovanje

Osobe koje bježe iz Ukrajine mogu besplatno koristiti usluge autobusnih prijevoznika Flixbus, Marino Bus te putovati vlakovima Trenorda. Mogu besplatno putovati vlakovima prijevoznika Trenitalia u roku od najviše 5 dana nakon ulaska u Italiju.

Latvija

Nacionalni podaci za kontakt

Informacije za Ukrajince koji dolaze u Latviju (LV / UK / EN / RU) – neslužbena stranica na koju se preusmjerava sa stranica vlade
Dežurna telefonska linija grada Rige (24 sata dnevno, sedam dana u tjednu) +371 80000800
Informacije o besplatnoj zdravstvenoj skrbi koju financira država (od 8.30 do 17 sati) +371 80001234
 

Glavne organizacije koje pomažu na terenu
Jedinstvena informativna telefonska linija za Ukrajince u Latviji (24 sata dnevno, sedam dana u tjednu) +371 27380380
Telegram: t.me/ukrainelatvia
Dežurna telefonska linija u Rigi (24 sata dnevno, sedam dana u tjednu) +371 80000800
 

Mogućnosti za besplatno putovanje

Vlakovi Latvijas dzelzceļš

Litva

Nacionalni podaci za kontakt

Informacije Ministarstva unutarnjih poslova za osobe koje dolaze iz Ukrajine (EN / LT)
Odjel za migracije (UK)
Eurodesk Litva (LT / UK / EN)
Dežurna telefonska linija za pitanja migracija (svakim danom od 7.30 do 21 sat) +370 52717112
Dežurna telefonska linija za smještaj (24 sata dnevno, sedam dana u tjednu) 1827 iz Litve, +370 67722222 iz inozemstva
Humanitarna pomoć (24 sata dnevno, sedam dana u tjednu) +370 68498688
 

Glavne organizacije koje pomažu na terenu

Socijalna inicijativa Stiprus Kartu (UK / EN / LT)
Litavski Crveni križ (LT)
Litavski Caritas (EN / LT)
Nacionalni centar za koordinaciju volontera (LT / EN / UK)
Maltieciai (EN / LT)
Work in Lithuania (EN)
 

Mogućnosti za besplatno putovanje

Vlakovi LTG-a i autobusi u Vilniusu

Luksemburg

Nacionalni podaci za kontakt

Informacije vlade o prihvatu izbjeglica iz Ukrajine (FR / EN s obrascima na FR / EN / UK / RU)
Ministarstvo vanjskih poslova (FR / EN)
Informacije o privremenom smještaju pri prvom prihvatu (UK / FR / EN)
Telefonska linija za konzularna pitanja za osobe koje odlaze ili su u tranzitu iz Ukrajine +35 224782386
 

Glavne organizacije koje pomažu na terenu

LUkraine, Ukrajinska zajednica u Luksemburgu (UK / EN)
Crveni križ – najčešća pitanja za izbjeglice iz Ukrajine (ENFRDE), e-adresa: wellkomm@croix-rouge.lu (na FR / EN / DE / UK / RU)
Médecins du monde: za medicinsku pomoć (FR+35 28892371
Luksemburški Caritas (FR / EN)
 

Mogućnosti za besplatno putovanje

Sav javni prijevoz

Malta

Nacionalni podaci za kontakt

Informacije Ministarstva unutarnjih poslova za izbjeglice iz Ukrajine (EN)

Nizozemska

Nacionalni podaci za kontakt

Informacije na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa i sigurnosti (NL / EN)
Služba za imigraciju (NL / EN)
Centri za hitni prihvat:
Utrecht, Jaarbeurshal 7 (EN), Amsterdam, Glavni kolodvor (EN), Maastricht, Sporthal Glanerbrook (EN) i Eindhoven, Microlab Strijp-S (EN).
 

Glavne organizacije koje pomažu na terenu

Pregled organizacija koje pomažu na terenu (NL)
Vluchtelingenwerk (Vijeće za izbjeglice) (NL / UK)
Pomoć za izbjeglice (EN / NL / UK / RU)
 

Mogućnosti za besplatno putovanje

Vlakovi NS-a i Thalys te sav javni prijevoz

Poljska

Nacionalni podaci za kontakt

Vladine informacije za ukrajinske građane (PL / UK / EN / RU)
Najčešća pitanja (PL / EN / RU)
Vladina platforma za pomoć (PL / UK / EN)
Dežurna telefonska linija Ureda za strance +48 477217575
Dežurna telefonska linija za osobe u opasnosti od trgovine ljudima +48 226280120
Dežurna telefonska linija za Ukrajince kojima je potrebna zdravstvena skrb (24 sata dnevno, sedam dana u tjednu) +48 807190590
Granična straža – pravila za prelazak granice (PL) +48 825685119
Dežurna telefonska linija za državljane Poljske i imatelje odgovarajućih dokumenata +48 225238880
Informacijske točke i dežurne telefonske linije (EN / UK)
 

