Skip to main content
EU:s solidaritet med Ukraina

Information för dig som flyr från kriget i Ukraina

Läs informationen på ukrainska eller ryska: Ukrainska | українська | Ryska | русский

Här kan du som flyr till EU från kriget i Ukraina läsa om dina rättigheter när det gäller att passera gränsen till ett EU-land, få tillfälligt skydd, ansöka om internationellt skydd och resa vidare inom EU.

Innan du lämnar landet

Om du kan, ta med dig giltiga resehandlingar när du ger dig av. Du får dock komma in i EU även om du saknar resehandlingar eller intyg på vaccination eller covidtest.

Alla EU-länder som gränsar till Ukraina låter alla som flyr från kriget i Ukraina resa in av humanitära skäl, oavsett om du har ett biometriskt pass eller inte. Det gäller även barn. Om du är ukrainsk medborgare och har ett biometriskt pass är det bara att visa upp passet vid gränsen, men annars släpps du ändå in av humanitära skäl.

Dina rättigheter i EU

När du har kommit till EU har du olika möjligheter beroende på din specifika situation. Myndigheterna kommer att informera dig om dina rättigheter.

1. Du kan beviljas tillfälligt skydd

Om du var permanent bosatt i Ukraina och lämnade landet den 24 februari 2022 eller senare för att fly från kriget kan du ha rätt till tillfälligt skydd i vilket EU-land som helst. Det tillfälliga skyddet gäller i minst ett år, och kan förlängas beroende på hur läget i Ukraina utvecklas. Dina rättigheter enligt direktivet om tillfälligt skydd omfattar uppehållstillstånd, tillgång till boende och sjukvård, tillträde till arbetsmarknaden och skolgång för barnen. Du har också rätt att öppna ett betalkonto.

2. Du kan ansöka om internationellt skydd i EU

Du som har beviljats tillfälligt skydd kan när som helst ansöka om internationellt skydd (asyl).

I så fall kan ditt tillfälliga skydd komma att upphöra så länge du har status och rättigheter som asylsökande. Om din asylansökan avslås omfattas du återigen av det tillfälliga skyddet, förutsatt att det fortfarande är i kraft i EU.

Ta reda på EU-landets praxis innan du bestämmer om du ska ansöka om internationellt skydd utöver ett uppehållstillstånd som visar din tillfälliga skyddsstatus.

3. Be om hjälp med att återvända till ditt hemland

Oavsett medborgarskap och din rätt till internationellt skydd bör du få resa in i EU om du bodde i Ukraina före kriget och har flytt därifrån. Om det är säkert att åka tillbaka till ditt hemland bör du kontakta relevanta myndigheter eller organisationer som kan hjälpa dig med att återvända till ditt hemland.

För hjälp med hemtransport bör du kontakta ditt hemlands ambassad/konsulat i det land där du för närvarande vistas. Myndigheterna i ditt värdland kan också hjälpa dig att kontakta din ambassad/ditt konsulat om du stöter på problem och kan erbjuda dig hjälp med att återvända till hemlandet.

Innan du återvänder till Ukraina

Resa vidare inom EU

Om du har flytt från kriget i Ukraina kan du i de flesta fall resa vidare till andra EU-länder. Om du är ukrainsk medborgare och har ett biometriskt pass behöver du inget visum och kan därför resa inom EU en viss period. Om du kommer från ett annat land utanför EU måste du ta reda på om ditt ursprungsland finns med på listan med länder vars medborgare inte behöver visum.

Information om nationella myndigheter och gratisresor

Klicka på ett land på kartan för att se vilka myndigheter du ska kontakta för att få tillfälligt skydd, vilka organisationer som hjälper folk på flykt från Ukraina och hur du kontaktar dem, vilka transportbolag som erbjuder gratisresor, hur du får hälso- och sjukvård och om ditt körkort gäller i landet.

På kartan hittar du också kontaktpunkter för mottagningsanläggningar, transfercentrum och annan information om din resa och vistelse i EU.

