Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh
Dlúthpháirtíocht an Aontais Eorpaigh leis an Úcráin

Faisnéis do dhaoine atá ag teitheadh ón gcogadh san Úcráin

Tá an fhaisnéis seo ar fáil sna teangacha seo a leanas chomh maith: Úcráinis | українська | Rúisis | русский

Má tá tú ag teitheadh ón gcogadh san Úcráin agus ag teacht go dtí an tAontas Eorpach, gheobhaidh tú eolas tábhachtach anseo maidir le do chearta i dtaca leis an teorainn a thrasnú isteach i dtír den Aontas, i taca le hincháilitheacht le haghaidh cosaint shealadach agus i dtaca le hiarratas a dhéanamh ar chosaint idirnáisiúnta, chomh maith le cearta taistil laistigh den Aontas.

Ullmhúchán a dhéanamh le himeacht

Más féidir, tabhair leat doiciméid taistil bhailí agus tú ag imeacht. Mar sin féin, níor cheart go mbeadh bac ort teacht isteach san Aontas mura bhfuil doiciméid taistil nó doiciméid leighis (deimhniú vacsaínithe, tástáil COVID-19) agat.

Na tíortha ar fad san Aontas a bhfuil teorainn acu leis an Úcráin, tá cead isteach á thabhairt acu do gach duine atá ag teitheadh ón gcogadh san Úcráin ar fhorais dhaonnúla, gan beann ar phas bithmhéadrach a bheith agat. Baineann an méid sin le páistí chomh maith. Má tá náisiúntacht Úcránach agus pas bithmhéadrach agat, is féidir leat teacht isteach san Aontas ach do phas a thaispeáint ag an teorainn. I ngach cás eile, tabharfaidh tíortha den Aontas cead isteach duit ar fhorais dhaonnúla.

Do Chearta san Aontas Eorpach

A luaithe agus a thrasnaíonn tú an teorainn isteach san Aontas, tá roinnt roghanna agat, iad ag brath ar do chúinsí pearsanta. Cuirfidh na húdaráis do chearta in iúl duit dá réir.

1. Féadfar cosaint shealadach a bhronnadh ort

I gcás ina raibh cónaí buan ort san Úcráin, agus gur fhág tú an tír chun éalú ón gcogadh ón 24 Feabhra 2022 i leith, d’fhéadfadh sé go mbeifeá i dteideal cosaint shealadach a fháil in aon tír ar bith den Aontas. Mairfidh an chosaint shealadach sin ar feadh bliana ar a laghad, agus d’fhéadfaí síneadh a chur leis ag brath ar an staid san Úcráin. Is measc na gceart faoin Treoir um Chosaint Shealadach, tá cead cónaithe, rochtain ar an margadh saothair agus tithíocht, cúnamh leighis, agus rochtain ar oideachas do pháistí. Tá sé de cheart ag aon duine ar a bhfuil cónaí dlíthiúil san Aontas bunchuntas bainc a oscailt freisin. Beidh sé de cheart agat freisin bunchuntas bainc a oscailt.

2. Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar chosaint idirnáisiúnta

Tá an ceart ag tairbhithe de chosaint shealadach iarratas ar chosaint idirnáisiúnta (tearmann) a dhéanamh tráth ar bith.

Má roghnaíonn tú é sin a dhéanamh, d’fhéadfadh sé go gcuirfí do chosaint shealadach ar fionraí fad a bheidh stádas agus cearta an iarratasóra ar thearmann agat. Má dhiúltaítear d’iarratas ar thearmann ag deireadh an scrúdaithe agus má tá an chosaint shealadach atá ann faoi láthair fós i bhfeidhm san Aontas Eorpach, athbhunófar do stádas cosanta sealadaí.

Ba cheart duit tú féin a chur ar an eolas faoi na cleachtais a chuireann an Ballstát i bhfeidhm chun cinneadh a dhéanamh cé acu a iarrfaidh tú cosaint idirnáisiúnta sa bhreis ar chead cónaithe a léiríonn do stádas cosanta sealadaí.

3. Féadfaidh tú cúnamh a iarraidh ar aisdúichiú

Gan beann ar do náisiúntacht agus an ceart chun cosanta idirnáisiúnta, i gcás ina raibh cónaí ort san Úcráin agus go bhfuil tú ag teitheadh ón gcogadh, ba cheart go mbeifeá in ann dul trasna theorainn an Aontais Eorpaigh. Má tá sé sábháilte filleadh ar do thír dhúchais, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh leis na húdaráis nó na heagraíochtaí ábhartha chun cabhrú leat filleadh.

Chun cúnamh aisdúichithe a fháil, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le hambasáid/consalacht do thíre dúchais sa tír den Aontas ina bhfuil tú ag fanacht faoi láthair. Na húdaráis náisiúnta sa tír sin, féadfaidh siad cuidiú leat freisin teagmháil a dhéanamh le d’ambasáid/do chonsalacht má bhíonn fadhbanna agat, agus féadfaidh siad cúnamh a thabhairt duit i dtaca leis an aisdúichiú.

