Przejdź do treści głównej
Solidarność UE z Ukrainą

Sankcje w dziedzinie energii

alt=""
FAKTY

Zakaz importu obejmuje 90 proc. obecnego importu do UE ropy naftowej z Rosji.

Zakaz importu rosyjskiego węgla dotyczy jednej czwartej całego rosyjskiego światowego eksportu węgla, co narazi Rosję na utratę 8 mld euro rocznych dochodów.

Sankcje wymierzone w rosyjskie dochody z ropy naftowej

UE zakazała importu surowej ropy naftowej transportowanej drogą morską i rafinowanych produktów ropopochodnych z Rosji. Zakaz importu ropy naftowej ma znaczący wpływ na Rosję. Około połowa całkowitego rosyjskiego eksportu ropy naftowej trafia do UE. W 2021 r. UE importowała z Rosji ropę naftową o wartości 71 mld euro: surową ropę naftową (48 mld euro) i produkty rafinowane (23 mld euro). Utrata tego największego lukratywnego rynku ma istotny wpływ strukturalny na Rosję, której budżet jest w znacznym stopniu uzależniony od dochodów z eksportu ropy naftowej. 

Pułapy cenowe, ustalone wspólnie z koalicją G-7+ na rzecz pułapów cenowych, jeszcze bardziej zmniejszyły dochody Rosji z ropy naftowej, a także pomogły ustabilizować światowe rynki energii. Pułapy te uniemożliwiają podmiotom z UE m.in. świadczenie usług transportowych lub ubezpieczeniowych na potrzeby transportu rosyjskiej ropy naftowej powyżej pułapów. Obecnie stosowane są trzy pułapy cenowe, nałożone na eksport:

 • rosyjskiej surowej ropy naftowej drogą morską – pułap cenowy wynosi 60 dolarów amerykańskich za baryłkę
 • produktów ropopochodnych sprzedawanych powyżej ceny surowej ropy naftowej, takich jak olej napędowy, nafta i benzyna – pułap cenowy wynosi 100 dolarów amerykańskich za baryłkę
 • produktów ropopochodnych sprzedawanych poniżej ceny surowej ropy naftowej, takich jak olej opałowy i benzyna ciężka – pułap cenowy wynosi 45 dolarów amerykańskich za baryłkę
 • ponadto, aby skuteczniej radzić sobie z problemem „floty cieni” wykorzystywanej przez Rosję do obchodzenia pułapów cenowych, koalicja G7+ na rzecz pułapów cenowych wprowadziła niedawno środki ścisłego monitorowania sprzedaży zbiornikowców do państw trzecich. 

Inne środki w dziedzinie energii

 • zakaz importu wszelkich form rosyjskiego węgla kamiennego
 • zakaz importu gazu płynnego (LPG) mający wpływ na import o rocznej wartości ponad 1 mld euro, z odstępstwem w odniesieniu do obowiązujących już umów na okres maksymalnie 12 miesięcy 
 • zakaz nowych inwestycji UE w rosyjski sektor wydobywczy, z wyjątkiem niektórych surowców
 • zakaz eksportu określonych technologii rafineryjnych, który utrudnia Rosji modernizację rafinerii ropy i zwiększa jej koszty
 • daleko idący zakaz nowych inwestycji w rosyjski sektor energetyczny, z ograniczonymi wyjątkami dotyczącymi cywilnej energii jądrowej i transportu niektórych produktów energetycznych do UE
 • zakaz rezerwacji w krajach UE zdolności magazynowania gazu przez obywateli rosyjskich lub podmioty rosyjskie
 • zlikwidowanie możliwości importu rosyjskiej ropy naftowej przez rurociąg do Niemiec i Polski