Glavne organizacije koje pomažu na terenu

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (Poljski centar za međunarodnu pomoć) (EN / PL)
Polska Akcja Humanitarna (Poljska humanitarna akcija) (EN)
Poljski Caritas (PL)
Poljski Crveni križ (PL)
Fundacja Ocalenie (EN / PL)
Polska Misja Medyczna (Poljska medicinska misija) (EN)
UA SOS (EN / UK / PL / RU)
Korisne informacije o pomoći u Krakovu (EN)
Program „You have a friend in me” (EN / UK / PL)
SOS Ukraine (PL / UK)
Refugees Welcome Polska (PL / EN / RU)
Narodowy Instytut Muzyki i Tańca (Nacionalni institut za glazbu i ples) (PL)
Zaklada za poljsko-ukrajinsku suradnju (EN / PL / UK / RU)
 

Mogućnosti za besplatno putovanje

Osobe koje bježe iz Ukrajine mogu besplatno koristiti usluge prijevoznika:

Zračni prijevoznik LOT za njih je osigurao karte po sniženim cijenama.
 

Wizz Air je za ukrajinske izbjeglice osigurao 100 000 slobodnih mjesta na svim letovima iz zemalja koje graniče s Ukrajinom prema europskim gradovima.
 

Uber nudi neograničen broj besplatnih vožnji od ukrajinske granice do poljskih gradova.

Portugal

Nacionalni podaci za kontakt

Posebne vladine internetske stranice (PT / EN)
Informacije za osobe iz Ukrajine koje stižu u Portugal (PT / EN)
Informacije o međunarodnoj zaštiti (EN)
Informacije o međunarodnoj zaštiti maloljetnika bez pratnje (EN)
Popis javnih službi po regijama (EN)
Baza podataka s informacijama o azilu (EN)
Nacionalna linija za borbu protiv trgovine ljudima (PT) +35 1964244281
E-adresa: dcinv.unidadeantitrafico@sef.pt
 

Glavne organizacije koje pomažu na terenu

Portugalski Malteški red (PT)
Amnistia Internacional Portugal (PT)
Consultores inmobiliarios pela Ucrania – grupa na Facebooku (PT)
Portugalski Crveni križ (PT)
 

Mogućnosti za besplatno putovanje

Vlakovi portugalskog prijevoznika CP

Rumunjska

Nacionalni podaci za kontakt

Vladine internetske stranice s informacijama za pomoć Ukrajincima (RO / UK / EN)
Vladine internetske stranice za pomoć Ukrajincima (RO / UK)
Internetska platforma za podršku i informiranje ljudi koji bježe od rata (RO / UK / RU / EN)
Telefonska linija za informacije +40 219590
Glavni inspektorat za imigraciju (RO / EN) +40 214107513
Nacionalna telefonska linija za borbu protiv trgovine ljudima
Iz Rumunjske 0800 800 678
Iz inozemstva +40 213133100

Glavne organizacije koje pomažu na terenu

UNHCR Rumunjska (EN), dežurna telefonska linija +40 723653 651
Rumunjsko nacionalno vijeće za izbjeglice (UK), dežurna telefonska linija +40 730073170
IOM (EN / UK)
Platforma Dopomoha (UK / RO / EN)
Dežurna telefonska linija za psihološku potporu +40 745139747
 

Mogućnosti za besplatno putovanje

Osobe koje bježe iz Ukrajine mogu besplatno putovati vlakovima CFR-a s kartom „Help Ukraine” te autobusima STB-a.
Besplatno mogu putovati i autobusima Romfoura. Romfour organizira autobusni prijevoz do Italije i drugih europskih gradova.
Wizz Air je za ukrajinske izbjeglice osigurao 100 000 slobodnih mjesta na svim letovima iz zemalja koje graniče s Ukrajinom prema europskim gradovima.
Za njih su besplatne i linije prijevoznika Flixbus od rumunjskih pograničnih gradova do gradova širom Europe.

Slovačka

Nacionalni podaci za kontakt

Informacije vlade za Ukrajince koji ulaze u Slovačku (SK / UK / EN)
Dežurne telefonske linije Ministarstva unutarnjih poslova za govornike ukrajinskog +421 513816111 i +421 259765111
Dežurna služba Ministarstva unutarnjih poslova +421 248593312
Ministarstvo prometa i graditeljstva (UK)
Ministarstvo obrazovanja, znanosti, istraživanja i sporta (SK / EN)
Dežurna telefonska linija regije Košice +421 2800222550, e-adresa: pomocukrajine@vucke.sk
 

