Prejsť na hlavný obsah
Solidarita EÚ s Ukrajinou

Sankcie na tovar s dvojakým použitím

Tovar, služby na vojenské a civilné účely („tovar a služby s dvojakým použitím“)

sprísnila a rozšírila kontroly vývozu položiek s dvojakým použitím, ktoré sa zameriavajú na citlivé odvetvia ruského vojensko-priemyselného komplexu, a obmedzila prístup Ruska ku kľúčovým vyspelým technológiám, ako sú:

 • drony a softvér pre drony,
 • softvér do šifrovacích zariadení,
 • polovodiče a vyspelá elektronika,
 • motory pre drony,
 • chemikálie, ktoré by sa mohli použiť v chemických zbraniach,
 • predmety používané na presadzovanie práv,
 • špeciálne materiály a priemyselné stroje,
 • kamuflážne vybavenie a látky na potláčanie nepokojov,
 • vzácne zeminy,
 • termostaty,
 • termokamery,
 • obrábacie stroje,
 • časti a súčasti strojových zariadení,
 • motory na jednosmerný prúd a servomotory pre bezpilotné vzdušné prostriedky (drony), 
 • elektronické komponenty používané v zbraňových systémoch (vrtuľníky, riadené strely, drony a kolesové vozidlá).

EÚ rozšírila aj zoznam sankcionovaných subjektov, na ktoré sa vzťahujú prísnejšie obmedzenia, vrátane spoločností pôsobiacich vo vojenskej oblasti a v oblasti obrany, ktoré logisticky a materiálne podporujú inváziu.

Súčasný zákaz vývozu sa vzťahuje aj na letecké palivo a palivové prísady, ktoré by mohli slúžiť ruskej armáde.

Zákaz vývozu sa vzťahuje aj na technologicky jednoduchšie položky využívané armádou, ako sú hračkárske drony alebo drony na voľnočasové aktivity, zložité generátorové zariadenia, prenosné počítače, kamery a šošovky, prístroje rádionavigačnej pomoci a prístroje na prenos alebo príjem hlasu, obrazu alebo údajov.

FAKTY

alt=""

Sankcie znemožňujú Rusku prístup k dôležitým technológiám nad rámec položiek a technológií s dvojakým použitím a postupom času oslabia jeho technologický potenciál.

alt=""

Sankcie zastavia verejné financovanie obchodu s Ruskom, finančnú pomoc pre obchod alebo investičnú podporu v Rusku vrátane vnútroštátnej podpory vývozu.