Taisteal ar aghaidh san Aontas Eorpach

Sa chuid is mó de chásanna, más ag teitheadh ón gcogadh san Úcráin atá tú, beidh tú in ann taisteal go dtí tíortha eile den Aontas. I gcás muintir na hÚcráine ag a bhfuil pas bithmhéadrach, tagann an ceart sin ón gcóras saor ó víosa atá i bhfeidhm idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin. Más as tríú tír duit, ní mór duit a sheiceáil an bhfuil do thír dhúchais ar liosta na dtríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas víosa a bheith acu.

Faisnéis faoi údaráis náisiúnta agus roghanna taistil saor in aisce

Má chliceálann tú ar an tír atá uait sa léarscáil seo gheobhaidh tú eolas úsáideach faoin méid seo a leanas: na húdaráis náisiúnta is ceart teagmháil a dhéanamh leo le haghaidh cosaint shealadach; eagraíochtaí atá gníomhach i dtaca le cabhrú leo siúd atá ag teitheadh ón Úcráin, agus conas teagmháil a dhéanamh leo; roghanna taistil saor in aisce; cúram sláinte; agus eolas faoi bhailíocht ceadúnas tiomána.

Chomh maith leis sin, léirítear ar an léarscáil áiteanna ar fud Bhallstáit an Aontais a bhfuil saoráidí glactha agus moil aistrithe nó a dtugann tuilleadh eolais faoi do thaisteal agus do thréimhse san Aontas.

an Ostair

Sonraí teagmhála náisiúnta

Aireacht Gnóthaí Baile na hOstaire (DE)
An Ghníomhaireacht Fheidearálach um Sheirbhísí Glactha agus Tacaíochta (DE / EN)
Ceisteanna Coitianta na hAireachta Gnóthaí Baile do dhaoine atá ag teitheadh ón Úcráin (UK)
Seirbhís Phoiblí Fostaíochta: conas cead oibre a fháil (DE / UK / EN)
 

Na príomheagraíochtaí atá ag cuidiú ar an talamh

Liosta na n-eagraíochtaí (DE)
Leathanach Facebook chun cabhrú le daoine atá ag teitheadh ón gcogadh (DE)
Caritas na hOstaire (DE)
Beolíne na tacaíochta síceolaíche (UK)
San Ostair 0134301014
I dtír éigin eile +43 6699665109
 

Roghanna taistil saor in aisce

Gach iompar poiblí

an Bheilg

Sonraí teagmhála náisiúnta

Suíomh gréasáin faisnéise an Rialtais Cónaidhme (FR / NL / DE / EN / UK) +32 24888888
Faisnéis ón Oifig Inimirce faoi iarratas a dhéanamh ar chosaint shealadach do mhuintir na hÚcráine sa Bheilg (FR / NL / EN)
Ombudsman Feidearálach (FR / NL / EN / UK)
Beolínte Ambasáid na hÚcráine sa Bheilg
An líne áirithintí +32 23792115
Ceisteanna ginearálta +32 23792160
Ceisteanna tithíochta +32 23792112
 

Na príomheagraíochtaí atá ag cuidiú ar an talamh

Cros Dhearg – an pobal Pléimeannach (NL / FR / EN) +32 15443407
Cros Dhearg – An pobal Francach (FR) +32 81771648
Agence Fédérale pour l’Accueil des Demandeurs d’Asile +32 22134411 (FR / NL / EN)
Serve the City Brussels (FR / ;NL / EN) +32 27343502
Liosta na dtionscnamh sa Bheilg – Na Beilgigh ar son na hÚcráine (EN)
Leathanach Facebook – Dlúthpháirtíocht leis an Úcráin (EN)
PAG-ASA le haghaidh íospartaigh an dúshaothraithe (EN / FR / NL) +32 25116464
 

Roghanna taistil saor in aisce

Traenacha SNCB/NMBS agus Thalys

an Bhulgáir

Sonraí teagmhála náisiúnta

Tairseach faisnéise aontaithe an Rialtais maidir le bearta agus gníomhaíochtaí a bhaineann leis an ngéarchéim san Úcráin (BG / UK / EN)
Faisnéis ón nGníomhaireacht Stáit do Dhídeanaithe (EN / UK)
Pointí clárúcháin – Léarscáil ina bhfuil faisnéis (BG / UK / EN / RU)
Uimhreacha na mbeolínte +38 029055555+38 0322465075
Beolíne ghéarchéime na hAireachta Gnóthaí Eachtracha +35 929482404, ríomhphost crisis@mfa.bg
 

Na príomheagraíochtaí atá ag cuidiú ar an talamh

Grúpa Facebook ‘Mati Ukraina’, Comhlachas Eagraíochtaí na hÚcráine (BG / UK)
 