Österrike

Nationella kontaktuppgifter

Österrikes inrikesministerium (DE)
Federala myndigheten för mottagnings- och stödtjänster (DE/ EN)
Inrikesministeriet – Frågor och svar för dig som flyr från Ukraina (UK)
Arbetsförmedlingen: hur du skaffar ett arbetstillstånd (DE / UK / EN)
 

Hjälporganisationer

Lista med organisationer (DE)
Facebooksida för hjälp till flyktingar (DE)
Caritas Österrike (DE)
Journummer för psykologiskt stöd (UK):
Från Österrike: 0134301014
Från utlandet: +43 6699665109
 

Gratisresor

All kollektivtrafik

Belgien

Nationella kontaktuppgifter

Den federala regeringens webbplatser (FR / NL / DE / EN/ UK), +32 24888888
Utlänningsbyråns information om tillfälligt skydd för ukrainare i Belgien (FR / NL / EN)
Federala ombudsmannen (FR / NL / EN / UK)
Telefonnummer till Ukrainas ambassad i Belgien:
Reservlinje: +32 23792115
Allmänna frågor: +32 23792160
Frågor om boende: +32 23792112
 

Hjälporganisationer

Röda korset – flamländska gemenskapen (NL / FR / EN): +32 15443407
Röda korset – franskspråkiga gemenskapen (FR): +32 81771648
Fedasil (federala myndigheten för mottagande av asylsökande): +32 22134411 (FR / NL / EN)
Serve the City Brussels (FR / NL / EN): +32 27343502
Lista med initiativ i Belgien – belgare för Ukraina (EN)
Facebooksida – Solidaritet med Ukraina (EN)
PAG-ASA för traffickingoffer (EN / FR / NL): +32 25116464
 

Gratisresor

Tåg: SNCB/NMBS och Thalys

Bulgarien

Nationella kontaktuppgifter

Regeringens portal för dig som drabbats av kriget i Ukraina (BG / UK / EN)
Flyktingmyndighetens information (ENUK)
Registreringsställen – karta med information (BG / UK / EN / RU)
Journummer: +38 029055555 och +38 0322465075
Utrikesministeriets krislinjer: +35 929482404 och crisis@mfa.bg
 

Hjälporganisationer

Facebookgrupp för sammanslutningen av ukrainska organisationer, ”Mati Ukraina” (BG / UK)
 

Gratisresor

BDZ-tåg

Kroatien

Nationella kontaktuppgifter

Inrikesministeriets webbplats (HR / EN), e-post: privremena.zastita@mup.hr
Inrikesministeriets webbsida för ukrainska flyktingar (HR / UK)
Inrikesministeriets folder med info (HR)
Information om direktivet om tillfälligt skydd (HR)
 

Hjälporganisationer

Kroatiska Röda korset (HR / EN)
Journummer och andra telefonnummer (UK / HR)
UNHCR: hrvza@unhcr.org
Internationella organisationen för migration: iomzagreb@iom.int
 

Gratisresor

Du som flyr från Ukraina får åka gratis tåg med HŽ Putnički prijevoz tack vare ”solidaritetsbiljetter” eller en ”Help Ukraine Ticket”.

Cypern

Nationella kontaktuppgifter

Inrikesministeriets webbplats (GR)
Information om direktivet om tillfälligt skydd (EN / GR)
Asylmyndighetens webbplats (EN / GR)
Myndigheten för folkbokföring och migration (EN / GR)
Ministeriet för forskning, innovation och digital politik, journummer 1477 (mån–fre kl. 8–20), +35 722285777
 

Hjälporganisationer

Facebookgrupp för ukrainare som ber om råd – Cyperns flyktingråd  (EN)
UNHCR Cypern (EN)

Tjeckien

Nationella kontaktuppgifter

Information för ukrainare som flyr konflikten (UK / CS)
Inrikesministeriets enhet för flyktingförläggningar (CS / EN / UK)
Inrikesministeriets hjälplinje: +42 0974801802
Våra ukrainare – officiell webbplats för att få och ge hjälp (CS / EN / UK / RU)
Ukrainas ambassad i Prag – Facebooksida (UK)

 

Hjälporganisationer

We Stand Behind Ukraine (CS / EN / UK / RU)
Drive for refugees – få skjuts från gränsen (CS / EN / UK)
Stödgrupp på Facebook (CS / UK)
Refugees Welcome (CS / EN)
Förening för integration och migration (EN)
Organisation till stöd för flyktingar (EN)
Adra (organisation för humanitärt bistånd och utveckling) (CS / EN)
Care ČR (CS)
Tjeckiska Röda korset (CS)
Člověk v tísni (Människor i nöd) (CS)
Diakonie ČCE (CS)
Caritas Tjeckien (CS)
Lékaři bez hranic (Läkare utan gränser) (CS)
 

Gratisresor

RegioJet, Leo Express, České dráhy-tåg (https://www.cd.cz/info/aktuality/-36295/), Arriva transport och kollektivtrafiken i Prag och i Mellersta Böhmen

Danmark

Nationella kontaktuppgifter

Udlændingestyrelsen: Ny i Danmark (EN / UK)
Udlændingestyrelsens sida om att söka uppehållstillstånd (EN), stöd till Ukraina (EN)
Kriseinformation – info till ukrainska medborgare (UK / EN)

 

Gratisresor

Du som flyr från Ukraina får åka gratis tåg med DSB.
Du får också ta bilen till Sverige över Öresundsbron utan kostnad.

