Siirry pääsisältöön
EU:n solidaarinen tuki Ukrainalle

Liikennealan pakotteet

alt=""
FAKTA

Kolme neljäsosaa Venäjän nykyisestä kaupallisesta lentokalustosta on rakennettu EU:ssa, Yhdysvalloissa tai Kanadassa. Kiellon seurauksena Venäjä ei pysty pitämään kalustoaan kansainvälisten normien mukaisena.

Venäjän liikennealaan kohdistetut pakotteet

EU pyrkii rajoittamaan Venäjän teollisuuden kykyä hankkia tarvitsemiaan keskeisiä tuotteita ja vaikeuttamaan maan tieliikenne-, lentoliikenne- ja merenkulkualan toimintaa erilaisin kielloin ja rajoituksin:

 • kaikkien ilma-alusten sekä niiden osien ja varusteiden vienti, myynti, toimitus tai siirto Venäjälle on kielletty
 • kaikki niihin liittyvät korjaus-, huolto- ja rahoituspalvelut on kielletty
 • EU:n ilmatila on suljettu kaikilta Venäjällä rekisteröidyiltä ja venäläisten omistuksessa tai määräysvallassa olevilta ilma-aluksilta, mukaan lukien oligarkkien yksityiskoneet
 • meriliikenteessä käytettävien tuotteiden ja radioviestintäteknologian vientiä on rajoitettu
 • kaikki venäläiset ja valkovenäläiset maanteiden tavaraliikenteen harjoittajat on asetettu täydelliseen toimintakieltoon EU:ssa (elintärkeiden tuotteiden, kuten maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden, humanitaarisen avun ja energian, osalta sovelletaan joitakin poikkeuksia)
 • myös tavarankuljetus Venäjän rekisterikilvissä olevilla perävaunuilla tai puoliperävaunuilla varustetuilla kuorma-autoilla EU:hun on kielletty, millä torjutaan venäläisiin maanteiden tavaraliikenteen harjoittajiin sovellettavien pakotteiden kiertämistä
 • Venäjän lipun alla purjehtivien alusten tulo EU:n satamiin on kielletty (poikkeuksia sovelletaan muun muassa lääketieteellisistä ja humanitaarisista syistä ja energian osalta)
 • Venäjän alusrekisterille annetut valtuutukset on peruttu koko EU:n tasolla ja kaikille sen sertifioimille aluksille on annettu maahantulokielto riippumatta siitä, minkä maan lipun alla ne purjehtivat
 • EU:n toimijat eivät saa tarjota Venäjän ja kolmansien maiden väliseen öljykauppaan liittyviä merikuljetuspalveluita, jos öljyn hintakatto ylittyy
 • Venäjän rautatieliikenteen rahoituspalvelujen saatavuutta on rajoitettu
 • useille liikennealaan liittyville henkilöille, muun muassa Venäjän liikenneministerille, on määrätty pakotteita
 • pääsy EU:n satamiin on kielletty aluksilta, jotka harjoittavat sellaisia siirtoja aluksesta toiseen, jotka rikkovat tai joiden epäillään rikkovan venäläisen öljyn tuontikieltoa tai G7-koalition hintakattoa
 • pääsy EU:n satamiin on kielletty, jos alus ei ilmoita toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään 48 tuntia etukäteen aluksesta toiseen tehtävästä siirrosta, joka tapahtuu jonkin EU-maan talousvyöhykkeellä tai 12 meripeninkulman sisällä kyseisen maan rannikon mukaisesta perusviivasta
 • pääsy EU:n satamiin on kielletty aluksilta, jotka manipuloivat navigointijärjestelmäänsä tai sammuttavat sen, kun ne kuljettavat venäläistä öljyä, johon sovelletaan öljyn tuontikieltoa tai G7-hintakattoa.