Roghanna taistil saor in aisce

Traenacha BDZ

an Chróit

Sonraí teagmhála náisiúnta

Leathanach Baile na hAireachta Gnóthaí Baile (HR / EN) ríomhphost: privremena.zastita@mup.hr
Leathanach gréasáin na hAireachta Gnóthaí Baile do dhídeanaithe ón Úcráin (HR / UK)
Bileog eolais ón Aireacht Gnóthaí Baile le faisnéis thiomnaithe (HR)
Faisnéis faoin treoir um chosaint shealadach a ghníomhachtú (HR)
 

Na príomheagraíochtaí atá ag cuidiú ar an talamh

Cros Dhearg na Cróite (HR / EN)
Beolínte agus uimhreacha teagmhála úsáideacha (UK / HR)
UNHCR email hrvza@unhcr.org
Seoladh ríomhphoist IOM iomzagreb@iom.int
 

Roghanna taistil saor in aisce

Is féidir le daoine atá ag teitheadh ón Úcráin úsáid a bhaint as traenacha HŽ Putnički prijevoz saor in aisce le ‘ticéid dlúthpháirtíochta’ agus le ‘Ticéad um Chuidiú leis an Úcráin’.

an Chipir

Sonraí teagmhála náisiúnta

Leathanach Baile na hAireachta Gnóthaí Baile (GR)
Faisnéis faoin treoir um chosaint shealadach a ghníomhachtú (EN / GR)
Suíomh gréasáin na Seirbhíse Tearmainn (EN / GR)
An Roinn um an gClárlann Shibhialta agus Imirce (EN / GR)
Beolíne na hAireachta um Thaighde, Nuálaíocht agus Beartas Digiteach (Luan-Aoine 8h00-20h00) 1477, +35 722285777
 

Na príomheagraíochtaí atá ag cuidiú ar an talamh

Grúpa Facebook do mhuintir na hÚcráin ag a bhfuil comhairle á lorg - Comhairle Dídeanaithe na Cipire (EN)
UNHCR na Cipire (EN)

an tSeicia

Sonraí teagmhála náisiúnta

Faisnéis do shaoránaigh na hÚcráine atá ag teitheadh ón gcogadh (UK / CS)
Riarachán Saoráidí do Dhídeanaithe, na hAireachta Gnóthaí Baile (CS / EN / UK)
Líne chabhrach na hAireachta Gnóthaí Baile + 42 0974801802
Muintir na hÚcráine is againne - Suíomh gréasáin oifigiúil tacaíochta (CS / EN / UK / RU)
Ambasáid na hÚcráine i bPrág – leathanach Facebook (UK)

 

Na príomheagraíochtaí atá ag cuidiú ar an talamh

Seasaimid leis an Úcráin (CS / EN / UK / RU)
Tiomáin do dhídeanaithe – Iompar a fháil ón teorainn (CS / EN / UK)
Grúpa Tacaíochta Facebook (CS / UK)
Refugees Welcome (CS / EN)
Comhlachas um Lánpháirtiú agus Imirce (EN)
Eagraíocht chun Tacú le Dídeanaithe (EN)
ADRA (Eagraíocht um Dhaonchabhrach agus Forbairt) (CS / EN)
CARE ČR (CS)
Cros Dhearg na Seicia (CS)
Člověk v tísni (Daoine i ngátar) (CS)
Diakonie ČCE (CS)
Caritas na Seicia (CS)
Lékaři bez hranic (Médecins Sans Frontières) (CS)
 

Roghanna taistil saor in aisce

RegioJet, Leo Express, traenacha České dráhy (https://www.cd.cz/info/aktuality/-36295/), Arriva transport, Iompar poiblí Phrág agus iompar poiblí i Lár-Réigiún na Boihéimeach.

an Danmhairg

Sonraí teagmhála náisiúnta

Seirbhís Inimirce na Danmhairge – (EN / UK)
Leathanach gréasáin tiomnaithe sheirbhís inimirce na Danmhairge maidir le conas iarratas a dhéanamh ar chead cónaithe (EN), tacaíocht don Úcráin (EN)
Lárionad na Danmhairge do ghéarchéim na hÚcráine (UK / EN)

 

Roghanna taistil saor in aisce

Is féidir le daoine atá ag teitheadh ón Úcráin úsáid a bhaint as traenacha DSB saor in aisce.
Is féidir le gluaisteáin na hÚcráine dul trasna Öresundsbron (Droichead na Danmhairge-na Sualainne) agus ní ghearrfar aon chostas orthu.

an Eastóin

Sonraí teagmhála náisiúnta

Suíomh gréasáin oifigiúil an Rialtais do dhaoine atá ag teitheadh ón gcogadh (EE / EN / UK / RU)
Leathanach Baile na hAireachta Gnóthaí Baile (EN)
Aireacht Gnóthaí Eacnamaíocha agus Cumarsáide (EN)
Leathanach baile an Bhoird Póilíneachta agus Teorann (EE / EN / UK / RU)
Leathanach baile an Chiste Árachais Shóisialaigh (EE / EN / RU) Beolíne 1247
Leathanach gréasáin an rialtais ar a bhfuil faisnéis do shaoránaigh na hÚcráine (EE / EN / RU)
Tairseach na hÓige (EE / RU)
 

