Gå til hovedindholdet
EU's solidaritet med Ukraine
EU viser solidaritet med Ukraine

EU står sammen med Ukraine

Disse informationer findes også på: ukrainsk | українська | russisk | русский

EU og dets internationale partnere står sammen om at fordømme Putins aggression over for Ukraine. Vi vil yde støtte til dem, der søger tilflugt i EU, og vi vil hjælpe dem, der søger en sikker vej hjem til deres eget land. EU vil fortsat yde stærk politisk, økonomisk og humanitær bistand til Ukraine og indføre hårdtslående sanktioner over for Rusland og dem, der er medskyldige i krigen.

Vi står sammen med Ukraine – hele vejen

I fokus

Hvad gør EU?

Tidslinje

 1. 24. april 2024

  Kommissionen har givet yderligere 1,5 mia. euro i støtte fra Ukrainefaciliteten

 2. 20. marts 2024

  20. marts 2024: Kommissionen udbetaler de første 4,5 mia. euro i støtte fra Ukrainefaciliteten.

 3. 24. februar 2024

  I Kyiv overleverer kommissionsformand Ursula von der Leyen biler til Ukraines sikkerhedsstyrker som led i en skærpet efterforskning af krigsforbrydelser i de befriede områder

 4. 20. februar 2024

  Kommissionen bebuder en indledende udbetaling på 83 mio. euro i humanitær bistand til de mennesker, der er berørt af Ruslands krig mod Ukraine i 2024

 5. 23. februar 2024

  EU vedtager den 13. pakke med økonomiske og individuelle sanktioner mod Rusland 

 6. 1. februar 2024

  EU's ledere bliver enige om at yde Ukraine regelmæssig og forudsigelig støtte via et nyt finansielt instrument. Ukraine-faciliteten vil stille op til 50 mia. euro i tilskud og lån til rådighed frem til 2027.

 7. 31. januar 2024

  Kommissionen foreslår at forlænge suspensionen af importtold og kvoter på ukrainsk eksport til EU med endnu et år

 8. 20. december 2023

  Kommissionen åbner et nyt Horisont Europa-kontor i Kyiv.

 9. 18. december 2023

  EU vedtager den 12. pakke med økonomiske og individuelle sanktioner mod Rusland

 10. 14. december 2023

  EU's ledere beslutter at indlede tiltrædelsesforhandlinger med Ukraine

 11. 14. december 2023
 12. 24. november 2023

  Kommissionen giver yderligere 1,5 mia. euro til Ukraine. Med denne betaling har Ukraine indtil videre modtaget 16,5 mia. EUR ud af de planlagte 18 mia. EUR i makrofinansiel bistand+ for 2023.

 13. 8. november 2023

  Kommissionen anbefaler Rådet at indlede EU-tiltrædelsesforhandlinger med Ukraine som led i udvidelsespakken fra 2023.

 14. 22. september 2023

  Kommissionen giver yderligere 1,5 mia. euro til Ukraine Med denne betaling har Ukraine indtil videre modtaget 13.5 mia. euro i år under makrofinansiel bistand+.

 15. 19. september 2023

  Kommissionen foreslår forlængelse af den midlertidige beskyttelse af personer på flugt fra Ruslands krig mod Ukraine indtil marts 2025.

 16. 15. september 2023

  Efter udløbet af eksportrestriktionerne på korn og foderstoffer fra Ukraine til EU, accepterer landet indførelse af tiltag, der skal hindre nye voldsomme stigninger i EU-importen.

 17. 3. august 2023

  EU indfører yderligere målrettede restriktioner over for Belarus.

 18. 23. juni 2023

  EU vedtager den 11. pakke med økonomiske og individuelle sanktioner mod Rusland

 19. 22. juni 2023

  Kommissionen udbetaler 1,5 mia. euro til Ukraine fra pakken for makrofinansiel bistand+. Dermed er 9 mia. euro ud af de planlagte 18 mia. euro for 2023 nu blevet udbetalt.

 20. 14. juni 2023

  EU mobiliserer beredskabslagre og finansiering til støtte for kriseindsatsen i forbindelse med sprængningen af Nova Kakhovka-dæmningen.

