Skip to main content
Logo Európskej komisie
Solidarita EÚ s Ukrajinou

informácie pre ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine

Tieto informácie sú k dispozícii aj v týchto jazykoch: ukrajinčina | українська | ruština | русский

Ak utekáte pred vojnou na Ukrajine a prichádzate do Európskej únie, na tejto stránke nájdete dôležité informácie o vašich právach, pokiaľ ide o vstup do krajiny EÚ, nárok na dočasnú ochranu a žiadosť o medzinárodnú ochranu, ako aj o vašich právach na cestovanie v rámci Európskej únie.

Pred odchodom

Ak je to možné, pri odchode si so sebou vezmite platné cestovné doklady. Chýbajúce cestovné alebo zdravotné doklady (osvedčenie o očkovaní, test na COVID-19) by však nemali byť prekážkou vstupu do EÚ.

Všetky krajiny EÚ hraničiace s Ukrajinou umožňujú vstup všetkým ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine z humanitárnych dôvodov bez ohľadu na to, či majú biometrický pas. To sa vzťahuje aj na deti. Ak máte ukrajinskú štátnu príslušnosť a biometrický pas, môžete vstúpiť do EÚ na základe predloženia cestovného pasu. Vo všetkých ostatných prípadoch vám krajiny EÚ umožnia vstup z humanitárnych dôvodov.

Vaše práva v EÚ

Po prekročení hraníc EÚ máte viacero možností v závislosti od vašej osobnej situácie. Orgány vás budú zodpovedajúcim spôsobom informovať o vašich právach.

1. Môže vám byť udelená dočasná ochrana

Ak ste mali na Ukrajine trvalý pobyt a z krajiny ste ušli pred vojnou počnúc 24. februárom 2022, môžete mať nárok na dočasnú ochranu v ktorejkoľvek krajine EÚ. Dočasná ochrana bude trvať aspoň jeden rok a môže sa predĺžiť v závislosti od situácie na Ukrajine. Práva podľa smernice o dočasnej ochrane zahŕňajú povolenie na pobyt, prístup na trh práce a k bývaniu, lekársku pomoc a prístup detí k vzdelávaniu. Každý, kto má legálny pobyt v EÚ, má takisto právo otvoriť si základný bankový účet. Takisto budete mať právo otvoriť si základný bankový účet.

2. O medzinárodnú ochranu môžete požiadať v EÚ

Osoby požívajúce dočasnú ochranu majú právo kedykoľvek požiadať o medzinárodnú ochranu (azyl).

Ak sa rozhodnete tak urobiť, vaša dočasná ochrana môže byť pozastavená, zatiaľ čo budete mať postavenie a práva žiadateľa o azyl. Ak sa vaša žiadosť o azyl po preskúmaní zamietne a súčasná dočasná ochrana v EÚ stále platí, vaše postavenie osoby s dočasnou ochranou sa obnoví.

Mali by ste sa informovať o tom, aké postupy členský štát uplatňuje, aby ste sa mohli rozhodnúť, či okrem povolenia na pobyt, ktoré preukazuje vaše postavenie osoby s dočasnou ochranou, požiadate aj o medzinárodnú ochranu.

3. Môžete požiadať o pomoc pri repatriácii

Ak ste žili na Ukrajine a utiekli pred vojnou, mali by ste mať možnosť prekročiť hranice EÚ bez ohľadu na vašu štátnu príslušnosť a právo na medzinárodnú ochranu. Ak sa môžete bezpečne vrátiť do svojej domovskej krajiny, mali by ste kontaktovať príslušné orgány alebo organizácie, ktoré vám môžu pomôcť vrátiť sa.

O pomoc pri repatriácii môžete požiadať veľvyslanectvo/konzulát vašej krajiny pôvodu v krajine EÚ, v ktorej sa v súčasnosti zdržiavate. Orgány v tejto krajine vám môžu pomôcť aj pri kontaktovaní vášho veľvyslanectva/konzulátu v prípade, že narazíte na problémy, a môžu vám poskytnúť pomoc pri vašej repatriácii.

