Skip to main content
Euroopan komission logo
EU:n solidaarinen tuki Ukrainalle
Kaikki voivat osallistua keräykseen

Lahjoituksilla tuetaan Ukrainan sodan vuoksi pakenevia Ukrainassa ja muissa maissa.

Yksityishenkilöt

Voit antaa Global Citizen -järjestön kautta lahjoituksia tietyille voittoa tavoittelemattomille kansalaisjärjestöille, jotka auttavat Venäjän hyökkäyksen vuoksi paenneita ihmisiä.

Tee rahalahjoitus

Yritykset

Yritykset voivat lahjoittaa tavaraa tai muita luontoissuorituksia. Tällaiset lahjoitukset kanavoidaan komission perustaman järjestelmän kautta pakolaisten tarpeisiin Ukrainassa, Moldovassa ja Ukrainan rajanaapurimaissa EU:ssa.

Tee lahjoitus (luontoissuoritukset)