Estland

Nationella kontaktuppgifter

Regeringens webbplats för dig som flyr från kriget (EE / EN / UK / RU)
Inrikesministeriets webbplats (EN)
Ekonomi- och kommunikationsministeriet (EN)
Polis och gränsbevakning (EE / EN / UK / RU)
Socialförsäkringsnämnden (EE / EN / RU), journummer: 1247
Regeringens webbsida med information för ukrainare (EE / EN / RU)
Ungdomsportalen (EE / RU)
 

Hjälporganisationer

Lista med icke-statliga organisationer (EE / EN / RU)
Estniska flyktingrådet (EE / EN / UK / RU), journummer (varje dag kl. 9–19):  +37 256782288 
Estniska Röda korset (EE)
Ukrainska kulturcentrumet (EE / EN / UK)
Mondo MTÜ (EE / EN)
 

Gratisresor

Elron-tåg och kollektivtrafik

Finland

Nationella kontaktuppgifter

Migrationsverket: Anvisningar till flyktingar som kommer till Finland (FI / SV / EN / UK)
Migrationsverket: Svar på vanliga frågor (FI / SV / EN / UK)
Inrikesministeriet: Tillfälligt skydd (FI / SV / EN)
 

Hjälporganisationer

Finländska Röda korset (FI / SV / EN)
Kyrkans utlandshjälp (FI / SV / EN)  
 

Gratisresor

Du som flyr från Ukraina får åka gratis med Onnibus och VR-tåg.
Du får också 95 % rabatt på Finnairs flyg från Warszawa, Krakow, Gdansk, Budapest och Prag till Helsingfors.

Frankrike

Nationella kontaktuppgifter

Regeringens webbplats med officiell information (FR / UK)
Ukrainas ambassad i Frankrike (FR/ UK), +33 187666612 (tryck 2 för ukrainska)
Inrikesministeriets information för ukrainare (FR / UK)
Paris kommun (EN)
 

Hjälporganisationer

Secours populaire (FR) +33 144782100
Secours catholique (FR) +33 145497300
Röda korset (FR) +33 144431100
 

Gratisresor

Tåg: SNCF och Thalys

Tyskland

Nationella kontaktuppgifter

Förbundsministeriet för inrikes och lokala frågor: Germany4Ukraine (DE / UK / EN / RU)  
Förbundsministeriet för inrikes och lokala frågor: Regeringens frågor och svar om inresa och bosättning (DE / UK / EN)
 

Hjälporganisationer

Alliansen av tyska hjälporganisationer – gåvor till Ukraina (DE / EN)
UNHCR (DE)
Tyska Röda korset (DE)
Läkare i världen (DE)
Caritas Tyskland (DE)
Diakonie Katastrophenhilfe (DE)
Pro Asyl (DE / EN)
Juridiska rådgivare (DE)
 

Gratisresor

Tåg med Deutsche Bahn och Thalys och all regional och lokal kollektivtrafik

Grekland

Nationella kontaktuppgifter

Regeringens webbsida med information för flyktingar (GR / UK / EN)
Ukrainas ambassad i Grekland (EN), journummer: +30 693276606
 

Hjälporganisationer

UNHCR (GR / EN / FR)
Lista med organisationer (EN)

Ungern

Nationella kontaktuppgifter

Ungerska generaldirektoratet för utlänningspolitik – information för dig som flyr från Ukraina (EN / UK)
Regeringens telefonjourer:
Från Ungern: 06 80310310
Från Ukraina: 0800 504546
Från andra länder: +36 15501828, e-post: menekultinfo@me.gov.hu
Rådet för samordning av humanitära insatser – för ukrainare nära den ungerska gränsen: 1357 (ett samtal kostar 500 forint eller 1,37 euro)
Ukrainas ambassad – Facebooksida (UK)

Hjälporganisationer

Facebookgrupp för boende (HU)
Ungerska Röda korset (HU)
Malteserordens ungerska välgörenhetstjänst (HU)
Caritas Ungern (HU)
Migration Aid – Facebooksida (HU)
Ungerska Helsingforskommittén – information för ukrainska flyktingar (EN)
Menedék – ungerska föreningen för migranter (EN / UK / RU)
 

Gratisresor

Alla MAV-tåg med en gratis ”solidaritetsbiljett” och all kollektivtrafik med BKK i Budapest.
Wizz Air stöder ukrainska flyktingar genom att erbjuda 100 000 gratis platser på alla flyg i Europa från de länder som gränsar till Ukraina.