Príprava na odchod alebo návrat na Ukrajinu

Cestovanie v rámci EÚ

Ak ste utiekli pred vojnou na Ukrajine, vo väčšine prípadov budete môcť cestovať do iných krajín EÚ. Pokiaľ ide o Ukrajincov s biometrickým pasom, toto právo vyplýva z bezvízového režimu zavedeného medzi EÚ a Ukrajinou. Ak pochádzate z tretej krajiny, musíte si overiť, či je vaša krajina pôvodu na zozname tretích krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od vízovej povinnosti.

Informácie o vnútroštátnych orgánoch a možnostiach bezplatného cestovania

Kliknutím na krajinu na tejto mape nájdete užitočné informácie o otázkach, ako sú: vnútroštátne orgány, na ktoré sa možno obrátiť v súvislosti s dočasnou ochranou; organizácie pôsobiace v oblasti pomoci osobám na úteku z Ukrajiny, ako aj spôsob ich kontaktovania; možnosti bezplatného cestovania; výrobkov zdravotnej starostlivosti a informácie o platnosti vodičských preukazov.

Mapa obsahuje aj lokality v členských štátoch EÚ, kde sa nachádzajú prijímacie zariadenia, transferové centrá alebo ktoré ponúkajú ďalšie informácie o cestovaní a pobyte v EÚ.

Rakúsko

Kontaktné údaje vnútroštátnych orgánov

Rakúske ministerstvo vnútra (DE)
Spolková agentúra pre prijímanie a podporné služby (DE/EN)
Ministerstvo vnútra – najčastejšie otázky pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny (UK)
Verejná služba zamestnanosti: ako získať pracovné povolenie (DE/UK/EN)
 

Hlavné organizácie pomáhajúce na mieste

Zoznam organizácií (DE)
Facebooková stránka na pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou (DE)
Caritas Rakúsko (DE)
Linka psychologickej podpory (UK)
Z Rakúska 0134301014
Zo zahraničia +43 6699665109
 

Možnosti bezplatného cestovania

Všetka verejná doprava

Belgicko

Kontaktné údaje vnútroštátnych orgánov

Informačné webové sídlo federálnej vlády (FR/NL/DE/EN/UK) +32 24888888
Informácie úradu pre prisťahovalectvo týkajúce sa žiadostí Ukrajincov o dočasnú ochranu v Belgicku (FR/NL/EN)
Federálny ombudsman (FR/NL/EN/UK)
Horúce linky veľvyslanectva Ukrajiny v Belgicku
Vyhradená linka +32 23792115
Všeobecné otázky +32 23792160
Otázky týkajúce sa ubytovania +32 23792112
 

Hlavné organizácie pomáhajúce na mieste

Červený kríž – flámske spoločenstvo (NL/FR/EN) +32 15443407
Červený kríž – francúzske spoločenstvo (FR) +32 81771648
Agence Fédérale pour l’Accueil des Demandeurs d’Asile +32 22134411 (FR/NL/EN)
Pobočka organizácie Serve the City v Bruseli (FR/NL/EN) +32 27343502
Zoznam iniciatív v Belgicku – Belgians for Ukraine (Belgičania pre Ukrajinu) (EN)
Facebooková stránka – Solidarity with Ukraine (Solidarita s Ukrajinou) (EN)
PAG-ASA pre obete vykorisťovania (EN/FR/NL) +32 25116464
 

Možnosti bezplatného cestovania

Vlaky spoločností SNCB/NMBS a Thalys

Bulharsko

Kontaktné údaje vnútroštátnych orgánov

Jednotný vládny informačný portál o opatreniach a krokoch v súvislosti s krízou na Ukrajine (BG/UK/EN)
Informácie Štátnej agentúry pre utečencov (EN/UK)
Registračné body – mapa s informáciami (BG/UK/EN/RU)
Čísla na horúce linky:+38 029055555+38 0322465075
Krízová horúca linka ministerstva zahraničných vecí:+35 929482404, e-mail crisis@mfa.bg
 

Hlavné organizácie pomáhajúce na mieste

Facebooková skupina Asociácie ukrajinských organizácii „Mati Ukraina“ (BG/UK)
 

Možnosti bezplatného cestovania

Vlaky spoločnosti BDZ

Chorvátsko

Kontaktné údaje vnútroštátnych orgánov

Domovská stránka ministerstva vnútra (HR/EN), e-mail: privremena.zastita@mup.hr
Webové sídlo ministerstva vnútra pre ukrajinských utečencov (HR/UK)
Leták ministerstva vnútra so špecializovanými informáciami (HR)
Informácie o aktivácii smernice o dočasnej ochrane (HR)
 

