Siirry pääsisältöön
EU:n solidaarinen tuki Ukrainalle
EU:n solidaarinen tuki Ukrainalle

EU pysyy yhtenäisenä Ukrainan rinnalla

Nämä tiedot ovat saatavilla myös seuraavilla kielillä: ukraina | українська | venäjä | русский

EU ja sen kansainväliset kumppanit tuomitsevat yhdessä Putinin hyökkäyksen Ukrainaan. Ne tarjoavat suojaa sitä tarvitseville ja apua niille, jotka yrittävät palata turvallisesti kotimaahansa. EU antaa edelleen vahvaa poliittista tukea ja taloudellista ja humanitaarista apua Ukrainalle sekä kohdistaa raskaita pakotteita Venäjään ja muihin sotaa tukeviin tahoihin.

EU pysyy horjumatta Ukrainan tukena

Valokeilassa

EU:n toimet

cargo with items to help people fleeing Ukraine

Tietoa EU:n poliittisesta, humanitaarisesta ja taloudellisesta tuesta Ukrainalle

Aikajana

 1. 24.2.2024

  Puheenjohtaja Ursula von der Leyen luovuttaa Kiovassa autoja Ukrainan turvallisuusjoukoille vakauden lisäämiseksi ja sotarikosten tutkimisen tehostamiseksi takaisin vallatuilla alueilla.

 2. 20.2.2024

  Komissio ilmoittaa alustavasta 83 miljoonan euron humanitaarisesta avusta, jolla tuetaan Venäjän Ukrainaan kohdistamasta hyökkäyssodasta kärsimään joutuneita ihmisiä vuonna 2024.

 3. 23.2.2024

  EU hyväksyy kolmannentoista Venäjän vastaisen pakotepaketin, johon sisältyy taloutta koskevia toimia ja henkilöpakotteita. 

 4. 1.2.2024

  EU-johtajat hyväksyvät uuden rahoitusvälineen, jolla Ukrainalle voidaan antaa säännöllistä ja ennakoitavissa olevaa tukea. Ukrainan tukivälineestä myönnetään 50 miljardia euroa avustuksina ja lainoina vuoteen 2027 mennessä.

 5. 31.1.2024

  Komissio ehdottaa, että Ukrainasta EU:hun suuntautuvaan viennin vapauttamista tuontitulleista ja -kiintiöistä jatketaan vielä vuodella.

 6. 20.12.2023

  Komissio avaa uuden Horisontti Eurooppa -toimiston Kiovaan.

 7. 18.12.2023

  EU hyväksyy kahdennentoista Venäjän vastaisen pakotepaketin, johon sisältyy taloutta koskevia toimia ja henkilöpakotteita.

 8. 14.12.2023

  EU-johtajat päättävät aloittaa liittymisneuvottelut Ukrainan kanssa.

 9. 14.12.2023
 10. 24.11.2023

  Komissio maksaa 1,5 miljardia euroa tukea Ukrainalle, minkä jälkeen Ukraina on tähän mennessä saanut yhteensä 16,5 miljardia euroa kaikkiaan 18 miljardista eurosta vuodeksi 2023 suunnitellusta rahoituksesta.

 11. 8.11.2023

  8.11.2023 – Euroopan komissio suosittelee, että Eurooppa-neuvosto aloittaa EU:n liittymisneuvottelut Ukrainan kanssa osana vuoden 2023 laajentumispakettiaan.

 12. 22.9.2023

  Komissio maksaa 1,5 miljardia euroa lisää Ukrainalle. Tämän maksuerän myötä Ukrainalle on nyt maksettu yhteensä 13,5 miljardia euroa makrotaloudellinen rahoitusapu plus -välineestä.

 13. 19.9.2023

  Komissio ehdottaa, että Venäjän Ukrainaan kohdistamaa hyökkäystä paenneiden henkilöiden tilapäistä suojelua jatketaan maaliskuuhun 2025.

 14. 15.9.2023

  Ukraina ottaa käyttöön toimenpiteitä, joilla estetään EU:hun suuntautuvan viljan ja elintarvikkeiden tuonnin äkillinen kasvu rajoittavien toimenpiteiden voimassaolon päättyessä.

 15. 3.8.2023

  EU hyväksyy uusia rajoittavia toimenpiteitä Valko-Venäjää kohtaan.

 16. 23.6.2023

  EU hyväksyy yhdennentoista Venäjän vastaisen pakotepaketin, johon sisältyy taloutta koskevia toimia ja henkilöpakotteita.

 17. 22.6.2023

  Komissio maksaa Ukrainalle myönnetystä makrotaloudellisen avun paketista (MFA+) 1,5 miljardin euron erän. Tämän erän myötä vuodeksi 2023 varatuista 18 miljardista eurosta on maksettu jo 9 miljardia euroa.

 18. 14.6.2023

  EU mobilisoi hätäaputoimituksia ja rahoitusta Kahovkan padon tuhoutumista seuranneen kriisin helpottamiseksi.

 19. 6.6.2023

  Komissio yhdentää Ukrainaa EU:n sisämarkkinoihin Verkkojen Eurooppa -välineen infrastruktuurirahoituksella.