Irland

Nationella kontaktuppgifter

Justitieministeriet – information om visumkrav (EN)
Frågor och svar om inresa i Irland (EN)
Regeringens webbsida med information om direktivet om tillfälligt skydd (EN)
Citizens Information – om internationellt skydd (EN)
 

Hjälporganisationer

Irländska flyktingrådet (EN)

 

Gratisresor

Irish rail, Bus Éireann och Expressway

Italien

Nationella kontaktuppgifter

Utrikesmiministeriet (IT)
Inrikesministeriet (IT), vägledning för asylsökande (EN)
Civilskyddsministeriet (IT / EN) – Faktablad med viktig information (IT / EN / UK / RU)
 

Hjälporganisationer

UNHCR (IT)
Italienska flyktingrådet (IT)
Comunità di Sant’Egidio (EN / IT / RU)
Italienska Röda korset (IT)
Caritas Ambrosiana (IT)
Avsi (IT)
Amici dei bambini (IT)
Intersos – Facebooksida (IT)
 

Gratisresor

Du som flyr från Ukraina får åka gratis med Flixbus, MarinoBus och Trenonord. Du får också åka gratis tåg med Trenitalia de första fem dagarna när du har kommit till Italien.

Lettland

Nationella kontaktuppgifter

Information för ukrainare som kommer till Lettland (LV / UK / EN / RU) – ingen officiell webbplats, men regeringens webbplats hänvisar hit
Rigas journummer (dygnet runt): +371 80000800
Information om gratis vård (kl. 8.30–17): +371 80001234
 

Hjälporganisationer
Hjälplinje för information till ukrainare i Lettland (24/7): +371 27380380
Telegram: t.me/ukrainelatvia
Journummer i Riga (dygnet runt): +371 80000800
 

Gratisresor

Tåg med Latvijas dzelzceļš

Litauen

Nationella kontaktuppgifter

Inrikesministeriets information till personer från Ukraina (EN / LT)
Migrationsministeriet (UK)
Eurodesk Litauen (LT / UK / EN)
Journummer för migrationsfrågor (alla dagar kl. 7.30–21): +370 52717112
Journummer för boende (dygnet runt): 1827 från Litauen, +370 67722222 från utlandet
Humanitär hjälp (dygnet runt): +370 68498688
 

Hjälporganisationer

Det sociala initiativet Stiprus Kartu (UK / EN / LT)
Litauiska Röda korset (LT)
Caritas Litauen (EN / LT)
Centrum för volontärsamordning (LT / EN / UK)
Maltieciai (EN / LT)
Jobba i Litauen (EN)
 

Gratisresor

LTG-tåg och Vilnius stadsbussar

Luxemburg

Nationella kontaktuppgifter

Regeringens information om flyktingmottagandet (FR / EN med blanketter på FR / EN / UK / RU)
Utrikesmiministeriet (FR / EN)
Information om tillfälligt akutboende (UK / FR / EN)
Konsulär hjälp för dig som flyr från Ukraina: +35 224782386
 

Hjälporganisationer

LUkraine – ukrainska gemenskapen i Luxemburg (UK / EN)
Röda korset – frågor och svar för ukrainska flyktingar (EN/ FR/ DE), e-post: wellkomm@croix-rouge.lu (på FR / EN / DE / UK / RU)
Médecins du monde (Läkare utan gränser) – för medicinsk hjälp (FR): +35 28892371
Caritas Luxemburg (FR / EN)
 

Gratisresor

All kollektivtrafik

Malta

Nationella kontaktuppgifter

Inrikesministeriets information för ukrainska flyktingar (EN)

Nederländerna

Nationella kontaktuppgifter

Justitie- och säkerhetsministeriet (NL / EN)
Immigrationsavdelningen (NL / EN)
Nödboende:
Utrecht, Jaarbeurshal 7 (EN), Amsterdam, centralstationen (EN), Maastricht, Sporthal Glanerbrook (EN) och Eindhoven, Microlab Strijp-S (EN).
 