 21. 6. juni 2023

  Kommissionen integrerer Ukraine yderligere i EU's indre marked gennem Connecting Europe-faciliteten til finansiering af infrastruktur

 22. 23. maj 2023

  Kommissionen giver yderligere 1,5 mia. euro i makrofinansiel bistand til Ukraine Med denne udbetaling har Kommissionen indtil videre udbetalt 7,5 mia. euro af en støttepakke på op til 18 mia. euro for 2023.

 23. 9. maj 2023

  Kommissionsformand Ursula von der Leyen besøger Kyiv og bebuder den 11. pakke med sanktioner over for Rusland.

 24. 5. maj 2023

  Rådet når til enighed om støtte på 1 mia. euro under den europæiske fredsfacilitet.

 25. 25. april 2023

  Kommissionen udbetaler yderligere 1,5 mia. euro i makrofinansiel bistand til Ukraine

 26. 20. april 2023

  Ukraine bliver tilsluttet EU's civilbeskyttelsesmekanisme, som er den europæiske solidaritetssystem, som hjælper lande, der bliver overvældet af en katastrofe

 27. 13. april 2023

  Rådet vedtager bistand til en værdi af 1 mia. euro under den europæiske fredsfacilitet til støtte for Ukraines væbnede styrker. Det bringer EU's samlede bidrag til Ukraine under den europæiske fredsfacilitet op på 4,6 mia. euro.

 28. 21. marts 2023

  Kommissionen udbetaler yderligere 1,5 mia. euro i makrofinansiel bistand til Ukraine

 29. 20. marts 2023

  EU-landene bliver enige om at fremskynde leveringen og det fælles indkøb af ammunition til Ukraine

 30. 16. marts 2023

  Det nye europæiske Bauhaus: lancering af et kapacitetsopbygningsprogram med henblik på at påbegynde genopbygningen af Ukraine

 31. 8. marts 2023

  Kommissionen markerer et år med midlertidig beskyttelse af personer, der flygter fra den russiske aggression mod Ukraine

 32. 4. marts 2023

  Kommissionsformand Ursula von der Leyen udtaler tilfredshed med etableringen af det internationale center for aggressionsforbrydelser mod Ukraine

 33. 3. marts 2023

  Som led i et fælles projekt med Europa-Kommissionen forpligter energiselskabet Enel sig til at donere 5.700 solcellepaneler til Ukraine. Dette initiativ er en del af en bredere EU-indsats for at finde løsninger uden for elnettet, som kan sikre elektricitet til vigtigste offentlige civile bygninger i Ukraine.

 34. 25. februar 2023

  EU når til enighed om den 10. pakke med sanktioner mod Rusland

 35. 24. februar 2023

  Et år med ukrainsk modstand: Kommissionsformand Ursula von der Leyen understreger, at EU's engagement og solidaritet med Ukraine og dets befolkning er urokkelig

 36. 23. februar 2023

  Kommissionen foreslår at forlænge suspensionen af importtold, kontingenter og handelsbeskyttelsesforanstaltninger på ukrainsk eksport til EU med endnu et år

 37. 3. februar 2023

  Topmøde mellem EU og Ukraine finder sted i Kyiv

 38. 2. februar 2023

  Kommissærkollegiet rejser til Kyiv for at styrke EU's støtte og sektorsamarbejdet med Ukraine

 39. 26. januar 2023

  EU opretter en donorplatform for at lette genopretningen i Ukraine

 40. 17. januar 2023

  Kommissionen udbetaler første rate på 3 mia. euro til Ukraine af pakken med makrofinansiel bistand+ på op til 18 mia. euro

 41. 13. december 2022

  På konferencen "Vi står sammen med det ukrainske folk", der afholdes i Paris, annoncerer Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, en ny EU-leverance af generatorer, oprettelsen af et rescEU-center for sundhed og energi i Polen og donationer af energisparepærer.

 42. 7. december 2022

  Kommissionen bebuder den 9. pakke med sanktioner mod Rusland

   

 43. 30. november 2022

  Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, foreslår, at der oprettes en specialdomstol til at efterforske og retsforfølge Ruslands aggressionsforbrydelse. Hun bebuder også en international aftale med EU's partnere for at sikre, at Rusland betaler fuld erstatning for de skader, landet har påført Ukraine.