 20. 23.5.2023

  Komissio maksaa 1,5 miljardia euroa lisää makrotaloudellista rahoitusapua Ukrainalle. Vuodeksi 2023 myönnetystä 18 miljardin euron tukipaketista on tämän myötä maksettu jo 7,5 miljardia euroa.

 21. 9.5.2023

  Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmoittaa Kiovan-vierailullaan 11. pakotepaketista Venäjää vastaan.

 22. 5.5.2023

  EU:n neuvosto hyväksyy Euroopan rauhanrahastosta rahoitettavan 1 miljardin euron avustustoimenpiteen.

 23. 25.4.2023

  Komissio maksaa 1,5 miljardia euroa lisää makrotaloudellista rahoitusapua Ukrainalle.

 24. 20.4.2023

  Ukraina liittyy EU:n pelastuspalvelumekanismiin. Tällä eurooppalaisella solidaarisuusjärjestelyllä autetaan katastrofin koettelemia maita.

 25. 13.4.2023

  Neuvosto hyväksyy Euroopan rauhanrahastosta rahoitettavan 1 miljardin euron avustustoimenpiteen Ukrainan asevoimien tukemiseksi. Tämän myötä EU:n kokonaisrahoitus Ukrainalle Euroopan rauhanrahastosta nousee 4,6 miljardiin euroon.

 26. 21.3.2023

  Komissio maksaa 1,5 miljardia euroa lisää makrotaloudellista rahoitusapua Ukrainalle.

 27. 20.3.2023

  EU-maat sopivat Ukrainaa varten tarkoitettujen ammusten toimittamisen ja niiden yhteishankintojen nopeuttamisesta.

 28. 16.3.2023

  Uusi eurooppalainen Bauhaus: valmiuksienkehittämisohjelma Ukrainan jälleenrakennuksen aloittamista varten

 29. 4.3.2023

  Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmaisee tyytyväisyytensä sopimukseen Ukrainaan kohdistuvan hyökkäysrikoksen syytteeseenpanosta vastaavan kansainvälisen keskuksen (ICPA) perustamisesta.

 30. 3.3.2023

  Osana Euroopan komission kanssa toteutettavaa yhteishanketta energiayhtiö Enel sitoutuu lahjoittamaan 5 700 aurinkosähköpaneelia Ukrainaan. Aloite on osa EU:n laajempaa pyrkimystä tukea verkosta riippumattomia ratkaisuja, joilla varmistetaan Ukrainan keskeisten julkisten siviilirakennusten sähkönsaanti.

 31. 25.2.2023

  EU sopii kymmenennestä pakotepaketista Venäjää vastaan

 32. 24.2.2023

  Jo vuosi Ukrainan vastarintaa: Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen korostaa EU:n vakaata sitoutumista ja solidaarisuutta Ukrainaa ja sen kansaa kohtaan

 33. 23.2.2023

  Komissio ehdottaa, että Ukrainasta EU:hun suuntautuvaan vientiin sovellettavien tuontitullien, kiintiöiden ja kaupan suojatoimenpiteiden keskeyttämistä jatketaan vielä vuodella

 34. 3.2.2023

  EU:n ja Ukrainan huippukokous Kiovassa

 35. 2.2.2023

  Komissaarit matkustavat Kiovaan vauhdittamaan EU:n tukea Ukrainalle ja keskustelemaan alakohtaisesta yhteistyöstä Ukrainan kanssa

 36. 26.1.2023

  Ukrainan elpymistä tukevan lahjoittajien koordinointifoorumin toiminta käyntiin

 37. 17.1.2023

  Komissio maksaa ensimmäiset 3 miljardia euroa Ukrainalle myönnettävästä enintään 18 miljardin euron makrotaloudellinen rahoitusapu plus -paketista.

 38. 13.12.2022

  Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmoittaa Pariisissa järjestetyssä ”Standing with the Ukrainian People” -konferenssissa EU:n uusista sähkögeneraattoreiden toimituksista, rescEU:n terveys- ja energiakeskuksen perustamisesta Puolaan sekä energiansäästölamppujen lahjoituksista.

 39. 7.12.2022
 40. 30.11.2022

  Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ehdottaa, että perustetaan Yhdistyneiden kansakuntien tukema erityistuomioistuin tutkimaan Venäjän hyökkäysrikosta ja nostamaan syytteitä sen toimista. Hän ilmoittaa myös EU:n kumppaneiden kanssa tehtävästä kansainvälisestä sopimuksesta, jolla varmistetaan, että Venäjä maksaa täyden korvauksen Ukrainalle aiheuttamistaan tuhoista.

 41. 26.11.2022

  Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmoittaa Grain from Ukraine -huippukokouksessa komission tuesta viljankuljetuksille Ukrainasta. Komissio kustantaa 40 000 viljatonnin kuljetuksen maihin, joihin maailmanlaajuinen elintarvikekriisi on vaikuttanut eniten.