Hjälporganisationer

Översikt över frivilligorganisationer som hjälper till (NL)
Vluchtelingenwerk (Flyktingrådet) (NL / UK)
Flyktinghjälp (EN / NL / UK / RU)
 

Gratisresor

NS-tåg, Thalys-tåg och all kollektivtrafik

Polen

Nationella kontaktuppgifter

Regeringens information för ukrainare (PL / UK / EN / RU)
Vanliga frågor (PL / EN / RU)
Regeringens stödplattform (PL / UK / EN)
Utlänningskontorets hjälplinje: +48 477217575
Hjälplinje för dem som riskerar att bli offer för trafficking: +48 226280120
Hjälplinje för ukrainare som söker vård (dygnet runt): +48 807190590
Gränsbevakningen – regler för inresa (PL): +48 825685119
Hjälplinje för polska medborgare och personer med ett ”Polenkort” (Karta Polaka): +48 225238880
Informationskontor och hjälplinjer (EN / UK)
 

Hjälporganisationer

Polska centrumet för internationellt bistånd (EN / PL)
PAH, Polens humanitära insats (EN)
Caritas Polen (PL)
Polska Röda korset (PL)
Ocalenie-stiftelsen (EN / PL)
Polska läkarmissionen  (EN)
UA SOS (EN / UK / PL / RU)
Information om stöd i Krakow (EN)
You have a friend in me (EN / UK / PL)
SOS Ukraina (PL / UK)
Refugees Welcome Polen (PL / EN / RU)
Nationella institutet för musik och dans) (PL)
Stiftelsen för de polsk-ukrainska samarbetet (EN / PL / UK / RU)
 

Gratisresor

Du som flyr från Ukraina får åka gratis med

Du får också rabatt på flyg med LOT Airlines.
 

Wizz Air erbjuder ukrainska flyktingar 100 000 gratis platser på alla flyg i Europa från de länder som gränsar till Ukraina.
 

Uber erbjuder också gratis resor mellan den ukrainska gränsen och polska städer.

Portugal

Nationella kontaktuppgifter

Regeringens webbsida om Ukraina (PT / EN)
Information för dig som flyr till Portugal från Ukraina (PT / EN)
Information om internationellt skydd (EN)
Information om internationellt skydd för ensamkommande barn (EN)
Lista med offentliga tjänster i varje region (EN)
Databas med asylinformation (EN)
Nationell hjälplinje mot trafficking (PT): +35 1964244281
E-post: dcinv.unidadeantitrafico@sef.pt
 

Hjälporganisationer

Malteserorden i Portugal (PT)
Amnesty International Portugal (PT)
Consultores imobiliários pela Ucrania – Facebookgrupp för att hitta boende (PT)
Portugisiska Röda korset (PT)
 

Gratisresor

Portugals CP-tåg

Rumänien

Nationella kontaktuppgifter

Regeringens webbsida med information om hjälp till ukrainare (RO / UK / EN)
Regeringens webbsida om hjälp till ukrainare (RO / UK)
Webbplattform för hjälp och information till ukrainska flyktingar (RO / UK / RU / EN)
För information: +40 219590
Generalinspektoratet för invandring (RO / EN): +40 214107513
Nationell hjälplinje mot trafficking:
Från Rumänien: 0800 800 678
Från utlandet: +40 213133100

Hjälporganisationer

UNHCR Rumänien (EN), journummer: +40 723653 651
Rumäniens nationella flyktingråd (UK), journummer: +40 730073170
IOM (EN / UK)
Dopomoha-plattformen (UK / RO / EN)
Journummer för psykologiskt stöd: +40 745139747
 

Gratisresor

Du som flyr från Ukraina får åka gratis tåg med CFR tack vare en ”Help Ukraine Ticket” och med STB:s transferbuss.
Du kan också åka gratis med Romfours transferbuss mellan olika stationer. Romfour kör bussar till Italien och andra platser i Europa.
Wizz Air erbjuder ukrainska flyktingar 100 000 gratis platser på alla flyg i Europa från de länder som gränsar till Ukraina.
Du kan också åka gratis med Flixbus från städer vid den rumänska gränsen till andra platser i Europa.