 44. 26. november 2022

  Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, deltager i topmødet Grain from Ukraine og bebuder Kommissionens støtte til transport af 40.000 ton korn til de lande, der er hårdest ramt af den globale fødevarekrise.

   

 45. 22. november 2022

  Kommissionen udbetaler yderligere 2,5 mia. euro i ekstraordinær makrofinansiel bistand

 46. 20. november 2022

  Kommissionen lancerer EU's solidaritetskampagne Skolebusser til Ukraine

 47. 11. november 2022

  Europa-Kommissionen og dens partnere mobiliserer 1 mia. euro til solidaritetsbaner, der skal øge den globale fødevaresikkerhed og give Ukraines økonomi en livline

 48. 9. november 2022

  Kommissionen foreslår en stabil og forudsigelig støttepakke til Ukraine i 2023 på op til 18 mia. euro.

 49. 25. oktober 2022

  Kommissionen og Tyskland (som formand for G7) er medværter i Berlin for den internationale ekspertkonference om genopretning, genopbygning og modernisering af Ukraine.

 50. 18. oktober 2022

  Kommissionen udbetaler yderligere 2 mia. euro i ekstraordinær makrofinansiel bistand til Ukraine

 51. 17. oktober 2022

  Rådet vedtager ekstra bistandsforanstaltninger inden for rammerne af den europæiske fredsfacilitet for at støtte Ukraines væbnede styrker i deres opbygning af kapacitet og modstandsdygtighed. Dermed beløber EU's bidrag til Ukraine under fredsfaciliteten sig nu til 3,1 mia. euro.

 52. 17. oktober 2022

  Rådet beslutter at oprette en militær bistandsmission til støtte for Ukraine (EUMAM Ukraine). Formålet med missionen er at udvide Ukraines væbnede styrkers militære kapacitet til effektivt at gennemføre militære operationer, så Ukraine kan forsvare sin territoriale integritet inden for sine internationalt anerkendte grænser, effektivt udøve sin suverænitet og beskytte civilbefolkningen.

 53. 6. oktober 2022

  EU når til enighed om den ottende pakke med sanktioner over for Rusland

 54. 7. september 2022

  Kommissionen foreslår yderligere 5 mia. euro i makrofinansiel bistand til Ukraine som anden del af den ekstraordinære makrofinansielle bistandspakke på op til 9 mia. euro, der blev bebudet i maj 2022.

 55. 6. september 2022

  Europa-Kommissionen foreslår fuldstændigt at suspendere EU's visumlempelsesaftale med Rusland. Dette er en reaktion på den øgede risiko og truslerne mod EU's sikkerhedsinteresser og EU-landenes nationale sikkerhed som følge af Ruslands militære aggression mod Ukraine.

 56. 1. september 2022

  EU åbner et støttepunkt i Polen for medicinske evakueringer af ukrainske patienter Støttepunktet er et sikkert rum for patienter, der ankommer fra Ukraine, inden de flyves videre for at modtage behandling på et hospital i et andet europæisk land.

 57. 22. juli 2022

  The Council adopted two assistance measures under the European Peace Facility (EPF) aimed to step up the EU's support for the capabilities and resilience of the Ukrainian Armed Forces to defend the territorial integrity and sovereignty of the country, and protect the civilian population against the ongoing Russian military aggression. EU's bidrag under fredsfaciliteten for Ukraine beløber sig nu til 2,5 mia. euro.

  Rådet beslutter at indføre sanktioner over for yderligere 54 personer og 10 enheder som reaktion på den igangværende uberettigede og uprovokerede russiske militære aggression mod Ukraine.

 58. 15. juli 2022

  Kommissionen og den ukrainske regering underskriver en aftale om at associere Ukraine til EU4Health-programmet. Denne aftale vil give Ukraine adgang til EU-finansiering på sundhedsområdet og sætte det ukrainske sundhedssystem i stand til at reagere på umiddelbare behov og bidrage til genopretningen på lang sigt.

  Kommissionen vedtager et forslag til en ny sanktionspakke for at opretholde og styrke effektiviteten af EU's seks vidtrækkende og pakker med sanktioner mod Rusland, som er uden fortilfælde. Den nye pakke vil indføre et nyt forbud mod import af russisk guld og samtidig styrke eksportkontrollen med avanceret teknologi og teknologi med dobbelt anvendelse. Rådet godkender disse sanktioner den 21. juli. 