   

 42. 22.11.2022

  Komissio maksaa 2,5 miljardia euroa lisää poikkeuksellista makrotaloudellista rahoitusapua Ukrainalle

 43. 20.11.2022

  Komissio käynnistää EU:n solidaarisuuskampanjan Koulubusseja Ukrainaan

 44. 11.11.2022

  Euroopan komissio ja sen kumppanit investoivat miljardi euroa solidaarisuuskaistojen kehittämiseen tavoitteenaan parantaa maailman elintarviketurvaa ja tukea Ukrainan taloutta

 45. 9.11.2022

  Komissio ehdottaa vakaata ja ennakoitavissa olevaa 18 miljardin euron tukipakettia Ukrainalle vuodeksi 2023

 46. 25.10.2022

  Euroopan komissio ja G7-ryhmän puheenjohtajavaltio Saksa isännöivät yhdessä Berliinissä järjestettävää kansainvälistä asiantuntijakonferenssia, jonka aiheena on Ukrainan elpyminen, jälleenrakentaminen ja nykyaikaistaminen

 47. 18.10.2022

  Komissio maksaa 2 miljardia euroa lisää poikkeuksellista makrotaloudellista rahoitusapua Ukrainalle

 48. 17.10.2022

  Neuvosto hyväksyy lisää Euroopan rauhanrahastosta rahoitettavia avustustoimenpiteitä, joilla jatketaan Ukrainan asevoimien valmiuksien ja resilienssin tukemista. EU:n tuki Ukrainalle Euroopan rauhanrahastosta on nyt yhteensä 3,1 miljardia euroa.

 49. 17.10.2022

  Neuvosto sopii Ukrainaa tukevan sotilaallisen avustusoperaation (EUMAM Ukraina) perustamisesta. Operaation tavoitteena on edistää Ukrainan asevoimien sotilaallisia valmiuksia toteuttaa tehokkaasti sotilasoperaatioita, jotta Ukraina voi puolustaa alueellista koskemattomuuttaan kansainvälisesti tunnustettujen rajojensa sisällä, varmistaa suvereniteettinsa ja suojella siviiliväestöä.

 50. 6.10.2022

  EU hyväksyy kahdeksannen Venäjä-pakotepaketin

 51. 7.9.2022

  Komissio ehdottaa 5 miljardin euron suuruisen rahoituserän maksamista Ukrainalle. Tämä lainoina myönnettävä makrotaloudellinen rahoitusapu on toinen erä yhteensä 9 miljardin euron poikkeuksellisesta tukipaketista, josta komissio ilmoitti toukokuussa 2022.

 52. 6.9.2022

  Komissio ehdottaa, että Venäjän kanssa tehdyn viisumihelpotussopimuksen soveltaminen keskeytetään, koska Venäjän hyökkäys Ukrainaan on lisännyt EU:n turvallisuusetuihin ja jäsenmaiden kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvia riskejä ja uhkia.

 53. 1.9.2022

  EU avaa Puolaan Ukrainasta saapuville potilaille tarkoitetun evakuointikeskuksen, jossa he voivat turvallisesti odottaa siirtoa sairaalahoitoon johonkin toiseen Euroopan maahan.

 54. 22.7.2022

  Neuvosto hyväksyy kaksi Euroopan rauhanrahaston avustustoimenpidettä, joiden tarkoituksena on lisätä EU:n tukea Ukrainan asevoimille suorituskyvyn ja resilienssin kehittämistä varten. Näin asevoimat voivat paremmin puolustaa maan alueellista koskemattomuutta ja suvereniteettia sekä suojella siviiliväestöä käynnissä olevalta Venäjän sotilaalliselta hyökkäykseltä. EU:n tuki Ukrainalle Euroopan rauhanrahastosta on nyt yhteensä 2,5 miljardia euroa.

  Neuvosto päättää määrätä uusia rajoittavia toimenpiteitä 54 henkilölle ja 10 yhteisölle vastauksena Venäjän ilman edeltävää provokaatiota toteuttamaan ja perusteettomaan sotilaalliseen hyökkäykseen Ukrainaa vastaan.

 55. 15.7.2022

  Komissio ja Ukrainan hallitus allekirjoittavat assosiaatiosopimuksen Ukrainan osallistumisesta EU4Health-ohjelmaan. Sopimuksen ansiosta Ukraina voi saada EU:n rahoitusta terveydenhuollon kuluihin. Näin Ukrainan terveydenhuoltojärjestelmä pystyy paremmin vastaamaan välittömiin tarpeisiin ja edistämään elpymistä pitkällä aikavälillä.

  Komissio hyväksyy ehdotuksen uudesta toimenpidepaketista, jolla tuetaan ja tehostetaan EU:n kuutta kattavaa ja ennennäkemättömän laajaa Venäjään kohdistamaa pakotepakettia. Uudella paketilla kielletään kullan tuonti Venäjältä ja tiukennetaan kaksikäyttötuotteiden ja edistyneen teknologian vientivalvontaa. Neuvosto hyväksyi nämä toimenpiteet 21.7.2022. 

 56. 1.7.2022

  Komissio ehdottaa uutta miljardin euron makrotaloudellista rahoitusapuoperaatiota Ukrainan hyväksi. Kyseessä on ensimmäinen osa poikkeuksellisesta tukipaketista, josta ilmoitettiin komission 18.5.2022 antamassa tiedonannossa ja jolle Eurooppa-neuvosto antoi hyväksyntänsä 23.–24.6.2022 pitämässään kokouksessa. Pakettiin sisältyy jopa 9 miljardia euroa makrotaloudellista rahoitusapua. Maksu suoritettiin Ukrainalle elokuun alussa.