Na príomheagraíochtaí atá ag cuidiú ar an talamh

Liosta eagraíochtaí neamhrialtasacha (EE / EN / RU)
Comhairle Dídeanaithe na hEastóine (EE / EN / UK / RU) Beolíne (gach lá 9h00-19h00) +37 256782288 
Cros Dhearg na hEastóine (EE)
Ionad Cultúrtha na hÚcráine (EE / EN / UK)
Mondo MTÜ (EE / EN)
 

Roghanna taistil saor in aisce

Traenacha Elron agus traenacha Iompair Phoiblí

an Fhionlainn

Sonraí teagmhála náisiúnta

Seirbhís Inimirce na Fionlainne: Treoracha do dhídeanaithe atá ag teacht isteach san Fhionlainn (FI / SV / EN / UK)
Seirbhís Inimirce na Fionlainne: Na ceisteanna coitianta (FI / SV / EN / UK)
An Aireacht um Ghnóthaí Baile: Cosaint shealadach (FI / SV / EN)
 

Na príomheagraíochtaí atá ag cuidiú ar an talamh

Cros Dhearg na Fionlainne (FI / SV / EN)
Finn Church Aid (FI / SV / EN)  
 

Roghanna taistil saor in aisce

Is féidir le daoine atá ag teitheadh ón Úcráin úsáid a bhaint as iompar Onnibus agus as traenacha VR saor in aisce.
Ina theannta sin, is féidir leo tairbhiú de lascaine 95% ar ghlantáillí maidir le ticéid aontreo Finnair ó Vársá, Kraków, Gdansk, Búdaipeist agus Prág go Heilsincí.

an Fhrainc

Sonraí teagmhála náisiúnta

An suíomh gréasáin oifigiúil d’fhaisnéis ón Rialtas (FR / UK)
Ambasáid na hÚcráine sa Fhrainc (FRUK) +33 187666612 (brúigh ar 2 chun seirbhís a fháil san Úcráinis)
Faisnéis ón Aireacht Gnóthaí Baile do shaoránaigh na hÚcráine (FR / UK)
Bardas Pháras (EN)
 

Na príomheagraíochtaí atá ag cuidiú ar an talamh

Secours populaire (FR) +33 144782100
Secours catholique (FR) +33 145497300
Croix rouge (FR) +33 144431100
 

Roghanna taistil saor in aisce

Traenacha SNCF agus Thalys

an Ghearmáin

Sonraí teagmhála náisiúnta

Aireacht Chónaidhme Gnóthaí Baile agus Comhphobail: Germany4Ukraine (DE / UK / EN / RU)  
Aireacht Chónaidhme Gnóthaí Baile agus Comhphobail: Ceisteanna Coitianta an Rialtais maidir le teacht isteach sa tír agus cónaí inti (DE / UK / EN)
 

Na príomheagraíochtaí atá ag cuidiú ar an talamh

Comhghuaillíocht eagraíochtaí cabhrach Gearmánacha a bhfuil tabhartais á mbailiú acu don Úcráin (DE / EN)
UNHCR (DE)
Cros Dhearg na Gearmáine hEastóine (DE)
Eagraíocht cabhrach a dhíríonn ar chúram leighis (DE)
Caritas na Gearmáine (DE)
Diakonie Katastrophenhilfe (DE)
Pro Asyl (DE / EN)
Comhairleoirí dlí (DE)
 

Roghanna taistil saor in aisce

Traenacha DB, traenacha Thalys agus gach iompar poiblí réigiúnach agus áitiúil

an Ghréig

Sonraí teagmhála náisiúnta

Leathanach gréasáin an rialtais ar a bhfuil faisnéis do Dhaoine Easáitithe (GR / UK / EN)
Ambasáid na hÚcráine sa Ghréig (EN) Beolíne +30 693276606
 

Na príomheagraíochtaí atá ag cuidiú ar an talamh

UNHCR (GR / EN / FR)
Liosta na n-eagraíochtaí (EN)

an Ungáir

Sonraí teagmhála náisiúnta

Ard-Stiúrthóireacht na hUngáire um Fhaisnéis faoi Phoilíneacht Eachtrannach do dhaoine atá ag teitheadh ón Úcráin (EN / UK)
Beolínte an rialtais
San Ungáir 06 80310310
San Úcráin 0800 504546
I dtíortha eile +36 15501828, ríomhphost menekultinfo@me.gov.hu
An Chomhairle Náisiúnta um Chomhordú Daonnúil – do mhuintir na hÚcráine atá gar do theorainn na hUngáire: 1357 (500 forints/€1.37 an costas atá ar aon ghlao amháin)
Leathanach Facebook Ambasáid na hÚcráine (UK)