 59. 1. juli 2022

  Europa-Kommissionen foreslår en ny makrofinansiel bistandstransaktion på 1 mia. euro til Ukraine som den første del af den ekstraordinære makrofinansielle bistandspakke på op til 9 mia. euro, der blev bebudet i Kommissionens meddelelse af 18. maj 2022 og godkendt af Det Europæiske Råd den 23.-24. juni 2022. Pengene blev udbetalt til Ukraine i begyndelsen af august.

  Europa-Kommissionen har vedtaget en afgørelse, der giver medlemslandene mulighed for midlertidigt at indrømme fritagelse for told og moms på import fra tredjelande af fødevarer, tæpper, telte, elektriske generatorer og andet livsvigtigt udstyr til ukrainere, der er berørt af krigen. Denne foranstaltning, som medlemslandene har anmodet om, vil finde anvendelse med tilbagevirkende kraft fra den 24. februar 2022 og vil gælde indtil den 31. december 2022.

 60. 28. juni 2022

  Det europæiske net af transmissionssystemoperatører for elektricitet meddeler, at handelen med elektricitet mellem Ukraine og EU starter den 30. juni. Denne udvikling følger den vellykkede nødsynkronisering af de ukrainske og moldoviske elnet med det europæiske kontinentale net i marts. Dette er næste skridt i integrationen af energisystemerne i disse to lande med Europa.

 61. 27. juni 2022

  Efter anmodning fra Ukraines regering om medicinsk udstyr, beskyttelsesudstyr og specialudstyr til håndtering af folkesundhedsmæssige risici såsom kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare trusler mobiliserer Europa-Kommissionen sine nye rescEU-nødhjælpsreserver.

 62. 23. juni 2022

  EU giver Ukraine og Moldova status som kandidatlande.

 63. 17. juni 2022

  Kommissionen fremlægger sin udtalelse om Ukraines ansøgning om EU-medlemskab og henstiller til Rådet, at landet tildeles status som kandidatland under forudsætning af, at der tages skridt på en række områder.

 64. 14. juni 2022

  Kommissionen fremlægger sin vejledning til EU-landene i, hvordan man kan integrere personer, der ankommer fra Ukraine, på arbejdsmarkedet og hjælpe dem med uddannelse og voksenuddannelse. Vejledningen indeholder også flere konkrete eksempler på EU-finansierede projekter til støtte for integration på arbejdsmarkedet.

 65. 11. juni 2022

  Kommissionsformand Ursula von der Leyen mødes med præsident Volodymyr Zelenskyj i Kyiv til drøftelser som forberedelse til Kommissionens udtalelse om Ukraines ansøgning om EU-medlemskab. 

 66. 9. juni 2022

  EU giver tilsagn om yderligere 205 mio. euro i humanitær bistand til Ukraine. Dette bringer EU's samlede finansiering af humanitær bistand og værdien af bistand i naturalier op på over 700 mio. euro som reaktion på Ruslands ulovlige invasion af Ukraine. Af dette beløb er 13 mio. euro afsat til projekter i nabolandet Moldova.

 67. 9. juni 2022

  EU afsætter 20 mio. euro til støtte for ukrainske opstartsvirksomheder via Det Europæiske Innovationsråd.

 68. 31. maj 2022

  Kommissionen lancerer en EU-platform for udveksling af informationer om personer, der får midlertidig beskyttelse og tilstrækkelig beskyttelse. Platformen vil gøre det muligt for EU-landene at udveksle oplysninger om registrerede personer i realtid, så mennesker, der flygter fra Ukraine, reelt kan benytte sig af deres rettigheder i alle medlemslandene, samtidig med at dobbelte og mangedobbelte registreringer forhindres, og muligt misbrug begrænses.  

 69. 30. maj 2022

  På det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd når EU's ledere til enighed om den sjette pakke med sanktioner mod Rusland. 