Hlavné organizácie pomáhajúce na mieste

Chorvátsky červený kríž (HR/EN)
Horúce linky a užitočné kontaktné čísla (UK/HR)
E-mail UNHCR: hrvza@unhcr.org
E-mail IOM: iomzagreb@iom.int
 

Možnosti bezplatného cestovania

Ľudia utekajúci z Ukrajiny môžu bezplatne využívať vlaky spoločnosti HŽ Putnički prijevoz na základe „solidárneho lístka“ a lístka označeného „Pomoc Ukrajine“.

Cyprus

Kontaktné údaje vnútroštátnych orgánov

Domovská stránka ministerstva vnútra (GR)
Informácie o aktivácii smernice o dočasnej ochrane (EN/GR)
Webové sídlo azylovej služby (EN / GR)
Oddelenie občianskeho registra a migrácie (EN / GR)
Horúca linka ministerstva pre výskum, inováciu a digitálnu politiku (pondelok až piatok 8.00 hod. – 20.00 hod.) 1477, +35 722285777
 

Hlavné organizácie pomáhajúce na mieste

Facebooková skupina pre Ukrajincov, ktorí potrebujú poradiť – Cyperská rada pre utečencov (EN)
UNHCR Cyprus (EN)

Česko

Kontaktné údaje vnútroštátnych orgánov

Informácie pre ukrajinských občanov utekajúcich pred konfliktom (UK/CS)
Správa utečeneckých zariadení ministerstva vnútra (CS/EN/UK)
Linka pomoci ministerstva vnútra: +42 0974801802
Naši Ukrajinci – webové sídlo oficiálnej podpory (CS/EN/UK/RU)
Ukrajinské veľvyslanectvo v Prahe – facebooková stránka (UK)

 

Hlavné organizácie pomáhajúce na mieste

Stojíme za Ukrajinou (CS/EN/UK/RU)
Drive for refugees (Jazda pre utečencov) – pomoc s prepravou z hranice (CS/EN/UK)
Podporná facebooková skupina (CS/UK)
Utečenci vitajte (CS/EN)
Združenie pre integráciu a migráciu (EN)
Organizácia na pomoc utečencom (EN)
ADRA (humanitárna a rozvojová organizácia) (CS/EN)
CARE ČR (CS)
Český červený kríž (CS)
Člověk v tísni (CS)
Diakonie ČCE (CS)
Caritas Česká republika (CS)
Lékaři bez hranic (CS)
 

Možnosti bezplatného cestovania

Vlaky spoločností RegioJet, Leo Express, České dráhy (https://www.cd.cz/info/aktuality/-36295/), doprava poskytovaná spoločnosťou Arriva, verejná doprava v Prahe a v Stredočeskom kraji.

Dánsko

Kontaktné údaje vnútroštátnych orgánov

Dánsky úrad pre prisťahovalectvo – (EN/UK)
Špecializovaná webová stránka Dánskeho úradu pre prisťahovalectvo o tom, ako požiadať o povolenie na pobyt (EN), a o podpore pre Ukrajinu (EN)
Dánske centrum pre ukrajinskú krízu (UK/EN)

 

Možnosti bezplatného cestovania

Ľudia utekajúci z Ukrajiny môžu bezplatne využívať vlaky spoločnosti DSB.
Ukrajinské autá môžu bezplatne prechádzať cez most Öresundsbron (Dánsko – Švédsko).

Estónsko

Kontaktné údaje vnútroštátnych orgánov

Oficiálna vládna webová lokalita pre ľudí utekajúcich pred vojnou (EE/EN/UK/RU)
Domovská stránka ministerstva vnútra (EN)
Ministerstvo hospodárstva a komunikácie (EN)
Domovská stránka polície a pohraničnej stráže (EE/EN/UK/RU)
Domovská stránka fondu sociálneho poistenia (EE/EN/RU), horúca linka 1247
Vládna webová stránka s informáciami pre ukrajinských občanov (EE/EN/RU)
Portál pre mládež (EE/RU)
 