Slovakien

Nationella kontaktuppgifter

Regeringens information för ukrainare som kommer till Slovakien (SK / UK / EN)
Inrikesministeriets journummer för ukrainsktalande: +421 513816111 och +421 259765111
Inrikesministeriets permanenta tjänst: +421 248593312
Ministeriet för transport och byggnadsverksamhet (UK)
Ministeriet för utbildning, vetenskap, forskning och idrott (SK / EN)
Košice-regionen, journummer: +421 2800222550, e-post: pomocukrajine@vucke.sk
 

Hjälporganisationer

IOM (SK / UK / EN / RU)
Človek v ohrození (People in need)  (SK / EN), Info: +421 917239708
Sme spolu (slovakisk–ukrainsk organisation)  (UK / SK / EN), journummer: +421 911201889
Initiativet för att hjälpa Ukraina (UK / EN)
Magna – medicinsk hjälp (EN)
Slovakiska Röda korset (UK / SK / EN)
Tandvård (EN / SK / UK)
Ukraine-Slovakia Help (UK / SK / EN), jourlinje: +421 911201889 (Telegram, Whatsapp eller Viber), e-post: ukrajina.sk.sos@gmail.com
Človek v ohrození (People in Need) – Facebooksida (SK)
Människorättsförbundet (SK / EN)
Mareena Facebookgrupp (SK)
Integra-stiftelsen (SK)
Úsmev ako dar (ge ett leende i gåva) (SK / EN / UK)
Grekisk-katolska stiftet i Košice (SK / UK)
 

Gratisresor

Du som flyr från Ukraina får åka gratis tåg med ZSSK.
Wizz Air erbjuder ukrainska flyktingar 100 000 gratis platser på alla flyg i Europa från de länder som gränsar till Ukraina.

Slovenien

Nationella kontaktuppgifter

Regeringens webbplats med information om inresa i landet och internationellt skydd (SL / UK / EN)
Regeringens telefonjour (kl. 8–18):
Från Slovenien: 0804142
Från utlandet: +386 14787530, e-post: info.ukrajina@gov.si
 

Gratisresor

Slovenske železnice (tåg) 

Spanien

Nationella kontaktuppgifter

Spanska myndigheten för internationellt utvecklingssamarbete (ES)
Ministeriet för inkludering, social trygghet och migration – webbplats (ES)
Ministeriet för inkludering, social trygghet och migration, journummer: +34 910474444
Ministeriet för inkludering, social trygghet och migration – journummer i provinserna (ES / UK)
Asylbyrån (ES)
Statligt mottagningsnätverk för dem som flyr från kriget – lista med kontaktuppgifter (ES / UK)
Nationell hjälplinje mot trafficking:
Från Spanien: +34 900105090, e-post: trata@guardiacivil.es

Hjälporganisationer

Spanska Röda korset (ES)
Cáritas (ES)
Spanska flyktingkommittén (ES)
Medicos del mundo (Läkare utan gränser) (ES)
SOS Barnbyar (ES)
 

Gratisresor

Renfe (tåg)

Sverige

Nationella kontaktuppgifter

Migrationsverkets information om tillfälligt skydd (EN)
 

Hjälporganisationer

Svenska Röda korset (SV)
 

Gratisresor

Stena Line och Stockholms kollektivtrafik (SL)

EU-omfattade organisationer

EU-information om rättslig hjälp

CCBE – Lista med kontaktpunkter för rättslig hjälp i EU (UK / EN)
Europeiska rådet för flyktingar och fördrivna – översikt över ländernas åtgärder för att ta emot flyktingar från Ukraina (EN)
 

Europeiska organisationer som hjälper till på plats i EU-länderna

IOM (EN)
UNHCR (EN)
Unicef (EN)
Europeisk NGO-plattform för asyl och migration (EN) – Lista med medlemmar (EN)
Europeiska rådet för flyktingar och fördrivna (EN)
Refugees Welcome International (EN)
European Guardianship Network – hjälp till föräldralösa och ensamkommande barn (EN)
Europeiska handikappforumet (EN)
Internationella katolska migrationskommissionen (EN)
Internationella rödakorskommittén (EN)
Rädda Barnen (EN)
Terre des Hommes (EN)
Hospitality Helps (UK / EN)
Science for Ukraine (EN)
Ukraine Shelter (EN / UK)
United for Ukraine (EN / UK)
Internationella räddningskommittén (EN)
 

Organisationer som bekämpar trafficking

Missing Children Europe (UK / RU / EN)
Journummer från EU: 116000
Från länder utanför EU: +31 888009000
 

Gratis flyg från Moldavien till EU-länderna

UNHCR (EN
Moldaviens regering (EN / UK)

Tabellen uppdaterades den 1 juni 2022.

Dokument

EU stands with Ukraine: Information for people fleeing Russia's invasion of Ukraine
English
(239.5 KB - PDF)
Ladda ner