  Komissio hyväksyy päätöksen, jonka nojalla EU-maat voivat väliaikaisesti poistaa tullit ja arvonlisäveron, kun sodan koettelemille ukrainalaisille tarkoitettuja elintarvikkeita, huopia, telttoja, sähkögeneraattoreita ja muita kriittisen tärkeitä tavaroita tuodaan EU:n ulkopuolelta. Tätä EU-maiden pyytämää toimenpidettä sovelletaan takautuvasti 24.2.2022 alkaen 31.12.2022 saakka.

 57. 28.6.2022

  Sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalainen verkosto (ENTSO-E) ilmoittaa, että Ukrainan ja EU:n välinen sähkökauppa alkaa 30.6. Tämä kehitys on jatkoa sille, että Ukrainan ja Moldovan verkot synkronoitiin Manner-Euroopan verkon kanssa maaliskuussa. Kyseessä on seuraava vaihe näiden maiden energiajärjestelmien yhdentämisessä EU:n järjestelmiin.

 58. 27.6.2022

  Komissio ottaa käyttöön uudet rescEU-hätävarastot, koska Ukraina on pyytänyt lääkintätarvikkeita ja suojavarusteita sekä erityistarvikkeita kansanterveydellisten riskien, kuten kemiallisten, biologisten, säteily- ja ydinuhkien, varalta.

 59. 23.6.2022

  EU myöntää Ukrainalle ja Moldovalle jäsenehdokasmaan aseman.

 60. 17.6.2022

  Komissio antaa lausuntonsa Ukrainan EU-jäsenyyshakemuksesta. Se suosittaa neuvostolle, että Ukrainalle olisi myönnettävä ehdokasmaan asema, kun yhteisymmärryksenä on, että maassa toteutetaan toimia useilla aloilla.

 61. 14.6.2022

  Komissio esittelee EU-maille ohjeistuksensa Ukrainasta tulevien ihmisten integroimiseksi työmarkkinoille ja heidän koulutusmahdollisuuksiensa tukemiseksi. Ohjeistus sisältää myös konkreettisia esimerkkejä EU-rahoitteisista hankkeista, joilla tuetaan integroitumista työmarkkinoille.

 62. 11.6.2022

  Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen tapaa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin Kiovassa. He keskustelevat Ukrainan EU-jäsenyyshakemusta koskevan komission lausunnon valmisteluista. 

 63. 9.6.2022

  EU ilmoittaa Ukrainalle annettavasta 205 miljoonan euron humanitaarisesta lisäavusta Venäjän Ukrainaan kohdistaman laittoman hyökkäyksen johdosta. EU:n antaman humanitaarisen avun kokonaisrahoituksen ja luontoissuorituksina annettavan avun arvo on nyt yli 700 miljoonaa euroa. Tästä summasta 13 miljoonaa euroa osoitetaan Ukrainan naapurimaassa Moldovassa toteutettaviin avustustoimiin.

 64. 9.6.2022

  EU myöntää ukrainalaisille startup-yrityksille 20 miljoonan euron rahoitustuen Euroopan innovaationeuvoston kautta.

 65. 31.5.2022

  Komissio on perustanut verkkoalustan, jonka kautta EU-maat voivat vaihtaa tietoja tilapäiseen suojeluun tai muuhun asianmukaiseen suojeluun oikeutetuista henkilöistä. Koska tietojenvaihto alustan kautta on reaaliaikaista, Ukrainasta pakenevat henkilöt voivat tehokkaasti hyödyntää oikeuksiaan kaikissa EU-maissa. Samalla ehkäistään kaksin- tai moninkertaisia rekisteröintejä ja torjutaan mahdollisia väärinkäytöksiä.  

 66. 30.5.2022

  EU-johtajat sopivat Eurooppa-neuvoston ylimääräisessä kokouksessa kuudennesta pakotepaketista Venäjää vastaan. 

 67. 25.5.2022

  Edistääkseen EU:n pakotteiden täytäntöönpanoa komissio ehdottaa, että EU:n pakotteiden rikkominen lisätään ns. EU-rikosten luetteloon. Samaten komissio ehdottaa uusia tiukennettuja sääntöjä, joilla tehostetaan varojen takaisinhankintaa ja menetetyksi tuomitsemista. On ensiarvoisen tärkeää panna EU:n pakotteet kaikilta osin täytäntöön ja varmistaa, ettei niiden rikkominen kannata. Ehdotuksilla pyritään varmistamaan, että pakotteita rikkovien henkilöiden ja yhteisöjen varat voidaan tulevaisuudessa tuomita menetetyiksi.

 68. 20.5.2022

  Komissio myöntää 600 miljoonaa euroa makrotaloudellista hätäapua Ukrainalle akuutteihin rahoitustarpeisiin, jotta maa pystyy jatkamaan keskeisten palvelujen tarjoamista ja vastaamaan ihmisten päivittäisiin perustarpeisiin. Tämä maksuerä on komission tammikuun 2022 lopussa ilmoittaman 1,2 miljardin euron rahoitustukipaketin viimeinen erä. 

