Przejdź do treści głównej
Solidarność UE z Ukrainą

Środki dotyczące usług finansowych i usług dla przedsiębiorstw

alt=""
FAKT

Sankcje obejmują 70 proc. aktywów rosyjskiego systemu bankowego.

Cel: rosyjski sektor bankowy

Uniemożliwienie Rosji dostępu do unijnych rynków kapitałowych zwiększa koszty zaciągania pożyczek i koszty transakcyjne ponoszone przez podmioty objęte sankcjami i stopniowo osłabia bazę przemysłową Rosji.

Środki obejmują zakaz:

  • nabywania papierów wartościowych wyemitowanych przez wybrane rosyjskie banki (w tym bank centralny) i przez rząd Rosji oraz zakaz udzielania im jakichkolwiek pożyczek
  • wszelkich transakcji z niektórymi rosyjskimi przedsiębiorstwami państwowymi z różnych sektorów, tworzącymi militarno-przemysłowy kompleks Kremla
  • eksportu banknotów i sprzedaży zbywalnych papierów wartościowych we wszystkich walutach urzędowych UE
  • wystawiania ratingów Rosji i rosyjskim firmom przez unijne agencje ratingowe oraz zakaz świadczenia usług ratingowych na rzecz rosyjskich klientów
  • świadczenia na rzecz Rosji usług w zakresie kryptoaktywów o wysokiej wartości oraz wszystkich portfeli kryptoaktywów, niezależnie od ich kwoty
  • świadczenia bezpośrednio lub pośrednio usług dla biznesu, takich jak usługi w zakresie: rachunkowości, audytu, badania ustawowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych i doradztwa podatkowego, doradztwa informatycznego, doradztwa prawnego, architektury i inżynierii, doradztwa w zakresie zarządzania, public relations, badań rynku i opinii publicznej, badań i analiz technicznych, reklamy i usług ratingowych
  • świadczenia na rzecz bogatych Rosjan usług doradztwa w zakresie planowania finansowego i trustów oraz przyjmowania od nich dużych depozytów przez banki z UE
  • zasiadania obywateli rosyjskich w organach zarządzających infrastrukturą krytyczną w państwach członkowskich UE.

UE zamroziła aktywa szeregu rosyjskich banków, wprowadziła wobec nich zakazy finansowania oraz blokuje rosyjskie rezerwy walutowe w UE poprzez: