Přejít na hlavní obsah
Solidarita EU s Ukrajinou
Getty Images / Sergei Supinsky
Nástroj pro Ukrajinu

Podpora na obnovu Ukrajiny a její rekonstrukci a cestu k přistoupení k EU

Co je Nástroj pro Ukrajinu?

EU vytvořila nový podpůrný mechanismus na období 2024–2027, jehož prostřednictvím bude pomáhat Ukrajině v jejím úsilí o obnovu, rekonstrukci a modernizaci. Nástroj pro Ukrajinu je specializovaná facilita, která Unii umožní poskytnout Ukrajině během tohoto období stabilní a předvídatelnou finanční podporu ve výši až 50 mld. eur.  

Nástroj podtrhuje závazek EU pomáhat Ukrajině tváří v tvář probíhající útočné válce, kterou proti ní Rusko vede, i na její cestě ke členství v EU. 

Evropa bude na straně Ukrajiny každý den války a každý den i poté. Evropa plní své slovo. Budeme i nadále poskytovat tolik potřebné finanční prostředky a zachováme předvídatelnost pro naše odvážného partnera a kandidáta členství.

Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise

Cíle nástroje

 • Podpora obnovy, rekonstrukce a modernizace Ukrajiny

 • Podpora finančních potřeb Ukrajiny, tak aby vláda nemusela přerušit poskytování veřejných služeb

 • Mobilizace investic do ukrajinského soukromého sektoru za účelem rychlé hospodářské obnovy a rekonstrukce

 • Podpora Ukrajiny v provádění reforem potřebných na její cestě k přistoupení k EU

 • Podpora širší ukrajinské společnosti v podobě pomoci s řešením sociálních důsledků války

Jak nástroj funguje?

Nástroj sestává ze tří pilířů: 

Jak bude tato podpora financována?

K financování úvěrů Ukrajině získá Evropská unie až 33 miliard eur na finančním trhu do konce roku 2027 vydáním dluhopisů EU v rámci jednotné strategie financování.  

Granty budou financovány z ročního rozpočtu EU v rámci nového zvláštního nástroje nazvaného rezerva pro Ukrajinu. Tento nástroj bude každoročně mobilizován v rámci ročního rozpočtového procesu, aby se zohlednil pokrok Ukrajiny při provádění reforem a využívání investic.

S jakými podmínkami je podpora spojena?

Aby Ukrajina získala podporu, musí provést svůj plán obnovy a reforem a rovněž prosazovat 

 • demokratické mechanismy, včetně parlamentního systému založeného na pluralitě politických stran 
 • právní stát 
 • dodržování lidských práv, včetně práv osob náležejících k menšinám 

Jakmile Komise ověří, že podmínky byly splněny, budou platby Ukrajině prováděny podle pevně stanoveného harmonogramu každé čtvrtletí. Než budou stanoveny prvky využívání nástroje, může EU po omezenou dobu poskytovat Ukrajině bezprostřední pomoc až do výše 1,5 mld. eur měsíčně. 

Evropská komise a Ukrajina budou muset chránit finanční zájmy EU a bojovat proti podvodům, korupci a střetům zájmů. Komisi bude nápomocen zvláštní kontrolní výbor, který bude pravidelně podávat zprávy o finančních prostředcích, jež jsou za účelem splnění cílů nástroje vynakládány. 

Kromě toho může Evropská rada na základě zprávy Komise každoročně pořádat rozpravu o provádění nástroje. V případě potřeby Evropská rada za dva roky vyzve Komisi, aby v souvislosti s novým VFR předložila návrh na revizi nástroje. Nejméně jednou za čtyři měsíce se bude rovněž konat pravidelný dialog o nástroji pro Ukrajinu s Evropským parlamentem.

Chronologický přehled

 1. 28. června 2024

  Komise vyplácí Ukrajině dalších 1,9 miliardy eur formou předběžného financování v rámci Nástroje pro Ukrajinu, takže celková výše podpory EU, která již byla Ukrajině převedena, dosahuje 7,9 miliardy eur.

 2. 11. června 2024

  EU podepisuje nové záruční dohody na podporu obnovy a rekonstrukce Ukrajiny. Dohody oznámené na konferenci o obnově Ukrajiny v roce 2024 v Berlíně obsahují 1,4 miliardy eur ve formě záruk a grantů a jsou prvními podepsanými dohodami v investičním rámci nástroje. 

 3. 24. dubna 2024

  Komise vyplatila Ukrajině druhou splátku mimořádného překlenovacího financování v rámci Nástroje pro Ukrajinu ve výši 1,5 miliardy eur.

 4. 18. dubna 2024

  EU zřizuje investiční rámec pro Ukrajinu s cílem podpořit investice do obnovy a rekonstrukce země.

 5. 15. dubna 2024

  Komise schvaluje Plán pro Ukrajinu, komplexní reformní a investiční strategii Ukrajiny na příští čtyři roky. 

 6. 6. února 2024

  Je dosaženo politické dohody Evropského parlamentu a Rady o Nástroji pro Ukrajinu, který Komise poprvé navrhla v červnu 2023.