Hlavné organizácie pomáhajúce na mieste

Zoznam MVO (EE/EN/RU)
Estónska rada pre utečencov (EE/EN/UK/RU), horúca linka (každý deň od 9.00 hod. do 19.00 hod.) +37 256782288 
Estónsky červený kríž (EE)
Ukrajinské kultúrne centrum (EE/EN/UK)
Mondo MTÜ (EE/EN)
 

Možnosti bezplatného cestovania

Vlaky spoločnosti Elronverejná vlaková doprava

Fínsko

Kontaktné údaje vnútroštátnych orgánov

Fínsky úrad pre prisťahovalectvo: Pokyny pre utečencov prichádzajúcich do Fínska (FI/SV/EN/UK)
Fínsky úrad pre prisťahovalectvo: Často kladené otázky (FI/SV/EN/UK)
Ministerstvo vnútra: dočasná ochrana (FI/SV/EN)
 

Hlavné organizácie pomáhajúce na mieste

Fínsky červený kríž (FI/SV/EN)
Pomoc fínskej cirkvi (FI/SV/EN)  
 

Možnosti bezplatného cestovania

Ľudia utekajúci z Ukrajiny môžu bezplatne využívať autobusovú dopravu poskytovanú spoločnosťou Onnibusvlaky spoločnosti VR.
Takisto môžu využiť 95 % zľavu na čisté cestovné za jednosmerné letenky spoločnosti Finnair z Varšavy, Krakova, Gdanska, Budapešti a Prahy do Helsínk.

Francúzsko

Kontaktné údaje vnútroštátnych orgánov

Oficiálne vládne informačné webové sídlo (FR/UK)
Veľvyslanectvo Ukrajiny vo Francúzsku (FR/UK) +33 187666612 (stlačte 2 pre ukrajinčinu)
Informácie ministerstva vnútra pre ukrajinských občanov (FR/UK)
Mesto Paríž (EN)
 

Hlavné organizácie pomáhajúce na mieste

Secours populaire (FR) +33 144782100
Secours catholique (FR) +33 145497300
Červený kríž (FR) +33 144431100
 

Možnosti bezplatného cestovania

Vlaky spoločností SNCF a Thalys

Nemecko

Kontaktné údaje vnútroštátnych orgánov

Spolkové ministerstvo vnútra a vlasti: Germany4Ukraine (DE/UK/EN/RU)  
Spolkové ministerstvo vnútra a vlasti: Najčastejšie otázky na verejnú správu o vstupe a pobyte (DE/UK/EN)
 

Hlavné organizácie pomáhajúce na mieste

Aliancia nemeckých humanitárnych organizácií, ktoré robia zbierky pre Ukrajinu (DE/EN)
UNHCR (DE)
Nemecký červený kríž (DE)
Humanitárna organizácia zameraná na zdravotnú starostlivosť (DE)
Caritas Nemecko (DE)
Diakonie Katastrophenhilfe (DE)
Pro Asyl (DE/EN)
Právni poradcovia (DE)
 

Možnosti bezplatného cestovania

Vlaky spoločností DB a Thalys a všetka regionálna a miestna verejná doprava

Grécko

Kontaktné údaje vnútroštátnych orgánov

Vládna webová stránka s informáciami pre vysídlené osoby (GR/UK/EN)
Ukrajinské veľvyslanectvo v Grécku (EN), horúca linka +30 693276606
 

Hlavné organizácie pomáhajúce na mieste

UNHCR (GR/EN/FR)
Zoznam organizácií (EN)

Maďarsko

Kontaktné údaje vnútroštátnych orgánov

Informácie maďarského generálneho riaditeľstva pre cudzineckú politiku pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny (EN/UK)
Vládne horúce linky
Z Maďarska 06 80310310
Z Ukrajiny 0800 504546
Z iných krajín +36 15501828, e-mail menekultinfo@me.gov.hu
Národná humanitárna koordinačná rada – pre Ukrajincov pri maďarských hraniciach: 1357 (jeden hovor stojí 500 forintov/1,37 EUR)
Ukrajinské veľvyslanectvo – facebooková stránka (UK)

Hlavné organizácie pomáhajúce na mieste

Facebooková skupina zameraná na ubytovanie (HU)
Maďarský červený kríž (HU)
Maďarská charitatívna služba Maltézskeho rádu (HU)
Caritas Maďarsko (HU)
Facebooková stránka pomoci pre prisťahovalcov (HU)
Informačná stránka Maďarského helsinského výboru (EN)
Maďarská asociácia pre prisťahovalcov (EN/UK/RU)
 

Možnosti bezplatného cestovania

Všetky vlaky spoločnosti MAV na základe bezplatného „solidárneho lístka“ a všetka verejná doprava poskytovaná spoločnosťou BKK bezplatne v Budapešti.
Letecká spoločnosť Wizz Air podporuje ukrajinských utečencov tým, že im dáva k dispozícii 100 000 voľných miest v rámci všetkých kontinentálnych európskych letov s odletom z krajín hraničiacich s Ukrajinou.

