Direct naar de inhoud
EU-solidariteit met Oekraïne

Toegankelijkheidsverklaring

Website EU-solidariteit met Oekraïne

Deze verklaring is van toepassing op inhoud die wordt gepubliceerd op het domein: ‘https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu

De verklaring is niet van toepassing op andere inhoud of websites die op een van de subdomeinen worden gepubliceerd. Die websites en de inhoud ervan krijgen hun eigen specifieke toegankelijkheidsverklaring.

Deze website wordt beheerd door het directoraat-generaal Communicatie van de Europese Commissie. Zij is ontworpen om door zo veel mogelijk mensen, waaronder personen met een handicap, te worden gebruikt.

Het moet mogelijk zijn om:

 • probleemloos tot 200% in te zoomen
 • de meeste informatie te vinden op de website door alleen een toetsenbord te gebruiken
 • de meeste informatie op de website te vinden door een moderne schermlezer en spraakherkenningssoftware (op uw computer of telefoon) te gebruiken

Deze website voldoet aan de technische norm EN 301 549 v.3.2.1 voor websites en mobiele apps. Dit komt grotendeels overeen met niveau AA van de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) versie 2.1.

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de technische norm EN 301 549 v.3.2.1 en de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 Level AA. Zie “Niet-toegankelijke content” voor meer details.


De website is voor het laatst getest op 6 maart 2023.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring is opgesteld op 31 juli 2023.

De verklaring is gebaseerd op een analyse van een representatieve steekproef van webpagina’s door een door IAAP gekwalificeerde toegankelijkheidsprofessional, waarbij een combinatie van handmatige en geautomatiseerde tests is gebruikt.

Feedback

Wij kijken uit naar uw feedback over de toegankelijkheid van de website EU-solidariteit met Oekraïne. Laat het ons weten als u toegankelijkheidsproblemen bent tegengekomen:

 • Tel.: 008067891011
 • Contactformulier: Schrijf ons (gelieve geen gevoelige informatie in het formulier te verstrekken, bv. persoonlijke financiële informatie of informatie over uw gezondheid dan wel andere gevoelige onderwerpen).

De bevoegde dienst van de Commissie probeert binnen 15 werkdagen op uw feedback te reageren.

Compatibiliteit met browsers en hulptechnologie

De website EU-solidariteit met Oekraïne is ontworpen om compatibel te zijn met de volgende meest gebruikte hulptechnologieën:

 • de meest recente versie van de browsers Google Chrome en Apple Safari,
 • in combinatie met de meest recente versies van JAWS, NVDA, VoiceOver en TalkBack.

Technische specificaties

De toegankelijkheid van de website EU-solidariteit met Oekraïne is afhankelijk van de volgende technologieën voor de specifieke combinatie van webbrowser en hulptechnologieën of plug-ins die op uw computer zijn geïnstalleerd:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Niet-toegankelijke content

Ondanks onze inspanningen om de toegankelijkheid van de website EU-solidariteit met Oekraïne te garanderen, zijn wij op de hoogte van een aantal beperkingen die we proberen op te lossen. Hieronder volgt een beschrijving van bekende beperkingen en mogelijke oplossingen. Neem contact met ons op als u op een probleem stuit dat hieronder niet is vermeld.

Bekende beperkingen op de website EU-solidariteit met Oekraïne:

 1. Videospeler – toegankelijkheid met toetsenbord: We zijn op de hoogte van een aantal problemen met de toegankelijkheid van onze videospeler met een toetsenbord (bij het selecteren van de taal van de titel uit het menu is het niet mogelijk om de pijltjestoetsen te gebruiken om de gewenste taal te kiezen, dit kan alleen met de tabtoets).
 2. Video’s: Video’s op deze website hebben geen audiobeschrijving.
 3. Grafieken en tabellen – kleurgebruik: In sommige grafieken en diagrammen op de website wordt alleen kleur gebruikt om informatie te geven, wat verwarrend is voor mensen met een gebrek aan kleurenzicht. Als er geen zichtbaar verband is tussen de labels en de bijbehorende gekleurde delen van het diagram, kunt u op een label klikken om zichtbaar te maken wat bij elkaar hoort. Wij zijn van plan dit probleem uiterlijk eind oktober 2023 op te lossen.
 4. Feedbackformulier: In het feedbackformulier zijn sommige keuzerondjes niet juist gegroepeerd en hebben sommige onderdelen onvoldoende contrast. Wij zijn van plan dit probleem uiterlijk eind oktober 2023 op te lossen.
 5. Feedbackformulier – foutmeldingen: Foutmeldingen in het feedbackformulier houden geen verband met het veld waarin de fout is ontdekt en geven niet duidelijk aan in welk veld de fout is ontdekt. Wij zijn van plan dit probleem uiterlijk eind oktober 2023 op te lossen.
 6. Zichtbaarheid van de skiplink: De skiplink is de eerste link op de pagina, maar hij wordt niet zichtbaar bij navigatie met het toetsenbord. Wij zijn van plan dit probleem uiterlijk eind oktober 2023 op te lossen.