Przejdź do treści głównej
Solidarność UE z Ukrainą

Sankcje w dziedzinie transportu

alt=""
FAKT

Trzy czwarte obecnej komercyjnej floty lotniczej Rosji pochodzi z fabryk w UE, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Rosja nie będzie więc w stanie utrzymywać swojej floty w zgodności z normami międzynarodowymi.

Sankcje wymierzone w rosyjski sektor transportowy

Aby ograniczyć zdolności rosyjskiego przemysłu do nabywania kluczowych towarów i zakłócić funkcjonowanie sektorów transportu drogowego, lotniczego i morskiego, UE wprowadziła następujące środki:

 • zakaz eksportu, sprzedaży, dostaw i przekazywania do Rosji wszelkich samolotów i innych statków powietrznych oraz ich części i wyposażenia
 • zakaz dokonywania wszelkich napraw i konserwacji oraz świadczenia usług finansowych w związku z nimi
 • zamknięcie przestrzeni powietrznej UE dla wszystkich samolotów zarejestrowanych w Rosji lub należących do właścicieli rosyjskich bądź kontrolowanych z Rosji – w tym prywatnych odrzutowców oligarchów
 • ograniczenia w eksporcie sprzętu nawigacji morskiej i technologii łączności radiowej
 • całkowity zakaz drogowego przewozu towarów w UE dla rosyjskich i białoruskich ciężarówek (wyjątki obejmują usługi pierwszej potrzeby, takie jak transport produktów rolnych i spożywczych, pomocy humanitarnej i surowców energetycznych)
 • całkowity zakaz wjazdu dla samochodów ciężarowych z rosyjskimi przyczepami i naczepami przewożącymi towary do UE; pozwoli to zapobiec obchodzeniu zakazu przewozu towarów w UE przez rosyjskich przewoźników drogowych
 • zakaz wstępu do portów UE dla statków pod banderą rosyjską (wyjątki dotyczą transportu środków medycznych, żywności, surowców energetycznych i pomocy humanitarnej)
 • nieuznawanie Rosyjskiego Morskiego Rejestru Statków na poziomie UE oraz zakaz przyjmowania wszystkich statków widniejących w tym rejestrze, niezależnie od bandery, pod jaką pływają
 • zakaz świadczenia usług morskich przez przedsiębiorstwa z UE w handlu ropą między Rosją i państwami trzecimi, chyba że ma zastosowanie pułap cen ropy naftowej
 • ograniczenie dostępu kolei rosyjskich do usług finansowych
 • sankcje wobec szeregu osób związanych z sektorem transportu – w tym wobec rosyjskiego ministra transportu
 • zakaz dostępu do portów UE dla statków, które dokonują przeładunków „burta w burtę” z naruszeniem zakazu przywozu rosyjskiej ropy naftowej lub pułapu cenowego ustanowionego przez koalicję G7, lub w związku z podejrzeniem takiego naruszenia
 • zakaz wstępu do portów UE dla statków, jeżeli statek nie powiadomi właściwego organu z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem o przeładunku „burta w burtę” dokonywanym w obrębie wyłącznej strefy ekonomicznej państwa członkowskiego lub w strefie 12 mil morskich od linii podstawowej wybrzeża tego państwa członkowskiego
 • zakaz dostępu do portów UE dla statków, które manipulują swoim nawigacyjnym systemem lokacyjnym lub wyłączają go podczas transportu rosyjskiej ropy naftowej objętej zakazem przywozu lub pułapem cenowym ustanowionym przez G7.