Przejdź do treści głównej
Solidarność UE z Ukrainą

Rozliczenie Rosji za zbrodnie wojenne

Bucza: symbol masakry cywilów

Niewyobrażalne okrucieństwa

A woman threatened by her partner

Podczas okupacji Buczy Rosjanie więzili w piwnicach około 25 ukraińskich dziewcząt w wieku od 14 do 24 lat i wielokrotnie je gwałcili. Dziewięć z nich zaszło w ciążę. 

Russian retreat from Bucha reveals scores of civilian deaths

Mężczyzna prowadzi rower wśród gruzów i zniszczonych pojazdów wojskowych w Buczy spalonej i ograbionej przez Rosjan. 6 kwietnia 2022 r.

Zdjęcie Chrisa McGratha/Getty Images

Visit of Ursula von der Leyen, President of the European Commission, and Josep Borrell Fontelles, Vice-President of the European Commission in charge of a stronger Europe in the World, to Ukraine

Masowy grób i worki z ciałami ułożone na ziemi obok cerkwi św. Andrzeja Apostoła i Wszystkich Świętych w Buczy kilka dni po rosyjskiej ofensywie.

Pogwałcenia prawa międzynarodowego

UE zdecydowanie dąży do tego, by zbrodnie wojenne popełnione w Ukrainie nie pozostały bezkarne.

Zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne, ludobójstwo i zbrodnia agresji są uznawane za najpoważniejsze naruszenia prawa międzynarodowego, zwane również zbrodniami międzynarodowymi.

Ukraina prowadzi dochodzenia w sprawie ponad 69 tys. przypadków domniemanych zbrodni międzynarodowych, a faktyczna liczba takich aktów okrucieństwa jest jeszcze wyższa.

14 państw członkowskich

wszczęło już krajowe śledztwa w sprawie zbrodni międzynarodowych popełnionych w Ukrainie

6 państw członkowskich UE

Polska, Łotwa, Estonia, Słowacja, Rumunia i Litwa współpracują ze sobą oraz z Ukrainą i Międzynarodowym Trybunałem Karnym (MTK) w ramach wspólnego zespołu dochodzeniowo-śledczego wspieranego przez Eurojust

Czym jest zbrodnia agresji?

Zbrodnia agresji to zasadniczo zbrodnia popełniona przez najwyższych przywódców polityczno-wojskowych danego kraju przeciwko suwerenności, integralności terytorialnej lub niezależności politycznej innego państwa. Zbrodnie agresji obejmują inwazję, okupację wojskową, aneksję z użyciem siły, bombardowanie i wojskową blokadę portów. Rosja dopuściła się wszystkich tych zbrodni.

Jako że Rosja nie zaakceptowała jurysdykcji MTK, Komisja proponuje alternatywne sposoby zapewnienia sprawiedliwości również w przypadku zbrodni agresji.

Ściganie zbrodni Rosji w Ukrainie

Wspierając prace MTK, Komisja wraz ze społecznością międzynarodową pracuje zarazem nad utworzeniem trybunału, który będzie prowadzić dochodzenia w sprawie rosyjskich zbrodni agresji i ścigać je.

Aby pomóc w koordynowaniu gromadzenia dowodów, Komisja utworzyła w Hadze międzynarodowe centrum ścigania zbrodni agresji przeciwko Ukrainie, stanowiące część istniejącego wspólnego zespołu dochodzeniowo-śledczego wspieranego przez Eurojust. Centrum będzie wspierać koordynację dochodzeń i dalsze gromadzenie dowodów zbrodni wojennych popełnionych w Ukrainie.

Komisja nadal wspiera również istniejące mechanizmy poprzez:

  • wsparcie zdolności MTK kwotą ponad 10 mln euro od początku inwazji
  • wzmocnienie ukraińskiej prokuratury generalnej – ponad 6 mln euro na infrastrukturę informatyczną i sprzęt
  • umożliwienie Eurojustowi wykonywania nowych zadań: dzięki zmienionemu rozporządzeniu w sprawie Eurojustu agencja jest w stanie zabezpieczać, przechowywać i analizować dowody dotyczące przestępstw międzynarodowych w nowej bazie danych
  • wspieranie Eurojustu i Europolu, które działają jako ośrodki koordynacji krajowych dochodzeń prowadzonych przez państwa członkowskie UE
  • koordynację działań z naszymi partnerami na arenie międzynarodowej w celu zapewnienia rozliczalności i globalnej reakcji. 

Zadośćuczynienie za poniesione szkody

Rosja i rosyjscy oligarchowie muszą zrekompensować Ukrainie powstałe szkody i zniszczenia.

W marcu 2022 r., po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę, Komisja powołała grupę zadaniową „Freeze and Seize”. Celem grupy zadaniowej jest zapewnienie lepszej koordynacji sankcji UE wobec rosyjskich i białoruskich obywateli i przedsiębiorstw.

Grupa zadaniowa jest zarządzana przez Komisję i umożliwia państwom członkowskim, a także agencjom UE, Eurojustowi i Europolowi, współpracę w zakresie identyfikowania, zamrażania i, w miarę możliwości, konfiskaty rosyjskiego mienia.

Grupa zadaniowa ściśle współpracuje z partnerami na arenie międzynarodowej, w tym z władzami Ukrainy i USA. Na szczeblu G7+ grupa zadaniowa regularnie współpracuje z Grupą Zadaniową ds. Rosyjskich Elit, Pełnomocników i Oligarchów.

alt=""
FAKT

Do tej pory w UE zamrożono aktywa prywatne o wartości ponad 28 mld euro.

UE wprowadziła również bardziej rygorystyczne obowiązki w zakresie zamrażania aktywów. Uzgodniono nowe kryterium umieszczenia w wykazie, aby uwzględnić osoby, które czerpią korzyści z przymusowego przeniesienia własności rosyjskich jednostek zależnych przedsiębiorstw unijnych lub kontroli nad nimi. Dzięki temu nikt nie będzie czerpać zysków ze strat, które ponoszą unijne przedsiębiorstwa, gdy ich spółki zależne są przymusowo nabywane przez rosyjskich właścicieli lub przejmowane przez zarządzających. 

Odbudowa Ukrainy

Z pomocą grupy zadaniowej „Freeze and Seize” państwa członkowskie zamroziły aktywa o wartości ponad 28 mld euro należące do rosyjskich i białoruskich oligarchów i przedsiębiorstw.

W UE unieruchomiono aktywa Centralnego Banku Federacji Rosyjskiej o wartości ponad 200 mld euro.

Aby jak najlepiej wykorzystać te fundusze i rozpocząć odbudowę Ukrainy, Komisja zaproponowała państwom członkowskim różne warianty. Obejmują one utworzenie nowej struktury zarządzania zamrożonymi i unieruchomionymi rosyjskimi aktywami publicznymi, inwestowanie ich i wykorzystanie dochodów dla Ukrainy.

Likwidacja luk prawnych

Póki rosyjska napaść na Ukrainę trwa, niezwykle ważne jest, aby sankcje UE zostały w pełni wdrożone, a ich naruszanie się nie opłacało. Zaostrzamy prawo UE poprzez:

Ma to wzmocnić odstraszające działanie sankcji UE oraz wyposażyć państwa członkowskie w narzędzia prawne umożliwiające konfiskatę coraz większej liczby aktywów, gdy są one powiązane z przestępstwem.