Na príomheagraíochtaí atá ag cuidiú ar an talamh

Grúpa Facebook le haghaidh lóistín (HU)
Cros Dhearg na hUngáire (HU)
Seirbhís Carthanachta na hUngáire d’Ord Mhálta (HU)
Caritas na hUngáire (HU)
Leathanach Facebook um Chabhair Imirce (HU)
Leathanach Faisnéise Choiste Heilsincí na hUngáire (EN)
Cumann na hUngáire d’Imircigh (EN / UK / RU)
 

Roghanna taistil saor in aisce

Gach traein MAV le ‘ticéad dlúthpháirtíochta’ saor in aisce agus gach iompar poiblí BKK saor in aisce i mBúdaipeist.
Tacaíonn Wizz Air le dídeanaithe ón Úcráin trí 100,000 suíochán saor in aisce a chur ar fáil dóibh ar eitiltí uile in ilchríoch na hEorpa a imíonn ó thíortha atá ag críochantacht leis an Úcráin.

Éire

Sonraí teagmhála náisiúnta

Roinn Dlí agus Cirt na hÉireann, Faisnéis faoi cheanglais víosa (EN)
Ceisteanna coitianta maidir le taisteal go hÉirinn (EN)
Leathanach gréasáin tiomnaithe an rialtais le faisnéis faoin Treoir um Chosaint Shealadach (EN)
Faisnéis do Shaoránaigh faoi Chosaint Idirnáisiúnta (EN)
 

Na príomheagraíochtaí atá ag cuidiú ar an talamh:

Comhairle Dídeanaithe na hÉireann (EN)

 

Roghanna taistil saor in aisce

Traenacha Iarnród Éireann, iompar Bhus Éireann agus Iompar Expressway

an Iodáil

Sonraí teagmhála náisiúnta

An Aireacht Gnóthaí Eachtracha (IT)
An Aireacht Gnóthaí Baile (IT) Treoir d’Iarrthóirí Tearmainn (EN)
An Roinn um Chosaint Shibhialta (ITEN) - Cártaí leis an bpríomhfhaisnéis (IT / EN / UK / RU)
 

Na príomheagraíochtaí atá ag cuidiú ar an talamh

UNHCR (IT)
Comhairle Dídeanaithe na hIodáile (IT)
Comunità di Sant’Egidio (EN / IT / RU)
Cros Dhearg na hIodáile (IT)
Caritas Ambrosiana (IT)
NGO AVSI (IT)
NGO AIBI (IT)
Leathanach Facebook NGO Intersos (IT)
 

Roghanna taistil saor in aisce

Is féidir le daoine atá ag teitheadh ón Úcráin iompar Flixbus, iompar Marino Bus agus traenacha Trenord a úsáid saor in aisce. Is féidir leo taisteal saor in aisce chomh maith le hiompar grúpa Trenitalia laistigh de 5 lá ar a mhéad ar theacht isteach san Iodáil dóibh.

an Laitvia

Sonraí teagmhála náisiúnta

Faisnéis do mhuintir na hÚcráine atá ag teacht chun na Laitvia (LV / UK / EN / RU) – ní suíomh oifigiúil é, ach atreoraítear ansin thú ó shuíomh gréasáin an Rialtais
Beolíne Chomhairle Cathrach Ríge (24/7) +371 80000800
Faisnéis faoi sheirbhísí cúraim sláinte saor in aisce atá maoinithe ag an stát (8h30-17h00) +371 80001234
 

Na príomheagraíochtaí atá ag cuidiú ar an talamh
Líne chabhrach le faisnéis aontaithe d’Úcránaigh sa Laitvia (24/7) + 371 27380380
Telegram: t.me/ukrainelatvia
Beolíne i Ríge (24/7) +371 80000800
 

Roghanna taistil saor in aisce

Traenacha Latvijas dzelzceļš

an Liotuáin

Sonraí teagmhála náisiúnta

Faisnéis ón Aireacht Gnóthaí Baile do dhaoine ag teacht ón Úcráin (EN / LT)
An Roinn Imirce (UK)
Eurodesk na Liotuáine (LT / UK / EN)
Beolíne do shaincheisteanna imirce (gach lá 7h30-21h00) +370 52717112
Beolíne lóistín (24/7) 1827 sa Liotuáin, +370 67722222 i dtír éigin eile
Cúnamh dhaonnúil (24/7) +370 68498688
 

Na príomheagraíochtaí atá ag cuidiú ar an talamh

An tionscnamh sóisialta Stiprus Kartu (UK / EN / LT)
Cros Dhearg na Liotuáine (LT)
Caritas na Liotuáine (EN / LT)
An tIonad Náisiúnta Tacaíochta um Oibrithe Deonacha a Chomhordú (LT / EN / UK)
Maltieciai (EN / LT)
Obair a dhéanamh sa Liotuáin (EN)
 

