Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh
Dlúthpháirtíocht an Aontais Eorpaigh leis an Úcráin

Bí sábháilte agus tú ag taisteal san Aontas Eorpach

Tá an fhaisnéis seo ar fáil sna teangacha seo a leanas chomh maith: Úcráinis | українська | Rúisis | русский

Do chuid doiciméad

 • Ná tabhair do phas ná do dhoiciméad aitheantais a riamh d’aon duine seachas garda teorann nó oifigeach poiblí. Coinnigh gar do do chorp é i gcónaí.
 • Glac grianghraf de do phas nó de do dhoiciméad aitheantais le do ghuthán chun go mbeidh cúltaca agat má chailltear nó má ghoidtear é. Seol cóip de chuig cairde/gaolta leat, chuig seoladh ríomhphoist atá agat féin cuir i gcás, ionas go mbeidh rochtain agat ar do dhoiciméid fiú má chailleann tú do ghuthán.

Taisteal

 • Tá taisteal saor in aisce nó tarscaoilte á thairiscint ag go leor cuideachtaí iompair ar fud an Aontais. Faigh tuilleadh eolais anseo.
 • Déan iarracht taisteal i ngrúpaí de 2-3 dhuine fásta, sin agus a chinntiú go mbíonn leanaí i gcónaí i dteannta daoine freisin.
 • Má bhíonn tú ag taisteal i gcarr duine éigin, iarr ar an duine an bhfuiltear ag súil le rud ar bith uait i gcomaoin an iompair.
 • Sula dtéann tú isteach sa charr, glac grianghraf den phláta ceadúnais agus seol ar aghaidh chuig cairde agus gaolta leat. Déan iarracht gan dul isteach i gcarranna le daoine nach ligeann duit na grianghraif sin a ghlacadh.

Airgead

 • Bíodh airgead agat ach coinnigh i bhfolach é in aon áit amháin nó i gcúpla áit, fiú.
 • Bíodh uimhir do chárta creidmheasa/dochair ar eolas de ghlanmheabhair agat.
 • Cuir uimhreacha teileafóin de dhaoine iontaofa éagsúla de ghlanmheabhair, ar daoine iad a chuideoidh leat má chailleann tú do ghuthán.

Lóistín

 • Bain úsáid as lóistín a chuireann eagraíochtaí iontaofa ar fáil, nuair is féidir sin a dhéanamh.
 • Má chuireann tú lóistín in áirithe ar líne, déan cinnte de go léann tú an méid a bhí le rá ag daoine eile faoi agus roghnaigh lóistín a bhfuil líon mór rudaí dearfacha ráite faoi.
 • Má aimsíonn tú áit le fanacht agus mura mbraitheann tú sábháilte ann, fág é!
 • Má bhíonn tú ag fanacht in áit duine éigin, iarr orthu an bhfuiltear ag súil le rud ar bith uait i gcomaoin an lóistín.

Poist

Bí ar an airdeall i gcónaí sna cásanna seo a leanas:

 • Má dhéanann duine éigin post a thairiscint duit ach mura dtugann siad faisnéis duit, amhail seoladh agus ainm an fhostóra.
 • Má chuireann duine éigin brú ort chun an post a ghlacadh.
 • Má dhéanann duine éigin post a thairiscint duit le taisteal agus lóistín saor in aisce.
 • Má iarrann duine éigin a bhfuil post á thairiscint aige do chuid doiciméad a thabhairt dóibh ar an tuiscint go socróidh siad gach rud duit.

Bí sábháilte ó gháinneáil

Má mheasann tú go bhfuil gáinneáil nó dúshaothrú a dhéanamh ort:

 • Rith leat go dtí áit phoiblí le go leor daoine, cuir i gcás stáisiún póilíní, ospidéal, leabharlann, banc, oifig phoist, séipéal nó foirgneamh cathrach.
 • Déan teagmháil leis na póilíní, le heagraíocht a chabhraíonn le híospartaigh na gáinneála, le húdaráis na tíre ina bhfuil tú nó le hambasáid do thíre.

Tá tuilleadh eolais faoi na húdaráis náisiúnta a bhíonn ag plé le gáinneáil ar dhaoine agus eagraíochtaí a d’fhéadfadh cuidiú leat ag brath ar an áit a bhfuil tú le fáil anseo. Tá liosta de bheolínte frithgháinneála le fáil anseo.