Przejdź do treści głównej
Solidarność UE z Ukrainą

Sankcje dotyczące produktów podwójnego zastosowania

Produkty i usługi do celów cywilnych i wojskowych („produkty i usługi podwójnego zastosowania”)

UE zaostrzyła i rozszerzyła dotychczasowe środki kontroli eksportu produktów podwójnego zastosowania, aby osłabić wrażliwe sektory rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego, oraz ograniczyła dostęp Rosji do kluczowych zaawansowanych technologii takich jak:

 • drony i oprogramowanie do dronów
 • oprogramowanie do urządzeń szyfrujących
 • półprzewodniki i zaawansowana elektronika
 • silniki do dronów
 • chemikalia, które mogłyby być stosowane w broni chemicznej
 • przedmioty związane z egzekwowaniem prawa
 • materiały specjalne i maszyny przemysłowe
 • sprzęt maskujący i środki rozpraszania tłumu
 • metale ziem rzadkich
 • termostaty
 • kamery termowizyjne
 • obrabiarki
 • części maszyn
 • silniki prądu stałego i siłowniki do bezzałogowych statków powietrznych 
 • elementy elektroniczne zidentyfikowane w systemach uzbrojenia (śmigłowce, pociski, drony i pojazdy kołowe).

UE rozszerzyła również wykaz podmiotów objętych surowszymi sankcjami – w tym przedsiębiorstw działających w sektorze wojskowym i obronnym – które wspierają inwazję pod względem logistycznym i materialnym.

Obowiązujący zakaz eksportu obecnie obejmuje również paliwo do silników odrzutowych i dodatki do paliwa, które mogą być stosowane przez armię rosyjską.

Zakazany jest też eksport mniej zaawansowanych technologicznie produktów używanych przez wojsko, takich jak: drony do użytku rekreacyjnego, złożone urządzenia generatorowe, laptopy, kamery i soczewki, aparatura radionawigacyjna i aparatura do transmisji lub odbioru głosu, obrazy lub dane.

FAKTY

alt=""

Sankcje utrudniają Rosji dostęp do ważnych technologii wykraczających poza produkty i technologie podwójnego zastosowania, a z czasem obniżą jej zdolności technologiczne.

alt=""

Uniemożliwiają publiczne finansowanie lub świadczenie pomocy finansowej na rzecz handlu z Rosją i udzielanie wsparcia inwestycyjnego dla niej, w tym krajowego wsparcia eksportu.