Írsko

Kontaktné údaje vnútroštátnych orgánov

Írske ministerstvo spravodlivosti – informácie o vízovej povinnosti (EN)
Najčastejšie otázky v súvislosti s cestovaním do Írska (EN)
Špecializovaná webová stránka verejnej správy s informáciami o smernici o dočasnej ochrane (EN)
Informácie pre občanov o medzinárodnej ochrane (EN)
 

Hlavné organizácie pomáhajúce na mieste:

Írska rada pre utečencov (EN)

 

Možnosti bezplatného cestovania

Vlaky Írskych železníc, autobusová doprava poskytovaná spoločnosťou Bus Éireann a doprava poskytovaná spoločnosťou Expressway

Taliansko

Kontaktné údaje vnútroštátnych orgánov

Ministerstvo zahraničných vecí (IT)
Ministerstvo vnútra (IT) Príručka pre žiadateľov o azyl (EN)
Národný úrad civilnej ochrany (IT/EN) – informačné letáky (IT/EN/UK/RU)
 

Hlavné organizácie pomáhajúce na mieste

UNHCR (IT)
Talianska rada pre utečencov (IT)
Comunità di Sant’Egidio (EN/IT/RU)
Taliansky červený kríž (IT)
Caritas Ambrosiana (IT)
MVO AVSI (IT)
MVO AIBI (IT)
MVO Intersos – facebooková stránka (IT)
 

Možnosti bezplatného cestovania

Ľudia utekajúci z Ukrajiny môžu bezplatne využívať autobusovú dopravu poskytovanú spoločnosťami Flixbus a Marino Bus a vlaky spoločnosti Trenord. Do piatich dní od vstupu do Talianska môžu takisto bezplatne cestovať vlakmi spoločnosti Trenitalia.

Lotyšsko

Kontaktné údaje vnútroštátnych orgánov

Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich do Lotyšska (LV/UK/EN/RU) – nejde o oficiálne webové sídlo, ale presmerovanie z webového sídla vlády
Horúca linka mestského zastupiteľstva v Rige (24/7) +371 80000800
Informácie o bezplatných službách zdravotnej starostlivosti financovaných štátom (8.30 hod. – 17.00 hod.) +371 80001234
 

Hlavné organizácie pomáhajúce na mieste
Jednotná informačná linka pomoci pre Ukrajincov v Lotyšsku (24/7) +371 27380380
Telegram: t.me/ukrainelatvia
Horúca linka v Rige (24/7) +371 80000800
 

Možnosti bezplatného cestovania

Vlaky spoločnosti Latvijas dzelzceļš

Litva

Kontaktné údaje vnútroštátnych orgánov

Informácie ministerstva vnútra pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny (EN/LT)
Úrad pre migráciu (UK)
Eurodesk Litva (LT/UK/EN)
Horúca linka pre otázky migrácie (každý deň od 7.30 hod. do 21.00 hod.) +370 52717112
Horúca linka pre ubytovanie (24/7) 1827 z Litvy, +370 67722222 zo zahraničia
Humanitárna pomoc (24/7) +370 68498688
 

Hlavné organizácie pomáhajúce na mieste

Sociálna iniciatíva Stiprus Kartu (UK/EN/LT)
Litovský červený kríž (LT)
Litovská organizácia Caritas (EN/LT)
Národné centrum koordinácie dobrovoľníckej pomoci (LT/EN/UK)
Maltieciai (EN/LT)
Pracujte v Litve (EN)
 