 69. 18.5.2022

  Komissio esittää suunnitelmia Ukrainan rahoitusvajeen paikkaamiseksi EU:n välittömillä toimilla sekä pidemmän aikavälin jälleenrakennuskehyksen. Ehdotuksen mukaan Ukrainalle myönnettäisiin vuonna 2022 lisää makrotaloudellista rahoitusapua enimmillään 9 miljardia euroa. 

 70. 16.5.2022

  Komissio perustaa puhelinpalvelun, joka antaa myös ukrainan ja venäjän kielillä tietoa ja apua Venäjän hyökkäyssotaa pakeneville.

 71. 12.5.2022

  Komissio esittää toimintasuunnitelman nk. solidaarisuuskaistojen perustamiseksi. Niiden avulla pyritään varmistamaan, että Ukraina voi paitsi viedä viljaa myös tuoda tarvitsemiaan tuotteita humanitaarisesta avusta eläinten rehuihin ja lannoitteisiin.

 72. 5.5.2022

  Komissio ilmoittaa uudesta 200 miljoonan euron paketista, jolla tuetaan Ukrainan sisällä siirtymään joutuneita ihmisiä. Ilmoitus annettiin Puolan ja Ruotsin koolle kutsumassa kansainvälisessä avunantajien konferenssissa.

 73. 29.4.2022

  Komissio on maksanut EU-maille ennakkomaksuina yli 3,5 miljardia euroa, jotta ne voivat paremmin tarjota apua alueelleen saapuville Ukrainan sotaa pakeneville ihmisille. Koheesiota ja Euroopan alueita tukevan elpymisavun (REACT-EU-välineen) määrärahojen maksut suoritettiin CARE-tukitoimen (koheesiopoliittinen tukitoimi Euroopan pakolaisten auttamiseksi) puitteissa.

 74. 27.4.2022

  Komissio on ehdottanut, että kaiken Ukrainasta EU:hun tulevan viennin tuontitullien kantaminen keskeytetään yhden vuoden ajaksi. Ehdotuksen mukaan keskeytetään vuodeksi myös kaikki polkumyynnin vastaiset EU:n toimenpiteet ja suojatoimenpiteet, joita sovelletaan Ukrainan teräsvientiin. Tämän kauaskantoisen toimenpiteen tarkoituksena on edistää Ukrainan vientiä EU:hun ja lievittää ukrainalaisten tuottajien ja viejien vaikeaa tilannetta.

 75. 17.4.2022

  EU on myöntänyt 50 miljoonaa euroa humanitaarista lisärahoitusta Venäjän Ukrainaan kohdistuvasta hyökkäyssodasta kärsimään joutuneiden ihmisten tukemiseen. Tästä 45 miljoonaa euroa osoitetaan Ukrainassa toteutettaviin hankkeisiin ja 5 miljoonaa euroa Moldovassa toteutettaviin hankkeisiin. Sodan seurauksiin liittyvän EU:n humanitaarisen avun kokonaisrahoitus nousee tämän myötä 143 miljoonaan euroon. Nämä varat ovat osa Euroopan komission Stand Up for Ukraine -varainkeruutapahtumassa lupaamaa miljardin euron tukipakettia.

 76. 9.4.2022

  Stand Up for Ukraine -varainkeruutapahtumalla ja siihen liittyvällä kampanjalla on kerätty 9,1 miljardia euroa Venäjän hyökkäystä pakenevien ihmisten tukemiseksi Ukrainassa ja sen ulkopuolella. Tähän sisältyy miljardi euroa Euroopan komissiolta. Tämän lisäksi Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki on ilmoittanut miljardin euron lainasta, jolla katetaan hyökkäyksen vuoksi pakenemaan joutuneiden ihmisten tarpeita.

 77. 8.4.2022

  EU hyväksyy viidennen Venäjään kohdistuvan pakotepaketin vastalauseena häikäilemättömiin sotatoimiin, joita Venäjä kohdistaa Ukrainaan ja sen väestöön. Aiempien neljän toimenpidepaketin tapaan nämä pakotteet lisäävät entisestään Kremliin kohdistuvaa taloudellista painetta ja heikentävät sen kykyä rahoittaa hyökkäystään Ukrainaan. Nämä aiempaa laaja-alaisemmat ja tiukemmat toimet pureutuvat syvemmälle Venäjän talouteen. Pakotteet on koordinoitu kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

 78. 8.4.2022

  EU:n ja Ukrainan teleoperaattorit allekirjoittavat yhteisen julkilausuman koordinoiduista toimista kohtuuhintaisten tai ilmaisten verkkovierailujen ja kansainvälisten puhelujen turvaamiseksi EU:n ja Ukrainan välillä. Yhteisen julkilausuman tavoitteena on luoda vakiintuneemmat edellytykset, joiden puitteissa eri puolille Eurooppaa siirtymään joutuneita ukrainalaisia voidaan auttaa pitämään yhteyttä kotiin jääneisiin perheenjäseniin ja ystäviin.

