Gå direkt till innehållet
EU:s solidaritet med Ukraina
Stand Up for Ukraine
Alla kan bidra på något sätt

Din gåva hjälper alla som har flytt och antingen stannat i landet eller lämnat Ukraina.

Om du är en privatperson

Ge en gåva via Global Citizen och stöd godkända ideella organisationer på gräsrotsnivå som hjälper människor som har tvingats fly sina hem efter invasionen.

Ge en gåva nu

Om du företräder ett företag

Du kan donera via ett nytt system som kommissionen har skapat för att slussa gåvor in natura från den privata sektorn till Ukraina, Moldavien och grannländerna i EU för att tillgodose internflyktingarnas och flyktingarnas behov.

Bistånd in natura