 70. 25. maj 2022

  For at bidrage til gennemførelsen af EU's sanktioner foreslår Kommissionen at tilføje overtrædelsen af EU's sanktioner til listen over EU-forbrydelser og styrke reglerne om inddrivelse og konfiskation af aktiver. Det er af afgørende betydning, at EU's sanktioner fuldt ud implementeres, og en tilsidesættelse af dem må ikke kunne betale sig. Forslagene skal sikre, at aktiver, der tilhører personer eller enheder, som tilsidesætter sanktionerne, rent faktisk kan konfiskeres på et senere tidspunkt.

 71. 20. maj 2022

  Kommissionen udbetaler 600 mio. euro i makrofinansiel nødhjælp for at dække Ukraines akutte finansieringsbehov og dermed sikre, at landet kan fortsætte driften af basale tjenester og dække de basale daglige behov. Denne udbetaling er den sidste tranche af den finansielle støttepakke på 1,2 mia. euro, som Kommissionen bebudede i slutningen af januar 2022. 

 72. 18. maj 2022

  Kommissionen fremlægger planer for EU's øjeblikkelige indsats for at afhjælpe Ukraines finansieringsproblemer og bebuder en ny makrofinansiel bistand på op til 9 mia. euro for 2022 samt den langsigtede genopbygningsramme

 73. 16. maj 2022

  Kommissionen opretter en telefonisk hjælpetjeneste på ukrainsk og russisk for at informere og bistå dem, der flygter fra den russiske invasion af Ukraine.

 74. 12. maj 2022

  Kommissionen har fremlagt en handlingsplan for etablering af "solidaritetsbaner" – ikke alene for at sikre, at Ukraine kan eksportere korn, men også for at sikre, at landet kan importere de varer, det har brug for, lige fra humanitær bistand til dyrefoder og gødningsstoffer.

 75. 5. maj 2022

  Kommissionen bebuder en ny bistandspakke på 200 mio. euro til støtte for internt fordrevne ukrainere som led i den internationale donorkonference, som Polen og Sverige har indkaldt til i fællesskab.

 76. 29. april 2022

  Kommissionen udbetaler mere end 3,5 mia. euro i forskud til medlemslandene for at hjælpe dem med at håndtere ankomsten af mennesker, der flygter fra krigen til Ukraine. Betalingerne til REACT-EU foretages under EU's samhørighedsaktion for flygtninge i Europa.

 77. 27. april 2022

  Kommissionen foreslår at suspendere importtolden på al ukrainsk eksport til EU i et år. Forslaget vil også medføre suspension af alle EU's antidumping- og beskyttelsesforanstaltninger over for den ukrainske ståleksport i et år. Dette vidtrækkende skridt skal bidrage til at øge Ukraines eksport til EU og lette den vanskelige situation, som ukrainske producenter og eksportører oplever.

 78. 17. april 2022

  EU afsætter yderligere 50 mio. euro i humanitær bistand til støtte for de mennesker, der er berørt af Ruslands krig mod Ukraine, herunder 45 mio. euro til humanitære projekter i Ukraine og 5 mio. euro til Moldova. Dette bringer EU's samlede finansiering af humanitær bistand som reaktion på krigen op på 143 mio. euro. Finansieringen er en del af den støttepakke på 1 mia. euro, som Europa-Kommissionen gav tilsagn om ved donorkonferencen "Stand Up for Ukraine".

 79. 9. april 2022

  Det globale donorarrangement og kampagnen "Stand Up For Ukraine" indsamler 9,1 mia. euro til mennesker, der flygter på grund af den russiske invasion – både i Ukraine og til udlandet. Heraf kommer 1 mia. euro fra Europa-Kommissionen. Til dette kommer, at Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling har bebudet et yderligere lån på 1 mia. euro til at dække behovene hos de mennesker, der er fordrevet som følge af invasionen.

 80. 8. april 2022

  EU vedtager en femte pakke med sanktioner over for Rusland som reaktion på landets brutale aggression mod Ukraine og dets befolkning. Together with the four previous packages, these sanctions will further contribute to ramping up economic pressure on the Kremlin and cripple its ability to finance its invasion of Ukraine. De ny sanktioner er mere omfattende og markante, så de rammer den russiske økonomi endnu hårdere. De er blevet koordineret med internationale partnere.