Glavne organizacije koje pomažu na terenu

IOM (SK / UK / EN / RU)
Nevladina organizacija Človek v ohrození (pomoć potrebitim osobama) (SK / EN) telefonska linija za informacije +421 917239708
Nevladina organizacija Sme spolu (slovačko-ukrajinska nevladina organizacija) (UK / SK / EN) dežurna telefonska linija +421 911201889
Nevladina organizacija Iniciativa Kto pomoze Ukrajine (inicijativa za pomoć Ukrajini) (UK / EN)
Nevladina organizacija Magna (EN)
Slovački Crveni križ (UK / SK / EN)
Stomatološka zdravstvena skrb (EN / SK / UK)
SME SPOLU – pomoć Ukrajincima u Slovačkoj (UK / SK / EN) dežurna telefonska linija +421 911201889 (Telegram, WhatsApp ili Viber), e-adresa: ukrajina.sk.sos@gmail.com
Stranica na Facebooku Človek v ohrození (pomoć potrebitim osobama) (SK)
Liga za ljudska prava (SK / EN)
Grupa na Facebooku Mareena (SK)
Nevladina organizacija Nadácia Integra (SK)
Nevladina organizacija Úsmev ako dar (osmijeh na poklon) (SK / EN / UK)
Grkokatolička eparhija Košice (SK / UK)
 

Mogućnosti za besplatno putovanje

Osobe koje bježe iz Ukrajine mogu besplatno putovati vlakovima ZSSK-a.
Wizz Air je za ukrajinske izbjeglice osigurao 100 000 slobodnih mjesta na svim letovima iz zemalja koje graniče s Ukrajinom prema europskim gradovima.

Slovenija

Nacionalni podaci za kontakt

Vladine internetske stranice s informacijama o ulasku u zemlju i međunarodnoj zaštiti (SL / UK / EN)
Dežurna telefonska linija vlade (od 8 do 18 sati)
Iz Slovenije 0804142
Iz inozemstva +386 14787530, e-adresa: info.ukrajina@gov.si
 

Mogućnosti za besplatno putovanje

Vlakovi prijevoznika Slovenske železnice 

Španjolska

Nacionalni podaci za kontakt

Internetske stranice španjolske Agencije za međunarodnu suradnju i razvoj (ES)
Internetske stranice Ministarstva uključivosti, socijalne sigurnosti i migracija (ES)
Dežurna telefonska linija Ministarstva uključivosti, socijalne sigurnosti i migracija +34 910474444
Dežurna telefonska linija Ministarstva uključivosti, socijalne sigurnosti i migracija u pokrajinama (ES/UK)
Ured za azil (ES)
Državna mreža za prihvat osoba koje bježe od rata – podaci za kontakt (ES / UK)
Nacionalna telefonska linija za borbu protiv trgovine ljudima
Iz Španjolske +34 900105090, email:trata@guardiacivil.es

Glavne organizacije koje pomažu na terenu

Španjolski Crveni križ (ES)
Cáritas (ES)
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (ES)
Medicos del mundo (ES)
Aldeas Infantiles (ES)
 

Mogućnosti za besplatno putovanje

Vlakovi prijevoznika Renfe

Švedska

Nacionalni podaci za kontakt

Švedska agencija za migracije (EN), s informacijama o privremenoj zaštiti
 

Glavne organizacije koje pomažu na terenu

Švedski Crveni križ (SV)
 

Mogućnosti za besplatno putovanje

Linije prijevoznika Stena Line i javni prijevoz u Stockholmu

Informacije na razini EU-a

Informacije o pravnoj pomoći na razini EU-a

Popis kontaktnih točaka Vijeća odvjetničkih komora Europe za pravnu pomoć na razini EU-a (UK / EN)
Europsko vijeće za izbjeglice i prognanike – pregled nacionalnih mjera za osobe koje dolaze iz Ukrajine (EN)
 

Organizacije na razini EU-a koje pomažu na terenu u državama članicama EU-a

IOM (EN)
UNHCR (EN)
UNICEF (EN)
Europska platforma nevladinih organizacija za azil i migracije (EN) – popis članova (EN)
Europsko vijeće za izbjeglice i prognanike (EN)
Refugees Welcome International (EN)
Europska mreža za skrbništvo – pomoć siročadi i djeci bez pratnje (EN)
Europski forum za osobe s invaliditetom (EN)
Međunarodna katolička komisija za migracije (EN)
Međunarodni odbor Crvenog križa (EN)
Save the Children (EN)
Terre des Hommes (EN)
Hospitality Helps (UK / EN)
Science for Ukraine (EN)
Ukraine Shelter (EN / UK)
United for Ukraine (EN / UK)
Međunarodni odbor za spašavanje (EN)
 

Organizacije koje se bore protiv trgovine ljudima:

Missing Children Europe (UK / RU / EN)
Dežurna telefonska linija iz EU-a 116000
Izvan EU-a +31 888009000
 

Besplatni zračni prijevoz iz Moldove u zemlje EU-a

UNHCR (EN
Vlada Moldove (EN / UK)

Tablica ažurirana 1. lipnja 2022.

Dokumenti

EU stands with Ukraine: Information for people fleeing Russia's invasion of Ukraine
English
(239.5 KB - PDF)
Preuzimanje