Možnosti bezplatného cestovania

Vlaky spoločnosti LTGautobusy vo Vilniuse

Luxembursko

Kontaktné údaje vnútroštátnych orgánov

Vládne informácie o prijímaní ukrajinských utečencov (FR/EN s formulármi vo FR/EN/UK/RU)
Ministerstvo zahraničných vecí (FR/EN)
Informácie o dočasnom ochrannom útočisku na účely úvodného prijatia (UK/FR/EN)
Konzulárne otázky ľudí, ktorí opúšťajú Ukrajinu alebo využívajú Luxembursko ako tranzitný štát pri odchode z Ukrajiny +35 224782386
 

Hlavné organizácie pomáhajúce na mieste

LUkraine, ukrajinské spoločenstvo v Luxembursku (UK/EN)
Červený kríž – najčastejšie otázky pre ukrajinských utečencov (ENFRDE), e-mail wellkomm@croix-rouge.lu (vo FR/EN/DE/UK/RU)
Médecins du monde: lekárska pomoc (FR+35 28892371
Caritas Luxembursko (FR/EN)
 

Možnosti bezplatného cestovania

Všetka verejná doprava

Malta

Kontaktné údaje vnútroštátnych orgánov:

Informácie ministerstva vnútra pre ukrajinských utečencov (EN)

Holandsko

Kontaktné údaje vnútroštátnych orgánov

Informácie na webovej stránke ministerstva spravodlivosti a bezpečnosti (NL/EN)
Úrad pre prisťahovalectvo (NL/EN)
Miesta núdzového príjmu:
Utrecht, Jaarbeurshal 7 (EN), Amsterdam, Central Station (EN), Maastricht, Sporthal Glanerbrook (EN) a Eindhoven, Microlab Strijp-S (EN).
 

Hlavné organizácie pomáhajúce na mieste

Prehľad organizácií pomáhajúcich na mieste (NL)
Vluchtelingenwerk (Rada pre utečencov) (NL/UK)
Pomoc pre utečencov (EN/NL/UK/RU)
 

Možnosti bezplatného cestovania

Vlaky spoločností NS a Thalys a všetka verejná doprava

Poľsko

Kontaktné údaje vnútroštátnych orgánov

Vládne informácie pre ukrajinských občanov (PL/UK/EN/RU)
Najčastejšie otázky (PL/EN/RU)
Vládna platforma podpory (PL/UK/EN)
Linka pomoci cudzineckého úradu +48 477217575
Linka pomoci pre potenciálne obete obchodovania s ľuďmi +48 226280120
Linka pomoci pre Ukrajincov, ktorí potrebujú lekársku pomoc (24/7) +48 807190590
Pohraničná stráž – pravidlá prekročenia hranice (PL) +48 825685119
Linka pomoci pre poľských občanov a držiteľov poľského preukazu (Karta Polaka) +48 225238880
Informačné body a linky pomoci (EN/UK)
 

Hlavné organizácie pomáhajúce na mieste

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (Poľské centrum pre medzinárodnú pomoc) (EN/PL)
Polska Akcja Humanitarna (Poľská humanitárna činnosť) (EN)
Caritas Poľsko (PL)
Poľský červený kríž (PL)
Fundacja Ocalenie (EN/PL)
Polska Misja Medyczna (Poľská lekárska misia) (EN)
UA SOS (EN/UK/PL/RU)
Užitočné informácie o podpore v Krakove (EN)
You have a friend in me (Máš vo mne priateľa) (EN/UK/PL)
SOS Ukrajina (PL/UK)
Refugees Welcome Polska (Utečenci vitajte, Poľsko) (PL/EN/RU)
Narodowy Instytut Muzyki i Tańca (Národný inštitút hudby a tanca) (PL)
Nadácia pre poľsko-ukrajinskú spoluprácu (EN/PL/UK/RU)
 

Možnosti bezplatného cestovania

Ľudia utekajúci z Ukrajiny môžu bezplatne využívať:

Takisto môžu využiť zľavy na lety leteckej spoločnosti LOT Airlines.
 

Letecká spoločnosť Wizz Air ponúka ukrajinským utečencom 100 000 voľných miest v rámci všetkých kontinentálnych európskych letov s odletom z krajín hraničiacich s Ukrajinou.
 

Spoločnosť Uber ponúka neobmedzené bezplatné cesty medzi ukrajinskou hranicou a poľskými mestami.