 81. 8. april 2022

  En række teleoperatører i EU og Ukraine underskriver en fælles erklæring om deres koordinerede indsats for at sikre og stabilisere prismæssigt overkommelig eller gratis roaming og internationale opkald mellem EU og Ukraine. I den fælles erklæring fastlægger de en mere stabil ramme for at hjælpe ukrainere, der er fordrevet i hele Europa, med at holde kontakt med familie og venner derhjemme.

 82. 6. april 2022

  Kommissionen offentliggør en henstilling om anerkendelse af uddannelsesmæssige og erhvervsmæssige kvalifikationer for personer, der flygter fra Ruslands invasion af Ukraine. Den giver EU-landene vejledning og praktisk rådgivning med henblik på at sikre en hurtig, retfærdig og fleksibel anerkendelsesproces.

 83. 5. april 2022

  Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, bebuder den femte pakke med sanktioner mod Rusland. De nye bredere og skærpede sanktioner er målrettet seks områder. De har store konsekvenser for den russiske økonomi og fastholder presset på den russiske regering.

 84. 4. april 2022

  EU opretter et fælles efterforskningshold sammen med Ukraine for at indsamle bevismateriale og efterforske krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. EU er klar til at styrke denne indsats ved at indsætte efterforskningshold på stedet til støtte for den ukrainske anklagemyndighed. 

 85. 1. april 2022

  Kommissionen vedtager et forslag om omregning af hryvnia-pengesedler til værtsmedlemslandenes valutaer for mennesker, der flygter fra krigen i Ukraine. Formålet er at få en koordineret tilgang for at tilbyde alle flygtende de samme vilkår for omregning af deres hryvnia-pengesedler til lokal valuta uafhængigt af, hvilket EU-land der er vært for dem.

 86. 28. marts 2022

  På det ekstraordinære møde i Rådet (retlige og indre anliggender) fremlægger næstformand med ansvar for fremme af vores europæiske levevis, Margaritis Schinas, og kommissær med ansvar for indre anliggender, Ylva Johansson, sammen med den franske indenrigsminister, Gérald Darmanin (som repræsenterer det franske formandskab for Rådet), en tipunktsplan for en stærkere europæisk koordinering af modtagelsen af mennesker på flugt fra krigen i Ukraine.

 87. 25. marts 2022

  Europa-Kommissionen og Canadas regering meddeler, at de vil lancere en global kampagne for at indsamle midler til at støtte de mennesker, der flygter fra invasionen af Ukraine. Det sker i partnerskab med den internationale fortalerorganisation Global Citizen.

 88. 23. marts 2022

  Kommissionen beskriver de aktiviteter, der foregår for at understøtte EU-landene i deres indsats for at opfylde behovene hos krigsflygtningene fra Ukraine. Ud over den akutte hjælp ved grænsen, modtagelsen af flygtningene og civilbeskyttelsen tager EU skridt til at hjælpe medlemslandene med at sikre, at flygtningene kan benytte deres ret til uddannelse, sundhedspleje, indkvartering og arbejde.  

 89. 22. marts 2022

  Kommissionen lancerer portalen Det europæiske forskningsrum for Ukraine, som er et centralt kontaktpunkt vedrørende oplysninger og støttetjenester til Ukraine-baserede forskere og innovatorer på flugt fra landet.

 90. 17. marts 2022

  Kommissionens taskforce "Freeze and Seize", som er oprettet for at sikre koordinering på EU-plan af sanktionerne mod en række russiske og belarusiske oligarker, udvider sin indsats på internationalt plan.  Den skal arbejde sammen med den nyligt oprettede taskforce "Russian Elites, Proxies, and Oligarchs" (REPO), hvor EU opererer sammen med G7-landene og Australien.

 91. 15. marts 2022

  Som opfølgning på det uformelle møde mellem EU's stats- og regeringschefer den 10. og 11. marts beslutter Rådet at indføre en fjerde pakke med økonomiske og individuelle sanktioner på grund af Ruslands militære aggression mod Ukraine. Disse sanktioner vil yderligere bidrage til at øge det økonomiske pres på Kreml og lamme dets evne til at finansiere sin invasion af Ukraine.

 92. 11. marts 2022

  Kommissionen udbetaler 300 mio. euro i makrofinansiel nødhjælp til Ukraine. Det er første portion af den første udbetaling på 600 mio. euro under det nye makrofinansielle bistandsprogram på 1,2 mia. euro til fordel for Ukraine. Programmet er en konkret udmøntning af EU's vedholdende støtte til Ukraine.

