Gå til hovedindholdet
EU's solidaritet med Ukraine

Genopretning og genopbygning af Ukraine

Construction workers work on a building in Ukraine
SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images
Genopretning og genopbygning af Ukraine

EU's aktuelle hjælp til Ukraine

Der vil være behov for en stor global økonomisk indsats for at genopbygge Ukraine, når krigen er forbi. EU hjælper allerede med at gøre Ukraine mere modstandsdygtigt, men der vil være behov for mere støtte på mellemlang til lang sigt for at genskabe grundlaget for et frit og velstående land, der er forankret i europæiske værdier og velintegreret i den europæiske og globale økonomi, og for at hjælpe frem mod medlemskab af EU.

Siden begyndelsen af Ruslands angrebskrig har EU, medlemslandene og de europæiske finansielle institutioner Team Europe stillet 98,5 mia. euro til rådighed i nødhjælp samt finansiel, humanitær, budgetmæssig og militær bistand:

  • 49,4 mia. euro til at gøre landet mere modstandsdygtigt – økonomisk, socialt og finansielt.

  • 32 mia. euro i militær bistand

  • og op til 17 mia. euro, som er stillet til rådighed for medlemslandene for at imødekomme behovene hos mennesker på flugt fra krigen

EU fremmer også grønne reformer samt grøn genopbygning og modernisering af Ukraine bilateralt inden for rammerne af Det Østlige Partnerskab og Energifællesskabet.

Så længe krigen fortsætter, er det samlede behov for genopbygning af Ukraine endnu ikke kendt. Det er dog vigtigt allerede nu at lægge grundstenene til denne internationale indsats.

Ukrainefaciliteten

For at hjælpe Ukraine med landets genopretnings-, genopbygnings- og moderniseringsindsats vil EU iværksætte en ny støttemekanisme for perioden 2024-2027. Ukraine-faciliteten er et instrument, som vil gøre det muligt for EU at yde Ukraine op til 50 mia. euro i stabil og forudsigelig finansiel støtte i denne periode.

Faciliteten understreger EU's urokkelige engagement i at støtte Ukraine over for Ruslands angrebskrig og på landets vej mod EU-medlemskab.

Læs mere om Ukraine-faciliteten

Donorkoordinationsplatformen

Donorkoordinationsplaformen, der skal sikre støtte til Ukraines genopretnings- og genopbygningsproces, blev lanceret den 26. januar 2023. Platformen vil give mulighed for tæt koordinering mellem de internationale donorer og finansielle organisationer og sikre, at støtten ydes på en sammenhængende og gennemsigtig måde, som gør det muligt at holde donorerne ansvarlige.

Formålet er at sikre øget koordinering mellem alle nøgleaktører, der yder såvel kortsigtet finansiel støtte som langsigtet bistand til genopbygningsfasen. På den måde tager den udgangspunkt i resultaterne af konferencerne i Lugano, Berlin og Paris, som havde fokus på at bygge bro over kløften mellem behov og ressourcer.

Mere om donorkoordinationsplatformen for Ukraine

Mobilisering af international støtte

Det er nu, Ukraine har brug for mest hjælp. Europa-Kommissionen og dens partnere mobiliserer international støtte til Ukraines økonomiske og sociale stabilisering, genopbygning og genopretning efter følgerne af krigen. 

International ekspertkonference om genopretning, genopbygning og modernisering af Ukraine

I oktober 2022 var Europa-Kommissionen og Tyskland, som var formand for G7, sammen værter for den internationale ekspertkonference i Berlin om genopretning, genopbygning og modernisering af Ukraine. Konferencen var endnu et vigtigt initiativ, der viste urokkelig støtte fra EU og det internationale samfund til Ukraine. Den fremhævede også, at Kommissionen og det internationale samfund fortsat vil hjælpe Ukraine ud over landets akutte behov og på dets vej mod medlemskab af EU.

Kommissionsformand Ursula von der Leyen understregede tre elementer, der er afgørende for en vellykket genopbygning af Ukraine:

  • vi skal sikre, at Ukraine til enhver tid får den hjælp, landet har brug for – lige fra nødhjælp over rehabiliteringsstøtte og til langsigtet genopbygningsbistand
  • vi skal sørge for den rette mekanisme til at gøre hjælpen så bred og inkluderende som muligt
  • vi skal sikre, at Ukraines genopbygningsindsats indgår som et vigtigt led i landets indsats for at blive medlem af EU

På grund af omfanget af den aktuelle udfordring skal genopretningsindsatsen være en inkluderende proces, der omfatter mange interessenter og involverer både den offentlige og den private sektor samt internationale organisationer. Derfor havde konferencen deltagelse af både verdenskendte eksperter fra flere forskellige fagområder og repræsentanter for civilsamfundet, den private sektor og den ukrainske regering.

Hjælp til ukrainske skoler

Fordi Ukraines fremtid begynder i skolerne, støtter EU genopbygningen af beskadigede skoler med 100 mio. euro, som formanden bebudede i sin tale om Unionens tilstand i 2022.

Europa-Kommissionen har afsat ca. 14 mio. euro til at købe skolebusser, som kan bringe ukrainske børn sikkert i skole. Kommissionen har også iværksat en EU-dækkende kampagne for at donere skolebusser til Ukraine, som kanaliseres gennem EU's civilbeskyttelsesmekanisme.

Samtidig vil Kommissionen samarbejde med Ukraine om at sikre, at landet har uhindret adgang til det indre marked, så det kan udnytte sit potentiale bedst muligt, opnå hurtigere vækst og få gavn af bedre handelsmuligheder.

Læs mere om skolebusserne til Ukraine