 79. 6.4.2022

  Komissio julkaisee suosituksen Venäjän hyökkäyksen vuoksi Ukrainasta pakenevien henkilöiden akateemisten tutkintojen ja ammattipätevyyden tunnustamisesta. Siinä annetaan EU-maille ohjeita ja käytännön neuvoja sen varmistamiseksi, että tunnustaminen tapahtuu nopeasti, oikeudenmukaisesti ja joustavasti.

 80. 5.4.2022

  Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmoittaa EU:n viidennestä pakotepaketista Venäjää vastaan. Uudet, entistäkin laajemmat ja tiukemmat pakotteet kohdistuvat kuuteen keskeiseen alaan. Niillä isketään syvälle Venäjän talouteen ja jatketaan Venäjän hallituksen painostusta.

 81. 4.4.2022

  EU on perustanut Ukrainan kanssa yhteisen tutkintaryhmän keräämään todisteita sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan sekä tutkimaan näitä rikoksia. EU on valmis tehostamaan tätä työtä lähettämällä Ukrainaan tutkintaryhmiä maan syyttäjäviranomaisten tueksi. 

 82. 1.4.2022

  Komissio hyväksyy ehdotuksen järjestelyistä, joilla helpotetaan Ukrainan hryvnian seteleiden vaihtamista paikalliseen valuuttaan EU-maissa, jotka ovat vastaanottaneet sotaa pakenevia ihmisiä. Tavoitteena on edistää koordinoitua lähestymistapaa, jotta Ukrainasta pakenemaan joutuneet henkilöt voisivat vaihtaa valuuttaa samoin ehdoin kaikissa EU-maissa.

 83. 28.3.2022

  Oikeus- ja sisäasioiden neuvoston ylimääräisen istunnon yhteydessä keskustellaan 10-kohtaisesta suunnitelmasta, jolla pyritään parantamaan Ukrainasta pakenevien ihmisten vastaanoton koordinointia Euroopassa. Suunnitelmaa esittelevät eurooppalaisen elämäntavan edistämisestä vastaava komission varapuheenjohtaja Margaritis Schinas ja sisäasioista vastaava komission jäsen Ylva Johansson sekä neuvoston puheenjohtajavaltion Ranskan edustaja ministeri Gérald Darmanin.

 84. 25.3.2022

  Euroopan komissio ja Kanadan hallitus ilmoittavat käynnistävänsä yhteistyössä kansainvälisen Global Citizen -järjestön kanssa maailmanlaajuisen kampanjan, jolla kerätään tukivaroja Venäjän hyökkäyksen vuoksi pakeneville ukrainalaisille.

 85. 23.3.2022

  Euroopan komissio esittelee toimet, joilla autetaan EU-maita vastaamaan sotaa pakenevien tarpeisiin. EU antaa välitöntä tukea jo rajalla sekä vastaanottorakenteiden ja pelastuspalvelun muodossa. Se ryhtyy nyt myös auttamaan suuremmassa määrin jäsenmaita, jotta pakolaiset, joilla on oikeus koulutukseen, terveydenhuoltoon, majoitukseen ja työntekoon, voivat tosiasiassa käyttää oikeuksiaan.  

 86. 22.3.2022

  Komissio avaa eurooppalaisen tutkimusalueen Ukraina-portaalin (ERA4Ukraine), jonne on koottu tietoa ja tukipalveluja Ukrainassa toimiville ja maasta paenneille tutkijoille.

 87. 17.3.2022

  Komission jäädyttämis- ja takavarikointityöryhmä, joka koordinoi tiettyihin venäläisiin ja valkovenäläisiin henkilöihin kohdistettujen pakotteiden täytäntöönpanoa, tehostaa kansainvälisiä toimiaan.  Se koordinoi työtään EU:n, G7-maiden ja Australian äskettäin perustaman REPO-työryhmän kanssa, jonka tarkoituksena on etsiä ja jäädyttää tai tarvittaessa takavarikoida Venäjän eliitin, edustajien ja oligarkkien omaisuutta.

 88. 15.3.2022

  EU:n valtion- ja hallitusten johtajien 10.–11.3.2022 pidetyn epävirallisen kokouksen jatkotoimena neuvosto päättää neljännestä talous- ja henkilöpakotteiden paketista Venäjän Ukrainaan kohdistaman sotilaallisen hyökkäyksen johdosta. Hyväksytyt pakotteet lisäävät entisestään Kremliin kohdistuvaa taloudellista painetta ja heikentävät sen kykyä rahoittaa sotilastoimia Ukrainassa.

 89. 11.3.2022

  Komissio maksaa 300 miljoonaa euroa makrotaloudellista hätäapua Ukrainalle. Tämä määrä on osa ensimmäistä 600 miljoonan euron erää Ukrainalle myönnetyn makrotaloudellisen rahoitusavun ohjelmasta, jonka suuruus on yhteensä 1,2 miljardia. Ohjelma on konkreettinen osoitus EU:n horjumattomasta tuesta Ukrainalle.