 93. 9. marts 2022

  Rådet beslutter at indføre yderligere målrettede sanktioner på grund af situationen i Ukraine og som reaktion på Belarus' involvering i aggressionen. Det drejer sig om sanktioner over for yderligere 160 personer. Sammen med de sektorspecifikke sanktioner rettet mod Belarus og Rusland, som også er vedtaget af Rådet, er denne nye liste med personer med til at lukke huller og forstærke de øvrige sanktioner, som EU har vedtaget som reaktion på Ruslands krig mod Ukraine.

 94. 8. marts 2022

  Kommissionen beskriver den meget omfattende EU-støtte til mennesker, der flygter fra krigen i Ukraine, og til de EU-lande, der tager imod dem. EU viser sin solidaritet ved at hjælpe folk direkte med humanitær bistand, akut civilbeskyttelse, hjælp ved grænsen og tildeling af en klar juridisk status, der gør det muligt for flygtningene at få beskyttelse i EU med det samme.

 95. 8. marts 2022

  Kommissionen vedtager et forslag om en samhørighedsaktion for flygtninge i Europa (CARE) for at give EU-lande og -regioner mulighed for at yde nødhjælp til mennesker, der flygter fra Ruslands invasion af Ukraine.

 96. 4. marts 2022

  Kommissionen indstiller samarbejdet med russiske enheder inden for forskning og innovation. Kommissionen vil hverken indgå nye kontrakter eller nye aftaler med russiske organisationer under Horisont Europa-programmet. Kommissionen suspenderer ligeledes samarbejdet med Rusland og dets allierede, Belarus, i programmerne for samarbejde på tværs af grænserne under det europæiske naboskabsinstrument og i Interreg-programmet for Østersøregionen.

 97. 2. marts 2022

  Efter kommissionsformand Ursula von der Leyens erklæring, beslutter Rådet for Den Europæiske Union at stoppe de russiske statsejede desinformationsvirksomheder Russia Todays og Sputniks distributionsaktiviteter i EU. Disse sanktioner gælder alle former for transmission og distribution, bl.a. via kabel, satellit, IPTV, internetplatforme, websites og apps. Alle relevante licenser, tilladelser og distributionsordninger er suspenderet. Sanktionerne omfatter alle EU-landene og er trådt i kraft.

 98. 2. marts 2022

  Kommissionen foreslår at aktivere direktivet om midlertidig beskyttelse for at yde hurtig og effektiv bistand til mennesker, der flygter fra krigen i Ukraine. Ifølge dette forslag vil personer, der flygter fra krigen, få midlertidig beskyttelsesstatus i EU, hvilket betyder, at de vil få opholdstilladelse og adgang til uddannelse og til arbejdsmarkedet.

 99. 2. marts 2022

  EU indvilliger i at udelukke vigtige russiske banker fra SWIFT-systemet, som er verdens førende finansielle kommunikationssystem. Det vil forhindre disse banker i at gennemføre deres finansielle transaktioner hurtigt og effektivt i hele verden. Dagens beslutning er blevet nøje koordineret med EU's internationale partnere f.eks. USA og UK.

 100. 28. februar 2022

  Kommissionen har givet tilsagn om yderligere 90 mio. euro i nødhjælp til civile, der er ramt af krigen i Ukraine, som svar på en akut appel om nødhjælp fra FN. Pengene går til at hjælpe folk i Ukraine og Moldova.

  Kommissionen koordinerer også levering af materiel bistand til Ukraine via EU's civilbeskyttelsesmekanisme. Denne bistand, som aktuelt kommer fra 20 EU-lande, omfatter 8 mio. medicinske produkter og hjælp til beskyttelse af civile.

  Moldova har aktiveret beskyttelsesmekanismen for at få hjælp til modtagelsen af ukrainere på flugt. Østrig, Frankrig og Holland har allerede tilbudt Moldova nødhjælp som telte og andre artikler til husly samt lægehjælp.

