Glavni sadržaj
Solidarnost EU-a s Ukrajinom
Getty Images / Sergei Supinsky
Instrument za Ukrajinu

Potpora za oporavak, obnovu i pristupanje Ukrajine EU-u

Što je Instrument za Ukrajinu?

Kako bi Ukrajini pomogao u oporavku, obnovi i modernizaciji, EU pokreće novi mehanizam potpore za razdoblje 2024. – 2027. Instrument za Ukrajinu omogućit će EU-u da Ukrajini u tom razdoblju pruži stabilnu i predvidljivu financijsku potporu u iznosu do 50 milijardi eura.  

Taj je instrument još jedan dokaz da EU predano podržava Ukrajinu na njezinom putu prema članstvu u EU-u u kontekstu ruskog agresivnog rata. 

„Europa će stajati uz Ukrajinu dok god traje rat i nakon što rat završi. Europa će održati svoju riječ. I dalje ćemo osiguravati prijeko potrebno pouzdano financiranje našoj hrabroj partnerskoj zemlji koja se želi pridružiti EU-u.”

Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije

Ciljevi Instrumenta

 • Potpora oporavku, obnovi i modernizaciji Ukrajine

 • Financijska potpora Ukrajini kako bi vlada mogla osigurati neprekinute javne usluge

 • Mobiliziranje ulaganja u privatni sektor Ukrajine radi brzog gospodarskog oporavka i obnove

 • Potpora Ukrajini u provedbi potrebnih reformi na njezinu putu prema pristupanju EU-u

 • Potpora ukrajinskom društvu i pomoć u odgovaranju na društvene posljedice rata

Kako funkcionira Instrument?

Instrument je strukturiran u tri stupa: 

Kako će se potpora financirati?

Kako bi se financirali zajmovi Ukrajini, Europska unija će na financijskom tržištu do kraja 2027. prikupiti do 33 milijardi eura izdavanjem obveznica EU-a na temelju ujednačene strategije financiranja.  

Bespovratna sredstva financirat će se u okviru novog posebnog instrumenta „Pričuva za Ukrajinu” iz godišnjeg proračuna EU-a. Taj će se instrument mobilizirati svake godine u sklopu godišnjeg proračunskog postupka kako bi se uzeo u obzir napredak Ukrajine u provedbi reformi i iskorištavanju ulaganja.

Koji su uvjeti za primanje potpore?

Kako bi dobila potporu, Ukrajina mora provesti plan oporavka i reformi i poštovati 

 • demokratske mehanizme, uključujući višestranački parlamentarni sustav 
 • vladavinu prava 
 • ljudska prava, uključujući prava pripadnika manjina. 

Nakon što Komisija potvrdi da su uvjeti ispunjeni, Ukrajina će isplate primati svakog tromjesečja po fiksnom rasporedu. Dok se uređuju pojedinosti Instrumenta, EU Ukrajini može pružati hitnu potporu u iznosu do 1,5 milijardi eura mjesečno na ograničeno vrijeme. 

Europska komisija i Ukrajina morat će štititi financijske interese EU-a borbom protiv prijevara, korupcije i sukoba interesa. Poseban Revizijski odbor pomoći će Komisiji tako što će je redovito izvještavati o sredstvima koja se troše za postizanje ciljeva Instrumenta. 

Osim toga, na temelju izvješća Komisije Europsko vijeće može održati godišnju raspravu o provedbi Instrumenta. Prema potrebi, Europsko vijeće za dvije godine može pozvati Komisiju da podnese prijedlog za preispitivanje Instrumenta u kontekstu sljedećeg dugoročnog proračuna EU-a. Dijalog s Europskim parlamentom o Instrumentu za Ukrajinu će se održavati najmanje svaka četiri mjeseca.

Kronologija

 1. 28. lipnja 2024.

  Komisija Ukrajini isplaćuje dodatno pretfinanciranje u iznosu od 1,9 milijardi eura u okviru Instrumenta za Ukrajinu, čime je ukupni iznos potpore koju je Ukrajina primila od EU-a dosegao 7,9 milijardi eura.

 2. 11. lipnja 2024.

  EU potpisuje nove sporazume o jamstvu za potporu oporavku i obnovi Ukrajine. Ti sporazumi, najavljeni na Konferenciji o oporavku Ukrajine 2024. u Berlinu, sastoje se od bespovratnih sredstava i jamstava u vrijednosti od 1,4 milijarde EUR i prvi su takvi sporazumi potpisani u sklopu okvira za ulaganja Instrumenta za Ukrajinu. 

 3. 24. travnja 2024.

  Komisija Ukrajini isplaćuje 1,5 milijardi eura u drugom obroku iznimnog prijelaznog financiranja iz Instrumenta za Ukrajinu.

 4. 18. travnja 2024.

  EU uspostavlja Okvir za ulaganja u Ukrajini kako bi potaknuo ulaganja u oporavak i obnovu te zemlje.

 5. 15. travnja 2024.

  Komisija potvrđuje Ukrajinski plan, sveobuhvatnu strategiju Ukrajine za reforme i ulaganja za sljedeće četiri godine. 

 6. 20. ožujka 2024.

  Komisija Ukrajini iz Instrumenta isplaćuje prvi obrok prijelaznog financiranja u iznosu od 4,5 milijardi eura.

 7. 6. veljače 2024.

  Europski parlament i Vijeće postižu politički dogovor o Instrumentu za Ukrajinu koji je Komisija prvi put predložila u lipnju 2023.