Przejdź do treści głównej
Solidarność UE z Ukrainą

Zawieszenie umowy UE z Rosją o ułatwieniach wizowych

9 września 2022 r. Rada osiągnęła porozumienie w sprawie całkowitego zawieszenia umowy o ułatwieniach wizowych między UE a Rosją. Całkowite zawieszenie dotyczy wszystkich kategorii podróżnych, którzy przyjeżdżają do UE na pobyt krótkoterminowy. Oznacza ono, że:

  • obywatele Rosji nie mogą już wjeżdżać do UE na uprzywilejowanych zasadach i że obowiązują ich dłuższe, droższe i trudniejsze procedury ubiegania się o wizę
  • kraje UE mają dużą swobodę w rozpatrywaniu składanych przez obywateli Rosji wniosków o wydanie wiz krótkoterminowych i mogą zapewnić większą kontrolę w odniesieniu do obywateli Rosji podróżujących do UE
  • UE pozostanie otwarta dla niektórych kategorii podróżnych z Rosji ubiegających się o wizę w istotnych celach, zwłaszcza dla członków rodzin obywateli UE, dziennikarzy, dysydentów i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego
  • rosyjskie dokumenty podróży wydawane w okupowanych przez Rosję regionach Ukrainy – lub na terytoriach separatystycznych w Gruzji – lub wydawane osobom zamieszkałym w tych regionach i na tych terytoriach nie będą uznawane za ważne dokumenty podróży przy ubieganiu się o wizę lub przekraczaniu granic strefy Schengen.