 101. 27. februar 2022

  Kommissionen foreslår yderligere støtte til Ukraine og sanktioner over for Rusland, som bl.a. går ud på at:

  • finansiere køb og levering af våben og andet udstyr til Ukraine
  • lukke EU's luftrum for alle russisk ejede, russisk registrerede og russisk kontrollerede luftfartøjer [lukningen trådte i kraft den 28. februar].
  • forbyde de statsejede medievirksomheder Russia Today og Sputnik samt deres datterselskaber at drive virksomhed i EU [forbuddet trådte i kraft den 2. marts].

  Derudover foreslår Kommissionen en række nye tiltag over for Lukasjenkoregimet i Belarus, som skal målrettes landets vigtigste sektorer, indføre eksportrestriktioner for produkter med dobbelt anvendelse og sanktionere belarusere, der støtter den russiske krigsindsats.

 102. 26. februar 2022

  Sammen med Frankrig, Tyskland, UK og USA foreslår Kommissionen en række nye sanktioner som reaktion på Ruslands angreb på Ukraine. Sanktionerne går ud på:

  • at ekskludere vigtige russiske banker fra SWIFT-systemet
  • ban the transactions of Russia's central bank and freeze all its assets [in force since 28 February]
  • at ramme en række russiske oligarkers aktiver [sanktionen trådte i kraft den 28. februar]
 103. 25. februar 2022

  Som opfølgning på konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 24. februar vedtager Rådet en pakke med individuelle og økonomiske sanktioner, som bygger på fem typer sanktioner:

  • sanktioner i den finansielle sektor, der begrænser Ruslands adgang til de vigtigste kapitalmarkeder og omfatter 70 % af det russiske bankmarked samt en række centrale statsejede virksomheder, bl.a. på forsvarsområdet
  • sanktioner i energisektoren, som betyder forbud mod salg, leverancer, overførsel og eksport til Rusland af specifikke varer og teknologier inden for olieraffinering og restriktioner på levering af relaterede tjenesteydelser
  • sanktioner i transportsektoren, som betyder forbud mod salg af alle typer luftfartøjer, reservedele og udstyr til russiske luftfartsselskaber. Dette vil forringe den centrale sektor i Ruslands økonomi og landets konnektivitet.
  • sanktioner i teknologisektoren, som betyder yderligere begrænsninger af eksporten af produkter med dobbelt anvendelse samt restriktioner på eksporten af visse varer og teknologier, som kan bidrage til teknologiske forbedringer i Ruslands forsvars- og sikkerhedssektor
  • visumpolitiske sanktioner, som betyder, at diplomater og relaterede grupper samt forretningsfolk vil ikke længere have privilegeret adgang til EU.
 104. 24. februar 2022

  På Det Europæiske Råds ekstraordinære møde fordømmer EU's ledere på det kraftigste Den Russiske Føderations uprovokerede og uberettigede militære aggression over for Ukraine. De enes om i tæt samarbejde med EU's partnere og allierede at indføre yderligere sanktioner, som vil få massive og alvorlige konsekvenser for Rusland.

 105. 24. februar 2022

  Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, fordømmer i stærke vendinger Ruslands aggression over for Ukraine. Hun opfordrede Rusland til øjeblikkeligt at standse volden og trække sine tropper tilbage fra Ukraines territorium og gentog EU's fulde støtte til Ukraine og det ukrainske folk. Over for de europæiske ledere fremlagde hun en pakke med massive sanktioner rettet mod strategisk vigtige sektorer i Rusland, som vil blokere den russiske økonomis adgang til teknologier og markeder.

 106. 23. februar 2022

  EU vedtager en sanktionspakke som reaktion på Ruslands anerkendelse af de ikkeregeringskontrollerede områder i Ukraine – Donetsk og Luhansk – og på Ruslands beslutning om at sende tropper ind i regionen. Sanktionerne er vendt mod:

  • personer og enheder, som har spillet en rolle i at undergrave eller true Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed
  • de økonomiske forbindelser mellem de to ikkeregeringskontrollerede ukrainske regioner og EU med det formål at sikre, at de ansvarlige klart mærker de økonomiske konsekvenser af deres ulovlige og aggressive handlinger
  • den russiske stats og regerings adgang til EU's kapitalmarkeder og finansielle markeder og tjenesteydelser med henblik på at begrænse finansieringen af aggressive politikker, der eskalerer konflikten.

Dokumenter