Roghanna taistil saor in aisce

Traenacha LTG agus busanna Vilnias

Lucsamburg

Sonraí teagmhála náisiúnta

Faisnéis ón rialtas maidir le fáilte a chur roimh dhídeanaithe ón Úcráin (FR / EN le foirmeacha in FR / EN / UK / RU)
An Aireacht Gnóthaí Eachtracha (FR / EN)
Faisnéis faoi dhídean sealadach cosanta don ghlacadh tosaigh (UK / FR / EN)
Le ceisteanna consalachta faoi fhágáil na hÚcráine nó má tá tú ar idirthuras ón Úcráin, glao ar +35 224782386
 

Na príomheagraíochtaí atá ag cuidiú ar an talamh

LUkraine, Pobal na hÚcráin i Lucsamburg (UK / EN)
Cros Dhearg – Ceisteanna Coitianta do dhídeanaithe ón Úcráin (ENFRDE), ríomhphost wellkomm@croix-rouge.lu (in FR / EN / DE / UK / RU)
Médecins du monde: do chúnamh leighis (FR+35 28892371
Caritas Lucsamburg (FR / EN)
 

Roghanna taistil saor in aisce

Gach iompar poiblí

Málta

Sonraí teagmhála náisiúnta:

An Aireacht Gnóthaí Baile, Faisnéis do dhídeanaithe ón Úcráin (EN)

an Ísiltír

Sonraí teagmhála náisiúnta

Faisnéis ar leathanach gréasáin ón Aireacht Dlí agus Cirt agus Slándála (NL / EN)
An tSeirbhís Inimirce (NL / EN)
Ionaid ghlactha éigeandála:
Utrecht, Jaarbeurshal 7 (EN), Amsterdam, Centraal Station (EN), Maastricht, Sporthal Glanerbrook (EN) agus Eindhoven, Microlab Strijp-S (EN).
 

Na príomheagraíochtaí atá ag cuidiú ar an talamh

Forbhreathnú ar na príomheagraíochtaí atá ag cuidiú ar an talamh (NL)
Vluchtelingenwerk (An Chomhairle Dídeanaithe) (NL / UK)
Cabhair do Dhídeanaithe (EN / NL / UK / RU)
 

Roghanna taistil saor in aisce

Traenacha NS, traenacha Thalys agus gach iompar poiblí

an Pholainn

Sonraí teagmhála náisiúnta

Faisnéis ón rialtas do shaoránaigh na hÚcráine (PL / UK / EN / RU)
Ceisteanna Coitianta (PL / EN / RU)
Ardán an rialtais le haghaidh tacaíochta (PL / UK / EN)
Líne Chabhrach na hOifige d’Eachtrannaigh + 48 477217575
Líne chabhrach dóibh siúd atá i mbaol gáinneála ar dhaoine + 48 226280120
Líne chabhrach do mhuintir na hÚcráine a bhfuil cabhair leighis uathu (24/7) +48 807190590
An Garda Teorann – le haghaidh rialacha maidir leis an teorainn a thrasnú (PL) +48 825685119
Líne chabhrach do shaoránaigh Pholannacha agus dóibh siúd a bhfuil cárta na Polainne acu +48 225238880
Pointí faisnéise agus línte cabhracha (EN / UK)
 

Na príomheagraíochtaí atá ag cuidiú ar an talamh

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (Lárionad na Polainne um Chabhair Idirnáisiúnta) (EN / PL)
Polska Akcja Humanitarna (Gníomhaíocht Dhaonnúil na Polainne) (EN)
Caritas na Polainne (PL)
Cros Dhearg na Polainne (PL)
Fundacja Ocalenie (EN / PL)
Polska Misja Medyczna (Misean Míochaine na Polainne) (EN)
UA SOS (EN / UK / PL / RU)
Faisnéis úsáideach faoi thacaíocht in Krakow (EN)
Is cara de do chuid mé (EN / UK / PL)
SOS na hÚcráine (PL / UK)
Refugees Welcome Polska (PL / EN / RU)
Narodowy Instytut Muzyki i Tańca (Institiúidí Náisiúnta Ceoil agus Rince) (PL)
An Fhondúireacht um Chomhar idir an Pholainn agus agus an Úcráin (EN / PL / UK / RU)
 

Roghanna taistil saor in aisce

Is féidir le daoine atá ag teitheadh ón Úcráin leas a bhaint as na modhanna iompair seo a leanas saor in aisce:

Is féidir leo tairbhiú freisin de tharaifí laghdaithe Aerlínte LOT.
 

Tá 100,000 suíochán á gcur ar fáil ag Wizz Air saor in aisce do dhídeanaithe ón Úcráin ar eitiltí uile in ilchríoch na hEorpa a imíonn ó thíortha atá ag críochantacht leis an Úcráin.
 