Portugalsko

Kontaktné údaje vnútroštátnych orgánov:

Špecializované vládne webové sídlo (PT/EN)
Informácie pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny do Portugalska (PT/EN)
Informácie o medzinárodnej ochrane (EN)
Informácie o medzinárodnej ochrane pre maloleté osoby bez sprievodu (EN)
Zoznam verejných služieb podľa regiónu (EN)
Databáza azylových informácií (EN)
Národná linka proti obchodovaniu s ľuďmi (PT) +35 1964244281
e-mail: dcinv.unidadeantitrafico@sef.pt
 

Hlavné organizácie pomáhajúce na mieste

Maltézsky rád v Portugalsku (PT)
Amnistia Internacional Portugal (PT)
Consultores inmobiliarios pela Ucrania – facebooková skupina (PT)
Portugalský červený kríž (PT)
 

Možnosti bezplatného cestovania

Vlaky spoločnosti CP v Portugalsku

Rumunsko

Kontaktné údaje vnútroštátnych orgánov:

Vládna webová stránka s informáciami o pomoci Ukrajincom (RO/UK/EN)
Vládna webová stránka venovaná pomoci Ukrajincom (RO/UK/EN)
Webová podporná a informačná platforma pre ľudí utekajúcich pred vojnou (RO/UK/RU/EN)
Informačná linka +40 219590
Generálny inšpektorát pre prisťahovalectvo (RO/EN) +40 214107513
Národná linka proti obchodovaniu s ľuďmi
Z Rumunska 0800 800 678
Zo zahraničia +40 213133100

Hlavné organizácie pomáhajúce na mieste

UNHCR Rumunsko (EN), horúca linka +40 723653 651
Rumunská národná rada pre utečencov (UK), horúca linka +40 730073170
IOM (EN/UK)
Platforma Dopomoha (UK/RO/EN)
Horúca linka pre psychologickú podporu +40 745139747
 

Možnosti bezplatného cestovania

Ľudia utekajúci z Ukrajiny môžu bezplatne využívať vlaky spoločnosti CFR na základe lístka označeného „Pomoc Ukrajine“, ako aj kyvadlovú dopravu poskytovanú spoločnosťou STB.
Takisto môžu bezplatne využívať kyvadlovú autobusovú dopravu poskytovanú spoločnosťou Romfour medzi jednotlivými stanicami. Spoločnosť Romfour organizuje autobusovú dopravu do Talianska a iných európskych miest.
Letecká spoločnosť Wizz Air ponúka ukrajinským utečencom 100 000 voľných miest v rámci všetkých kontinentálnych európskych letov s odletom z krajín hraničiacich s Ukrajinou.
Takisto môžu bezplatne využívať autobusovú dopravu poskytovanú spoločnosťou Flixbus z rumunských pohraničných miest do iných krajín Európy.

Slovensko

Kontaktné údaje vnútroštátnych orgánov

Vládne informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko (SK/UK/EN)
Horúce linky ministerstva vnútra pre ľudí hovoriacich po ukrajinsky +421 513816111 a +421 259765111
Stála služba ministerstva vnútra +421 248593312
Ministerstvo dopravy a výstavby (UK)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (SK/EN)
Horúca linka pre Košický samosprávny kraj +421 2800222550, e-mail pomocukrajine@vucke.sk
 

Hlavné organizácie pomáhajúce na mieste

IOM (SK/UK/EN/RU)
MVO Človek v ohrození (SK/EN) Informačná linka +421 917239708
MVO Sme spolu (slovensko-ukrajinská MVO) (UK/SK/EN), horúca linka +421 911201889
MVO iniciatíva Kto pomôže Ukrajine (UK/EN)
MVO Magna (EN)
Slovenský červený kríž (UK/SK/EN)
Zubárska zdravotná starostlivosť (EN/SK/UK)
Ukrajina-Slovensko SOS (UK/SK/EN), horúca linka +421 911201889 (Telegram, WhatsApp alebo Viber), e-mail: ukrajina.sk.sos@gmail.com
Človek v ohrození, facebooková stránka (SK)
Liga za ľudské práva (SK/EN)
Facebooková skupina Mareena (SK)
MVO Nadácia Integra (SK)
MVO Úsmev ako dar (SK/EN/UK)
Gréckokatolícka eparchia Košice (SK/UK)
 

Možnosti bezplatného cestovania

Ľudia utekajúci z Ukrajiny môžu bezplatne využívať vlaky spoločnosti ZSSK.
Letecká spoločnosť Wizz Air ponúka ukrajinským utečencom 100 000 voľných miest v rámci všetkých kontinentálnych európskych letov s odletom z krajín hraničiacich s Ukrajinou.

