Skip to main content
Solidarność UE z Ukrainą

Autobusy szkolne dla Ukrainy

Kateryna Rodak/Global Images Ukraine via Getty Images
Bezpieczne dowożenie ukraińskich dzieci do szkół

Kampania solidarnościowa UE

Dewastacja
ukraińskiego systemu edukacji
5,7 mln
dzieci w wieku szkolnym dotkniętych rosyjską agresją
Ponad 2800
placówek oświatowych uszkodzonych lub zniszczonych

Kampania solidarnościowa mająca na celu podarowanie autobusów

Komisja wzywa publiczne i prywatne podmioty w UE i poza nią do połączenia sił w duchu solidarności i przekazywania w nadchodzących miesiącach autobusów, które są niezbędne do zapewnienia ukraińskim dzieciom bezpiecznego dojazdu do szkoły.

Potencjalni darczyńcy mogą to zrobić za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (UMOL), który odgrywa już kluczową rolę w przekazywaniu niezbędnego wsparcia Ukrainie i jej ludności, w tym sprzętu noclegowanego, żywności, wyposażenia szpitalnego, karetek pogotowia, pojazdów strażackich itp.

Wideo

Jak przekazać darowiznę

Jesteś podmiotem publicznym lub prywatną firmą z siedzibą w UE i chcesz przekazać autobusy? Przeczytaj najpierw poniżej odpowiedzi na często zadawane pytania. Możesz również skontaktować się z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w swoim kraju, które udzieli Ci wszelkich dodatkowych informacji na temat kampanii.

Jeśli chcesz przekazać autobusy, wpisz szczegółowe informacje do tabeli Specyfikacje techniczne dotyczące oferowanych autobusów i wyślij ją na adres: EU-BUSES-UKRAINE@ec.europa.eu. Należy uważnie przeczytać wyjaśnienia w zakładce Explanations w tej tabeli.

13 STYCZNIA 2023
Technical specifications for bus offers
English
(29.76 KB - XLSX)
Pobierz

Jakiekolwiek inne pytania prosimy kierować do specjalnego zespołu w Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego UE (ERCC) w Komisji Europejskiej. Wystarczy wysłać e-mail na adres EU-BUSES-UKRAINE@ec.europa.eu.

19 LISTOPADA 2022
FAQs School buses for Ukraine campaign
polski
(276.2 KB - PDF)
Pobierz

Dotychczasowa pomoc

Ukraina otrzymała od UE i jej państw członkowskich ponad 300 autobusów. Część z nich przekazały regiony, miasta, władze krajowe oraz organizacje transportowe z 11 krajów UE.

Bieżące wsparcie udzielane przez UE

Europa wspiera Ukrainę od początku nieuzasadnionej agresji Rosji na ten kraj. Europejczycy otworzyli swoje serca i domy dla ponad 8 mln Ukraińców uciekających przed bombami Putina. Ponad 4 mln z nich zwróciło się o tymczasową ochronę w państwach członkowskich UE. Szkoły w Europie przyjęły setki tysięcy ukraińskich dzieci. Pomimo zniszczeń i poświęceń Ukraińcy spoglądają w przyszłość z ufnością i nadzieją. Przyszłość zaczyna się od zadbania o to, by szkoły były otwarte i dzieci mogły do nich uczęszczać.