Przejdź do treści głównej
Solidarność UE z Ukrainą

Sankcje wobec osób fizycznych, firm i organizacji

Fakty i liczby

Ponad 1 900
osób i podmiotów objętych sankcjami
24 mld euro
– to wartość zamrożonych aktywów prywatnych w UE

Kto podlega sankcjom

Unia Europejska nałożyła sankcje na ponad 1 900 osób i organizacji, w tym na:

 • czołowych rosyjskich polityków 
 • wysokich rangą urzędników 
 • personel wojskowy 
 • dowódców grupy Wagnera 
 • prominentnych biznesmenów i oligarchów 
 • prokremlowskich i antyukraińskich propagandystów 
 • osoby i podmioty działające w rosyjskich sektorach wojskowym i informatycznym
 • organizatorów nielegalnych tzw. „wyborów”, jakie odbyły się niedawno na terytoriach Ukrainy tymczasowo okupowanych przez Rosję
 • najważniejsze osoby zaangażowane w przymusową „reedukację” ukraińskich dzieci lub ich nielegalną deportację do Rosji.

Osoby objęte sankcjami

 • zamrożenie wszystkich rachunków w bankach w UE
 • zakaz wjazdu do całej UE
 • zakaz przekazywania tym osobom fizycznym aktywów lub środków finansowych z UE

Firmy i organizacje objęte sankcjami

 • zamrożenie wszystkich rachunków w bankach w UE
 • zakaz przekazywania im, bezpośrednio lub pośrednio, aktywów lub środków finansowych

Fakty i liczby na 18 grudnia 2023 r.

Grupa zadaniowa „Freeze and Seize”

Komisja powołała grupę zadaniową „Freeze and Seize”, która ma zbadać powiązania między majątkiem należącym do osób objętych sankcjami UE a działalnością przestępczą. Za prowadzenie dochodzeń i ściganie przestępstw odpowiadają państwa członkowskie. Celem grupy zadaniowej jest lepsza koordynacja na poziomie operacyjnym w celu zapewnienia skutecznego egzekwowania sankcji UE we wszystkich krajach UE.

W skład grupy zadaniowej wchodzą przedstawiciele: Komisji, punktów kontaktowych z każdego kraju UE, Eurojustu i Europolu. Grupa koordynuje prace z grupą zadaniową REPO (ang. Russian Elites, Proxies, and Oligarchs), utworzoną przez państwa G-7, Australię i Unię Europejską.

Zamówienia publiczne i fundusze europejskie

 • Obywatelom i podmiotom rosyjskim całkowicie zakazano udziału w postępowaniach o zamówienia publiczne w UE.

 • Ograniczono finansowe i niefinansowe wsparcie w ramach programów UE, Euratomu i państw członkowskich udzielane rosyjskim podmiotom publicznym lub podmiotom kontrolowanym przez Rosję. Nie zostaną zawarte żadne nowe umowy ani porozumienia z rosyjskimi organami publicznymi ani podmiotami powiązanymi.

FAKT

Komisja wypowiedziała udział rosyjskich organów publicznych lub podmiotów powiązanych we wszystkich obowiązujących umowach o udzielenie dotacji i zawiesiła do odwołania wszystkie powiązane płatności w ramach programów „Horyzont 2020”, Euratom i Erasmus+. 

W przypadku programu „Horyzont Europa” (z wyjątkiem Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych i Europejskiej Rady ds. Innowacji) do uczestnictwa nie kwalifikują się żadne podmioty prawne (publiczne ani prywatne) z siedzibą w Rosji, na Białorusi lub na niekontrolowanych przez rząd terytoriach Ukrainy. Na zasadzie ogólnego odstępstwa osoby mieszkające na tych terytoriach mogą – o ile nie są objęte sankcjami – nadal uczestniczyć w działaniach „Maria Skłodowska-Curie”.

Media – sankcje wobec podmiotów szerzących dezinformację

Państwowe media i prokremlowskie źródła informacji szerzące dezinformację odgrywają zasadniczą rolę we wspieraniu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Stanowi to poważne i bezpośrednie zagrożenie dla porządku publicznego i bezpieczeństwa w UE. Dlatego UE postanowiła nałożyć sankcje na kremlowskie narzędzia dezinformacji i manipulowania informacjami.

Media objęte zakazem działalności transmisyjnej i nadawczej

 • Sputnik i spółki zależne, w tym Sputnik Arabic
 • Russia Today i spółki zależne, w tym Russia Today English, Russia Today UK, Russia Today Germany, Russia Today France, Russia Today Spain, Russia Today Arabic, Russia Today Balkan
 • Rossija RTR / RTR Płanieta
 • Rossija 24/Russia 24
 • TV Centre International
 • NTV/NTV Mir 
 • Rossija 1
 • REN TV
 • Pierwyj Kanał
 • RIA FAN
 • Oriental Review
 • Tsargrad
 • New Eastern Outlook
 • Katehon

Wszystkie stosowne licencje, zezwolenia i rozwiązania w zakresie dystrybucji – drogą kablową, satelitarną, IPTV, na platformach, stronach internetowych i w aplikacjach – zostają zawieszone. Dotyczy to również nadawania do państw trzecich.

Zakazane zostało również reklamowanie produktów lub usług w środkach masowego przekazu objętych sankcjami.

EUvsDisinfo: dezinformacja na temat Ukrainy