Przejdź do treści głównej
Solidarność UE z Ukrainą

Oświadczenie w sprawie dostępności

Strona internetowa „Solidarność UE z Ukrainą”

To oświadczenie dotyczy treści opublikowanych w domenie: „https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu

Nie odnosi się ono do innych treści ani stron internetowych opublikowanych w poddomenach. Strony te i ich treści będą objęte odrębnym oświadczeniem w sprawie dostępności.

Stroną zarządza Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Komisji Europejskiej. Strona jest skierowana do jak największej liczby osób, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Na stronie można:

 • powiększać widok do 200 % bez problemów
 • korzystać z większości elementów strony z użyciem tylko klawiatury
 • korzystać z większości elementów strony za pomocą nowoczesnego czytnika ekranu i oprogramowania do rozpoznawania mowy (na komputerze lub telefonie)

Stronę zaprojektowano tak, aby była zgodna z normą techniczną dotyczącą stron internetowych i aplikacji mobilnych EN 301 549 v.3.2.1. Odpowiada to poziomowi „AA” w Wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych (WCAG), wersja 2.1.

Zgodność z normą i wytycznymi

Strona jest częściowo zgodna z normą techniczną EN 301 549 v.3.2.1 oraz z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG) 2.1 Level AA. Więcej informacji pod nagłówkiem „Treści niedostępne”.


Ostatni test strony przeprowadzono 6 marca 2023 r.

Przygotowanie oświadczenia

Oświadczenie zostało przygotowane 31 lipca 2023 r.

Oświadczenie opiera się na kontroli reprezentatywnej próby stron internetowych przeprowadzonej przez eksperta w dziedzinie dostępności, posiadającego akredytację IAAP, z użyciem testów ręcznych i automatycznych.

Uwagi użytkowników

Cenimy sobie uwagi użytkowników na temat dostępności strony internetowej „Solidarność UE z Ukrainą”. Prosimy zgłaszać nam napotkane bariery w dostępności:

 • Telefon: 00 800 6 7 8 9 10 11
 • Formularz kontaktowy: Napisz do nas (w formularzu nie należy podawać informacji szczególnie chronionych, np. osobistych informacji finansowych, informacji dotyczących zdrowia lub wszelkich innych szczególnie wrażliwych tematów).

Właściwy departament Komisji stara się udzielić odpowiedzi w ciągu 15 dni roboczych od daty otrzymania zapytania.

Kompatybilność z przeglądarkami i technologiami wspomagającymi

Strona zapewnia obsługę następujących najczęściej wykorzystywanych technologii wspomagających:

 • najnowsze wersje przeglądarek Google Chrome i Apple Safari
 • w połączeniu z najnowszymi wersjami systemów JAWS, NVDA, VoiceOver i TalkBack.

Specyfikacje techniczne

Dostępność strony opiera się na następujących technologiach umożliwiających jej funkcjonowanie w konkretnym zestawieniu przeglądarki internetowej z dowolną technologią wspomagającą lub wtyczką zainstalowaną na komputerze użytkownika:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Treści niedostępne

Staramy się zapewnić dostępność strony, ale zdajemy sobie też sprawę z pewnych ograniczeń, które próbujemy eliminować. Poniżej opisujemy ograniczenia, o których wiemy, i potencjalne rozwiązania. Prosimy o kontakt w przypadku napotkania problemu, który nie został opisany.

Ograniczenia pod względem dostępności, o których wiemy:

 1. Odtwarzanie filmów – dostępność przy użyciu klawiatury: Zdajemy sobie sprawę z ograniczeń naszego narzędzia do odtwarzania filmów przy użyciu klawiatury (przy wyborze języka napisów z menu nie można użyć strzałek – między językami można przechodzić wyłącznie tabulatorem).
 2. Materiały wideo: Nagrania wideo na tej stronie internetowej nie mają audiodeskrypcji.
 3. Wykresy – stosowanie koloru: W niektórych wykresach na stronie informacje przekazuje się wyłącznie za pomocą koloru, co stanowi utrudnienie dla osób z zaburzeniami rozpoznawania barw. Na wykresach, na których etykiety nie są wizualnie powiązane z odpowiadającą im kolorową częścią wykresu, kliknięcie na etykietę w legendzie powoduje podświetlenie lub ukrycie odpowiedniego wiersza, paska lub części wykresu, przez co użytkownik może sprawdzić, czemu odpowiada dana etykieta. Planujemy rozwiązać ten problem do końca października 2023 r.
 4. Formularz do zgłaszania uwag: W formularzu niektóre przyciski wyboru nie są właściwie zgrupowane, a niektóre części nie mają wystarczającego kontrastu. Planujemy rozwiązać ten problem do końca października 2023 r.
 5. Formularz do zgłaszania uwag – komunikaty o błędach: Komunikaty o błędach pojawiające się w formularzu nie są powiązane z polem, w którym wykryto błąd, i nie wskazują wyraźnie, w którym polu wykryto błąd. Planujemy rozwiązać ten problem do końca października 2023 r.
 6. Widoczność skip linku: Skip link jest pierwszym linkiem na stronie, ale nie staje się widoczny w momencie przekierowania na niego wskaźnika fokusu. Planujemy rozwiązać ten problem do końca października 2023 r.