Prejsť na hlavný obsah
Solidarita EÚ s Ukrajinou

Vyhlásenie o prístupnosti

Solidarita EÚ s Ukrajinou – webové stránky

Toto vyhlásenie sa vzťahuje na obsah uverejnený na doméne: „https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu

Nevzťahuje sa na iný obsah alebo webové stránky uverejnené na jej poddoménach. Tieto webové stránky a ich obsah budú mať vlastné osobitné vyhlásenie o prístupnosti.

Tieto webové stránky spravuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre komunikáciu. Sú navrhnuté tak, aby ich využívalo čo najviac ľudí vrátane osôb so zdravotným postihnutím.

Mali by ste mať možnosť:

 • bez problémov zväčšiť obsah týchto stránok až na 200 %,
 • pohybovať sa na väčšine z nich iba pomocou klávesnice,
 • pohybovať sa na väčšine z nich pomocou modernej čítačky obrazovky a softvéru na rozpoznávanie reči (na vašom počítači alebo telefóne).

Tieto webové stránky sú navrhnuté v súlade s technickou normou pre webové stránky a mobilné aplikácie EN 301 549 v.3.2.1. Dôsledne sa teda dodržiava úroveň „AA“ usmernení k prístupnosti obsahu webových stránok (verzia 2.1).

Stav súladu

Tieto webové stránky sú čiastočne v súlade s technickou normou EN 301 549 v.3.2.1 a s usmerneniami k prístupnosti obsahu webových stránok 2.1, úroveň AA. Viac podrobností nájdete v časti „Neprístupný obsah“.


Tieto webové stránky boli naposledy testované 6. marca 2023.

Vypracovanie tohto vyhlásenia

Toto vyhlásenie bolo vypracované 31. júla 2023.

Vychádza z preskúmania reprezentatívnej vzorky webových stránok odborníkom na prístupnosť s kvalifikáciou IAAP, pričom sa využili prvky manuálneho i automatizovaného testovania.

Spätná väzba

Oceníme vašu spätnú väzbu v súvislosti s prístupnosťou webovej stránky venovanej solidarite EÚ s Ukrajinou. Informujte nás, ak sa stretnete s prekážkami prístupnosti:

 • Tel.: 00 800 6 7 8 9 10 11
 • Kontaktný formulár: Napíšte nám (vo formulári, prosím, neuvádzajte žiadne citlivé informácie, ktoré by mohli napríklad odhaliť vašu finančnú situáciu, váš zdravotný stav alebo akúkoľvek inú citlivú tému).

Snažíme sa odpovedať na spätnú väzbu do 15 pracovných dní odo dňa prijatia podnetu príslušným odborom Komisie.

Kompatibilita s prehliadačmi a asistenčnými technológiami

Webové stránky venované solidarite EÚ s Ukrajinou sú navrhnuté tak, aby boli kompatibilné s týmito asistenčnými technológiami:

 • najnovšou verziou prehliadačov Google Chrome a Apple Safari;
 • v kombinácii s najnovšími verziami JAWS, NVDA, VoiceOver a TalkBack.

Technické špecifikácie

Prístupnosť webových stránok venovaných solidarite EÚ s Ukrajinou závisí pri práci s konkrétnou kombináciou webového prehliadača a akýchkoľvek asistenčných technológií alebo pluginov nainštalovaných vo vašom počítači od týchto technológií:

 • HTML,
 • WAI-ARIA,
 • CSS,
 • JavaScript.

Neprístupný obsah

Napriek nášmu maximálnemu úsiliu o zabezpečenie prístupnosti webových stránok venovaných solidarite EÚ s Ukrajinou sme si vedomí niektorých obmedzení, ktoré sa snažíme odstrániť. Ďalej uvádzame opis známych obmedzení a potenciálnych riešení. Ak sa stretnete s problémom, ktorý nie je uvedený nižšie, kontaktujte nás.

Známe obmedzenia webových stránok venovaných solidarite EÚ s Ukrajinou:

 1. Videoprehrávač – ovládanie klávesnicou: Vieme o niektorých problémoch s dostupnosťou klávesnice nášho prehrávača videa (pri výbere jazyka textového prepisu z ponuky nemožno na presun medzi jazykmi použiť klávesy so šípkami, ale len klávesu Tab).
 2. Videá: Videá na tejto webovej stránke nemajú audiokomentár.
 3. Tabuľky a grafy – použitie farieb: Niektoré tabuľky a grafy na webových stránkach oznamujú informácie len pomocou farieb, čo môže mýliť ľudí s poruchou farbocitu. V grafoch, kde etikety nie sú vizuálne spojené so zodpovedajúcou farebnou sekciou, sa kliknutím na etikety v legendách zvýrazní príslušný riadok, stĺpec alebo oddiel, čo umožňuje používateľom skontrolovať, ktorá etiketa patrí do ktorej časti grafu. Tento problém plánujeme vyriešiť do konca októbra 2023.
 4. Formulár spätnej väzby: Vo formulári spätnej väzby nie sú niektoré prepínače náležite zoskupené a niektoré časti nemajú dostatočný kontrast. Tento problém plánujeme vyriešiť do konca októbra 2023.
 5. Formulár spätnej väzby – chybové správy: Chybové správy vo formulári spätnej väzby nie sú spojené s poľom, v ktorom bola chyba zistená, ani jasne neuvádzajú, v ktorom poli bola chyba zistená. Tento problém plánujeme vyriešiť do konca októbra 2023.
 6. Viditeľnosť skiplinkov: Skiplink je prvým odkazom na stránke, ale pri navigácii na stránke pomocou klávesnice nie je viditeľný. Tento problém plánujeme vyriešiť do konca októbra 2023.