Uber ag cur líon neamhtheoranta de thurais ar fáil saor in aisce idir teorainn na hÚcráine agus cathracha na Polainne.

an Phortaingéil

Sonraí teagmhála náisiúnta:

Suíomh gréasáin tiomnaithe an rialtais (PT / EN)
Faisnéis do dhaoine atá ag teacht isteach chun na Portaingéile ón Úcráin (PT / EN)
Faisnéis faoi Chosaint Idirnáisiúnta (EN)
Faisnéis faoi Chosaint Idirnáisiúnta do mhionaoisigh neamhthionlactha (EN)
Liosta de sheirbhísí poiblí de réir réigiúin (EN)
Bunachar Sonraí Faisnéise maidir le Tearmann (EN)
An Líne Náisiúnta i gcoinne Gáinneáil ar Dhaoine (PT) +35 1964244281
ríomhphost dcinv.unidadeantitrafico@sef.pt
 

Na príomheagraíochtaí atá ag cuidiú ar an talamh

Ordem de Malta Portugal (PT)
Amnistia Internacional Portugal (PT)
Consultores inmobiliarios pela Ucrania - Grúpa Facebook (PT)
Cros Dhearg na Portaingéile (PT)
 

Roghanna taistil saor in aisce

CP – Traenacha na Portaingéile

an Rómáin

Sonraí teagmhála náisiúnta:

Leathanach gréasáin an rialtais ar a bhfuil faisnéis chun cuidiú le muintir na hÚcráine (RO / UK / EN)
Leathanach gréasáin an rialtas atá tiomanta do chuidiú le muintir na hÚcráine (RO / UK)
Ardán tacaíochta agus faisnéise ar líne do dhaoine atá ag teitheadh ón gcogadh (RO / UK / RU / EN)
Líne faisnéise +40 219590
Cigireacht ghinearálta inimirce (RO / EN) +40 214107513
Líne Náisiúnta i gcoinne Gáinneáil ar Dhaoine
Sa Rómáin 0800 800 678
I dtír éigin eile +40 213133100

Na príomheagraíochtaí atá ag cuidiú ar an talamh

UNHCR na Rómáine (EN) Beolíne +40 723653 651
Comhairle Náisiúnta na Rómáine um Dhídeanaithe (UK) Beolíne +40 730073170
IOM (EN / UK)
Ardán Dopomoha (UK / RO / EN)
Beolíne do thacaíocht shíceolaíoch + 40 745139747
 

Roghanna taistil saor in aisce

Is féidir le daoine atá ag teitheadh ón Úcráin traenacha CFR a úsáid saor in aisce le ‘Ticéad um Chuidiú leis an Úcráin’, agus bus tointeála STB.
Is féidir leo bus tointeála Romfour a úsáid saor in aisce freisin ó stáisiún go stáisiún. Eagraíonn Romfour iompar bus go dtí an Iodáil agus go dtí cathracha eile san Eoraip.
Tá 100,000 suíochán á gcur ar fáil ag Wizz Air saor in aisce do dhídeanaithe ón Úcráin ar eitiltí uile in ilchríoch na hEorpa a imíonn ó thíortha atá ag críochantacht leis an Úcráin.
Is féidir leo freisin tairbhe a bhaint as iompar Flixbus saor in aisce ó chathracha ar theorainn na Rómáine go háiteanna eile san Eoraip.

an tSlóvaic

Sonraí teagmhála náisiúnta

Faisnéis ón rialtas do mhuintir na hÚcráine atá ag dul isteach i bPoblacht na Slóvaice (SK / UK / EN)
Beolíne na hAireachta Gnóthaí Baile do chainteoirí Úcráinise +421 513816111 agus +421 259765111
Buanseirbhís na hAireachta Gnóthaí Baile + 421 248593312
An Aireacht Iompair agus Foirgníochta (UK)
An Aireacht Oideachais, Eolaíochta, Taighde agus Spóirt (SK / EN)
Beolíne reigiún Košice +421 2800222550, ríomhphost pomocukrajine@vucke.sk
 

Na príomheagraíochtaí atá ag cuidiú ar an talamh

IOM (SK / UK / EN / RU)
NGO Človek v ohrození (Daoine i ngátar) (SK / EN) Líne faisnéise +421 917239708
NGO Sme spolu (Eagraíocht neamhrialtasach na Slóvaice – na hÚcráine) (UK / SK / EN) Beolíne +421 911201889
NGO Iniciativa Kto pomoze Ukrajine (Tionscnamh NGO chun cuidiú leis an Úcráin) (UK / EN)
NGO Magna (EN)
Cros Dhearg na Slóvaice (UK / SK / EN)
Cúram sláinte fiaclóireachta (EN / SK / UK)
Beolíne cúnaimh na hÚcráin-na Slóvaice (UK / SK / EN) +421 911201889 (Telegram, WhatsApp nó Viber), ríomhphost: ukrajina.sk.sos@gmail.com
Leathanach Facebook Človek v ohrození (Daoine i ngátar) (SK)
An Léig um Chearta an Duine (SK / EN)
Grúpa Facebook Mareena (SK)
NGO Nadácia Integra (SK)
NGO Úsmev ako dar (Smile as a gift) (SK / EN / UK)
Catholic Eparchy Kosice na Gréige (SK / UK)
 