 90. 9.3.2022

  EU:n neuvosto päättää määrätä lisää kohdennettuja pakotteita Ukrainan tilanteen johdosta ja vastauksena Valko-Venäjän osallistumiseen hyökkäykseen. Tämän myötä rajoittavien toimenpiteiden piiriin tulee 160 uutta henkilöä. Yhdessä neuvoston hyväksymien Valko-Venäjää ja Venäjää koskevien alakohtaisten toimenpiteiden kanssa näillä uusilla luetteloon merkitsemisillä tukitaan porsaanreikiä ja vahvistetaan EU:n sopimia nykyisiä toimenpiteitä, joilla vastataan Venäjän sotilaalliseen hyökkäykseen Ukrainaa vastaan.

 91. 8.3.2022

  Komissio julkistaa EU:n laajan tukipaketin, jolla autetaan Ukrainan sotaa pakenevia ihmisiä sekä heitä vastaanottavia EU-maita. Eurooppalainen solidaarisuus merkitsee käytännössä sitä, että ihmisiä autetaan suoran humanitaarisen avun, kiireellisen pelastuspalveluavun ja rajoilla annettavan tuen kautta. Sotaa pakeneville annetaan myös selkeä oikeudellinen asema, jonka myötä he voivat saada välitöntä suojelua EU:ssa.

 92. 8.3.2022

  Komissio hyväksyy ehdotuksen, joka koskee koheesiopoliittista tukitoimea Euroopan pakolaisten auttamiseksi (CARE). Tukitoimen avulla EU:n jäsenmaat ja alueet voivat tarjota hätäapua ihmisille, jotka pakenevat Venäjän hyökkäyksen kohteeksi joutuneesta Ukrainasta.

 93. 4.3.2022

  Komissio keskeyttää yhteistyön venäläisten tutkimus-, tiede- ja innovointiyhteisöjen kanssa. Komissio ei tee enää uusia sopimuksia venäläisten organisaatioiden kanssa Horisontti Eurooppa -puiteohjelmassa. Samaten komissio keskeyttää yhteistyön Venäjän ja sen liittolaisen Valko-Venäjän kanssa Euroopan naapuruusvälineen rajatylittävän yhteistyön ohjelmissa ja Itämeren alueen Interreg-ohjelmassa.

 94. 2.3.2022

  EU:n neuvosto päättää komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin antaman ilmoituksen johdosta estää Venäjän valtion omistamien Russia Todayn ja Sputnikin toiminnan kaikkialla EU:ssa, koska niitä käytetään disinformaation levittämiseen. Pakotteiden piiriin kuuluvat kaikki siirto- ja jakelutavat (kaapeli, satelliitti, internetpohjainen televisio, verkkoalustat ja -sivustot ja mobiilisovellukset). Kaikki tähän toimintaan liittyvät lupa- ja jakelujärjestelyt keskeytetään. Nämä toimenpiteet koskevat kaikkia EU-maita, ja niitä sovelletaan sellaisenaan välittömästi.

 95. 2.3.2022

  Komissio ehdottaa tilapäistä suojelua koskevan direktiivin aktivointia, jotta Ukrainan sotaa pakeneville voidaan tarjota nopeaa ja tehokasta apua. Ehdotuksen mukaan sotaa pakenevat saavat tilapäistä suojelua EU:ssa. Tämän ansiosta he voivat saada oleskeluluvan ja päästä koulutukseen ja työmarkkinoille.

 96. 2.3.2022

  EU sopii sulkevansa tärkeimmät venäläiset pankit SWIFT-järjestelmästä, joka on pankkien ensisijainen viestijärjestelmä maailmassa. Tämä estää näitä pankkeja toteuttamasta kansainvälisiä maksuliikennetapahtumia nopeasti ja tehokkaasti. Päätöstä on koordinoitu tiiviisti EU:n kansainvälisten kumppaneiden, kuten Yhdysvaltojen ja Yhdistyneen kuningaskunnan, kanssa.

 97. 28.2.2022

  Komissio ilmoittaa 90 miljoonan euron lisärahoituksesta hätäapuohjelmiin Ukrainan sodan koettelemien siviilien auttamiseksi vastauksena Yhdistyneiden kansakuntien kiireelliseen avunpyyntöön. Rahoituksella autetaan ihmisiä Ukrainassa ja Moldovassa.

  Komissio koordinoi myös aineellisen avun toimittamista Ukrainalle EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta. Jo 20 EU-maata on tähän mennessä tarjonnut apua, johon sisältyy mm. 8 miljoonaa lääkintätarviketta sekä pelastuspalvelutukea.

  Moldova on aktivoinut mekanismin saadakseen tukea maahan saapuvien ukrainalaisten auttamiseen. Alankomaat, Itävalta ja Ranska ovat jo tarjonneet Moldovalle hätäapua, kuten majoitustarvikkeita ja lääkinnällistä apua.

 98. 27.2.2022

  Komissio ehdottaa lisätukea Ukrainalle sekä Venäjän vastaisia pakotteita, joihin sisältyvät mm.