Slovinsko

Kontaktné údaje vnútroštátnych orgánov:

Vládna webová lokalita vrátane informácií o vstupe do krajiny a medzinárodnej ochrane (SL/UK/EN)
Vládna horúca linka (8.00 hod. hod.)
Zo Slovinska 0804142
Zo zahraničia +386 14787530, e-mail info.ukrajina@gov.si
 

Možnosti bezplatného cestovania

Vlaky spoločnosti Slovenske železnice 

Španielsko

Kontaktné údaje vnútroštátnych orgánov

Webová stránka Španielskej agentúry pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj (ES)
Webové sídlo ministerstva pre začlenenie, sociálne zabezpečenie a migráciu (ES)
Ministerstvo pre začlenenie, sociálne zabezpečenie a migráciu, horúca linka +34 910474444
Ministerstvo pre začlenenie, sociálne zabezpečenie a migráciu, horúca linka v provinciách +34 910474444 (ES/UK)
Azylový úrad (ES)
Štátna sieť prijímacích orgánov pre ľudí utekajúcich pred vojnou – zoznam kontaktných údajov (ES/UK)
Národná linka proti obchodovaniu s ľuďmi
Zo Španielska +34 900105090, e-mail trata@guardiacivil.es

Hlavné organizácie pomáhajúce na mieste

Španielsky červený kríž (ES)
Cáritas (ES)
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (ES)
Medicos del mundo (ES)
Aldeas Infantiles (ES)
 

Možnosti bezplatného cestovania

Vlaky spoločnosti Renfe

Švédsko

Kontaktné údaje vnútroštátnych orgánov

Švédska agentúra pre migráciu (EN) – informácie o dočasnej ochrane
 

Hlavné organizácie pomáhajúce na mieste

Švédsky červený kríž (SV)
 

Možnosti bezplatného cestovania

Doprava poskytovaná spoločnosťou Stena Lineverejná doprava v Štokholme

Organizácie pôsobiace v celej EÚ

Celoúnijné informácie o právnej pomoci

Celoúnijný zoznam kontaktných miest pre právnu pomoc CCBE (UK/EN)
Európska Rada pre utečencov a emigrantov – prehľad vnútroštátnych opatrení v reakcii na príchod ľudí z Ukrajiny (EN)
 

Organizácie pôsobiace v celej EÚ, ktoré pomáhajú na územiach členských štátov EÚ

IOM (EN)
UNHCR (EN)
UNICEF (EN)
Európska platforma mimovládnych organizácií v oblasti azylu a migrácie (EN) – zoznam členov (EN)
Európska Rada pre utečencov a emigrantov (EN)
Refugees Welcome International (Utečenci vitajte, medzinárodná organizácia) (EN)
Európska sieť pre poručníctvo alebo opatrovníctvo – pomoc pre siroty a deti bez sprievodu (EN)
Európske fórum zdravotne postihnutých (EN)
Medzinárodná katolícka komisia pre migráciu (EN)
Medzinárodný výbor Červeného kríža (EN)
Save the Children (Zachráňte deti) (EN)
Terre des Hommes (EN)
Hospitality Helps (Pohostinnosť pomáha) (UK/EN)
Science for Ukraine (Veda pre Ukrajinu) (EN)
Ukraine Shelter (Útočisko pre Ukrajinu) (EN/UK)
United for Ukraine (Zjednotení pre Ukrajinu) (EN/UK)
Medzinárodný záchranný výbor (EN)
 

Organizácie bojujúce proti obchodovaniu s ľuďmi:

Missing Children Europe (Stratené deti v Európe) (UK/RU/EN)
Horúca linka pre EÚ 116000
Z krajín mimo EÚ +31 888009000
 

Bezplatné letecké transfery z Moldavska do krajín EÚ

UNHCR (EN
Moldavská vláda (EN/UK)

Tabuľka aktualizovaná 1. júna 2022.

Dokumenty

EU stands with Ukraine: Information for people fleeing Russia's invasion of Ukraine
English
(239.5 KB - PDF)
Stiahnuť