Roghanna taistil saor in aisce

Is féidir le daoine atá ag teitheadh ón Úcráin traenacha ZSSK a úsáid saor in aisce.
Tá 100,000 suíochán á gcur ar fáil ag Wizz Air saor in aisce do dhídeanaithe ón Úcráin ar eitiltí uile in ilchríoch na hEorpa a imíonn ó thíortha atá ag críochantacht leis an Úcráin.

an tSlóivéin

Sonraí teagmhála náisiúnta:

Suíomh gréasáin an rialtais ar a bhfuil faisnéis faoi dhul isteach sa tír agus cosaint idirnáisiúnta (SL / UK / EN)
Beolíne an Rialtais (8h00-18h00)
Sa tSlóivéin 0804142
I dtír éigin eile +386 14787530, ríomhphost info.ukrajina@gov.si
 

Roghanna taistil saor in aisce

Traenacha Slovenske železnice 

an Spáinn

Sonraí teagmhála náisiúnta

Leathanach gréasáin Ghníomhaireacht na Spáinne um Chomhar Idirnáisiúnta agus Forbairt (ES)
Suíomh gréasáin na hAireachta Gnóthaí Baile (ES), le faisnéis faoi chosaint shealadach
Beolíne na hAireachta Cuimsithe, Slándála Sóisialta agus Imirce +34 910474444  (ES / UK)
Oifig Tearmainn (ES)
Líonra Fáiltithe Stáit do dhaoine atá ag teitheadh ón gcogadh – Liosta de shonraí teagmhála (ES / UK)
Líne Náisiúnta i gcoinne Gáinneáil ar Dhaoine
Sa Spáinn +34 900105090, ríomhphost trata@guardiacivil.es
Rialtas na Spáinne: moltaí (ES)
 

Na príomheagraíochtaí atá ag cuidiú ar an talamh

Cros Dhearg na Spáinne (ES)
Cáritas (ES)
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (ES)
Medicos del mundo (ES)
Aldeas Infantiles (ES)
 

Roghanna taistil saor in aisce

Traenacha Renfe

an tSualainn

Sonraí teagmhála náisiúnta

Gníomhaireacht na Sualainne um imirce (EN), le faisnéis faoi chosaint shealadach
 

Na príomheagraíochtaí atá ag cuidiú ar an talamh

Cros Dhearg na Sualainne (SV)
 

Roghanna taistil saor in aisce

Iompar Stena Line agus iompar poiblí Stockholm

Eagraíocht uile-Aontais

Eolas uile-Aontais faoi chúnamh dlí

Liosta uile-Aontais de phointí teagmhála CCBE le haghaidh cúnamh dlí (UK / EN)
An Chomhairle Eorpach um Dhídeanaithe agus um Dheoraithe – Forléargas ar bhearta náisiúnta mar fhreagairt ar dhaoine as an Úcráin atá ag teacht isteach sa tír (EN)
 

Eagraíocht uile-Aontais atá ag cuidiú ar an talamh i mBallstáit an Aontais

IOM (EN)
UNHCR (EN)
UNICEF (EN)
Ardán Eorpach na nEagraíochtaí Neamhrialtasacha um Thearmann agus Imirce (EN) – Liosta comhaltaí (EN)
An Chomhairle Eorpach um Dhídeanaithe agus um Dheoraithe (EN)
Refugees Welcome International (EN)
Cúnamh ón Líonra Eorpach Caomhnóireachta do dhílleachtaí agus do leanaí neamhthionlachta (EN)
An Fóram Eorpach maidir leis an Míchumas (EN)
An Coimisiún Idirnáisiúnta Caitliceach um an Imirce (EN)
Coiste Idirnáisiúnta na Croise Deirge (EN)
Save the Children (EN)
Terre des Hommes (EN)
Hospitality Helps (UK / EN)
Science for Ukraine (EN)
Ukraine Shelter (EN / UK)
United for Ukraine (EN / UK)
An Coiste Tarrthála Idirnáisiúnta (EN)
 

Eagraíocht a bhíonn ag obair chun Gáinneála ar Dhaoine a chomhrac:

Leanaí ar Iarraidh na hEorpa (UK / RU / EN)
Beolíne laistigh den Aontas 116000
Lasmuigh den Aontas +31 888009000
 

Aistrithe aeir saor in aisce ón Moldóiv chuig tíortha an Aontais

UNHCR (EN
Rialtas na Moldóive (EN / UK)

Tugadh an tábla cothrom le dáta an 1 Meitheamh 2022

Doiciméid

EU stands with Ukraine: Information for people fleeing Russia's invasion of Ukraine
English
(239.5 KB - PDF)
Íoslódáil