  • rahoitustuki aseiden ja muiden tarvikkeiden hankinnalle ja toimittamiselle Ukrainaan
  • EU:n ilmatilan sulkeminen kaikilta Venäjällä rekisteröidyiltä ja venäläisessä omistuksessa tai määräysvallassa olevilta ilma-aluksilta [voimassa 28.2.2022 alkaen]
  • Venäjän valtion omistamien tiedotusvälineiden Russia Todayn ja Sputnikin sekä niiden tytäryhtiöiden toiminnan kieltäminen EU:ssa [voimassa 2.3.2022 alkaen].

  Komissio ehdottaa myös Valko-Venäjän Lukašenkan hallinnon vastaista uutta pakotepakettia, joka kohdistetaan maan tärkeimpiin aloihin. Sillä rajoitetaan kaksikäyttötuotteiden vientiä ja kohdistetaan seuraamuksia niille Valko-Venäjän toimijoille, jotka tukevat Venäjän sotatoimia.

 99. 26.2.2022

  Komissio ehdottaa yhteistyössä Ranskan, Saksan, Italian, Kanadan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdysvaltojen kanssauusia toimia vastauksena Venäjän Ukrainaan kohdistamaan hyökkäykseen. Toimien tarkoituksena on

  • sulkea keskeiset venäläiset pankit SWIFT-järjestelmän ulkopuolelle
  • kieltää Venäjän keskuspankin liiketoimet ja jäädyttää kaikki sen varat [voimassa 28.2.2022 alkaen]
  • jäädyttää venäläisten oligarkkien varat [voimassa 28.2.2022 alkaen].
 100. 25.2.2022

  EU:n neuvosto hyväksyy 24.2.2022 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmien pohjalta henkilö- ja talouspakotteita, jotka kohdistuvat viiteen alaan:

  • rahoitusalan pakotteet, joilla estetään Venäjän pääsy tärkeimmille pääomamarkkinoille ja joiden kohteena on 70 % Venäjän pankkimarkkinoista sekä keskeisiä valtio-omisteisia yrityksiä, myös puolustusalalla
  • energia-alan pakotteet, joilla kielletään tiettyjen öljynjalostustuotteiden ja -teknologioiden myynti, toimitus, siirto tai vienti Venäjälle ja joilla otetaan käyttöön rajoituksia tähän liittyvien palvelujen tarjoamiselle
  • liikennealan pakotteet, joilla kielletään mm. ilma-alusten, varaosien ja laitteiden myynti venäläisille lentoyhtiöille ja horjutetaan näin tätä Venäjän talouden ja maan yhteyksien kannalta keskeistä alaa
  • teknologia-alan pakotteet, joilla rajoitetaan entisestään kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä sekä tiettyjen sellaisten tuotteiden ja teknologioiden vientiä, jotka saattavat edistää Venäjällä puolustus- ja turvallisuusalan teknologiakehitystä
  • viisumipoliittiset pakotteet, joiden mukaisesti diplomaatit, muut venäläiset virkailijat ja liiketoiminnan harjoittajat eivät enää saa viisumihelpotuksia ja sitä kautta etuoikeutettua pääsyä EU:hun.
 101. 24.2.2022

  EU:n johtajat tuomitsevat Eurooppa-neuvoston ylimääräisessä kokouksessa ehdottoman jyrkästi Venäjän federaation ilman edeltävää provokaatiota toteuttaman ja perusteettoman sotilaallisen hyökkäyksen Ukrainaa vastaan. Eurooppa-neuvosto sopii uusista rajoittavista toimenpiteistä, joilla aiheutetaan Venäjälle massiivisia ja vakavia seurauksia tiiviissä yhteistyössä EU:n kumppaneiden ja liittolaisten kanssa.

 102. 24.2.2022

  Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen tuomitsee jyrkästi Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Hän kehottaa Venäjää lopettamaan väkivaltaisuudet välittömästi ja vetämään joukkonsa pois Ukrainan alueelta. Von der Leyen vakuuttaa, että EU pysyy Ukrainan ja sen kansan rinnalla. Hän esittää EU:n johtajille hyväksyttäväksi massiivisten pakotteiden paketin, joka on kohdennettu Venäjän talouden strategisiin aloihin ja jonka tarkoituksena on estää niiden pääsy keskeisiin teknologioihin ja markkinoille.

 103. 23.2.2022

  EU hyväksyy pakotepaketin, jolla vastataan Venäjän federaation päätökseen tunnustaa itsenäisiksi Ukrainan hallituksen valvonnan ulkopuolella olevat Donetskin ja Luhanskin alueiden osat ja sitä seuranneeseen päätökseen lähettää venäläisiä joukkoja näille alueille. Paketin rajoitusten kohteina ovat

  • henkilöt ja yhteisöt, jotka ovat osallistuneet Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentäviin tai uhkaaviin toimiin
  • Ukrainan hallituksen valvonnan ulkopuolella olevien kahden alueen ja EU:n väliset taloussuhteet; pyrkimyksenä on varmistaa, että vastuussa olevat tahot joutuvat todella kärsimään laittomien ja aggressiivisten toimiensa taloudellisista seuraamuksista
  • Venäjän valtion ja hallituksen mahdollisuudet päästä EU:n pääoma- ja rahoitusmarkkinoille ja -palveluihin, jotta eskaloituvien ja aggressiivisten politiikkojen rahoitusta voidaan rajoittaa.

Asiakirjat