Gå direkt till innehållet
EU:s solidaritet med Ukraina

Tillgänglighetsredogörelse

EU:s solidaritet med Ukraina – Webbplats

Den här tillgänglighetsredogörelsen gäller innehåll på https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/index_sv

Den gäller inget annat innehåll eller andra webbplatser på europa.eu som har sina egna tillgänglighetsredogörelser.

Webbplatsen sköts av EU-kommissionens generaldirektorat för kommunikation. Den är utformad för att kunna användas av så många som möjligt, även av personer med funktionsnedsättning.

Du ska kunna

 • förstora upp till 200 procent utan problem
 • navigera på större delen av webbplatsen enbart med hjälp av tangentbordet
 • navigera på större delen av webbplatsen med hjälp av ett modernt program för skärmläsning och taligenkänning (på din dator eller telefon).

Webbplatsen är utformad enligt den tekniska standarden för webbplatser och mobilappar, EN 301 549 v.3.2.1, som nära följer AA-nivån i WCAG-riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (version 2.1).

Teknisk standard – efterlevnad

Den här webbplatsen uppfyller endast delvis den tekniska standarden EN 301 549 v.3.2.1 och nivå AA i WCAG-riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (version 2.1). Läs mer under ”Innehåll som inte är tillgängligt”.


Webbplatsen testades senast den 6 mars 2023.

Grunden för redogörelsen

Den här tillgänglighetsredogörelsen skrevs den 31 juli 2023.

Redogörelsen bygger på en granskning av ett representativt urval av webbsidor av en IAPP-kvalificerad tillgänglighetsexpert, som använt en kombination av manuell och automatiserad testning.

Återkoppling

Vad tycker du om tillgängligheten på webbplatsen om EU:s solidaritet med Ukraina? Berätta gärna för oss om du stöter på problem:

 • Telefon: 00 800 6 7 8 9 10 11
 • Kontaktformulär: Skriv till oss (men lämna inga känsliga uppgifter i formuläret, t.ex. uppgifter om din ekonomi eller hälsa eller andra känsliga ämnen).

Vi försöker svara på ditt meddelande inom 15 arbetsdagar efter att den ansvariga kommissionsavdelningen har fått det.

Kompatibilitet med webbläsare och tekniska hjälpmedel

Webbplatsen om EU:s solidaritet med Ukraina är utformad för att vara kompatibel med

 • den senaste versionen av webbläsarna Google Chrome och Apple Safari
 • i kombination med de senaste versionerna av JAWS, NVDA, VoiceOver och TalkBack.

Tekniska specifikationer

Webbplatsen om EU:s solidaritet med Ukraina bygger på följande teknik för att fungera med en kombination av webbläsare och eventuella tekniska hjälpmedel eller insticksprogram på din dator:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • Javascript

Innehåll som inte är tillgängligt

Vi gör vårt bästa för att webbplatsen om EU:s solidaritet med Ukraina ska vara tillgänglig för alla. Vi är dock medvetna om vissa begränsningar och arbetar för att lösa problemen. Här beskriver vi kända tillgänglighetsproblem och möjliga lösningar. Kontakta oss om du stöter på ett problem som inte finns med i listan.

Här beskriver vi kända tillgänglighetsproblem på webbplatsen om EU:s solidaritet med Ukraina:

 1. Videospelare – tillgänglighet med tangentbord: Vi känner till vissa problem med att använda tangentbordet med videospelaren (när du ska välja textningsspråk i menyn kan du inte förflytta dig mellan språken med piltangenterna utan måste använda Tabb-tangenten).
 2. Videoklipp: Videoklippen på den här webbplatsen har ingen ljudbeskrivning.
 3. Diagram och tabeller – användning av färger: Vissa av diagrammen och tabellerna på webbplatsen använder färg för att förmedla informationen, vilket är förvirrande för personer med dåligt färgseende. I diagram där etiketterna inte är visuellt kopplade till motsvarande färgat avsnitt kan du klicka på etiketterna i bildtexten och motsvarande linje, flik eller avsnitt visas eller döljs så att du kan se vilken etikett som tillhör vilken del i diagrammet. Vi planerar att ha rättat till problemet i slutet av oktober 2023.
 4. Feedbackformulär: I formuläret är några alternativknappar inte grupperade korrekt och kontrasten är otillräcklig i vissa delar. Vi planerar att ha rättat till problemet i slutet av oktober 2023.
 5. Feedbackformuläret – felmeddelanden: Felmeddelandena i formuläret är inte kopplade till det fält där felet upptäcktes och anger inte tydligt nog i vilket fält som felet upptäcktes. Vi planerar att ha rättat till problemet i slutet av oktober 2023.
 6. Skiplinkens synlighet: Skiplinken är den första länken på sidan, men den är inte synlig med tangentbordsfokus. Vi planerar att ha rättat till problemet i slutet av oktober 2023.